Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír a Didaktikai Szakosztály, az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Beszámoló és munkaterv Bács-Kiskun megyéből

Beszámoló a
2016. évi tagozati munkáról

A tagozat személyi állományában változás történt, a titkári teendőket Dr. Ovárdics Andreától Dr. Galuska László Pál vette át.

A munkatervben kitűzött célok szerint a Magyar Pedagógiai Társaság Bács-Kiskun Megyei Tagozata az alábbi programokat szervezte meg és támogatta 2016-ban:

  1. A Magyar Gyermekkultúra Módszertani Központ és a Magyar Pedagógiai Társaság Bács-Kiskun megyei tagozatának szervezésében és támogatásával került sor az V. Báron Bábos Találkozóra és az Országos Gyermekbábos Találkozó megyei döntőjére.

Időpont: 2016. április 26.

Helyszín: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Díszterme, Kecskemét, Kaszap u. 6 – 14. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Bács-Kiskun Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

A Kiss Árpád Műhely Burchard-Bélaváry Erzsébetről

A Kiss Árpád Műhely idén tavasszal – a Magyar Pedagógiai Társaság 125 éves évfordulóján – jelentette meg a közel egy évtizedes tevékenységét összefoglaló Abszolút pedagógusok című kötetet. A kiadványt április és szeptember között öt alkalommal mutattuk be a szakmai nyilvánosság előtt. Először a balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola névadójának 30 éves jubileumi emlékülésén, majd a Pallasz Athéné Egyetem Pedagógusképző Karán (ez a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának jogutódja), illetve Budapesten az Alexandra Könyváruházban, az Írók Boltjában és a Nemzeti Művelődési Intézetben. A kötet egyébként letölthető az MPT honlapjáról.

A műhely a jövőben is folytatni kívánja elemzését és bemutatását a jelentős önálló alkotói tevékenységgel rendelkező, ugyanakkor többoldalú kiemelkedő képességeiket a pedagógia médiumában mint a pedagógia művészetében kibontakoztató XX. századi abszolút pedagógusok munkásságának. Az érdeklődők számára mindehhez segítséget nyújthat az abszolút pedagógusokról írt preambulum, amely ugyancsak olvasható a pedagógiai társaság honlapján.

Október 25-én indult el az abszolút pedagógusokról szóló beszélgetéssorozat második folyama. Burchard-Bélaváry Erzsébet óvodapedagógus életművének bemutatásával, akiről Tomana Györgyi tartott előadást az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Kazinczy utcai épületében.

 Tomana Györgyi előadása itt olvasható.

Kategória: Kiss Árpád Műhely | Szóljon hozzá most!

A gyermek egészséges fejlődése

Kontra György Ezerszer ember: gyermek! című műve digitális formában honlapunkról is letölthető.

Kategória: Könyvajánló | Szóljon hozzá most!

A Debreceni Egyetem és az ELTE Matematikai Intézeteinek közös rendezvénye január 27-29-én.

A program innen tölthető le.

Kategória: Kerekgedei Makó Pál (matematika tanári) Szakosztály, Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

A MPT Kerekgedei Makó Pál szakosztályának beszámolója és munkaterve

Beszámoló a végzett munkáról, 2016

Részt vettünk a jubileumi év rendezvényein. A Varga Tamás Napok keretében Pálfalvi Józsefné előadást tartott az elmúlt 125 év magyar matematikai tanterveiről. Az előadás ppt-jét mellékelem. Az ezévi Angol nyelvű szekció társelnöke Dr. Anna Rybak lengyel matematikadidaktikus volt. Az elhangzott és a poszter formában elküldött előadások az ELTE TTK Matematikatanítási módszertani központ honlapján olvashatók.

A 2016-os Varga Tamás Napok ngol nyelvű szekciójának programja itt olvasható.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kerekgedei Makó Pál (matematika tanári) Szakosztály | Szóljon hozzá most!

FOF2016 – ÚJRA PÁLYÁZTUNK!

Az előző tanévben sikeresen teljesítettük a FOF2015 pályázatban vállalt feladatainkat – és most itt a FOF2016! Az ősz az előkészületekkel telt, a munka oroszlánrészéhez pedig ezekben a napokban fogunk hozzá. Célcsoportunk most is a tanulási zavarral élő tanulók, partnerintézményünk ezúttal is az Öveges József Középiskola. Tevékenységeink nagyobbik része itt zajlik majd – ugyanakkor sor kerül majd nyitott rendezvényre és széles körben hasznosítható módszertani eszközök közzétételére is.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Beszámoló és munkaterv

Beszámoló az MPT Felsőoktatási Szakosztály 2016. évi tevékenységéről

2016-ben a Felsőoktatási Szakosztály munkájának középpontjában az MPT megalakulásának 125. évfordulójára méltó megünneplése állt.

