Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír a Didaktikai Szakosztály, az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Korczak, Fiúkfalva, Gyermeklét 2018

Beszámoló és tervek

Gyermekérdekek Szakosztálya – Korczak Munkabizottság

A 2018-as esztendő a forrásteremtés és a nyilvánosságban való erőteljesebb megjelenés szándéka jegyében telt el.

Sikerként könyvelhetjük el, hogy az új Korczak-kötet (Joski,Jaski i Franki) fordítására, kiadására, grafikai megvalósítására  csaknem egymillió forintnyi pályázati támogatást sikerült elérnünk. (Krakkói Könyvintézet, Nemzeti Kulturális Alap, Göncz Árpád Alapítvány, EMIH stb.). E körben kiemelkedik, hogy együttműködést alakítottunk a MOME hallgatóival egy Korczak-kurzus erejéig.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottság | Szóljon hozzá most!

Összehasonlító pedagógia

 

Magyar Pedagógiai Társaság Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály

 Beszámoló, 2018

Elnök: Prof. Dr. Tóth Péter

Tiszteletbeli elnök: Prof. Dr. Benedek András

Titkár: Szalóki Tiborné

Szakosztályunk taglétszáma: 21 fő

A félévente megtartott üléseinknek a Budapesti Műszaki Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszéke (Budapest, Magyar Tudósok körútja 2.) ad helyet.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Hajdú-Bihar

BESZÁMOLÓ

a MPT Hajdú- Bihar megyei tagozatának  2018. évi működéséről

2017-ben a Magyar Pedagógiai Társaság alapításának 125. évében szerveződött újra a Hajdú- Bihar megyei tagozat. Szerény létszámmal, de minden oktatási szakterületet képviselve kezdtük el újjáépíteni tevékenységünket. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Hajdú-Bihar Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

Beszámoló és munkaterv

A Magyar Pedagógiai Társaság Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztályának 2018. évi értékelése

Szakosztályunk létszáma 88 fő, az elmúlt évben két új taggal bővültünk.

Az év folyamán két szervezeti ülést tartottunk: június 26-án és szeptember 13-án. 2018 a Magyar Pedagógiai Társaság és így szakosztályunk életében is tisztújító év volt.

 A 2017. december 6-i ülésünkön megtartott szavazás alapján ettől az évtől a tisztségeket az alábbi tagok látják el: Szakosztályi elnök Turcsik Katalin Tiszteletbeli elnök Dr. Köpf Lászlóné Titkár Gál Katalin Küldöttek Turcsik Katalin Gombis B. Judit Gál Katalin Hatvani Istvánné Heltmanné Mudri Zsuzsanna Dr. Köpf Lászlóné Darvasné Décsi Andrea Sallay Edit Szakmai Kollégium belsős tagjai Hatvani Istvánné Heltmanné Mudri Zsuzsanna

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Színes húrok szerte a világban és idehaza

Színes Húrok Szakosztály 2018.

2018-ban megrendezett Színes Húrok nemzetközi mesterkurzusok:

Aprilis 8 – 11                   Presentation at Malta European String Teachers Association Symposium

Aprilis 18.                       Presentation Tallin Music Academy Estonia

Aprilis 23 – 25                 Workshop Peking Central Conservatory China

Május                              Tíz távolsági tanítás (60 perces) a helsinki studióból Barcelona három zeneiskolájába

Június 30 – Július 5         Workshop Dresden Conservatory

Július 28 – Augusztus 3   Workshop Edinburgh Scotland

Augusztus 5 – 12             Workshop Madrid Spain

Augusztus 15 – 22           Buenos Aires Argentina

Szeptember 2 – 7             Workshop Florence Conservatory Italy

Szeptember 28 – 30         Workshop Trossingen Bundesakademie Germany

Október 1 – 7                   Workshop Helsinki East Helsinki Music Institute

November 16 – 18           Workshop The Hague Royal Conservatory Holland

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Színes Húrok Szakosztály (Zenepedagógusok) | Szóljon hozzá most!

