2/2019. sz. elnökségi határozat a tagnyilvántartás elemzéséből adódó társasági feladatokról

A Magyar Pedagógiai Társaság elnökségének 2/2019. sz. határozata

A 2019-es tagnyilvántartás és tagdíjfizetés eredményéből következő személyi döntések

  1. A 2018. évi Küldöttgyűlésen a Felügyelő Bizottság javaslatára az elnökség foglalkozik a hosszú évek óta a Társasággal kapcsolatot nem tartó, tagdíjat nem fizető tagok tagsági viszonyával.
  1. A tagsági viszonnyal kapcsolatos alábbi eljárás célja az Alapszabály szerinti működés biztosítása, a tagsági viszonynak a Társaság társadalmi-szakmai súlyának megfelelő rendezése, a Társaság hűséges tagjainak megbecsülése.

  1. Az Alapszabály a tagdíjfizetést a tagi kötelezettségek közt sorolja fel. A nemfizetés ténye az Alapszabály szerint a tagsági viszony törlésének indoka lehet.
  1. A  2019-es éves levél 2018. decemberi kiküldése után megállapíthatjuk, hogy  kb. 40 tagtársunkat “elveszítettük”, mert  több éve postacíméről visszatérnek a levelek, s a 2600 körüli jegyzett tagságnak mintegy harmada legalább 3 éve nem fizetett tagdíjat. (2019. január végén a 400-at némivel meghaladta a tagdíjfizetők száma).
  1. A Vezetői Kollégium február 8-iki ülésén a  szakosztályi, tagozati vezetőket felkértük saját tagságuk adatainak kontrolljára, címek esetleges felderítésére, tagdíjfizetésre való mozgósításra.
  1. Jelen határozat szerint 2019. május 24-én a Küldöttgyűlés hozzon törlési döntést azokat illetően, akiket

     a, a szakosztály, tagozat vezetősége (a 4. pontba foglalt átvizsgálás, e határozat  februári kézhezvétele nyomán) március 30-ig írásban törölni javasol, tekintetbe véve a  társasági tagnak a Társaság Alapszabályába foglalt kötelességeit; továbbá azt a lehetőséget, hogy a tag (vagy megbízója) kérésére az elnökség dönthet határozott időre szóló tagdíjmentességről; illetve, hogy felterjesztés nyomán a küldöttgyűlés tiszteletbeli tagokat választhat, akik számára az Alapszabály kötelezettségeket nem ír elő. (A Titkárság e feladatra március 1-ig levélben emlékeztesse a Vezetői Kollégium tagjait.)

     7. a szakosztályi, tagozati listákat az elnökség és a felügyelő bizottság tagjaiból alakult ad hoc bizottság (Novák István, Platthy Ivánné, Villányi Györgyné, Fábry Béla, Trencsényi László) tekintse át, szükség esetén korrigáljon, s április 24-ig készítse el a törlésre javasoltak névsorát, mint küldöttgyűlési előterjesztést.

8. a személyiségi jogokhoz fűződő előírásokat tiszteletben tartva e névsort a küldöttgyűlésen helyszíni küldöttgyűlési dokumentumként adjuk a megjelenő küldötteknek, a bizalmas kezelés biztosítékaként az ülés után a titkárság e dokumentumokat gyűjtse össze, gondoskodjon azok megsemmisítéséről.

  9. a küldöttgyűlési e napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja, az előterjesztéssel kapcsolatos döntés kerüljön be a Határozatok Tárába, de azt a társasági nyilvánosság fórumain a GDPR-szabályozással összhangban ne tegyük közzé.

10. a törlésről kapjon írásos tájékoztatást az érintett szakosztály, tagozat vezetője, illetve

 levélben azon személy, kinek tagságát a Küldöttgyűlés törölte – folyamatosan, de legkésőbb 2019. december 10-ig.

A HATÁROZATOT az Elnökség 2019. február 11-én egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el.

 

Kategória: MPT Elnökség | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?