Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Méltóan a 125. évhez

az MPT előtt álló feladatok  -  középtávú cselekvési program
(elfogadta a társaság küldöttgyűlése egyhangú szavazással)

1. A Magyar Pedagógiai Társaság munkájának tervezésekor a Társaság 125 éves múltjának értékeiből indul ki. Ez a 125 év több generáció és jelentős társadalmi-gazdasági változások időszaka volt, mely a tanulságok feldolgozására, folyamatos megújulásra és fejlődésre ösztönzi a Magyar Pedagógiai Társaságot is. Múltunk olyan szakmai-kulturális tőke, mely felelősséget jelent a hazai pedagógus szakma elméletének és gyakorlatának további korszerűsítésében. Ezért is tekintünk a 125 éves évfordulóra úgy, hogy a Társaság tagjait, szervezeteit, partnereit mozgósítsuk és megnyerjük az előttünk álló jelenkori feladatokra egy középtávú cselekvési programmal, annak széles körű előkészítésével, megvitatásával és kommunikációjával.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Küldöttgyűlés, MPT, MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Az MPT Szakmai Kollégiumának üléséről

Ülést tartott október 8-án a Magyar Pedagógiai Társaság Szakmai Kollégiuma. Az alapszabályban vállalt kollégiumi ülés jelképes nyitánya volt egyben az „Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért” elnevezésű hagyományos rendezvénysorozatnak. Tárgyát  a gyermeki-tanulói jogok, egyben az aktív, demokratikus állampolgárságra nevelés kérdései voltak. A szép számmal megjelent hallgatóság előtt Gyurkó Szilvia, gyermekjogi szakértő, jogász és Galambos Rita, a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány igazgatója, pedagógus fejtették ki álláspontjukat.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Szakmai Kollégium | Szóljon hozzá most!

Pedagógus Etikai Kódex (a Magyar Pedagógiai Társaság javaslata)

 I. Etikai alapelvek

Pedagógusként feladatainkat

1.1. a hatályos jogszabályok keretei között, a szakma etikai normáit követve,

1.2. a Gyermek Jogairól Szóló ENSZ Egyezmény értelmében a gyermek mindenek felett álló érdekeit tiszteletben tartva,

1.3 az Európai Unió alapdokumentumaiban foglalt értékeket érvényesítve,

1.4. az élet, az ember méltóságának tiszteletét, a környezettudatos életvitelt, a természet és az épített környezet védelmét képviselve,

1.5. a magyarországi társadalom iránt elkötelezetten,

1.6. döntéseink, nyilatkozataink és cselekedeteink súlyának tudatában felelősen,

1.7. a legjobb tudásunk szerint szakszerűen,

1.8. hivatástudattal,

1.9. döntéseinkben, nyilatkozatainkban és cselekedeteinkben jóhiszeműen és tisztességesen,

1.10. magatartásunkban és megjelenésünkben minta-szerepünket tudomásul véve,

1.11. a gyermekek, a tanulók, a kollégák, a szülők, a fenntartó, a működtető valamint a szakmai és érdekképviseleti szervezetek jogainak és érdekeinek tiszteletben tartásával, szakszerű figyelembe vételével az érdekek egyeztetésének szándékával,

1.12. a jog és az erkölcs szerint is igazságosan és méltányosan,

1.13. a társadalom számára átláthatóan,

1.14. a gyermekekkel, a tanulókkal, a kollégákkal, a szülőkkel, a fenntartóval, a működtetővel valamint az érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel, az intézmény társadalmi környezetével együttműködve,

1.15. az értékelésre és önértékelésre készen,

1.16. legfőképpen pedig mindenben lelkiismeretesen

teljesítjük. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Változás a Kisgyermeknevelési Szakosztály szombati programjában

Sajnos betegség miatt a szombati szakmai program fő témáját módosítani kellett !!! ( A zenei nevelés témakörével kapcsolatos programra később kerül sor mindenképpen!)

Témák:

Aktualitások, tapasztalatcsere, szakmai programtervek – mire van ma szükség?

