Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Méltóan a 125. évhez

az MPT előtt álló feladatok  -  középtávú cselekvési program
(elfogadta a társaság küldöttgyűlése egyhangú szavazással)

1. A Magyar Pedagógiai Társaság munkájának tervezésekor a Társaság 125 éves múltjának értékeiből indul ki. Ez a 125 év több generáció és jelentős társadalmi-gazdasági változások időszaka volt, mely a tanulságok feldolgozására, folyamatos megújulásra és fejlődésre ösztönzi a Magyar Pedagógiai Társaságot is. Múltunk olyan szakmai-kulturális tőke, mely felelősséget jelent a hazai pedagógus szakma elméletének és gyakorlatának további korszerűsítésében. Ezért is tekintünk a 125 éves évfordulóra úgy, hogy a Társaság tagjait, szervezeteit, partnereit mozgósítsuk és megnyerjük az előttünk álló jelenkori feladatokra egy középtávú cselekvési programmal, annak széles körű előkészítésével, megvitatásával és kommunikációjával.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Küldöttgyűlés, MPT, MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Az Emlékezet Bizottság ülése

I. 29-én ülésezett az MPT weboldalán szereplő Ki kicsoda rovatot felelősen szerkesztő Emlékezet Bizottság. Kegyelettel emlékezett elhunyt tagjáról Laurenszky Ernőről, s örömmel fogadta körébe Torda Ilonát.

A bizottság áttekintette az immár 180 tárgyszót tartalmazó dokumentumot. Úgy látta, hogy az 1891-es alapítás és a megelőző szervezkedés héroszai impozánsan vannak jelen a gyűjteményben (a 67 alapítóból 31 személy életrajza olvasható), de feladat a lehetséges növelés (Pirka Veron, Villányi Györgyné és Trencsényi László emlegetett neveket, Szabó Imre fűzött pontosításokat a névsorhoz). Érdemes lenne a két háború közti külföldi tiszteletbeli tagok felsorolását is közzétenni – itt még gyűjtőmunka szükséges.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

VK prezentáció

Innen tölthető le Fábry Béla alelnöknek a Vezetői Kollégium előtt bemutatott prezentációja.

 

Kategória: Uncategorized | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető az MPT Szakmai Kollégium és Vezetői Kollégium üléséről 2016. I. 29.

A Szakmai Kollégium tagjai közül jelen voltak: Bánhidyné Szlovák Éva, Benedek András, Csillag Ferenc, Demeter Katalin, Fábry Béla, Hatvani Istvánné, Hunyady Györgyné Huszárné Kraft Valéria, Karlovitz János Tibor, Kelemen Elemér, Kraiciné Szokoly Mária, Makai Éva, Mátrai Zsuzsa, Munkácsy Katalin, Perjés István, Schindler Rózsa, Szabó Istvánné, Szenes György, Torgyik Judit,Tölgyesi József, Trencsényi László, Varga Lajos, Villányi Györgyné, továbbá Bodosi Béla, Molnár György, Tordáné Hajabács Ilona, Daróczy Ágnes, Szalóki Tiborné, Kissné Bernhardt Renáta, Szabóné Marlok  Júlia (31).

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Szakmai Kollégium, Vezetői Kollégium | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető az MPT elnökségének I. 29-iki üléséről

Jelen voltak: Benedek András, Szokoly Mária, Fábry Béla, Trencsényi László, Szenes György, Csillag Ferenc, Karlovitz János Tibor, Villányi Györgyné

Az elnökség tájékoztatást hallgatott meg az aznapi kollégiumi ülés előkészületeiről.

