Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír a Didaktikai Szakosztály, az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Képek a Vezetői Kollégium február 9-ei üléséről

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Vezetői Kollégium | Szóljon hozzá most!

A Kisgyermeknevelési szakosztály

2017. évi beszámolója és 2018. évi munkaterve

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Helyreigazítás

Korábbi híradásunktól eltérően Csizmadia Ferencné Nemes Márta temetése nem a Fiumei Úti Sírkert, hanem az Új Köztemető szóróparcellájánál lesz (Budapest, Kozma u. 8-10, február 22, 13:45).

Ifj. Csizmadia Ferenc
T: +36-20-9570988

Kategória: Családpedagógiai Szakosztály, MPT, Uncategorized | Szóljon hozzá most!

Magyar Pedagógiai Társaság „Korai iskolaelhagyás megelőzéséért” Szakosztály

KORISME

A Magyar Pedagógiai Társaság 2018. január 17-én megalakult szakosztálya nevében a kezdeményezők közössége meghívja Önt bemutatkozó mini konferenciájára a kispesti Comenius Iskolacentrumba.

Célunk kapcsolatot találni mindazokkal az MPT tagokkal, MPT szakosztályokkal és más érdeklődőkkel, akik a mindennapokban segíteni akarják azokat a középiskolás korú, a középfokú oktatási szolgáltatásokból – akár önhibájukból is – kiszoruló tanulókat, akik személyes boldogulása, társadalmi integrációja családjaik hiánya vagy értékorientációja okán nehezített.

Álláspontunk szerint a tanulóknak születésükkel szerzett joga, hogy saját életük saját szándékaik szerinti építéséhez – a társadalmi közszolgáltatások eszközeit is használatba véve – segítséget kapjanak.

Cím: XIX.kerület, Kispest, József Attila utca 74. alatti iskolaépület

Időpont: 2018. február 22. 14.30 -16.30 óra

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Korai Iskolaelhagyás szakosztály - KORISME | Szóljon hozzá most!

Beszámoló az MPT Szomatikus Szakosztály 2017. évi tevékenységéről

2017-ben a Szomatikus Szakosztály munkájának középpontjában a szakosztályi munka fellendítése és a kapcsolatépítés állt.

A szakosztályi munka fellendítése érdekében 2017. október 21.-én Egészség, rekreáció, sport” címmel nyílt egészségnapot szerveztünk az ELTE Sporttelepen együttműködve az ELTE PPK ESI-vel. A rendezvényen …. fő vett részt. A nyílt sportnap keretében kötetlen és szervezett szabadtéri játékok, ügyességi, kreatív, csapat- vagy egyéni sportprogramok várták a résztvevőket.

A program résztvevői bekapcsolódhattak a nyílt nap keretében rendezett, nagy érdeklődéssel kísért tudományos konferencián, ahol az alábbi előadások hangzottak el. Bárdos György: Életmód és egészség – mi a magunk felelőssége, Janecskó András: Az atlétika szerepe az egészség védelmében; Demeter Attila: Életmódváltás a gyakorlatban – avagy tenni, vagy nem tenni; Báthoriné Németh Andrea: Az edzői kommunikáció sajátosságai a szabadidős sportfoglalkozások folyamán az óvódás és kisiskolás kisgyermekek körében; Borkovits Margit – Rausz-Szabó Attila Fizikai aktivitás az élsportoló és a rekreátor szemszögéből.

Együttműködés szakmai szervezetekkel

A szakosztályok közötti együttműködés keretében a Felsőoktatási szakosztály programján, Szombathelyen megismertettük a résztvevőkkel az ELTE egészségfejlesztési stratégiájának lényegét, abból a célból, hogy érzékenyítsük a hallgatóságot az egészséges életmód és a rekreáció fontossága iránt.

2018. január 6.

Bárdos György
a szakosztály elnöke

Kategória: Szomatikus Nevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Meghívó

a szocio-andragógia műhely foglalkozására.

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

A Magyar Pedagógiai Társaság Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Tagozatának 2017. évi beszámolója és a 2018. évi munkaterve

A megyei tagozat önálló programokkal és társrendezésekkel segíti a megyei pedagógiai közéletet. Főbb tevékenységi formák: konferencia, felolvasó ülés, foglalkozások, könyvbemutató, szakmai műhely meglátogatása. A tagozat nyitott rendezvényeket tart, amelyeken az érdeklődők megkötés nélkül részt vehetnek.

Az alapvető feladatok rendezése

A tagozat létszámának növelése. Az elmúlt években a középiskolák és az általános iskolák pedagógusainak irányába próbáltunk aktívabb tagszervező tevékenységet kifejteni, több-kevesebb sikerrel.

A folytonosság fenntartása, a tagozat folytatható hagyományainak ápolása.

