Levél Varga Mihály miniszter úrnak

Magyar Pedagógiai Társaság
Bp. 1075. Kazinczy u. 23-27.
levelezési cím: 1364. Bp. Pf. 176.
tel./fax.: 06-1-302-3494
e-mail: mpt@index.hu, mptiroda@gmail.com
www.pedagogia-tarsasag.hu

Varga Mihály miniszter úr
Nemzetgazdasági Minisztérium

Budapest
József nádor tér 2-4.
1051.

Tisztelt Miniszter Úr!

A magyarországi közoktatás rendszere meghatározó változásokon ment, megy át.  Úgy látjuk, egyszerre van jelen egy egységesítő és egy differenciáló gondolat, illetve az “általános – eszmei, erkölcsi – nevelés” normája és a munkaerőpiacnak való közvetlen megfelelést szolgáló elképzelés. E nehezen harmonizálható víziók közt nincs könnyű helyzetben a szakképzés rendszere, nincsenek könnyű helyzetben  a szakképzéssel (is) foglalkozó intézmények, s maguk a jövő szakmunkásai sem, különös várakozás fogalmazódik meg a szakképzésben dolgozó pedagógusokban.

Érzékeljük, hogy a szakképző iskolák pedagógusaiban, is vezetőiben is, a szülőkben is sok kérdés fogalmazódik meg  a szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatban. Kevés az információ arról, hogy milyen lesz az iskolák fenntartása, szakmai irányítása, finanszírozása. A kollégák nem tudják, hogyan alakul a szakmai és gazdasági önállóságuk, sok kérdés vetődik fel a szakmai vizsgáztatással, a szakmai gyakorlatokkal kapcsolatban is.

Felelős vezetők tanévkezdési megszólalásaiból tudjuk, hogy változások várhatóak, most formálódik a Nemzetgazdasági Minisztérium irányításával az új rendszer kialakítása, de semmilyen részlet nem ismert, még a kontúros körvonalak sem.

A Magyar Pedagógiai Társaság Szakképzési Kollégiuma – a Magyar Szakképzési Társaság szakmai munkáját folytató civil szakmai szervezet – felajánlja együttműködését az átalakításon dolgozó szervezetnek, szakembereknek. Konzultációs fórumot tudunk biztosítani, a szakmai tapasztalatok közvetítését vállaljuk, megoldási javaslatok összeállítására is vállalkozunk – a szakmai munka minden munkaformáját megjelenítve kívánunk részt venni egy hatékonyabb, eredményesebb szakképzési rendszer kialakításában.  Szerény, más szempontból nagy értéket képviselő lehetőségeinkkel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy 2015. szeptember 1-vel a minisztérium, az új fenntartó szervezet és a szakképző iskolák zökkenőmentesen tudják elkezdeni a tanévet.

Budapest, 2014. szeptember 12.

Szenes György                                                Benedek András
MPT Szakképzési Kollégiuma                                Magyar Pedagógiai Társaság                                             elnök                                                                      elnök

Kategória: MPT, Szakképzési Kollégium | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?