Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír a Didaktikai Szakosztály, az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Gyászhír

Hosszú élete végetért Horváth Márton neveléstörténész professzornak, aki gazdag közéleti és szakmai munkássága során 1986 és 1990 közt a Magyar Pedagógiai Társaság főtitkári megbizatását is  tisztességgel ellátta.

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Óvodapedagógus- és tanítóképzés a kezdetektől napjainkig

Meghívó könyvfejezet bemutatóra.

Időpont: 2017. február 27. 16 óra

Helyszín: PAE KIK Pedagógiai Szakkönyvtára, Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

A meghívó letölthető innen.

Kategória: Bács-Kiskun Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

Gáspár emlékév

Egykori kollégái, tanítványai, munkatársai kezdeményezésére Gáspár Lászlónak, a szentlőrinci, sarkadi innovátornak 80. születésnapjára emlékév szerveződik. a nyitóprogram március 18-án Budapesten lesz 11 órai kezdettel az ELTE Kazinczy utcai épületében. Várjuk az érdeklődőket.(Előadók Trencsényi László, Bárdossy Ildikó, Köteles Lajos)

Kategória: Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető

az MPT Elnökségének 2017. február 17-i üléséről

Jelen voltak: Benedek András, Trencsényi László, Kraiciné Szokoly Mária, Csillag Ferenc, Szenes György, Villányi Györgyné, Fábry Béla valamint Novák István állandó meghívott.

Távol volt: Karlovitz J Tibor

  1. Az Elnökség határozattal  döntött a 2017. évi küldöttgyűlés összehívásáról.

A küldöttgyűlés napirendi pontjai:

a. Beszámolók
b. Javaslat a 2017. évi feladatokra
c. Szervezeti kérdések

Amennyiben a hivatalos dokumentumok kiküldéséig további napirendi pontokra érkezik javaslat, azokról az elnökség később dönt.

E szerint a küldöttgyűlésre 2017. május 19-én kerül sor, helyszín a BMGE Q épülete.

Az elnökség a döntést egyhangú szavazással hozta meg.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

A Vezetői Kollégium – Szakmai Kollégium együttes ülése a Zöld Kakasban

  Emlékeztető

a Magyar Pedagógiai Társaság Vezetői Kollégiumának évindító üléséről –
Budapest, Zöld Kakas Liceum, 2017. február 17.

Képviseltette magát a Fővárosi, Heves, Nógrád, Nyugat-dunántúli Tagozat (a működő tagozatok harmada), a Tanulókör, a Diszlexiás Gyerekek Fejlesztéséért Szakosztály, a Kőbányai Szenior Mentor Szakosztály, a Didaktika Szakosztály, a Neveléstörténeti Szakosztály, a Neveléselméleti Szakosztály, a Neveléslélektani Szakosztály, a Felsőoktatási Szakosztály, a Felnőttképzési Szakosztály, a Mozgalompedagógiai Szakosztály, a Szabadidőpedagógia Szakosztály, a Szakképzési Kollégium, a Szakmaipedagógus-képzési szakosztály, az Ifjúsági Kör, a Kisgyermeknevelési Szakosztály, a Családpedagógiai Szakosztály,  a Szókincsháló Szakosztály, a Prevenciós Szakosztály, az Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály (a működő szakosztályok 2/3-a), a Kollégium tagjainak több mint fele, továbbá az elnökség nevében Benedek András, Kraiciné Szokoly Mária, Fábry Béla, Karlovitz János Tibor,  Villányi Jutka, Csillag Ferenc, Szenes György, ill. Trencsényi László, a Felügyelő Bizottság elnöke, Novák István.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Szakmai Kollégium, Vezetői Kollégium | Szóljon hozzá most!

STAFÉTA TÁBOR 2017 – első felhívás

Az esélyek esélyeiről a 21. században

Hagyományos,  Staféta Táborunkat ebben az évben június 29. és július 2. között rendezzük meg, csütörtök délutáni kezdéssel  (nyitójáték) és vasárnap délelőtti zárással.

