Kisgyermeknevelési Szakosztály: beszámoló és munkaterv

2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

A 2016-os évben kiemelten támogattuk a Társaság központi rendezvényeit, 125 éves évforduló méltó megünneplését segítettük tevékenységeinkkel. Kiemelten foglalkoztunk a múlt értékeinek felidézésével, az innovációs tevékenységek bemutatásával a korszerű kisgyermekkori nevelése érdekében.

  • A mozgásfejlesztés érdekében szakmai nap szervezésére került sor a Pető Intézet munkatársaival. ( 2016. 02. 20)

  • A Kisgyermek” lap szerkesztősége megjelentetett minden lapszámában szakmai anyagokat, melyek az MPT 125. éves méltó megünneplését segítik. Mindkét országos konferencián részt veszünk.

  • Országos szervezőbizottságot alakítottunk ki a Kiss Áron Játék Magyar Társaság és az MPT Tanulókör, Mozgalompedagógiai és Kisgyermeknevelési szervezeti egységek összefogásával „Játsszunk Mindannyian” Országos Játéknapot szerveztünk, kapcsolódva a Világ Játék program elveihez.

Megállapítottuk, hogy sikeres volt az első kezdeményezés. 2016-ban a kicsit későn meghirdetett felhívásra 40 településből jött jelentkezés, ebből 29 helyszínen megvalósult a játéknap, 4-en felkészülés közben visszaléptek, és 6-an érdeklődtek, de végül úgy döntöttek, hogy majd jövőre szervezik meg a programot. A legfiatalabb játszó személy másfél éves volt, és a legidősebb résztvevő 90 éves. (Képek, plakátok, és beszámolók vannak A Kisgyermek c. lapban, www.akisgyermek.hu, és az MPT honlapján www.pedagogiai-tarsasag.hu). Baranya- és Pest megyében volt 4-4, Bács-, Nógrád-és Borsod megyékben 2-2 településen, Budapesten 5 kerületben valósult meg az együttjátszás. Egy-egy megyében egy 1-1 település is csatlakozott. 3 helyen az ajándék EON játékoknak nagyon örültek a szervezők, résztvevők egyaránt. Megállapítottuk, hogy a tanév vége, a nyár előtti időszak nem jó, mert már mindenki a nyárra vár, fáradt, szülő, gyerek, pedagógus, oktató.. Olyan napot kell választani, amihez nem fűződik semmi országos nagy rendezvény, mivel  a Gyermeknap előtti nap megzavarta, elvette az általunk kitűzött célok megvalósítást.

  • Bakonyiné Vince Ágnes távozása megrendítette a kisgyermeknevelők táborát, az Óvodai Nevelés hasábjain és A Kisgyermek lapban (2016/3 szám) Romhányi Lonci írt részletes emlékezés sokakhoz eljutott az országban.

  • A szakmai információáramlást segítő Kisgyermeknevelési Hálózat Hírlevelét (KHH) időszakonként programok függvényében jelent meg, széles körű információt biztosítva az ország minden óvodája, bölcsődéje, sok helyen kulturális tevékenységeket ellátó önkormányzati intézmények számára. Sokan jelezték vissza a Hírlevél fontosságát, és igényeikkel is jelentkeztek.

  • Bekapcsolódtunk a Staféta tábor programjába. A salgótarjáni táborban több mint 10 óvodapedagógus vett részt.

  • November 25-én sikeresen szerepelt MPT jubileumi Gálakoncertjén az erzsébetvárosi Eröművházban a Shubidoo-wap kórus. Gyermekdalokat  és  a Valahol Európában  című musical ismert betétdalát énekelték. A kórust az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézményének dolgozói alkotják. Tagjai között megtalálhatóak kisgyermeknevelők, technikai és konyhai dolgozók valamint bölcsődevezetők is. A kórus vezetője Sebestyén Katja, énekes, előadóművész.

  • Óvodai tanulás speciális jellemzőinek bemutatásával kapcsolódtunk a Didaktikai Szakosztály konferenciájához 2016. szeptemberében.

  • Posztert készítettünk az őszi konferenciára a Kisgyermeknevelési Szakosztály 1967 óta történő működésének bemutatásával..

