Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír a Didaktikai Szakosztály, az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

A Korai Iskolaelhagyás Megelőzéséért – események az ‘Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért’ program keretei között

„Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért”

A Magyar Pedagógiai Társaság őszi rendezvénysorozatából többre kerül sor a Korai Iskolaelhagyás Megelőzéséért Szakosztály otthonában, a kispesti Comenius Iskolaközpontban (József Attila u. 74)

A programok nyilvánosak.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Korai Iskolaelhagyás szakosztály - KORISME | Szóljon hozzá most!

Őszi testületi ülések

Október 12. 10.30-12.30.  

Vezetői Kollégium ülése az ELTE PPK-n Napirenden az MPT Stratégia  első vitaváltozata.

 

November 18.  15.30 – 17.30. 

Szakmai Kollégium ülése az ELTE PPK-n. Az előadó Csányi Vilmos akadémikus – A környezeti változások és a pedagógia felelőssége
Az érintettek meghívót kapnak.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

IV. Játsszunk Mindannyian! Szeptember második felében – Országos Játéknap

jatsszunk-mindannyian-jateknapi-felhivas-2019-szeptember

Kategória: Uncategorized | Szóljon hozzá most!

Kisgyermeknevelési Szakosztály programja 2019-09-27 péntek 14 órai kezdéssel

Meghívó – Szeretettel várunk a Kisgyermeknevelési Szakosztály
szakmai programjára.

Időpont: 2019. szeptember 27. pénteken 14 órakor
Helyszín: az ELTE PPK (Budapest, Kazinczy u 23-27.) 306 terem
Bővebben
Célunk, hogy szakmai munka erősítése érdekében párbeszédekre, újító tevékenységek megismerésére teremtsünk lehetőségeket.
Témák:
Bakonyi Anna: Bevonódni, együtt lenni (A diverzitás mint érték)
Harsányi Eszter és Szőke Rita: „Mindenkit megtanítunk játszani! Közös játék, közös cél, bevonódás! Inkluzív megoldások kicsit másképpen!”
Munkácsy Katalin: Játék és matematika
Villányi Jutka: Kisgyermeknevelési charta

A program a tervek szerint 17 óráig tart. 17-18 óra között egyéni igények szerint párbeszédekre is van lehetőség.
A továbbképzésről kérésre igazolást adunk.
A program ingyenes, a szervezés miatt visszajelzést kérünk szeptember 25-ig emailen: villanyi.jutka@gmail.com vagy telefonon 06-30-9665-237.
Minden érdeklődőre számítunk!
Villányi Györgyné Jutka
MPT Kisgy. Szakosztály elnöke

Kategória: Uncategorized | Szóljon hozzá most!

A 80 éves tagtársunk köszöntése

Találkozó dr. Szabó Alfréddal

Mottó: „Minden hegy csúcsban végződik, emelkedjetek bátran, s akik kiindulva a hegy alján távol álltak egymástól, fenn, a tetőn találkozni fogtok.”

                                                                                               /Eötvös József/

A Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesület találkozóra, hívta dr. Szabó Alfrédot. Igaz, azóta hosszabb idő eltelt, a napokban már betöltötte 80. életévét is. A rendezvény érdekessége volt, hogy a résztvevők többsége és az előadó közismerten „gyütt-ment”. Ő már 51 éve él Cegléden.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Tükör | Szóljon hozzá most!

Kiss Árpád Konferencia – 2019, Debrecen

A XI. Kiss Árpád Emlékkonferencia programja

  SZEPTEMBER 20. PÉNTEK

15.00 – 15.15

Köszöntések

15.15 – 16.00

PLENÁRIS ELŐADÁS:

Vass Vilmos
A deklaratív és a procedurális tudás összefüggései a tudás transzferálhatósági folyamatában

16.15-18.00

Szekciók

szekció

INFORMATIKA AZ OKTATÁS MÉDIUMÁBAN

Elnök:  Szabó József

Ollé János

A mesterséges intelligencia oktatási alkalmazása, különös tekintettel az e-learning fejlesztésekre

Molnár György

IKT-alapú élménypedagógiai módszereken alapuló tanítási-tanulási megoldások a felsőoktatás és szakképzés bázisán

Zakota Zoltán

Does eLearning Really Threaten Traditional Education?

Pősze Andrea

Az IKT eszközök kompetencia fejlesztése fiatal pedagógusok körében

Buda András

Régi igények, új vágyak az iskolai IKT használattal kapcsolatban

 szekció

A tanárképzés építménye és a tanárok mozgástere

Elnök:  Pusztai Gabriella

 Hanvay Hajnalka

A zeneoktatás jelene és jövője (?)

