Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír a Didaktikai Szakosztály, az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Meghívó

A MPT Kerekgedei Makó Pál matematikatanári szakosztálya 2017. november 29-én délután 1 órakor ülést tart az ELTE TTK Lágymányosi Déli épületében (3. em 318), amelynek keretében megválasztjuk a 2018. évi tisztújító Küldöttgyűlés küldöttjeit és megbeszéljük az elmúlt év szakosztályi eseményeit.

Kérem, aki tud fényképet, információt küldeni a Varga Tamás Napok Angol Nyelvű szekciójáról, a Tanulás Ünnepe rendezvényünkről, a MiMa projekt disszeminációs eseményeiről és a Kodály Világa program matematikai vonatkozásairól, legyen szíves megtenni.

Várjuk tagjainkat és az érdeklődőket.

2017. november 21.

Munkácsy Katalin

Kategória: Kerekgedei Makó Pál (matematika tanári) Szakosztály | Szóljon hozzá most!

A Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály jubileumi összejövetele

Kedves Szakosztályi Tagok!

A tegnapi összejövetel egyszerre volt ünnepélyes, nosztalgikus és közvetlen, barátságos hangvételű. Vendégünk volt Csépe Valéria, Csabay Katalin, Várdai Márta és Kraiciné Szokoly Mária, akik korábban a közös munkában, most az emlékezésben és az eszmecserében voltak partnereink. Megtisztelt minket jelenlétével és aktív részvételével Perkó László, bázisiskolánk, az Öveges József Középiskola igazgatója is.

Szeretnék majd egy hosszabb összefoglalót írni erről a rendezvényről. Eddig úgy terveztem, hogy ez az írás elsősorban a szakosztály történetét fogja felvázolni, de végül másra jutottam. Tegnap – az események felidézése helyett – olyan sok fontos gondolat került elő a diszlexiával kapcsolatos felfogásról, szemléletről, teendőkről és a szakosztály helyzetéről, lehetőségeiről, feladatairól, hogy ezeket mindenképpen érdemes összefoglalni és szélesebb körrel megosztani.

Mellékelek néhány képet. Az utolsó az élménypedagógiai eszközökkel facilitált együttgondolkodásunk “végterméke”, a szakosztályt szimbolizáló hajóval. Remélem, meg tudjuk közelíteni ezt a képet a következő 20 évben! ☺

Köszönöm az együttlétet minden résztvevőnek!

Turcsik Katalin

 

 

Kategória: Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

A Magyar Pedagógiai Társaság Összehasonlító Pedagógiai Szakosztálya

tisztelettel meghívja Önt soron következő ülésére

Az ülés időpontja: 2017. november 22 (szerda), 1545 óra

Program:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető a Szomatikus Szakosztály 2018. évi küldöttgyűlést előkészítő üléséről

Szakosztályi ülés: 2017. október 21. szombat 16.00 óra

Helye: ELTE Sporttelep Bp. XI. Mérnök u. 35.

Jelen voltak: Bárdos György, Magyar Márton, Kraiciné Szokoly Mária, Hegyi-Halmos Nóra, Szoboszlai Andrea, Pap Anna, Vedovatti Anido

Akadályoztatásukat jelezték: Butor Klára, Nagy Mariann, Pálfalviné Csekő Aarolta, Tihanyiné Hős Ágnes, Gergely Ildikó, Drippey Helga.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Szomatikus Nevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

A Gyermeki Jogok Napja – november 20 – Korczak-könyvbemutató és filmvetítés

Kategória: Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottság | Szóljon hozzá most!

Kedves nemzetiségi nevelésben dolgozó Pedagógus Kolléga!

2017. október 18-án A Koch Valéria Iskolaközpontban nagyon tartalmas szakmai programban volt részünk. Köszönet illeti Hock Ibolya igazgató asszony kiváló szervezését és ösztönző, lelkesítő eredményekről szóló beszámolóját, hozzászólásai, és vendéglátását. Köszönet a helyi pedagógusok munkájáért.

