Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír a Didaktikai Szakosztály, az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Tartalmas ősz a Társaságban

Miközben az elnökség tagjai vállalásuknak megfelelően a 2020. májusi küldöttgyűlésre készülő, s ősztől széleskörű vitára bocsátandó stratégiai dokumentumot szerkesztik, a Felnőttképzési Szakosztályban hozzáláttak az őszi programfűzér (Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért) összeállításához a tagozatok, szakosztályok beérkező információi alapján.
A kezdeményezések közül máris kiemelkedik a Felsőoktatási Szakosztály műhelykonferenciája, mely szeptember 28-án Veszprémben, a Pannon Egyetemen kerül sorra.

Hajdú-Bihar  kollégiumi nevelési konferenciára készül, Debrecenben várják a vendégeket a hagyományos Kiss Árpád Konferenciára, a Középmagyarországi Tagozat új székhelyén, a zuglói Teleki Blanka Gimnáziumban hív össze találkozót, a korczakisták októberben bemutatják az új könyvet, az “A wilhelmówkai fiúkat”, vitaülést tart a Szocio-andragógiai Műhely, kötetet szerkeszt a Prevenciós szakosztály.
Egyelőre ennyi ízelítőül és a kedv felébresztéséül.

Új kiadványok is nyomdában, vagy szerkesztés alatt.
Iványi Gábor előszavával jelent meg Kardos Ferenc nevelőotthoni visszaemlékezése, a Van kiút. Utolsó szerkesztői rátekintés alatt az Évkönyv 2018 is.  Kötet foglalja össze az állam és nevelási-oktatási intézmények kapcsolatát tárgyaló tavaszi Szakmai Kollégium megszólalásait, hasonló módon szerkeszti Fábry Béla a ‘Keresztény kultúra és közösségpedagógia’ című kötetet (Sztehlo Gábor tanítványaival, Mustó Péterrel, Pataki Gyulával lezajlott beszélgetéseket a könyvbe építve), s kötetben jelenik meg a Neveléstörténeti Szakosztály kutatómunkája is, mely az MPT rendszerváltáskori helyzetét, szerepét vizsgálja.

Köszönjük a támogatóknak, s mindazoknak, akik tagdíjuk befizetésével biztosítják a társaság aktivitását.

A támogatók közül kiemeljük a Waclav Felczak  Alapítványt, az EMIH-t, a MAZSÖK-öt, Erzsébetváros önkormányzatát, a Barankovits Alapítványt, a Táncsics Alapítványt, az Új Köztársaságért Alapítványt, a Göncz Árpád Alapítványt,  a NKA-t, a budapesti Lengyel Intézetet, a krakkói Könyv Intézetet, a MVM-et.

Kategória: Uncategorized | Szóljon hozzá most!

Staféta-tábor afterparty Taksonyban a 2020 július eleji tábor színhelyén – szervező a Középmagyarországi tagozat

img_20190722_123730_resized_20190722_084711034

A foto Mihályi László munkája

Kategória: Fővárosi Tagozat, Középmagyarországi Tagozat, Pest Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

„Varietas delectat… A komplexitás mint új szabályszerűség Ipar 4.0 és diverzitás a mérnökképzésben”

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2019. szeptember 16-19. között rendezi meg a SEFI (European Society for Engineering Education)  47.-dik éves konferenciáját.

A szervezet az európai műszaki felsőoktatási intézmények legátfogóbb hálózata, melynek célja, hogy hozzájáruljon a mérnökképzés, valamint annak társadalmi és szakmai státusza fejlesztéséhez. 1973. január 19-én 26 intézmény csatlakozásával jött létre. A SEFI számos konferenciát és workshopot szervezett az évek során, melyek közül kiemelkedik a szervezet éves konferenciája. A SEFI vállalt küldetése az európai felsőoktatás (EHEE: European Higher Education) támogatása, előmozdítása és fejlesztése, illetve a mérnökképzésnek és a mérnökök helyzetének, illetve társadalmi megítélésének a javítása. http://www.sefi.be

 A konferencia 2019-es témája: „Varietas delectat… A komplexitás mint új szabályszerűség
Ipar 4.0 és diverzitás a mérnökképzésben A szociokulturális, gazdasági, strukturális és politikai kihívásokat hordozó működési környezetet forrongás, egymásra utaltság és komplexitás jellemzi. A digitális gazdaságot a szabadság, nyitottság és kreativitás határozza meg. Az együttműködő kreativitás a nyílt tartalmak és a tudomány segítségével válik fenntarthatóvá. A tanulási technológiák új generációja és a hálózatok mindenütt jelen vannak és mobilak, ami átalakítja a tanuláshoz való hozzáférést és a tanulás megvalósulását egyaránt. Az élvonalbeli területek a mesterséges intelligencia, a tanuláselemzés, a mikrotanulás, a tanulás során elért eredmények tanúsítványozásának új módjai, a társaktól való tanulás, a felhasználó által létrehozott tartalom, valamint az értékelés forradalma.