 Holik Ildikó – Sanda István Dániel

Mentortanári erősségek elemzése

Szabó Imre Gábor

A tanulmányi teljesítmények befolyásolt értékelése

Fodo Zoltán

Pedagógiai életpályát befolyásoló élethelyzetek és feltételezhető következményeik

 Chrarpán Magdolna 

Fényes múlt, sötét jövő? A természettudományos tanárszakosok iskolaképe

III. szekció

ÁTALAKULÓ MŰVELŐDÉS

Elnök:  Juhász Erika

Juhász Erika

Átalakuló társadalom – átalakuló közművelődés

Kenyeres Attila Zoltán

Tanulási platformok a dokumentumfilmek esetében a kulturális közfoglalkoztatottak körében

Márkus Edina – Barabási Tünde – Takács-Miklósi Márta

A felnőtt tanulás motivációi egy nemzetközi kutatás alapján

Kissné Rusvai Julianna

A nyíregyházi Kálvineum szerepe a város közművelődésében

Kovács Zsófia – Karsai István – Tóvári Ferenc – Prisztóka Gyöngyvér

Úszótehetségek kiválasztásának vizsgálata – edzői gyakorlat alapján

 

18.00 FOGADÁS

SZEPTEMBER 21. SZOMBAT
9.00-9.45

 PLENÁRIS ELŐADÁS:

Forrai Judit

A Pető-mítosz múlt és jövő között

10.00-11.45

Szekciók

 1. szekció

HATÁROKON KÍVŰLI EURÓPA

Elnök:  Kozma Tamás

Gabóda Béla – Gabóda Éva

Magyar nyelvű pedagógus-továbbképzések Ukrajnában (Kárpátalján)

Palkó Tetyjána

A pedagógus-továbbképzés helyzete Kárpátalján a jelen ukrán oktatási reform tükrében

Bordás Andrea

Alsó tagozatos pedagógusok iskolai versenyekkel kapcsolatos elképzelései Erdély nyugati megyéiben

Kató Mária – Pap Tímea

Az erdélyi Mezőség szórványvidékének mezőgazdasági szakiskolája válaszúton

Fodor Emőke – Rariga Imola Beata

Nyelvi fejlődés, fejlesztés a mezőségi szórványban

 

 1. szekció

KÖZOKTATÁSI VILÁGUNK

Elnök:  Ollé János

Tamás Viola

Védelmi és biztonságos családi környezet a középiskolások számára – új tényezők és víziók

 Kovácsné Duró Andrea

Műszaki szakgimnazisták értékválasztásának komparatív vizsgálata

Gali Kende

A tanulási stílusok legitimitása

Karlowits-Juhász Orchidea 

Élménypedagógia – „Az ízeltlábúak varázslatos világa”

 

III. szekció

AZ ÉRTELMISÉG ÚTVONALAI

Elnök:  Trencsényi László

Alter Emese

A reziliencia és az egyetemi lemorzsolódás kockázatának vizsgálata leendő első generációs értelmiségiek körében

Pap-Szigeti Róbert – Török Erika

Duális hallgatók bemeneti kompetenciamérésből származó adatai és első éves tanulmányi eredményei  

Bocsi Veronika

Intézményi hatások az értelmiségképzés területén

Máté-Szabó Barbara

Szakmai tanárképzés Magyarországon

 

 

 1. szekció

MŰHELYEK SZELLEME

Elnök:  Rébay Magdolna

Rébay Magdolna

Iskola határok mentén – a feldkirchi jezsuita gimnázium története (1856–1920)

Pornói Imre

A „jövő nemzedék” az 1868-1921 közötti magyar sajtóban

Kopasz Adrien Réka  

Genius loci, avagy három évszázad nevelő munkájának esszenciája az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium tehetségfejlesztésében

 1. Pelesz Nelli

Kertmagyarország megvalósítása?- Fejezetek a gazdasági szakoktatás történetéből

11.45-12.00

 

SZÜNET

12.00-13.45

Szekciók

 1. szekció

PÁLYÁK VÁLTOZÁSAI

Elnök:  Pornói Imre

Csók Cintia

Segítő pályák összehasonlításban

Major-Kathi Veronika

Az intézményi kultúra változása a felsőoktatási intézmények nemzetköziesedésének tükrében