A házigazda-programfelelős idén a 20. születésnapját ünneplő Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály. Természetesen más szervezeti egységek is csatlakozhatnak már a programtervezés időszakában akár a szociális, kulturális  hátránnyal folytatott küzdelemről, akár a SNI-s gyerekek fejlesztéséről vannak jó tapasztalataik, vagy éppen javaslataik, kritikájuk. Vendégekre, előadókra is várunk javaslatokat, felajánlásokat

A résztvevőkkel körbejárjuk az esélyegyenlőség azon vonatkozásait, amelyek leginkább problémásak az oktatásügy területén. Előadások, kerekasztal-beszélgetések, vitafórumok és egyéb interaktív programok keretében keressük a válaszokat és a jó gyakorlatokat.

Pihentetőül kihasználjuk a helyszín adta rekreációs lehetőségeket.

Részvételi díj: (kb.) 9500 Ft, a lehetőségektől függően speciális  (távolsági, hűség- stb.) kedvezményekkel.

Helyszín: a Csillebérci Szabadidő Központ, Budapesten – ami egyben az első Staféta Tábor helyszíne is volt.

Jelentkezni folyamatosan lehet mptiroda@gmail.com címen.

 

A táborvezetőség nevében

Turcsik Katalin és Villányi Jutka

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

A Neveléstörténeti Szakosztály vázlatos munkaterve 2017-re

A Neveléstörténeti Szakosztály – a tagság igen nagymértékű munkaterhei miatt – alapvetően munkacsoportok formájában tevékenykedik.

2017. tavaszán szakosztályi gyűlést hívunk össze az ELTE TÓK Kiss J. altb. 40. szám alatti épületében. Tárgya a további feladatok megbeszélése, vállalások a szakosztály életében. Köszöntjük új tagjainkat és tájékozódunk arról, hogyan kapcsolódhatnának be a szakosztályi tevékenységbe.

A szakosztály továbbra is kezdeményezi, illetve részt vesz az aktuális évfordulós rendezvényeken.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Neveléstörténeti Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Szomatikus Nevelés Szakosztály

Beszámoló 2016 és Tervezet 2017.

A Szomatikus Szakosztály 2016-os tevékenységében központi helyet foglalt el az ELTE Egészségfejlesztési Stratégia koncepciójának előkészítése, amiben a Szakosztály több tagja is tevékenyen részt vett. A koncepció előkészítése során áttekintettük a TÁMOP 6.1.1. projekt „Felsőoktatási Alprojekt” eredményeit, és különösen az Egészségfejlesztő Egyetem kialakítására vonatkozó javaslatokat. Foglalkoztunk a KKK-k ilyen irányú módosítására tett javaslatokkal is, ezeket igyekeztünk beledolgozni a javaslatba.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Szomatikus Nevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Neveléslélektani Szakosztály

Beszámoló (2016) és munkaterv (2017)

A szakosztály 2016-ra két ülést tervezett. Az egyik a feladatszerkesztés kérdésköre lett volna, a másik Rókusfalvy Pál munkásságának méltatása 85. születésnapja okán. Találkoztam azonban egy jó téma (könyv) jó elóadójával, és így tűztük napirendre az akarat fejlesztésének pszichológiai kérdéseit. Ennek előadója V. Komlósi Annamária c. egyetemi tanár volt. Ismerve a mind kisebb érdeklődést, illetve a mind nagyobb kínálatot, a nagyobb hírverés érdekében közleményt adtam le a Tanító-ba részint a Szakosztály létéről, céljáról, működéséről, részint a megtartandó akarat-előadásról. A cikk nyomán senki nem jelent meg a szakosztályi ülésen, a kiküldött meghívók nyomán négyen vettek részt az előadáson, ami kiváló volt. Szóval egyre inkább sürgető kérdés, hogyan tudnánk megnyerni, bevonni a pedagógusokat a programokba. Egy szakosztályi ülés megszervezése kéttucatnyi munkaórát jelent, s az eredmény soványka. Nem mellesleg: úgy tudom, hogy a Klik (immáron KK) nem fizet elő folyóiratokra.?! Az előadás időpontja sem volt optimális teremhiány miatt.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Neveléslélektani Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Páva pápaszemmel

Február 24-én délután “Páva pápaszemmel” munkacímmel az MPT Hagyományismeret Szakosztálya szervezésében a Felszállott a páva című televíziós vetélkedő pedagógiai tanulságairól tartunk beszélgetést az ELTE PPK Kazinczy utcai székházában február 24-én délután. A találkozó nyilvános.

Kategória: Hagyományismereti Szakosztály | Szóljon hozzá most!