Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír a Didaktikai Szakosztály, az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Hírek a Gyermekérdekek Szakosztálya – Korczak munkabizottságtól

Emlékeztető a 2018. január 12-én tartott szakosztályi ülésről

A Gyermekérdekek Szakosztálya- Korczak Munkabizottság 2018. január 12-én tartott évzáró-évnyitó ülésének megvitatott, fő napirendi pontjai a 2017. évi Beszámoló, a 2018 évre javasolt Munkaterv, valamint személyi kérdések voltak. Az ülésen 2 vidéki (Erdélyi László – Eger, Kátainé Lusztig Ilona – Kecskemét), valamint 3 budapesti tagunk (Makai Éva, Orosházi Katalin, Simon Mária) vett részt; míg egy tagtársunk (Dubovszky Katalin) családi okok miatt előzetesen kimentette magát.

A szakosztályi ülés bár kis létszámmal, de nagyon konstruktív, baráti légkörben zajlott. A beszámoló kapcsán a jelenlévők hozzászólásaiból megismerhettük egymás szakmai munkaterületeit, valamint a gyermekvédelemhez és a korczaki pedagógiához kapcsolódó korábbi és jelen tevékenységeiket. Több javaslat is felmerült a nagy létszámban nyilvántartott és a ténylegesen aktív tagság diszkrepanciájának megoldására.

A beszélgetés nyomán a jelenvoltak kiegészítették, gazdagították és pontosították a beszámoló és a munkaterv szövegét, melyben erősebb hangsúlyt kapott a gyermeki jogokról szóló tájékoztatás felelőssége gyerekek, szülők és pedagógusok körében, a tájékozódás a gyermekvédelmi-gyermekjogi képzés helyzetéről a pedagógusképzésben. Ugyanígy a korczaki pedagógia szélesebb körű ismertté tétele, a kórházpedagógia helyzete iránti kiemeltebb figyelmünk, valamint új minőségű kapcsolatok keresése és kiépítése egymással és a hálózat szereplőivel.

A szakosztályi ülés elfogadta a 2017-ről szóló beszámolót és kiegészítésekkel gazdagítva elfogadta az ez évi munkatervezt.

Az ülés megerősítette a szakosztály társelnöki vezetését. A küldöttgyűlésekre küldöttekké választotta a társelnökök mellett: Dubovszky Katalint, Kátainé Lusztig Ilonát, Orosházy Katalint, Rencsényi Beatricét. A Szakmai Kollégiumba delegáljuk Erdélyi Lászlót, valamint javasoljuk Gyurkó Szilviát és L. Ritók Nórát.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottság | Szóljon hozzá most!

Beszámoló és tisztújítás Győrben

Itt olvasható a tagozat beszámolója és a jegyzőkönyv.

Kategória: Északnyugat-magyarországi Tagozat | Szóljon hozzá most!

Új szakosztály

A mai napon, 2018. február 17-én a kispesti Comenius Iskolában megalakult  a “Szakosztály a korai iskolaelhagyás megelőzéséért“. 17 jelenlévő alapító és 6 távollevő nevében Ádám Zsuzsa és Kajos László lettek a szakosztály ügyvivői, a tagok közt tudhatjuk Berki Juditot, Győri Editet,  Friss Pétert, Hága Antóniát, Sós Tamást és másokat.  A szakosztály programja nevében fellelhető. A közeli hetekben, várhatóan február 22-én találkozóra hívják a kispesti iskolába azon szakosztályokképviselőit, melyeknek küldetése érintkezik az új szakosztály feladataival, bemutatkozik a kispesti iskolakomplexum.

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Meghívó Toldra

Kategória: Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

Meghívó

Köszönet az eddigi jelentkezőknek, és küldjük a részletes programot, az optimista évkezdés segítése érdekében várunk szeretettel!

2018. január 24-én, szerdán 11 órai kezdéssel

a Nemzetiségi Nevelési Szakosztály

szakmai újdonságokat bemutató és újjászerveződést megvalósító programjára.

Helyszín: SZLOVÁK TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM H-1139 Budapest, Lomb u. 1-7. ( Árpád híd pesti hídfőjénél)

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Nemzetiségi Nevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

2018-as munkaterv

A Prevenciós Szakosztály 2018-ban a mellékelt dokumentum témáiban tartja meg két műhelyfoglalkozását:

Egyik műhelyfoglalkozásunkat az első félévben áprilisra, a másodikat a második félévben novemberre tervezzük. A feldolgozott anyagot kiadványban publikáljuk; ez lesz a ’preventív nevelés’ III. kötete.

Üdvözlettel

Dr.Czakó Kálmán

a Prevenciós Szakosztály

szakmai vezető

Kategória: Prevenciós Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Az Ifjúsági Kör

ülésének helye, időpontja: ELTE TÓK, Kiss János altbgy. utca, Január 29. délelőtt. kolosai.nedda@tok.elte.hu

Kategória: Ifjúsági Kör | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető

MPT elnökségi ülés 2018. január 15. Kazinczy u.

Jelen vannak: Benedek András, Trencsényi László, Kraiczi Mari, Somogyi Zsuzsa, Villány Jutka, Novák István, Szenes György és Kozma Erika titkárságvezető.

  1. Szakképzési konferencia előkészítése: Az MPT szakképzési konferenciát szervez, a konferencia apropója, hogy 25 évvel ezelőtt fogadta el az Országgyűlés a Szakképzési törvényt. Nem titkolt tény, hogy a konferencia kapcsán újjá kívánjuk szervezni az MPT Szakképzési Kollégiumát.

A konferencia előkészítésére Benedek elnök vezetésével bizottság alakult, amely eddig két ülést tartott. Benedek András beszámolt az előkészületekről: A konferencia időpontja 2018. május 22. kedd, helye BME Q épület, tervezett létszám 200 fő. Délelőtt 5-6 plenáris előadás a stratégiai partnerein közreműködésével, délután négy szekcióban folytatjuk: 1. Nemzetközi kitekintés. 2. Munkaerőpiac, gazdaság. 3 A képzési struktúra alakulása, hogyan tovább szakképzés. 4. Felnőttképzés, kvalifikációs struktúra, EKR.

Az Opus et Educatio különszámot biztosít az előadások megjelentetésére.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

“Korai iskolaelhagyás megelőzéséért”

névvel

a Magyar Pedagógiai Társaság új szakosztálya alakul meg január 17-én, a kispesti Comenius iskolában.

A Magyar Pedagógiai Társaság újonnan megalakuló Szakosztálya az Európai Bizottság „Az iskolai lemorzsolódás felszámolása: Az Európa 2020 stratégia sikerének előmozdítása” közleményében foglaltak, valamint az Európa Tanács „ajánlása a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitikákról” figyelembe vételével, a hazai társadalmi és oktatási környezet sajátosságai mentén végzi szakmai tevékenységét. A korai iskolaelhagyásra vonatkozó stratégiák, a Tanácsi ajánlásban megfogalmazódó prevenciós szakpolitikák megvalósulását kívánjuk támogatni.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Kovács Miklós fotói

a Fővárosi Tagozatnak a Zöld Vadonban (ELTE PPK Könyvtár) rendezett üléséről, ahol Radó Péter beszélt Az iskola jövője című könyvéről.

 

Kategória: Fővárosi Tagozat | Szóljon hozzá most!