A célok érdekében a szakosztály keretében az alábbi főbb eseményeket valósítottuk meg.

  • Aktívan részt vettünk a Felnőttképzési Szakosztály Felnőttképzési road show keretében 2016.09.15-én rendezett „Fenntarthatóságra és egészségre nevelés a felsőoktatásban és a felnőttképzésben” c. konferencia megrendezésében, amely Szombathelyen, a Nyugat-magyarországi Egyetemen, velük történő közös szervezésben valósult meg.

  • A 2016. évi Országos Nevelésügyi Konferencián egyik felnőttképzési szekciójában az andragógia szakos képzést folytató egyetemekhez kapcsolódva szakosztályi tagjaink előadásokkal jelentek meg.

  • Szakosztályi tagok előadásokkal vettek részt a 2016. évi IX. Kiss Árpád Emlékkonferencián.

Megerősítettük a más szervezetekkel történő hálózatszerű együttműködést, részt vettünk az MTA Pedagógiai Bizottság munkájában. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Felsőoktatási Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Az MPT Felnőttképzési Szakosztály 2017. évi munkaterve

A szakosztály a 2016. évi emlékév kiemelkedő jelentőségű eseményeinek megszervezése után 2017-ban kiemelt célként kezeli a Szakosztály belső munkájának élénkítését, gazdagítását, fiatalok bevonását a napi munkába. Tervezett feladatok

  • Szimpozium szervezése a felnőttképzési szolgáltatások témakörben fiatal andragógusok bevonásával.

  • Pályázatot írunk ki Felnőttképzési tanulmányok megjelentetésére fiatal pályakezdő andragógusok számára. A műhelymunka keretében felkésztjük a fiatal szakembereket tudományos és ismeretterjesztő publikációk írására.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Felnőttképzési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Jelentés az MPT Felnőttképzési Szakosztály 2016. évi tevékenységéről

A szakosztály 2016-ban kiemelt feladatának tekintette az aktív részvételt az MPT megalapításának 125. évfordulója tiszteletére rendezett emlékév eseményeiben. Célunk volt kisszámú, de reprezentatív, az évfordulót méltán szimbolizáló események megvalósítása a fővárosban és vidéken

Az emlékév során az alábbi rendezvényeket valósítottuk meg:

  • 2016.04.15. Az emlékév országos, több mint 100 fős “Az értelemig és tovább….konferencia a felsőoktatásról” című egynapos nyitókonferenciának az ELTE PPK adott otthont.

  • A Felnőttképzési Szakosztály és az ELTE PPK az emlékév keretében önálló tanulmánykötetet jelentetett meg „A felnőttképzésről három generáció nézőpontjából” címmel. A kötet az 50 éves múltra visszatekintő Felnőttképzési Szakosztály három generációjának írásaiból válogat bemutatva, hogy a Szakosztály mindig gyűjtőhelye volt és jelenleg is gyűjtőhelye az andragógia progresszív kutatóinak. A kötet bevezetője összefoglalja a szakosztály 50. éves történetét. A kötetről ismertető jelent meg az Opus et Eductio c. online folyóiratban.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Felnőttképzési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Tervek a 2017. évre Neveléselméleti Szakosztály és Fővárosi Tagozat

A maradék tagság aktivizálása és információkkal való ellátása a legfontosabb feladatunk.

Tervezett rendezvények:

  • 2017 március második fele: „A sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása, fejlesztése a jelenlegi oktatási szabályozás keretei között” – címmel rendezünk a Konduktív Nevelési Szakosztállyal közös programot.
  • 2017 októberében: Az iskolai segítés módjai, a mentorálás, mint lehetőség, ill. a közösségi szolgálat megvalósítása (előadás, beszélgetés). Partnerként a Mentor Szakosztállyal működünk együtt.

Budapest, 2016. december 19.

Csillag Ferenc

szakosztály és tagozat vezető

Kategória: Fővárosi Tagozat, Neveléselméleti Szakosztály | Szóljon hozzá most!