Szabó József – Bátfai Norbert

Esport alapú kompetencia fejlesztés a Kratochwill Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanulóival

Csikai Ildikó Irén

„Hiszen én, ha azt mondom: tej…”, avagy barkácsolás az oktatásban

 1. szekció

AZ EXTRAKURRIKULÁRIS MŰVÉSZETI NEVELÉS LEHETŐSÉGEI

Elnök:  Váradi Judit
Opponens: Bocsi Veronika

Váradi Judit

Az extrakurrikulum szerepe a művészeti nevelésben
Kiss Julianna

Az extrakurrikuláris művészeti nevelés jellemzői

Szabóné Fodor Adrienne – Kerekes Rita

A művészetoktatás helyzete a múltat a jövővel összekötő tanárok szemével
Herczegh Judit – Márkus Edina

A DEXARTA kutatásban érintett települések társadalmi-gazdasági helyzete a KSH és a Tanuló régiók Magyarországon kutatás adatai alapján
Márkus Edina – Herczegh Judit – Váradi Judit

A kulturális kínálat oldal bemutatása a szolgáltatói oldal vizsgálata alapján
 III. szekció

AZ „ABSZOLÚT PEDAGÓGUS” – PROJEKT

Elnök:  Kiss Endre

 Lányi Gusztáv

Organikus pedagógia és/vagy digitális-virtuális kommunikáció? Pedagógiai és pszichológiai kihívások

 Trencsényi László

Az abszolút pedagógusok nyomában – egy műhelykutatás tanulságai

 Hudra Árpád

Viták az abszolút pedagógusokról a Kiss Árpád-Műhelyben

 Kiss Endre

A filozofikus életről. A Malraux-minta Kiss Árpád szellemi attitűdjében

 

Kategória: Kiss Árpád Műhely | Szóljon hozzá most!

AZ Északnyugatmagyarországi Tagozat rendezvénye Győrben

apmpt

Kategória: Északnyugat-magyarországi Tagozat | Szóljon hozzá most!

Elnökségi ülés

Emlékeztető

a Magyar Pedagógiai Társaság elnökségének szeptember 8-iki üléséről

Jelen voltak: Benedek András,  Borbély-Pecze Bors, Fábry Béla,  Kálmán Anikó, Kissné Bernhardt Renáta, Novák István ,Trencsényi László,  Somogyi Zsuzsa, Turcsik Katalin, Villányi Jutka. Kimentette magát Bősze Anikó.

 

AZ ülés egyetlen naprendi pontja a „Stratégia” munkacímű dokumentum  első változatának vitája volt – az elnökségi tagok  előzetes vállalásai alapján készített fogalmazványait Fábry Béla szerkesztette egybe.

A vita elején tisztázódott, hogy  a munkaanyag elhúzódó, a tagság „Mélyéig” hatoló  vitájára és csiszolására számít az elnökség. A mai vita alapján az elnök és az ügyvezető elnök újabb szövegváltozatot szerkeszt, ezt az elnökségi tagok szeptember legvégéig  írásban véleményezik. Majd ennek alapján készül el az október 12-én sorra kerülő Vezetői Kollégium vitájára szánt 2.0. dokumentum, melyet a szervezeti egységek vezetői időben kézhez kapnak. A Vezetői Kollégium vitája alapján átdolgozott 3.0. dokumentum  decemberig lebonyolítandó vitájára kérjük a szervezeti egységeket, akiknek álláspontját a 2020 februári Vezetői Kollégiumon bemutatott 4.0.  verzióban összegezzük. Ennek alapján készül el a 2020. májusára előterjesztendő 5.0. verzió.

A tartalmas vitában műfaji és tartalmi kérdések is felvetődtek. Tisztázódott, hogy a helyzetelemzés ne törzsszövegét képezze a dokumentumnak, hanem kísérje azt, s a stratégiai dokumentum tartalmazzon  elvi, teoretikus megfogalmazásokat is, egyben  gyakorlatias instrukciókra mozgósítsa a tagságot.  Szó esett a hagyományok és a korszerűsítés szükséges egyensúlyáról is. Szó esett az erőforrások bővítésének nehézségeiről és szükségességéről, egyben az erőforrások racionális felhasználásáról, a személyes közösségi élmény és a digitális platformok felhasználásának egyensúlyáról, a tagság önszerveződésének és önkiszolgálásának határairól és lehetőségeiről, a szélesebb  nyilvánosság elérésének lehetőségeiről és korlátairól, a szakmai típusú  megszólalások és a szakpolitikai  reflexiók optimális arányáról, hatékonyságáról.