Képességmérés és felkészítés  az iskolába lépéshez IKT eszközökkel a XXI. században?bemutatás, fejlesztő játékok, szakmai tapasztalatcsere, érvek, ellenérvek

2015-10-10.-én szombaton 10 órakor

ELTE PPK Budapest, VII. ker. Kazinczy utca 23-27. (214-es teremben)

Vendégeink: Aczél Marianna tanár, Konkolyi Sándor szoftverfejlesztő, Beller Zsolt technikai igazgató, DIOO Kft.

A szakmai program ingyenes, regisztrációhoz kötött: villanyi.jutka@gmail.com

A szervezők szeretettel várják az érdeklődő kollégákat

Magyar Pedagógiai Társaság

Kisgyermeknevelési szakosztálya

 

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Gálaműsor a zene világnapja alkalmából

SIBELIUS-BARTÓK EMLÉKÉV 2015

“Az én igazi vezéreszmém…, amelynek mióta csak, mint zeneszerző magamra találtam, tökéletesen tudatában vagyok; a népek testvérré válásának eszméje, a testvérré válásé minden háborúság és minden viszály ellenére. Ezt az eszmét igyekszem – amennyire erőmből telik – szolgálni zenémben; ezért nem vonom ki magam semmiféle hatás alól…”

(Bartók 1981-1945)

Gálaműsor a zene világnapja alkalmából

2015. október 14-én 17 órától
a Ferencvárosi Művelődési Központban
(1096 Budapest, Haller u. 27.)

Műsor:

Részlet a Kalevala c. finn eposzból

Ki játszik ilyet?” – mímes játék egy XIX. századi grafika, Majer István metszete nyomán

Váradi István ötletét Aranyos Ágota és Tarcsa Zoltán állította színpadra
Előadja a Garabonciás Gyermekegyüttes (Budapest, FMK)

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Színes Húrok Szakosztály (Zenepedagógusok) | Szóljon hozzá most!

Szakmai programra várjuk a pedagógus kollégákat

Témák: aktualitások, tapasztalatcsere, szakmai programtervek – mire van ma szükség?

Zenei nevelés az élet első éveiben – az iskolába lépésig beszélgetés és filmvetítés 2015-10-10.-én szombaton 10 órakor ELTE PPK Budapest, VII. ker. Kazinczy utca 23-27. (214-es teremben)

Vendégünk Mélykútiné Dietrich Helga zenepedagógus és  Gállné Gróh Ilona a Ringató program feltalálója

A szakmai program ingyenes, regisztrációhoz kötött: villanyi.jutka@gmail.com

A szervezők szeretettel várják az érdeklődő kollégákat

Magyar Pedagógiai Társaság

Kisgyermeknevelési szakosztálya

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Vitaindító az Etikai kódexről

Az Elnökség október 1-jén kibővített ülésen vitatta meg a Pedagógus Etikai Kódex Nemzeti Pedagógus Kar által közzétett “Végleges tervezetét”. Trencsényi László bevezetője után Fábry Béla vitaindítójában exponálta az Elnökség álláspontját. A vitaindítót kísérő bemutató pdf változata megtekinthető az alábbi hivatkozásra kattintva.

MPT_NPK_Etikai_Kódex

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

AZ MPT javaslatai az Etikai Kódex „Végleges tervezetével” kapcsolatban

Az alábbiakban a Nemzeti Pedagógus Kar Etikai Kódexe „Végleges tervezetével” kapcsolatban összefoglaljuk a Magyar Pedagógiai Társaság javaslatait.

A javaslat nem tagadja az elnökség augusztusban kialakított elvi álláspontját, a NPK elnökének kérésére bocsátkoztunk részletes szövegkritikába.

1.      Az MPT javasolja, hogy az NPK küldöttgyűlése kezdeményezze a Kormánynál a nemzeti köznevelési törvénynek az Etikai Kódexre vonatkozó szakaszai módosítását. A törvény módosításáig a Kar küldöttgyűlése az Etikai Kódex vitájának időtartamát hosszabbítsa meg.

2.      Az MPT javasolja, hogy az Etikai Kódex ajánlás legyen, mely alapján a köznevelési intézmények – a fenntartói útmutatásokat is figyelembe véve – saját döntésük alapján készítik el az intézményi Etikai Kódexet. E dokumentumot a nevelőtestületek saját legitimációs eljárásuk szerint fogadják el.

