Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír a Didaktikai Szakosztály, az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Zsibrita Mária Vasvári Diplomája

Bátran mondhatjuk, hogy Zsibrita Mária egész életét a közösség, s ezen belül mindenekelőtt a gyermekek szolgálatában töltötte. Élete, egész pályfutása a Viharsarokhoz kötődik. Fiatalon lett úttörőtitkár Békéscsabán, tanított a közeli Dobozon. A rendszerváltás után, amikor újjászerveződtek a Gyermekbarátok, az elsők között csatlakozott a régi-új mozgalomhoz, amelynek lelkes aktivistája, fáradhatatlan szervezője, Békés megyei „nagykövete” és az országos vezetőség tagja lett. Persze nem csak Békés megyében, hiszen például mindmáig jó kapcsolatokiat ápol a szlovák Fénix gyermekszervezettel.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Mozgalompedagógiai Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Gyermekbarát Piknik

Április 22-én a nem kifejezetten kedvező időjárási körülmények ellenére is sikeresen zajlott le a Gyermekbarát Piknik a budapesti Szent István parkban. A szervezők – a Mozgalompedagógiai Szakosztály, a Kisgyermeknevelési Szakosztály, a Kerekgedei Makó Pál Matematikatanári Szakosztály, a Színes Húrok Szakosztály, továbbá számos csatlakozó és közreműködő szervezet a Magyarországi Munkás Gyermekbarát Egyesület centenáriuma alkalmából arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a mai magyar társadalomban fokozottan szükség van az elesett, rászoruló gyerekeket segítő tevékenységre, és ezen belül is különösen aggasztónaknak tartották a mai magyar gyermektársadalom közösséghiányos állapotát.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kerekgedei Makó Pál (matematika tanári) Szakosztály, Kisgyermeknevelési Szakosztály, Mozgalompedagógiai Szakosztály, Színes Húrok Szakosztály (Zenepedagógusok) | Szóljon hozzá most!

Munkaerőpiac és pályaorientáció

Meghívó

Munkaerőpiac és pályaorientáció

A Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya
és a
Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya
közös szakmai rendezvénye

2017. május 4-én, csütörtökön 15 órától

az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán (1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 203-as terem).

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Pályaorientációs Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Beszámoló – Találkozó finn iskolai és diáktanácsadókkal

A találkozóra az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán került sor, 2016. április 7-én délután. Az esemény célja az volt, hogy a finn és magyar résztvevők bemutassák saját, illetve megismerjék egymás országának tanácsadási módszereit, megosszák tapasztalataikat az iskolai és a diáktanácsadás területén.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Pályaorientációs Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Jogszabály-tervezet véleményezése

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma, Tisztelt Jogalkotók!
A Magyar Pedagógiai Társaság szakmai alegységeként működő Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály ezúton kíván élni „az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés tervezet” véleményezésének lehetőségével.

Az általunk kifogásolt törvényi bekezdések a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításának 10., 17. és 18. §-ához kapcsolódnak.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Gondolkodni-más-hogy? II.

Konferencia a kisgyerekkori gondolkodás fejlesztéséről
2017. május 24. ELTE  TÓK
1126 Budapest, Kiss János  altábornagy utca 40.

Második alkalommal kerül megrendezésre a Gondolkodni-más-hogy? konferencia. Az idei program a gondolkodásfejlesztést egyrészt pszichológiai aspektusból vizsgálja, az ott született friss eredményekről kapunk összefoglalót, másrészt számba veszi a legújabb, országos hatókörű fejlesztéseket, amelyek közvetlenül is érintik a közoktatást.
Ez alkalommal is várunk minden, a kisgyermekkori gondolkodás fejlesztésével gyakorlatban foglalkozó, a témában kutatást, fejlesztést végző vagy a terület iránt érdeklődő szakembert, egyetemi oktatót, kutatót, tanítót, valamint doktoranduszokat, hallgatókat.

Felhívás, program, jelentkezés

Poszter

Kategória: MPT, Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

Meghívó Gyermekbarát Piknikre

A rendezvény programja innen tölthető le.

Kategória: Hagyományismereti Szakosztály, Kerekgedei Makó Pál (matematika tanári) Szakosztály, Kisgyermeknevelési Szakosztály, Mozgalompedagógiai Szakosztály, MPT, Színes Húrok Szakosztály (Zenepedagógusok) | Szóljon hozzá most!

EMMI előterjesztés véleményezése

Tisztelt Cím!

Az oktatási érdekegyeztetés szervezeteinek továbbfejlesztéséről szóló rendelettervezetben társaságunk nevében üdvözlöm azt  a törekvést, mely szerint a főhatóság keresi a megoldást, hogy a szakmai közéletben élénkülő szerepet vállaló szakmai szervezetek határozottabb képviselete felé nyisson.

Ezzel együtt kifejezésre juttatjuk, hogy az arányok a társadalmi vitára megküldött tervezetben sem közelítik meg az OKNT-nek az 1993-as Oktatási törvényben megalapozott széles, és a szervezetekre támaszkodó képviseleti elvét. Javasoljuk ezen elv érvényesítésének fokozott figyelembevételét – a delegált és választott képviselők arányának változását utóbbiak javára. Indítványozzuk, hogy a diákszervezetek és a szülői szervezetek képviseletére is fordíttassék nagyobb figyelem.
Trencsényi László
ügyvezető elnök
Magyar Pedagógiai Társaság

 

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető az MPT 2017. április 11-i elnökségi üléséről

Jelen voltak: Benedek András, Trencsényi László, Fábry Béla, Kraiciné Szokoly Mária, Villányi Judit, Novák István, Karlovtz János Tibor, Szenes György.

Napirend:

1)     A 2017. évi küldöttgyűlés előkészítése

2)     A Felsőoktatási Szakosztály javaslata a CEU melletti szolidaritás kifejezéről elnökségi állásfoglalás formájában.

3)     Egyebek

Az elnökség megtárgyalta és elfogadta, az elnökségi beszámolót és a küldöttgyülés forgatókönyvét:

A küldöttgyűlés 2017. május 19. BME Q épület Biszterszky  terem

9.00-10.00 Elnökségi ülés

9.30-10.30 Regisztráció

10.30-tól küldöttgyűlés ( első összehívása, negyedóra múlva a második)

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

MPT Felnőttképzési Szakosztály – Socio-andragógia műhely

2017. április 21-i (péntek) programja – 14.00 – 16.00 órakor

1072 Budapest, VII. kerület, Kazinczy utca 23-27

1. Dr. Boga Bálint mutatja be előadását, megvitatásra:

Tudásalapú társadalom – első rész – Andragógia az egészségügyben és a szociális szférában

A nyilvános előadást május végére, vagy szeptemberre hirdetjük meg

2. Együttműködés a : Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesülettel

Általában – és konkréten a Tudásalapú társadalom előadás sorozatra vonatkozóan.

3. Téma felvetés.

Felnőtt-tanulás – felnőttnevelésnevelés a nevelés elméletek tükrében.

Annak megvitatása, hogy miként érdemes egy szélesebb körű „kerekasztal beszélgetést” meghirdeti a következő tanévben.

4. Együttműködés lehetősége az MPT Prevenció Szakosztállyal.

Az egymást átfedő témák egyeztetése, azok kölcsönösen együtt tárgyalása, rendezvények egyeztetése.

 

Kategória: Felnőttképzési Szakosztály | Szóljon hozzá most!