A hálózati társadalomnak a fokozott tanulás társadalmává kell válnia. A mérnökképző közösség számára kulcsfogalmak a diverzitás és rugalmasság, amelyek a vállalkozói gondolkodást a nagyobb hatékonyság érdekében gyors észjárással, mobilitással, rugalmassággal és kíváncsisággal párosítják. Az ipari automatizálás és az IKT fejlődése a tudás folyamatos növelését biztosító ember-gép intelligencia modellek integrálásával új lehetőségeket kínál az élethosszig tartó tanulás számára. Az oktatási rendszerekben ellenőrző szerepet betöltő intézmények ugyanakkor nehezítik a  változtatást.

A konferencia központi témájával összhangban az előadók többsége az interdiszciplinaritás, a diverzitás és az élethosszig tartó tanulás kérdésköreit választotta, ami híven tükrözi a mérnökképzés jelenlegi legfontosabb szükségleteit és kihívásait.

A SEFI-konferencián hagyományosan háromféle módon lehet részt venni:

  • vitaindító előadással
  • kutatási bezámolóval
  • workshop-anyaggal

Örömünkre szolgál, hogy eddig 193 előadást és 32 workshop-anyagot fogadhattunk el.

Az előadók előadásuk teljes anyagát egyenként 20 percben, különböző formátumokban (prezentáció, „gyakorlati bemutató”, vita) mutathatják be. Néhány anyag poszter formájában közvetlenül a plenáris előadások után kerül majd bemutatásra.

A workshop-ok 90 percesek és a résztvevők aktív közreműködésére épülnek

.A konferencia nyelve:angol.

Plenáris előadók:

  • Navracsics Tibor, az Európai Unió Oktatási és Sportügyi Biztosa
  • Csépe Valéria, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke, a kognitív tudományok professzora, Magyarország
  • Jian Lin, Tsinghua University, Mérnökképzési Központ igazgatója, Kína
  • Xavier Kestelyn, Arts et Métiers ParisTech, School of Engineering, tanulmányi és hallgatói ügyekért felelős alelnök, Franciaország

Meghívott előadóink kiemelik, milyen fontos szerepet tölt be a mérnökképzés folytonos megújítása számos, jelenleg a társadalmaink előtt álló kihívás megoldásában. Erre népszerű példákat nyújt a digitális világ, az oktatás és a munkahelyek világa közötti szakadék, valamint a fenntartható megoldások keresése az interdiszciplináris kompetenciák és a puha faktorok (soft skill) kombinációja révén. Mivel az említett kulcsfontosságú problémák a felsőoktatás és az ipar folyamatos párbeszédét igénylik, a SEFI szponzorai és a meghívott vállalatok két külön fórumbeszélgetésen lesznek jelen.

A konferencia nagyszerű lehetőséget kínál továbbá a tanárok és diákok kapcsolatának megerősítésére is. Bár a résztvevők többsége várhatóan az oktatók közül kerül majd ki, a munkában a BEST (Board of European Students of Technology – Európai Mérnökhallgatók Tanácsa) képviselői is részt vesznek előadással, illetve workshop megrendezésével.

Megtiszteltetés számunkra, hogy olyan kísérőrendezvényeknek is otthont adhatunk, mint a European Journal of Engineering Education (EJEE) szerkesztői által koordinált, mérnökképzéssel foglalkozó doktori szimpózium (szeptember 15-én), valamint az International Association for Continuing Engineering Education and Lifelong Learning (IACEE) (Nemzetközi Mérnöktovábbképző Egyesület) tanácsának közgyűlése (szeptember 19-20-án).

Reméljük, hogy változatos programunk felkelti érdeklődésüket.

Early bird regisztrációra 2019. július 17-ig még lehetőség van!   

