Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír a Didaktikai Szakosztály, az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Pataki Gyula életútja – filmen

pgy

FILMBEMUTATÓ

2019. április 12-én 11 órától a kispesti Comenius Iskolaközpontban (XIX.  József Attila u. 74)

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottság, Uncategorized | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető az Elnökség 2019. március 18-i üléséről

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség, Uncategorized | Szóljon hozzá most!

A Kisgyermeknevelési Szakosztály tervei -2019

A Kisgyermeknevelési Szakosztály tevékenységeinek átgondolása – Emlékeztető

hely, idő: ELTE PPK  2019. március 8. – Kibővített vezetőségi ülés aktív tagok bevonásával  (24 –en voltunk)

Munkánk eddigi tevékenységeit vettük sorra, valamint továbblépési utakat kerestünk. A tartalmas, konkrét hozzászólások alapján sok probléma és tennivaló fogalmazódott meg.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály, Uncategorized | Szóljon hozzá most!

Állásfoglalás a felsőoktatás akadálymentesítéséért a tanulói jogokért

Elnöki kísérőlevéllel kapta a címzett.

A Diszlexiás Gyerekek Fejlesztéséért Szakosztály levele
Bódis József
oktatásért felelős államtitkár
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Államtitkár Úr!

A Magyar Pedagógiai Társaság Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztálya aggodalommal figyeli az egyetemi felvételik rendjében tervezett változást, amely feltételként jelöli meg a sikeres nyelvvizsgát.
A 2020. február 15-étől hatályos 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 23. §-ának (3) bekezdése szerint „Alapképzésre, osztatlan képzésre – az (1) bekezdésben foglaltak mellett, a (4) bekezdésben szabályozott kivétellel – az a jelentkező vehető fel, aki
a) legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik és
b) legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.”
Ugyanennek a rendeletnek a 24.§ (4) bekezdése kimondja: „A fogyatékossággal élő jelentkezőt a felvételi eljárás során ugyanazok a kedvezmények illetik meg, mint amelyek a közoktatásról illetve a köznevelésről szóló jogszabályok alapján megillették.”


A fentiek alapján tisztelettel kérjük a főhatóság állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a középiskolai tanulmányaik során szakvéleményük alapján az idegen nyelv értékelése alól részben (pl. csak szóbeli vagy csak írásbeli számonkérés, illetve helyesírás értékelése alól) vagy egészben felmentett sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára a nyelvvizsga 2020-tól sem lesz követelmény az egyetemi felvételi eljárás során.
Az érintett tanulók legalább átlagos szintű intellektussal rendelkeznek, de részképesség-problémáik miatt alulteljesítenek egyes nyelvi készségek terén. Ez nem feltétlenül akadályozza meg őket abban, hogy teljesítsék a felsőfokú képzések és az azokhoz kapcsolódó szakmák követelményeit. Nyelvvizsga hiányában kizárni őket az egyetemi képzésekből diszkriminatív jellegű döntés lenne és súlyosan csorbítaná esélyegyenlőségi jogaikat.
2019. március 14.
Köszönettel:
Turcsik Katalin
elnök MPT Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Neveléstörténészek, figyelem

A Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténet szakosztálya soron következő ülését az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán (Budapest, 1126, Kiss János alt. u 40. Fszt. 4. Dékáni tanácsterem) tartjuk március 21-én 14.00 órai kezdettel. A találkozón lehetőséget kívánunk biztosítani minden tagtársunk legújabb kutatásainak, a legutóbbi találkozónk óta megjelent köteteinek bemutatására valamint a kötetlen szakmai diskurzusra a neveléstörténet oktatásának helyzetéről, jövőképéről. Az összejövetelen kialakítjuk a szakosztály éves munkatervét is, lehetőséget adva kapcsolódó rendezvények szervezésére.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Neveléstörténeti Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Útkeresőben a mozgalompedagógia

EMLÉKEZTETŐ

a Mozgalompedagógiai Szakosztály 2019. március 13-ai üléséről

Jelen vannak:  Balázs György, Kerner Erzsébet, Mihályi László, Révész György (Boross Géza, dr. Szabó Imre, dr. Tóth József és Trencsényi László kimentették magukat).

Helyszín: ELTE PPK, VII. Kazinczy u. 23-27. 204. szoba

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Mozgalompedagógiai Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Az Övegesben….

A Logopédia Európai Napja az Övegesben

Szakosztályunk évek óta tart szakmai rendezvényt a Logopédia Európai Napjához kapcsolódóan. Bázisiskolánk, a budapesti Öveges József Középiskola nemcsak helyszínül szolgált, hanem nagymértékben támogatta is az eseményt.

Ezen a március 6-i alkalmon szokás szerint bemutató fejlesztő órákat, óramegbeszéléseket és előadásokat látogathattak a résztvevők, de volt egy számunkra nagyon különleges színfoltja is a napnak: egy könyvbemutató.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Győrben a sportlétráról

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara, a Magyar Pedagógiai Társaság Északnyugat – magyarországi
Tagozata és a Szocproj Alapítvány tisztelettel meghívja Önt az Apáczai Módszertani Délutánra.
 
A szakmai program témája:
 
3D sportlétra alkalmazási lehetőségei az oktatásban
Helyszín: Apáczai Csere János Kar Dr. Barsi Ernő terem (9022 Győr Liszt F. utca 42.)
 Időpont: 2019. április 2. 15.00 óra
 

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Északnyugat-magyarországi Tagozat | Szóljon hozzá most!

Hagyományismeret

A Hagyományismeret Szakosztály ülése: március 8-án 5-től kb. 7-ig a Kazinczy utcában 302. teremben,

Kategória: Hagyományismereti Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Szocio-andragógiai Műhely

MÓDOSITÁS! A  Szoció – adragógiai Mühely március 1-jén pénteken délután 16 órakor tartja összejövetelét az ELTE PPK 302. teremben. A program 18 óráig tart!!!  A tervezések és a sikeres megvalósítás érdekében nagyon várunk!

Kategória: Felnőttképzési Szakosztály | Szóljon hozzá most!