Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

 

Kategória: Uncategorized | Szóljon hozzá most!

FTH 2014

FTH_logo

Társaságunk – együttműködő partnereinek és szervezeti egységeinek köszönhetően – ez évben is hagyományosan gazdag rendezvénysorozattal hívja fel a figyelmet az élethosszig tartó tanulás fontosságára. Az október elejétől november végéig országszerte tartó programsorozat mottója idén:

Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért.

Rendezvények október 16. és október 31. között:

10.16.  17.00-20.00    ELTE PPK 1075 Bp., Kazinczy u. 23-27. fszt. Könyvtár

Beszélgetések a Zöld Vadonban IV.
Színház és dráma a fogyatékosságügyért – Defekt? című könyv bemutatója.

Moderátor: Trencsényi László, beszélgetőtársak: Novák Géza Máté – Szári Laura – Katona Vanda

10.17.   14.00-17.00    ELTE PPK 1075 Bp., Kazinczy u. 23-27. 213.

Jeney Lajos emlékülés

MPT – Magyar Építőművészek Szövetsége – ÁMKOE
Előadók: Tihanyi Judit, Tarcsa Zoltán

10.17.   9.00-10.00 Körösök Vidéke Egyesület, Békéscsaba, Damjanich u. 1/3.

A munkaerőpiac elvárásai a munkavállalókkal szemben
Előadó: Nagy Sándor ny. tanár

10.17.   14.00.-20.00  9353 Szárföld, Fő utca 16. Általános Iskola

A szakképzés lehetőségei nálunk – Nyílt nap az iskolában: előadás a szakképzésről, a híd programról.

MPT Kerekgedei Makó Szakosztálya
Előadók: Bujtásné Katalin és Bujtás Borbála;

További programok: csuhéfonás bemutató, kézműves foglalkozások és elsősegély-nyújtó tanfolyam védőnő közreműködésével

10.20.  15.00-18.00    Nemzeti Művelődési Intézet 1011 Bp., Corvin tér 8. fsz. Stúdió

Felnőttképzési- pedagógiai – művelődési könyvek, sajtóorgánumok 
bemutatója. (Szerkesztők, szerzők, kortársak ajánlják Bura Ibolya,
Feketéné Szakos Éva, Kamarás István, Kiss Endre – Buda András, Knausz
Imre – Lubinszki Mária – Sarka Ferenc, Novák Géza Máté – Szári Laura -
Katona Vanda új köteteit, a Kulturális Szemlét, az Új Pedagógiai Szemlét.)

10.21. kedd 14.00-16.00 7624 Pécs, Tiborc köz 28/1. Koch Valéria Német Nemzetiségi Iskolaközpont

Korszerűsítési törekvések a nemzetiségi nevelésben

MPT Baranya megyei tagozata és a Nemzetiségi Szakosztály

10.25.  10.00-14.00    ELTE PPK 1075 Bp., Kazinczy u. 23-27. 213.

Műhelyfoglalkozás: „A pedagógiai prevenció 25 éve Magyarországon”

MPT Prevenciós szakosztály
Szakmai gazda: Horváthné Tóth Borbála

10.28. 14.00    Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda

Felnőttkori tanulás

Előadó: Dupákné Gecse Adél pedagógiai intézeti munkatárs.
A rendezvényt szervező partner szervezet: Salgótarjáni Összevont Óvoda

10.29.  14.00    Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. József Attila Művelődési és
Konferencia Központ

Madách Imre Emléknap

Előadó: Szepesi Antalné, Sztermen Ildikó nyugalmazott középiskolai tanárok.
A rendezvényt szervező partner szervezet: Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület

10.30-31.                       ELTE PPK Aula 1075 Bp., Kazinczy u. 23-27.

I. Ifjúságügyi Kongresszusa

ELTE PPK – ISZT – MPT Szabadidő Szakosztály

A kongresszus teret kíván adni az ifjúságügy, ezen belül például az ifjúságszociológia, a pedagógia – kultúraközvetítés, az ifjúsági szociális munka és az ifjúságpolitika legújabb innovációinak bemutatására.

A sorozat további  gazdag kínálata ide kattintva ismerhető meg részleteiben.

 

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Méltóan a 125. évhez

az MPT előtt álló feladatok  -  középtávú cselekvési program
(elfogadta a társaság küldöttgyűlése egyhangú szavazással)

1. A Magyar Pedagógiai Társaság munkájának tervezésekor a Társaság 125 éves múltjának értékeiből indul ki. Ez a 125 év több generáció és jelentős társadalmi-gazdasági változások időszaka volt, mely a tanulságok feldolgozására, folyamatos megújulásra és fejlődésre ösztönzi a Magyar Pedagógiai Társaságot is. Múltunk olyan szakmai-kulturális tőke, mely felelősséget jelent a hazai pedagógus szakma elméletének és gyakorlatának további korszerűsítésében. Ezért is tekintünk a 125 éves évfordulóra úgy, hogy a Társaság tagjait, szervezeteit, partnereit mozgósítsuk és megnyerjük az előttünk álló jelenkori feladatokra egy középtávú cselekvési programmal, annak széles körű előkészítésével, megvitatásával és kommunikációjával.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Küldöttgyűlés, MPT, MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Mgehívó gyermekvédelmi fórumra