Jövendölés …. Somogyban

A Magyar Pedagógiai Társaság Somogy Megyei Tagozatának beszámolója

a 2018. évi tevékenységről és tervek 2019-re

Az MPT Somogy Megyei Tagozata – az előző elnök leköszönését követően – tetszhalotti állapotba került, ezért legégetőbb feladatnak aktuálisan a tagozat újjáélesztése bizonyult. Erre egy, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának és Neveléstudományi Intézetének támogatásával megrendezett műhelyprogram keretében tettünk kísérletet 2018. április 19-én. Az iskola mítosza – az iskola valósága című szakmai műhelyprogramunkat azzal a szándékkal hirdettük meg, hogy lehetőséget teremtsünk a nevelésügy különböző területein tevékenykedő elméleti és gyakorlati szakemberek közötti párbeszéd erősítésére, az iskolaügy problémáinak sokoldalú megismerésére és a lehetséges megoldások szakmai megvitatására.  Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Somogy Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

Bács-Kiskun megyei tagozat 2018/19

Magyar Pedagógiai Társaság

Bács-Kiskun Megyei Tagozat

A munkatervben kitűzött célok szerint a Magyar Pedagógiai Társaság Bács-Kiskun Megyei Tagozata az alábbi programokat szervezte meg és támogatta 2018-ban:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Bács-Kiskun Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

MPT Mérleg 2017

mptmerleg2017

Kategória: Küldöttgyűlés | Szóljon hozzá most!

MOPED 2018/19

 

BESZÁMOLÓ és MUNKATERV

2018 – 2019.

A 2018. év szakosztályi tevékenységének értékelése

 1. A szakosztály 2018. évi munkatervi célkitűzéseit nem sikerült megvalósítani
 2. Továbbra is súlyos – immár a szakosztály létét fenyegető – gond a taglétszám csökkenése, az elöregedés, ill. az új tagok bevonására irányuló kísérletek kudarca.
 3. A taglétszám csökkenésének természetes következménye a még aktív tagok terhelésének jelentős növekedése. Különösen súlyos helyzetet teremt ez abban az esetben, ha – miként 2018-ban is – nem tervezett, külső feladatok megoldása köti le a szakosztály egyébként is szerény aktív kapacitását.
 4. Részben az előzőkből adódóan az év során szakosztályi ülést nem tartottunk, az utolsó (értékelő-tervező) szakosztályi ülésünk 2017. december 4-én volt.
 5. Alkalom hiányában 2018-ban sem sikerült átadni a 2017-ben odaítélt Vasvári Diplomát. Részben e miatt, részben azért, mert szakosztályi ülés hiányában ilyen értelmű döntés nem is születhetett, 2018-ban nem id döntöttünk új Vasvári Diploma adományozásáról.
 6. A Bors néni Emléklap továbbra is vállalhatóan jó kezdeményezés, azonban részben a már említett okok miatt, részben a javaslattevő szervezetek számának csökkenése miatt 2018-ban nem sikerült Emléklapokat átadni. 
  1. Az MPT Gyermekérdekek Szakosztály – Korczak Munkabizottságával és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel együttműködve részt vettünk a Janusz Korczak Jozki, Jaski i Franki c. művének magyar nyelvű kiadását célzó projektben.
  2. Az elmúlt év egyik kiemelt projektje volt a május 30-án – számos szervezettel együttműködve – a Wesley János Lelkészképző Főiskolán Holnapra távol… címmel megrendezett táborozáspedagógiai konferencia előkészítésében, lebonyolításában, valamint a konferencia anyagát (is) összegző A komfortzónán is túl… c. kötet megjelentetése. Szakosztályunk tagjai a teljes folyamatban aktívan részt vettek.
  3. A csillebérci Úttörő Köztársaság megnyitásának 70. évfordulója alkalmából – a Magyar Úttörők Szövetségével és a Múltunk Öröksége Alapítvánnyal közösen – találkozót szerveztünk. A november 20-ai rendezvényen dokumentumfilmek illusztrálták a „hőskort”, Rácz Péter, az Úttörőszövetség ügyvezető elnöke tartott tájékoztatót a jelenről és a jövőre vonatkozó tervekről, és ez alkalommal került sor dr. Tóth József tagtársunk Csillebér 1948-2018 c. kötetének bemutatására, amely a Mozgalompedagógiai füzetek sorozat 12. köteteként jelent meg.
  4. Ily módon legalább részben teljesítettük a 2018-ra tervezett feladatok közül a sorozat új kötetének megjelentetését célzót, még ha nem is a tervezett témában, amely így egyelőre továbbra is várat magára.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Mozgalompedagógiai Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Sikeres beszélgetés a Műcsarnokban – az intézmény elegáns vendéglátásában – Dienes Valériáról mint abszolút pedagógusról

dvdv2

A beszélgetést bevezette Boreczky Ágnes, az ELTE tanára

Kategória: Kiss Árpád Műhely, Uncategorized | Szóljon hozzá most!