Kérjük, először hozzanak létre profilt a ConfTool nevű konferencia-szervezési rendszerünkben. A konferencia programját és az elfogadott előadásokat a platform valamennyi felhasználója számára elérhetővé tesszük.

Szeretettel várjuk Önöket szeptemberben a BME-n.

Mike Murphy, a SEFI elnöke és Françoise Côme főtitkár nevében

a SEFI 2019 szervezői

Nagy, Balázs Vince – levezető elnök

Füzesi, Adrienn – helyi szervezőbizottság elnöke

Kálmán, Anikó –  a nemzetközi tudományos bizottság társelnöke

Citterio, Linda – a SEFI 2018 és a SEFI 2019 nemzetközi koordinátora

Fekete, Dóra –  nemzetközi koordinátor

Hasznos linkek:

A konferencia weboldala: http://www.sefi2019.eu/Welcome

Konferencia  részvételi díjak: http://www.sefi2019.eu/Registration#REG

ConfTool: https://www.conftool.com/sefi2019

 A konferenciára szeretnénk meghívni a hazai –szakmai képviselőket  minél nagyobb létszámban.

Kálmán Anikó

SEFI vezetőségi tag, intézményi képviselő

 

 

 

Kategória: Uncategorized | Szóljon hozzá most!

Továbbra is választ vár a Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály

Bódis József

oktatásért felelős államtitkár

részére

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Oktatási Hivatal

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály | Szóljon hozzá most!

A Kisgyermeknevelési Szakosztály állásfoglalása

A Nemzeti Köznevelési Törvény tervezetének margójára

 

Az NKT tervezete (legalábbis annak egyes vonatkozásai) mindenkit érint, ezért erősen foglalkoztatja a pedagógusokat és a szülőket. Számos cikk, blog, Facebook bejegyzés jelenik meg mostanában, így eljuthat a terv bárkihez, illetve mindenki viszonyulhat hozzá valahogy.

Jelen állásfoglalás nem tér ki a tervezet összes passzusára, csak arra a három alapvetésre, amely az óvodákra vonatkozik. Ezek a következők (nem szó szerint idézve azokat):
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Szakmai Kollégium 2019 őszén

Az MPT őszi szakmai kollégiumi programja egy aktuális kérdéssel, a klímaváltozással foglalkozik. Természetesen pedagógiai megközelítéssel. Felkért előadónk CSÁNYI Vilmos akadémikus, aki “Kulturális evolúció, tanulás. Elegendően gyors-e a klímaváltozás elviseléséhez?” címmel tart előadást. A programra NOVEMBER 18-án 14.30-as kezdéssel kerül sor az ELTE PPK épületében.

Kategória: Szakmai Kollégium, Uncategorized | Szóljon hozzá most!

Fontos partnerünk emlékezetére

sz-toth-janos

 

Gyászjelentés (MPT)

2019. június 25-én elhunyt Dr. Szigeti Tóth János (Mindszentkálla, 1947-2017), szociológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető docense, az ELTE PPK FTI óraadó tanára. Életműve a népfőiskolai mozgalomhoz, az iskolán kívüli felnőttképzéshez, az aktív állampolgárság és a demokratikus részvétel kérdéskörének kutatásához és hazai gyakorlatának megalapozásához kötődik. Évtizedeken át a Magyar Népfőiskolai Társaság alapító elnökeként a civil mozgalmak és szervezetek meghatározó személyisége, a Felnőttoktatás Nemzetközi Tanácsának alelnöke (Toronto, 2000-2002), az Európai Felnőttoktatási Társaság elnöke(2002-2008), az EU Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóság szakértője. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Felnőttképzési Szakosztály, Uncategorized | Szóljon hozzá most!

EMLÉKEZTETŐ az MPT Elnökségének 2019. júniusi üléséről

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség, Uncategorized | Szóljon hozzá most!

Gyermekvasút

dscf7615_x

A Mozgalompedagógiai Szakosztály – az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével és a Múltunk Öröksége Alapítvánnyal együttműködve – június 22-én családias hangulatú rendezvény keretében emlékezett meg a MÁV Széchenyi-hegyi Gyermekvasút (korábban Úttörővasút) 70. születésnapjáról.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Mozgalompedagógiai Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Staféta-tábor 2019 2. (fotók)

st1st6st12st5st10st8st7st11

Kategória: Békés Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!