Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Méltóan a 125. évhez

az MPT előtt álló feladatok  -  középtávú cselekvési program
(elfogadta a társaság küldöttgyűlése egyhangú szavazással)

1. A Magyar Pedagógiai Társaság munkájának tervezésekor a Társaság 125 éves múltjának értékeiből indul ki. Ez a 125 év több generáció és jelentős társadalmi-gazdasági változások időszaka volt, mely a tanulságok feldolgozására, folyamatos megújulásra és fejlődésre ösztönzi a Magyar Pedagógiai Társaságot is. Múltunk olyan szakmai-kulturális tőke, mely felelősséget jelent a hazai pedagógus szakma elméletének és gyakorlatának további korszerűsítésében. Ezért is tekintünk a 125 éves évfordulóra úgy, hogy a Társaság tagjait, szervezeteit, partnereit mozgósítsuk és megnyerjük az előttünk álló jelenkori feladatokra egy középtávú cselekvési programmal, annak széles körű előkészítésével, megvitatásával és kommunikációjával.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Küldöttgyűlés, MPT, MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Reményvasút

2016. május 9-én 16 órai kezdettel kerül sor az ELTE PPK Kazinczy utcai épületében (földszint 4-es terem) Trencsényi Klára Lipcsében Arany Galambbal díjazott Reményvasút (Train to Adulthood) c. dokumentumfilmjének vetítésére a rendező részvételével. A részvétel díjmentes, de a korlátozott befogadóképességre való tekintettel előzetes regisztrációt kérünk az mptiroda@gmail.com címen.

 

Kategória: Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottság | Szóljon hozzá most!

VIII. Országos Kollégiumpedagógiai Konferencia

Helye: Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 1143 Budapest, Tábornok u. 22.

Ideje: 2016. május 20. péntek

 

A konferencia meghívója innen tölthető le.

 

Kategória: Kollégiumi Nevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Kiss Árpádra emlékeztünk

Április 21-én került sor Balassagyarmaton, a Kiss Árpád Általános Iskolában az iskola névadójának 30 éves jubileumi emlékülésére. A rendezvényt Görög Imréné igazgató nyitotta meg, beszédét az alábbiakban közöljük.

“Kiss Árpád írta:

Nem az-e minden megemlékezés igazi rendeltetése, hogy hidat verjen a múlt és a jelen közé, ezzel utat nyisson a közvetlen érintkezés melegségének és ösztönző hatásának?”

A mai megemlékezésünkkel ez a célunk: találkozás, közvetlen beszélgetés azokkal az emberekkel, akiknek fontos Kiss Árpád, az iskolánk, a munkánk.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kiss Árpád Műhely | Szóljon hozzá most!

Emléktábla avatás Zalátán – 100 éve született Dr. Nagy Sándor

A baranyai településen Zaláta Önkormányzata emléktáblát avatott a volt iskola épületében  szülöttének, Nagy Sándor egyetemi tanár születésének 100. évfordulóján. A polgármester Hekler Tibor köszöntő szavai után, a
” Pécsi Tanárképző Főiskolán” munkássága alatt tanított egykori hallgatók és munkatárak közül  Dr. Falus Iván egyetemi professzor  ismertette Nagy Sándor életútját. Ezt köveően Pál Csaba iskola igazgatóval felavatták az emléktáblát. Jelenlegi  iskolások: Bíró Nikolett és Kállai Violetta színesítették egy-egy verssel, népdallal a tisztelgő emlékezést. Az emléktáblánál a helyi önkormányzat, az egykori tanítványok és az MPT képviseletében Zsember Gyurcsy Márta helyezte el koszorúit, virágait.

Az elhelyezett emléktáblán a következő felirat olvasható:

E ház falai között tanult
Nagy Sándor
1916-1994
Zaláta szülöttje, egyetemi tanár
a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a neveléstudomány kiemelkedő kutatója

Születésének 100. évfordulójára állíttatta:
a Zalátai Polgármesteri Hivatal
és egykori tanítványai
2016

Egy csokor a rendezvényen készült fotókból:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Baranya Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

Meghívó Kecskemétre

A MAGYAR GYERMEKKULTÚRA MÓDSZERTANI KÖZPONT SZERETETTEL MEGHÍVJA AZ V. BÁRON BÁBOS TALÁLKOZÓRA ÉS AZ
ORSZÁGOS GYERMEKBÁBOS TALÁLKOZÓ MEGYEI DÖNTŐJÉRE.

2016. április 26-án,  kedden, 9.00 órai kezdettel kezdettel,
a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Dísztermébe.
Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

A meghívó  és a részletes program innen tölthető le.

Kategória: Bács-Kiskun Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

Kiss Árpád Napok Balassagyarmaton április 21-én

A meghívó és a program innen tölthető le.

Kategória: Kiss Árpád Műhely | Szóljon hozzá most!

Staféta tábor – Irány Salgótarján!

Letölthető:

A 2016. évi Staféta tábor programja

Jelentkezési lap

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető az MPT elnökségi üléséről 2016. április 19.

Kimentette magát: Csillag Ferenc, Szabó András, Szenes György

Az elnökség a május 27-iki küldöttgyűlés előkészületeiről tárgyalt. Hivatkozva a korábban írásban megküldött véleményekre, várakozással  a még hiányzó részinformációk iránt (Karlovitz Tibor névsorelemzései) a beszámolót az elnökség előterjeszthetőnek tartotta. Május 9-én elektronikusan kapják meg a küldöttek elektronikusan, előtte az ügyvezető elnök az elnökség tagjai közt a végleges változatot körözi. Egyetértés alakult ki abban a kérdésben, hogy a kritikus helyzetben lévő szervezeti egységek segítő figyelmeztetésére a beszámoló szövegébe foglaltak jelenlenek meg, eljárás még ne induljon. Fábry Béla és Fábry Ilona mozdítsa elő, hogy az elhúzódó Győr-Moson-Sopron megyei – Komárom-Esztergom megyei integráció ügye (levelek!) a küldöttgyűlésig kimozduljon a holtpontról. A Szakmai Kollégium tagjai közül a “hűséges” üléslátogatókat személyesen emeljük ki, a Kollégium ülésén egyszer sem megjelent tagoknak csupán számszerű összesítése kerüljön a beszámolóba. A küldöttgyűlés után kapjanak levelet ők, illetve meghívást a következő SZK ülésre (mely várhatóan az OPKM-beli Emlékbizottság-záró üléssel egybekötve lesz), s itt köszönjük meg azoknak, akik valamiért nem vállalják a tagságot.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Kenderfi Miklós előadása a Gyermek 3D – ben – Tanulási zavarral a szakképzésben konferencián

…innen tölthető le.

Kategória: Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Konferencia a felsőoktatásról

Április 15-én „Az értelemig és tovább…” címmel az ELTE PPK aulájában került sor az MPT 125 éves jubileumi programjának kiemelt rendezvényére.

A konferencián elhangott előadások prezentációi az alábbi hivatkozásokról tölthetők le:

Hunyady György: Az akadémiai szféra és az oktatás ügye

Fábri György: Az egyetem értelme

Halász Gábor: A felőoktatás modernizálása: európai agenda

 Az előadások meghallgathatók, ill. mp3 formátumban letölthetők innen.

 Az asztaltársaságok referátumainak hanganyaga.

A rendezvényen készült képek itt tekinthetők meg.

 

 

Kategória: Felsőoktatási Szakosztály, MPT | Szóljon hozzá most!