Pécsen egyrészt bemutatókon korszerű módszerek alkalmazását figyelhettük meg, utána szakmai megbeszélésen került sor az órák elemzésére. E mellett párhuzamosan a nemzetiségi stratégiák tartalmi kérdéseiről folyt a szakmai beszélgetés. Négy kiváló előadás után további feladatok kerültek terítékre.

E program folytatásaként kerül sor 2017 november 22-én szerdán Budapesten a szlovák szakmai napra.

Mellékletben küldöm a meghívót és a programot, köszönve  Szabóné Dr. Marlok Júlia igazgató asszony meghívását.

Szintén két területen folyik a munka.

Egyrészt bekapcsolódhatnak az érdeklődő kollégák  az iskolai helyi programba (időbeli iskolába történő bejelentkezés után).

Ezt követően 13 órától a könyvtárban folytatódik a szakmai program: “Mit vár a nemzetiségi pedagógus, a nemzetiségi intézmény a szakmai civil szervezettől.”

Várunk minden érdeklődő pedagógust a szakmai munka fontossága érdekében!

Karácsonyi meglepetésként a megjelent kollégák 15% – os vásárlási kupont kapnak, ami a Líra Móra könyvesház hálózatán belül az ország több településén beváltható 2017. december 31-ig.

Rövid visszajelzésért köszönet.

Üdvözlettel:

Villányi Györgyné Jutka
MPT alelnök
villanyi.jutka@gmail.com

 

Kategória: Nemzetiségi Nevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

MOPED meghívó

Szakosztályunk következő ülését december 4-én (hétfőn) 15 órai kezdettel tartjuk az ELTE Pedagógiai-Pszichológiai Kar (Budapest VII. Kazinczy u. 23-27.) 302. termében.

Napirend:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Mozgalompedagógiai Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Az MPT Heves megyei tagozatának

Küldöttgyűlési menetrend”-je

2017. december 20. szerda 16h

Beszámoló a 2017-es tevékenységről és a 2018-as programokról

Tervezett programjaink:

  • felolvasó ülés
  • kirándulás
  • tudománynapi rendezvény

2018. február 21. szerda 16h

küldött választás:

saját vezetőség (megerősítés) 2 fő

küldöttek 2 fő

a szakmai kollégiumba delegálandó tagok 2 fő

 

Eger, 2017. november 16.

dr. Bodosi Béla és dr. Kovács László

elnök                                titkár

 

 

Kategória: Heves Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

PORI meghívó

A Pályaorientációs szakosztály november 24-én 14-15 óráig tartja éves taggyűlését a Kazinczyban.  Ezen fogadjuk el a beszámolót és a munkatervet, és ajánlást teszünk az MPT vezetőségébe. A vezetőség és a küldöttek választására nincs szükség, mivel mandátumok jövő év végéig szól. A taggyűlés után 15-17 óráig szakmai program lesz. A meghívó innen tölthető le.

Szervezeti egységünknek a mi nyilvántartásunk szerint 36 regisztrált és 3 szakmai tagja van.

Juhász Ágnes

Kategória: Pályaorientációs Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető elnökségi ülésről 2017. november 14.

A Don Bosco  MET Szakgimnáziumban a szakmai kollégiumi ülés után lezajlott elnökségi ülésen jelen volt: Szokoly Mária, Bősze Anikó, Somogyi Zsuzsa. Villányi Jutka, Trencsényi László,  Fábry Ilona.

Az elnökség nyugtázta a megelőző Szakmai Kollégium ülése tartalmas voltát. Az alábbi közleményt fogadta el:

Közlemény és az Elnökség állásfoglalása

a Magyar Pedagógiai Társaság Szakmai Kollégiuma november 14-iki nyílt  üléséről

A Magyar Pedagógiai Társaság Szakmai Kollégiuma alapszabálya szerint megtartotta őszi ülését. Az ülés napirendjén – követve a tavasszal megkezdett hagyományt (amikor a CKP „Kockás könyvét” tárgyalta Nahalka István vitaindítójával) – az Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság „100 pontja” szerepelt Szüdi János előterjesztésében.

Az elnökség az ülés után az alábbi állásfoglalást tette:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!