Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír a Didaktikai Szakosztály, az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

A Magyar Pedagógiai Társaság Összehasonlító Pedagógiai Szakosztálya

tisztelettel meghívja Önt soron következő ülésére

Az ülés időpontja: 2017. november 22 (szerda), 1545 óra

Program:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető a Szomatikus Szakosztály 2018. évi küldöttgyűlést előkészítő üléséről

Szakosztályi ülés: 2017. október 21. szombat 16.00 óra

Helye: ELTE Sporttelep Bp. XI. Mérnök u. 35.

Jelen voltak: Bárdos György, Magyar Márton, Kraiciné Szokoly Mária, Hegyi-Halmos Nóra, Szoboszlai Andrea, Pap Anna, Vedovatti Anido

Akadályoztatásukat jelezték: Butor Klára, Nagy Mariann, Pálfalviné Csekő Aarolta, Tihanyiné Hős Ágnes, Gergely Ildikó, Drippey Helga.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Szomatikus Nevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

A Gyermeki Jogok Napja – november 20 – Korczak-könyvbemutató és filmvetítés

Kategória: Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottság | Szóljon hozzá most!

Kedves nemzetiségi nevelésben dolgozó Pedagógus Kolléga!

2017. október 18-án A Koch Valéria Iskolaközpontban nagyon tartalmas szakmai programban volt részünk. Köszönet illeti Hock Ibolya igazgató asszony kiváló szervezését és ösztönző, lelkesítő eredményekről szóló beszámolóját, hozzászólásai, és vendéglátását. Köszönet a helyi pedagógusok munkájáért.

Pécsen egyrészt bemutatókon korszerű módszerek alkalmazását figyelhettük meg, utána szakmai megbeszélésen került sor az órák elemzésére. E mellett párhuzamosan a nemzetiségi stratégiák tartalmi kérdéseiről folyt a szakmai beszélgetés. Négy kiváló előadás után további feladatok kerültek terítékre.

E program folytatásaként kerül sor 2017 november 22-én szerdán Budapesten a szlovák szakmai napra.

Mellékletben küldöm a meghívót és a programot, köszönve  Szabóné Dr. Marlok Júlia igazgató asszony meghívását.

Szintén két területen folyik a munka.

Egyrészt bekapcsolódhatnak az érdeklődő kollégák  az iskolai helyi programba (időbeli iskolába történő bejelentkezés után).

Ezt követően 13 órától a könyvtárban folytatódik a szakmai program: “Mit vár a nemzetiségi pedagógus, a nemzetiségi intézmény a szakmai civil szervezettől.”

Várunk minden érdeklődő pedagógust a szakmai munka fontossága érdekében!

Karácsonyi meglepetésként a megjelent kollégák 15% – os vásárlási kupont kapnak, ami a Líra Móra könyvesház hálózatán belül az ország több településén beváltható 2017. december 31-ig.

Rövid visszajelzésért köszönet.

Üdvözlettel:

Villányi Györgyné Jutka
MPT alelnök
villanyi.jutka@gmail.com

 

Kategória: Nemzetiségi Nevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

MOPED meghívó

Szakosztályunk következő ülését december 4-én (hétfőn) 15 órai kezdettel tartjuk az ELTE Pedagógiai-Pszichológiai Kar (Budapest VII. Kazinczy u. 23-27.) 302. termében.

Napirend:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Mozgalompedagógiai Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Az MPT Heves megyei tagozatának

Küldöttgyűlési menetrend”-je

2017. december 20. szerda 16h

Beszámoló a 2017-es tevékenységről és a 2018-as programokról

Tervezett programjaink:

  • felolvasó ülés
  • kirándulás
  • tudománynapi rendezvény

2018. február 21. szerda 16h

küldött választás:

saját vezetőség (megerősítés) 2 fő

küldöttek 2 fő

a szakmai kollégiumba delegálandó tagok 2 fő

 

Eger, 2017. november 16.

dr. Bodosi Béla és dr. Kovács László

elnök                                titkár

 

 

Kategória: Heves Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

PORI meghívó

A Pályaorientációs szakosztály november 24-én 14-15 óráig tartja éves taggyűlését a Kazinczyban.  Ezen fogadjuk el a beszámolót és a munkatervet, és ajánlást teszünk az MPT vezetőségébe. A vezetőség és a küldöttek választására nincs szükség, mivel mandátumok jövő év végéig szól. A taggyűlés után 15-17 óráig szakmai program lesz. A meghívó innen tölthető le.