 

Az  emlékeztetőt készítette

Trencsényi László

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Gyermekérdekek – Korczak

Szakosztályi események 

09.13. (15-17 ó)               „Nem Pesten történt, amit hallotok” Beszélgetőtárs: Szűgyi Jerne pszichológus (Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmiklósi Tagintézménye) Szakosztályi rendezvény.   ELTE Tanító és Óvóképző Kar 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40. (130 terem)

 1. 08. (15-17 ó)               A táborozáspedagógia kapcsán 2 könyv bemutatója az erdőpedagógia fellegvárában: Korczak: A wilhelmówkai fiúk (MPT), valamint “A komfortzónán is túl” c. tanulmánykötet (Szerk.: Nagy Ádám, Ifjúságszakmai Társaság), mely kísérlet arra, hogy igazolja, hogy a “táborozás pedagógiája”  méltán tárgya a neveléstudományi kutatásoknak.

Közös rendezvény az MPT Északnyugat- Magyarországi Tagozatával. Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Győr, Liszt Ferenc u. 42.

 1. 17. (14. 30-16.30)      Dramatikus és vizuális játszóház a könyvbemutatóhoz kapcsolódóan. Szakosztályi rendezvény, együttműködésben a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) és a Wesley János Főiskola hallgatóival.         Lengyel Intézet (alagsori terem) Budapest, Nagymező u. 15

10. 17. (18-19 ó)               Könyvbemutató. Korczak: A wilhelmóvkai fiúk. Szakosztályi rendezvény    Lengyel Intézet, Nagyterem 09. 18.

10. 18. (14.30- 15.30)      Beszélgetés a táborozás pedagógiájáról. Moderátor: Révész György. Közös rendezvény a Szabadidő-pedagógiai és a Mozgalompedagógia Szakosztályokkal.             Lengyel Intézet, Nagyterem

 1. 05. Könyvbemutató Korczak: A wilhelmóvkai fiúk. Szakosztályi rendezvény együttműködésben a Bács-Kiskun megyei Tagozattal Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kara. Kecskemét, Kaszap utca 6-14.
 1. 13. (11-13 ó)               Könyvbemutató Korczak: A wilhelmóvkai fiúk. Szakosztályi rendezvény együttműködésben az MPT Középmagyarországi Tagozatával, ill. az MTA Szociálpedagógiai Albizottságával.      Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vác, Szent Miklós tér 1-3.
 1. 18. (14.30 – 06.30.)   MPT Szakmai Kollégium. Tárgy: Klímaváltozás és a pedagógia felelőssége. nevelés.  Előadó: Csányi Vilmos akadémikus      ELTE PPK
 1. 19. (kora délután)      Az ENSz Gyermekjogi Egyezménye 30 évfordulója kapcsán intézménylátogatás – együttműködésben a Közösségpedagógia Szakosztállyal.               MÁV-telepi Wesley János Általános Iskola, Kőbánya, MÁV telep 38.
 1. 06. (15 ó)     A Magyar Pedagógiai Társaság stratégiája 2020-2022. Az elnökségi tervezet szakosztályi vitája. Éves munkánk értékelése, 2020. évi terveink.                                            ELTE PPK

2020. január Fiúkfalva Emlékkiállítás vidéki helyszíneken (az OPKM-mel együttműködésben).             Debrecen Megyei Könyvtár; Ebes Általános Iskola

 

Kategória: Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottság | Szóljon hozzá most!

Kettős könyvbemutató Győrben az Apáczai Karon

Győr, az Apáczai Kar köztudottan a különleges extracurriculum, ez ‘erdei iskola’, az erdőpedagógia egyik végvára.

A Magyar Pedagógiai Társaság és a MTA Szociálpedagógiai Albizottsága is fontosnak tartja ezt a tevékenységet, e pedagógiai feladat történetének nyomonkövetését, módszereinek terjesztését.
A gyerekek táboroztatásának “hőskorából”, 1911-ből származik a jeles varsói orvos-pedagógus-író könyve, melyet “A wilhelmówkai fiúk” címen adott ki a Magyar Pedagógiai Társaság. A könyv pedagógiai szociográfia és elbeszélő próza egyben, kiadása nagyjelentőségű hozzjárulás ahhoz, hogy a magyar szakemberek megismerjék Janusz Korczak munkásságát. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Északnyugat-magyarországi Tagozat | Szóljon hozzá most!