Kapcsolattartás a társaság tagjaival, más érdeklődőkkel

Az információ áramlás meggyorsítása és a jobb kapcsolattartás érdekében 2010-ben weboldalt indítunk: pedagogiaitarsasag.hupont.hu címen. A weboldalon megtalálható minden rendezvényük előadás anyagainak elektronikus változata is. A társaság tagjainak és minden érdeklődőnek az észrevételeit, megjegyzéseit a 2010-ben létrehozott e-mail címen: pedagogiaitarsasag@gmail.com címen várjuk. Itt válaszolunk felmerülő kérdéseikre is. 2009-ben egy önálló, lektorált kiadványt indítottunk „Pedagógushivatás” címen, melyben a rendezvényeink előadás anyagait jelentetjük meg. Évente egyszer-kétszer tudunk így megjelenni a tagjaink előtt. 2011-ben angol nyelvű kiadvánnyal rukkoltunk elő. 2016-ben már kilenc számmal rendelkezünk.

Szabolcsi pedagógusok a pedagógusok arcképcsarnokában

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

Jegyzőkönyv

2018. február 1-én a Magyar Pedagógiai Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozat megtartotta a MPT vezetősége által javasolt tisztújító ülését Trencsényi László MPT ügyvezető elnök jelenlétével, melyet ezúton is köszönünk szépen!

Helyszín: Móricz Zsigmond Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei és Városi Könyvtár Konferenciaterem

1. A Magyar Pedagógiai Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozata dr. Dráviczki Sándort javasolja és választotta a megyei tagozat elnöki, és Pinténé Kosina Juditot a titkári posztjára.

2. A megyei küldöttek (az MPT tanácskozásain) a mindenkori elnök és a titkár, valamint Raffay Zoltánné.

3. Az MPT Szakmai Kollégiumának munkájában a mindenkori tagozati elnök vesz részt

4. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozat állásfoglalása a Magyar Pedagógiai Társaság elnökségével kapcsolatban: személyi változást nem kezdeményez.

Nyíregyháza, 2018. 02. 01.

Pinténé Kosina Judit
jegyzőkönyvvezető

Kategória: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető – a Vezetői Kollégium ülése utáni elnökségi ülésről

2018. 02. 09. BME Q épület . I. emelet

Jelen voltak: Benedek András, Somogyi Zsuzsa, Kraiciné Szokoly Mária, Bősze Anikó, Szenes György, Fábry Béla, Trencsényi László,  Villányi Györgyné Jutka, Pálos Erika
A Vezetői Kollégiumi ülésen elhangzottak a hozzászólásokban digitális fejlesztés igények, amivel foglalkozni kéne, de az elnökség úgy döntött, hogy ez fontos feladat, de a küldöttgyűlés miatt ne első félévben kerüljön ez napirendre, legyen az új elnökség egyik első feladata..

A problémás szervezeti egységek száma lecsökkent, a frissülési irányokat jól mutatták a Vezetői Kollégiumi ülésen az új tisztségviselők bemutatkozásai és a hozzászólások. Az Ifjúsági kör ügyét azonban tisztázni kell. Hogyan legyen a továbbiakban, mert nincs megfelelő létszámú tagsága. Kraici Mária alelnök vállalta az átnevezési ajánlatok alapján a szakosztály vezetőjével a megbeszélést, a rászervezési feladatok átgondolását.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető

az MPT Vezetői Kollégiuma
II.8-iki évindító üléséről

Képviseltette magát: Szakképzési Kollégium (benne: Szakmai Tanárképzési Szakosztály), Színes Húrok Szakosztály, Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály, Prevenciós Szakosztály, Interkulturális Nevelési Szakosztály, Fővárosi (Középmagyarországi) Tagozat, KORISME Szakosztály, Közösségpedagógia Szakosztály, Mozgalompedagógiai Szakosztály, Neveléstörténeti Szakosztály, Felnőttképzési Szakosztály, Heves megyei Tagozat, Északdunántúli Tagozat, Didaktikai Szakosztály, Békés megyei Tagozat, Somogy megyei Tagozat, Veszprém megyei Tagozat, Nógrád megyei tagozat, Hagyományismeret szakosztály, Gyermekérdekek Szakosztálya – Korczak Munkabizottság, Nemzetiségi nevelési Szakosztály, Diszlexiás Gyerekek Fejlesztéséért szakosztály, Kisgyermeknevelési Szakosztály, Kerekgedei Makó Pál szakosztály, a Felügyelő Bizottság és a Személyi Kérdéseket Előkészítő Bizottság, továbbá az Elnökség tagjai,  utóbbi egy híján teljes létszámmal.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Vezetői Kollégium | Szóljon hozzá most!