Megh_gyv_fórum

Bővebben: http://hivatlanul.com/gyermekvedelem/

Kategória: Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottság, Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

Jeney Lajos emlékülés – képek a rendezvényről

FTH_logo

 

 

 

Trencsényi László megnyitója                                          Tervezők

A TV-ben Jeney Lajos                                               A hallgatóság

 Tarcsa Zoltán                                                           Hozzászólás

 Kézműves tábori látogatásról szól                               Kériné Tóth Ildikó

 

Ferge József                                                           Tihanyi Judit

Az emlékkönyvnél

Kategória: Uncategorized | Szóljon hozzá most!

Óratorta a Grundon

Most érkezett…Óratorta(A felvétel szeptember 26-án készült.)

 

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető az MPT Szakmai és Vezetői Kollégiuma összevont üléséről – 2014. október. 3.

A Vezetői Kollégium tagjai közül képviseltette magát: Szakmai-pedagógusképzési szakosztály, Összehasonlító pedagógia szakosztály, Prevenciós szakosztály, Nógrádi tagozat, Ifjúsági Kör, Gyermekérdekek szakosztálya – Korczak munkabizottság, Neveléstörténeti  szakosztály, Szókincsháló szakosztály, Kisgyermeknevelési szakosztály, Pest megyei Tagozat, Szakképzési Kollégium, Mozgalompedagógiai szakosztály, Hagyományismeret szakosztály

a Szakmai Kollégium tagjai közül megjelent: Bakonyi Anna, Bánhidyné Szlovák Éva, Benedek András, Czakó Kálmán, Csoma Gyula, Fábry Béla, Faust Erika, H. Mudri Zsuzsa, Huszárné Kraft Valéria, Kraiciné Szokoly Mária, Lükő István, Makai Éva, Nádasi Zsófia, Reho Anna, Sándor Ildikó, Szabó Istvánné, Szabolcs Éva, Nádasi Mária, Szenes György, Széchy Éva, Tóth Péter, Takács Géza, Trencsényi László, Villányi Györgyné, Zsadányi László

Az ügyvezető elnök bevezetőjében jelezte, hogy a Szakmai Kollégiumnak az alapszabály szerinti ez évi második, új összetételében első ülése. „Ünnepi nyitány” egyben: az „Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért” című gazdag, megannyi kezdeményezést felkaroló rendezvénysorozat nyitánya, egyben startja a „125 éves” , másfél éven át tartó projektnek. A 125 esztendő tanulságainak felmutatása a pedagógustársadalom szervezeti identitásának fontos eleme, a „felnőtt tanulók” ünnepének üzenete pedig különösen aktuális. A jeles elődök nyomán érdemes új feladatokat vállalni.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Szakmai Kollégium, Uncategorized, Vezetői Kollégium | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető a MPT elnökségi üléséről X.3-án

Jelen voltak: Benedek András, Kraiciné Szokoly Mária, Villányi Jutka, Karlovitz Tibor, Trencsényi László

Kimentette magát: Csillag Ferenc.

1. Jelenvoltak  egyeztettek a mai kollégiumi ülés programjáról. A sok lemondás okát elemezni érdemes. Vagy a pénteki nap nem alkalmas, vagy a téma mégsem volt eléggé mozgósító erejű.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Jeney Lajos emléke

A jeles iskolaépítész, közéleti személyiség, az ELTE Neveléstudományi Doktori iskola tanára, az ÁMK-k pionírja 2014. nyarán elhunyt.  Kollégái emlékeznek rá az ELTE PPK Kazinczy utcai épületében október 17-én délután. Tihanyi Judit építész, Tarcsa Zoltán művelődésszervező, közoktatási szakértő méltatja az életművet, utána baráti beszélgetés. A rendezvény nyilvános. Szervező a Magyar Pedagógiai Társaság ÁMK- szakosztálya, melynek tiszteletbeli elnöke volt, társult a programhoz az ÁMKOE és a MÉSZ Nevelési Bizottsága.

Kategória: ÁMK Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Újra ÖSSZEBESZÉLÜNK

Fontos információk találhatók ITT.

Kategória: MPT, Nem MPT-s hírek, közlemények, Szabadidő-pedagógia Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Meghívó

A didaktika szakosztály a budapesti Nagymező utcai Lengyel Intézetben november 17-én 14.30-kor Oktatási reform – a lengyel példa címmel tart összejövetelt. A panelbeszélgetést vezeti Vass Vilmos, Velkey Kristóf elemzi a lengyel PISA visszhangját.

 

Kategória: Didaktika Szakosztály | Szóljon hozzá most!