3.      Az MPT javasolja, hogy a NPK ajánlása az etikai alapelveket és a kapcsolatok (együttműködés a pedagógiai folyamat szereplőivel) fejezetet tartalmazza, minden más fejezetet (bevezetés, az etikai alapelvek értelmezése, etikai normák, kutatás-etikai elvek, etikai eljárásrend, etikai bizottság) törölni javaslunk.

4.      Az MPT különösen fontosnak tartja, hogy az etikai kódex semmilyen formában ne adjon alapot félelem keltésére, ezért javasolja az etikai eljárásrendre és az etikai bizottságokra vonatkozó részek teljes elhagyását.

5.      Az MPT javaslata szerint megmaradó két fejezetre vonatkozóan teljes, egységes szerkezetű szövegváltozatot fogalmaz meg. E szövegváltozatot jelen vélemény mellékleteként csatoljuk.

2015. október 2.

(A végleges szövegjavaslat az október 8-ai bejegyzésben vagy ide kattintva olvasható.)

 

Kategória: MPT, MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető az MPT elnökségi üléséről

2015. X.1. BMGE Q Épület, Biszterszky-terem

Jelen voltak: Benedek András, Fábry Béla, Kraiciné Szokoly Mária, Karlovitz János Tibor, Trencsényi László, Villányi Jutka

az első, kibővített ülés napirendjénél Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, az Általános Iskolai és Gimnáziumi, a Diszlexiás Gyerekek Fejlesztéséért, a Mozgalompedagógiai, a Pályaorientációs  Szakosztály, a Szakképzési Kollégium képviselői (jelenlét ív szerint), Fábry Ilona titkárságvezető.

Az első részben a jelenvoltak Trencsényi László levezető elnöki bevezetője, Fábry Béla szövegértelmező előadása után kritikus, egyben konstruktív vitát folytattak a Pedagógus Etikai Kódex “Végleges tervezetéről” tudomásul véve a NPK azon kérését, hogy szövegszerű bírálatot kapjon. Ugyan az MPT továbbra is kiáll a jogi és etikai szabályozás határozottabb különválasztása, egyszersmind a szakmai autonómia hatékonyságában inkább bízó, a Kódexet csakis “ajánlásként”, keretként értelmező felfogás mellett (felidéződött a Diákjogi Charta – 1995) pozitív mintája, s elhagyásra javasolja az “alapelvek” erősen vitatható, politikai értelmezésekre-félreértelmezésekre alkalmat kínáló magyarázatát, nemkülönben a  ”szankcionálás” jogilag amúgyis bizonytalan szövegeit, továbbá a “Kutatásetikai” széljegyzeteket, néhány ponton vállalta a szövegkritikát is: így a Gyermekjogi Egyezménynek (a gyermek mindenek felett álló érdekének), ill. az európai értékrendnek adott prioritásokat igényelte, az ideologikus “nemzeti” jelzőt  tárgyszerű “magyarországira” cserélni javasolta (más terminológiai korszerűsítést is szóba hozott).  A NPK elnöke a bírálatokkal alapjában véve egyetértett, megköszönte a javaslatokat, vállalta továbbvitelüket. A  szövegkritikát október 4-én hozzuk nyilvánosságra, egyben megküldjük az NPK címére.

Az elnökség követő zárt ülése eredményesnek minősítette a tanácskozást, Benedek András elnök a vita tárgyszerűségét, értelmiségi karakterét, az álláspontok határozottságát és szakszerűségét méltatta, köszönve az előterjesztést megelőző elektronikus hozzászólók aktivitását.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Könyvbemutató teadélután

Logo

Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért

2015

A Magyar Pedagógiai Társaság és a Nemzeti Művelődési Intézet

hagyományos

könyvbemutató teadélutánja

2015. október 27-én délután 15.30 órai kezdettel

a NMI Corvin tér 8. sz. alatti székházában

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT, Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

Nógrád megyei rendezvények

2015. október 13.   11 óra

Salgótarjáni Összevont Óvoda, Mackóvár Központi Óvoda
3100 Salgótarján. Arany János út 25.

Legkedvesebb meséim (rajzkiállítás)

A rendezvényt szervező partner szervezet: Salgótarjáni Összevont Óvoda Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Nógrád Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!