Az Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály beszámolója és munkaterve

Elnök: Dr. Habil Tóth Péter
Tiszteletbeli elnökök: Illés Lajosné dr.
Prof. Dr. Benedek András
Titkár: Szalóki Tiborné

Szakosztályunk taglétszáma: 39 fő
Üléseinknek a Budapesti Műszaki Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszéke (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2.) ad helyet.

Szakosztályunk tagjai kutatási eredményeikről idén is több hazai és nemzetközi konferencián tartottak előadást. 2015. november 19-21-e között az Óbudai Egyetem adott otthont a XV. Országos Neveléstudományi Konferenciának. A Konferencia Tudományos Programbizottságában és Operatív Szervezőbizottságában Szakosztályunk elnöke vezető szerepet töltött be.

Az Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály továbbra is jó kapcsolatokat ápol a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottságának Pedagógusképzési és Informatikai Albizottságával. Több tagtársunk aktívan bekapcsolódik a Magyar Pedagógiai Társaság más szakosztályainak – például a Felnőttnevelési és Didaktikai Szakosztály – munkájába is.

Nemzetközi kapcsolataink sorából kiemelkedik a World Council of Comparative Education Societies (WCCES) szervezetével való kapcsolattartás. Prof. Dr. Kozma Tamás képviseli szakosztályunkat a nemzetközi szervezetben és a World Educational Research Association európai oktatáskutatók szervezete Prof. Dr. Benedek András képviseletével.

Dr. Kálmán Anikó tagtársunk, 2015-ben Finnországban a tamperei Alkalmazott Tudományok Egyetem vendégoktatója volt, így testközelből tapasztalhatta meg a finn oktatás sajátosságait, felkértük, hogy 2016-ban ossza meg velünk tapasztalatait.

Dr. Tomory Ibolya előadásában Életképek a fekete afrikai oktatásról címmel hallgathattunk egy nagyon érdekes és informatív eladást 2015. november 25-én.

 

A küldöttgyűlésre delegáltak: Dr. Tóth Péter, Prof. Dr. Benedek András, Szalóki Tiborné

 

 

 

Tervezett szakosztályi ülések:

Dr. Habil Szűts Zoltán: Tanulói attitűdök és motivációk a koreai felsőoktatásban. Új tagtársunkként köszönthetjük. Zoltán három évet oktatott a Hankuk Egyetemen Szöulban a Magyar Tanszéken. Az előadásának tervezett időpontja 2016. február. Tagjainkat e-mail formájában értesíteni fogjuk.

Dr. Habil Kálmán Anikó tagtársunk, 2015-ben Finnországban a tamperei Alkalmazott Tudományok Egyetem vendégoktatója volt, így testközelből tapasztalhatta meg a finn oktatás sajátosságait, felkértük, hogy 2016-ban ossza meg velünk tapasztalatait. Az előadás tervezett időpontja: 2016. május. Tagjainkat értesíteni fogjuk az előadás pontos időpontjáról.

Kutatási területek:

Összehasonlító tantervelemzés

A felnőttoktatás és az elektronikus tanulás nemzetközi trendjei

Munkaerő-piaci igények és az oktatás

Az iskolai teljesítmények összehasonlítása nemzetközi kitekintésben

Hazai kapcsolatrendszer:

Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának Tanárképzési Albizottsága

Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának Informatikai Albizottsága

MPT Szakképzési Kollégiuma

Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttnevelési Szakosztály

Magyar Pedagógiai Társaság Didaktikai Szakosztály

Nemzetközi kapcsolatrendszer:

Nemzetközi kapcsolataink sorából kiemelkedik a World Council of Comparative Education Societies (WCCES) szervezetével való kapcsolattartás (Prof. Dr. Kozma Tamás), továbbá a World Educational Research Association (Prof. Dr. Benedek András) és a Tampere University of Applied Sciences (TAMK) Tanártovábbképző központtal való együttműködés (Prof. Dr. Benedek András és Dr. Habil Kálmán Anikó)

Budapest, 2016. január 27.

Dr. Habil Tóth Péter
a szakosztály elnöke

Kategória: Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?