Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Méltóan a 125. évhez

az MPT előtt álló feladatok  -  középtávú cselekvési program
(elfogadta a társaság küldöttgyűlése egyhangú szavazással)

1. A Magyar Pedagógiai Társaság munkájának tervezésekor a Társaság 125 éves múltjának értékeiből indul ki. Ez a 125 év több generáció és jelentős társadalmi-gazdasági változások időszaka volt, mely a tanulságok feldolgozására, folyamatos megújulásra és fejlődésre ösztönzi a Magyar Pedagógiai Társaságot is. Múltunk olyan szakmai-kulturális tőke, mely felelősséget jelent a hazai pedagógus szakma elméletének és gyakorlatának további korszerűsítésében. Ezért is tekintünk a 125 éves évfordulóra úgy, hogy a Társaság tagjait, szervezeteit, partnereit mozgósítsuk és megnyerjük az előttünk álló jelenkori feladatokra egy középtávú cselekvési programmal, annak széles körű előkészítésével, megvitatásával és kommunikációjával.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Küldöttgyűlés, MPT, MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Személyi változás a Didaktika Szakosztályban

Az MPT elnöksége felkérte Molnár Györgyöt, a BME APPI tanszékvezetőjét a Didaktikai Szakosztály újjászervezésére, aki a feladatot vállalta.

Kategória: Didaktika Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Változások az ÚPSZ szerkesztő bizottságában

Az Mpt elnöksége megköszönte Nyiri Kristóf és Vass Vilmos helytállását, egyben felkérte Mátrai Zsuzsát és Kraiciné Szokoly Máriát a szerkesztő bizottságban az MPT képviseletére. A folyamatosságot a testületben Mészáros György és Turi Katalin képviseli.

Kategória: ÚPSZ Szerkesztő Bizottság | Szóljon hozzá most!

Digitális úton-útfélen

Az MPT BAZ megyei tagozata, Szókincsháló szakosztálya előtt mutatkozott be a Miskolci Egyetem Digitális úton-útfélen projektje. Előadók Fábry Béla, Varga Kornél, Vas Enikő. Kötet is megjelent.

Kategória: B-A-Z Megyei Tagozat Borsod Műhely, Szókincsháló Szakosztály | Szóljon hozzá most!

MPT Békés Megyei Tagozata Andragógiai Szakcsoport meghívója

Felnőttképzés munkabizottság

Kategória: Békés Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

Személyi változások

Vass Vilmos, a Didaktika Szakosztály elnöke és Simon Mária a Gyermekérdekek Szakosztálya – Korczak Munkabizottság társelnöke lemondtak tisztségükről. Utóbbi esetben a feladatot Makai Éva társelnök folytatólagosan ellátja, a Didaktikai Szakosztályban e lépés kiélezi a válságot. Számítunk tagtársaink helytállására.

Kategória: Didaktika Szakosztály, Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottság | Szóljon hozzá most!

Meghívó

A Magyar Pedagógiai Társaság Összehasonlító Pedagógiai Szakosztálya tisztelettel meghívja Önt soron következő ülésére

Az ülés időpontja: 2015. november 25. (szerda), 1500 óra

1500 – 1540 Dr. Tomory Ibolya: Életképek a fekete afrikai oktatásról.

1540 – 1615 Hozzászólások, vélemények

Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, GTK Műszaki Pedagógia Tanszék

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2., „Q” épület, „A” szárny, I. emelet nyitott tárgyaló

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Mátyás téri fiúk – konzílium az együttműködésről (emlékeztető)

Civil szervezetek szakmai találkozójának adott helyet 2015. november 13-án a Kesztyűgyár Közösségi Ház. Kezdeményezője a Magyar Pedagógiai Társaság Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottság volt. A „Mátyás téri fiúk – konzílium az együttműködésről” címmel megrendezésre került ifjúságügyi szakmai rendezvény célja a józsefvárosi gyerekekkel és fiatalokkal foglakozó intézmények, civil szervezetek, közösségek, műhelyek együttműködési lehetőségeinek közös átgondolása volt. A beszélgetésre az érintett szervezeteket, az intézmények képviselőit hívtuk meg, mintegy konzíliumra, amelyen az MPT érdeklődő tagsága is részt vett. A sajátos összetételű, jellegzetes társadalmi, gazdasági, kulturális helyzetű lakossági környezetben zajló ifjúsági szocializáció, az itt kialakuló pedagógiai, gyermek-és ifjúságvédelmi kezdeményezések és jó gyakorlatok megismerését hasznosnak gondoltuk mind a szakosztály, mind a helyben jelentős számban működő  önkormányzati intézmények és civil szervezetek hálózatában. Nem titkolt célunk volt az is, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz az egy ügyért dolgozó helyi szakemberek és intézmények.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottság, Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

Pető-napi meghívó

Tisztelt Címzettek!

Ezúton szeretnénk Önöket tisztelettel meghívni a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó 2015. november 27-én megrendezésre kerülő Pető-napi Ünnepi Tudományos Ülésre, melynek meghívóját a mellékletben csatoljuk.

A szervezők nevében:
 
Dr. Deák Adrienn
Dr. Túri Ibolya

 

Kuti Julianna

Rektori hivatal
Tel.:+36 1 224 1519
 
Kategória: Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

Elhunyt Harangi László

A „haza mindenese” Fáy András volt, és az epitheton ornans lelkes reformkori konnotációjában benne van a „haza mindenesének” – csak szolgáltatást ismerő korunkban már alig értett – szolgálata is. Harangi László ezzel a reformkori konnotációval együtt mindenese a magyar művelődéskutatásnak, andragógiának. Két esztendő híján hat évtizedes munkássága kiterjed a magyar művelődéskutatás és andragógia talán minden területére – hiánypótlásra, vagy új és még újabb szempontokra váró területeire bizonyosan. A Népművelési Intézet, a Művelődéskutató Intézet, illetve a Magyar Művelődési Intézet tudományos munkatársaként, főmunkatársaként és a Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttnevelési Szakosztályának alapító elnökeként, mindig jó érzékkel és nagy tárgyismerettel talál rá azokra a területekre, amelyek a XX. század második felében újjá alakuló, modern hazai művelődéskutatás és a megalakuló hazai andragógia számára friss problémákat hoznak, nélkülözhetetlen tudást jelentenek. S mert attitűdjei így válnak érthetővé, hozzá kell tennünk, hogy Harangit mindenkor a társadalom (valóban a „köz”) művelődése érdekelte, érdekli, nem csupán a művelődés ezoterikus, elit változatai.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Felnőttképzési Szakosztály, MPT | Szóljon hozzá most!

Párbeszéd Lencse Mátéval

Pedagógus portrék - MPT

Kategória: Ifjúsági Kör | Szóljon hozzá most!