2016 novemberében szakmai véleményt írtunk a Nemzeti Tehetség Program 2017-2018. évi cselekvési programjáról, amiben hangsúlyoztuk, hogy nem versenyeken, és nem kiemelt szervezési módban tartjuk megvalósíthatónak kisgyermekkorban a tehetségfejlesztést. A kisgyermekkori megalapozás és a korai differenciált fejlesztési utak eredményes megvalósításai teszik lehetővé a tehetségcsirák kibontakozásait. Éppen ezért a kezdeti lépések támogatását is fontosnak tartjuk, vagyis a Nemzeti Tehetség Program részének tekintjük. Ezek a gondolatok szinte nyomokban sem találhatók a Tehetség Programban.

2017 ÉV TERVEI

2017. évi a GYERMEKBARÁT MOZGALOM alapításának centenáriuma, ezért csatlakozunk a tavaszi „új gyermekbarát közösségekért” jeligéjű találkozó tevékenységeihez.

EFOP -3.1.1-14-2015-00001 „A KISGYERMEKKORI NEVELÉS TÁMOGATÁSA” kiemelt Uniós projekt munkatársait hívjuk meg a márciusi szakosztályi ülésre a megvalósítás módjainak, és folyamatának megismerés érdekében.

BAKONYI VINCE ÁGNES EMLÉKNAP szervezésére kerül sor 2017. április 1-én. Szeretnénk megemlékezni, felidézni mindazokat a tevékenységeit, szakmai munkájának hatásait az iskoláskor előtti nevelésre.

A nyáron sorra kerülő 15. STAFÉTA TÁBOR programjában aktívan veszünk részt.

A II. „JÁTSSZUNK MINDANNYIAN” Országos Játéknap megszervezésében vállalunk tevékenységeket. Ideje: 2017. szeptember 16. szombat. A helyi önkormányzat, népművelők, közösségi házak és civil szervezetek és kezdeményezések, pedagógusok, stb. összefogására szükség van. Fontosnak tartjuk a Világ Játéknap és a többi hazai játékkal foglalkozó szervezetek szakmai tevékenységeit, egymásnak segítve, egymásra figyelve dolgozunk. Felhívást adunk közzé, plakátkészítést szervezünk, segítjük a játéknap minél szélesebb körű megvalósítást, a szabad játék elfogadása és erősítés érdekében.

KAPCSOLÓDÁS EDUTEACH PROJEKTHEZ, aminek témáját fontosnak tartjuk a kisgyermekkor és a velük foglalkozó felnőttek közötti kapcsolatépítés és fejlesztés folyamatiban. Téma: módszertan és játék a személyek közötti konfliktusok kezelésére készülő munkafolyamatokba veszünk részt. Ez a téma több alkalommal is felbukkan majd a 2017-es év összejövetelein, és kiscsoportos munkakeretekben is szerveződik.

A NEMZETISÉGI SZAKOSZTÁLY ÚJJÁSZERVEZŐDÉSI MUNKÁLATAIBA BEKAPCSOLÓDUNK (Beloiannisz 2017.április 7.), a szervező munka mellett az óvodai terület képviseletével aktív szakmai munkát szeretnénk vállalni.

TERVEZZÜK A 3 ÉVES KOR ELŐTTI NEVELÉS INTÉZMÉNYI ÁTSZERVEZÉSÉVEL ÉS TARTALMI KÉRDÉSEIVEL kapcsolatos témák feldolgozását a terület kiváló szakembereinek bevonásával – Mátay Katalin szakmai ajánlásai alapján.

MIMA – MATEK-JÁTÉK témájával is foglalkozunk, együttműködve a Kerekgedei Makó Pál – Munkácsy Katalin által vezetett szakosztályhoz. Bemutatókra, módszertani tapasztalatcserére szervezünk alkalmakat.

50 ÉVES az MPT –INTERJÚ KÉSZÍTÉS TOMOR LAJONÉ ANCIVAL, aki végig benne volt, és együtt élt az újjászerveződés első napjától kezdve aktívan, és majd vezetőként is a Kisgyermeknevelési Szakosztály munkájában. A kisgyermekkori nevelés egységes szemléletbeli kezelése érdekében tett lépéseket kívánjuk feleleveníteni.

KOKAS nap szervezésére ősszel kerül sor, mivel a Kiss Árpád műhely abszolút pedagógusok II. kötetében tervezi a Kokas életmű feldolgozását.

2017. január 30.

Angyalfiné Varga Julianna Bakonyi Anna Farkas Anikó Nyitrai Ágnes Villányi Jutka

a szakosztály vezetősége

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?