Szervezeti egységünknek a mi nyilvántartásunk szerint 36 regisztrált és 3 szakmai tagja van.

Juhász Ágnes

Kategória: Pályaorientációs Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető elnökségi ülésről 2017. november 14.

A Don Bosco  MET Szakgimnáziumban a szakmai kollégiumi ülés után lezajlott elnökségi ülésen jelen volt: Szokoly Mária, Bősze Anikó, Somogyi Zsuzsa. Villányi Jutka, Trencsényi László,  Fábry Ilona.

Az elnökség nyugtázta a megelőző Szakmai Kollégium ülése tartalmas voltát. Az alábbi közleményt fogadta el:

Közlemény és az Elnökség állásfoglalása

a Magyar Pedagógiai Társaság Szakmai Kollégiuma november 14-iki nyílt  üléséről

A Magyar Pedagógiai Társaság Szakmai Kollégiuma alapszabálya szerint megtartotta őszi ülését. Az ülés napirendjén – követve a tavasszal megkezdett hagyományt (amikor a CKP „Kockás könyvét” tárgyalta Nahalka István vitaindítójával) – az Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság „100 pontja” szerepelt Szüdi János előterjesztésében.

Az elnökség az ülés után az alábbi állásfoglalást tette:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Közlemény és az Elnökség állásfoglalása

a Magyar Pedagógiai Társaság Szakmai Kollégiuma november 14-iki nyílt  üléséről

A Magyar Pedagógiai Társaság Szakmai Kollégiuma alapszabálya szerint megtartotta őszi ülését. Az ülés napirendjén – követve a tavasszal megkezdett hagyományt (amikor a CKP „Kockás könyvét” tárgyalta Nahalka István vitaindítójával) – az Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság „100 pontja” szerepelt Szüdi János előterjesztésében.

Az elnökség az ülés után az alábbi állásfoglalást tette:

A Magyar Pedagógiai Társaság elnöksége elismeréssel adózik annak az alapos, a múlt tanulságaival is számot vető, több szakember bevonásával zajlott munka előtt, mely a „100 pont” megalkotása során érvényesült.

A vita során alapvető egyetértés mutatkozott az „Oktatás közügy”  (egyébként a 2008. évi VII. Nevelésügyi Kongresszusnak is mottójaként fogalmazott) gondolat értelmezésében, a tanulók, szülők, pedagógusok, helyi közösségek átgondolt, felelős részvétele biztosításában, a gyerekek (tanulók) „mindenek felett álló érdekét” tiszteletben tartó szakmai autonómia igénylésében.

Az elnökség ajánlja szakosztályainak, tagozatainak, a közélet szereplőinek, a nevelésügy szakembereinek a „100 pont” megismerését, annak széleskörű társadalmi vitáját.

Az előterjesztők erre a dialógusra készen állnak.

Budapest, 2017. november 14. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség, Szakmai Kollégium | Szóljon hozzá most!

A Prevenciós Szakosztály meghívója

2017.november 27-én, hétfőn, az ELTE Pedagógiai-Pszichológiai Intézetének 213-as termében tartjuk soron következő műhelyfoglalkozásunkat 10.00-14.00-ig (1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.), melyre mindenkit tisztelettel meghívok.                                                                                                                                                      

A helyszín változott!. Az új helyszín a 213-as terem.

A műhelyfoglalkozást követően a szakosztályi tagság (régi és új tagok) küldöttgyűlési megbeszélést tart 13.00-14.00-ig. Aki nem tud maradni, az érkezésekor szóljon.

Program

A program néhány előadói szándékot még nem tud rögzíteni. A folyamatos levelezések során, a jelentkezések következményeként kialakuló végső terv csupán néhány részletben változik majd.

Tisztelettel, üdvözlettel

Dr. habil Czakó Kálmán
az MPT Prevenciós Szakosztályának
szakmai vezetője

Kategória: Prevenciós Szakosztály | Szóljon hozzá most!