Nyílt beszélgetést folytatott a felgyorsuló oktatáspolitikai eseményekről,  megkísérelt informális és sajtóközlemények alapján hiteles tájékozódáshoz jutni. A miniszter által meghirdetett „Kerekasztallal” összefüggésben a vita során tudatosult, hogy  jelen pillanatban is több „Kerekasztal” nevet viselő szakmai-oktatáspolitikai grémium működik, ezek viszonyát a kormányzati elképzelésekhez rendezni látja az elnökség szükségszerűnek. Vizsgálta az elnökség annak lehetőségét – tekintve, hogy az MPT szerepel a minisztérium jogszabályi egyeztető címlistáján (ahol szembeszökő hiányok is vannak egyébként mindegyik „politikai oldalon”), hogy meghívást kap az új kerekasztalba.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

A Kiss Árpád Műhely 2015 évi beszámolójához

1.

Megrendeztük a soron lévő Kiss Árpád Emlékkonferenciát (IX. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Debrecen, DAB székház, 2015. szeptember 25-26.)

Kb. 60 előadás

A kötet előkészítése előrehaladott állapotban, most kezdődik a szerkesztés.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kiss Árpád Műhely | Szóljon hozzá most!

Győr-Moson-Sopron megye

Az éves beszámoló itt olvasható.

Kategória: Győr-Moson-Sopron Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

A Neveléslélektani Szakosztály Beszámolója a 2015-ben végzett tevékenységről és munkaterv 2016-ra

Beszámoló. Az elmúlt évre is a megszokott két előadást terveztem. Az első sikeresen meg is valósult (2015. április 28.), már ami az előadás tartalmát és színvonalát illeti. Szegfű Mária A tankönyvek nyelve: a szöveg értése és a szöveg nyelvtani szerkezete címmel tartott előadást empirikus vizsgálat alapján. A téma fontos és érdekes, a következtetések tanulságosak voltak, az előadást követő élénk vita-beszélgetés úgyszintén – a jelen lévő maroknyi részt vevő számára. Létszám tekintetében sajnos nem mondható sikeresnek az ülés, jóllehet tankönyvszerzőket, gyakorló pedagógusokat érintene, érdekelhetne a téma. Így aztán változatlan a tavalyi kérdésem: milyen módon lehetne növelni a résztvevők számát.

A második előadást magam tartottam volna a hiánytémának számító feladatszerkesztés témakörben, ez azonban váratlan ok miatt elmaradt. Ez az előadás az idei évben kerül napirendre

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Neveléslélektani Szakosztály | Szóljon hozzá most!

A Magyar Pedagógiai Társaság Veszprém Megyei Tagozatának 2016. évi programja

 A tagozat több éves működési szünet után 2013. november 9-én alakult újjá. A cél az volt, hogy a korábbi évtizedekben eredményesen működött tagozat hagyományai alapján ismét a megye pedagógiai közéletének egyik jelentős szereplője legyen, s közvetítse a Társaság programjaival kapcsolatos feladatokat, teendőket, másrészt önálló rendezvényeivel adjon útmutatást az aktuális pedagógiai problémák megoldásához.

  1. Szakmai célok, feladatok

A közoktatásban végbement változások érzékenyen érintették a pedagógus társadalmat, az iskolák munkáját, s közvetve a tanulókat is. Ebben jelentős volt a közoktatás-irányítás központosítása, a pedagógus életpálya-modell bevezetése, a munkaidő átstrukturálása, a tankönyvkiadás államosítása, a Nemzeti Pedagógus Kar létrehozása stb. Ez utóbbit úgy értékelhetjük, mint a szakmai civil szervezetek –közöttük az MPT – bizonyos mértékű negligálását.

E megváltozott szakmai, közéleti közegben fontosnak tartjuk, hogy megyei szinten is képviseljük a közoktatás (a pedagógusok, az iskolák és a tanulók stb.) érdekeit, segítséget adjunk a problémák feltárásához, kezeléséhez. Ehhez – amennyiben szükséges –, javaslatot, ajánlást fogalmazzunk meg.

  Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Veszprém Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

Beszámoló: Jász-Nagykun-Szolnok megyei tagozat

MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TAGOZAT
2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

2015. október – Tisztújító gyűlés:

Dr. Szabados Lajos megyei tagozati elnök kezdeményezésére és javaslatára tisztújítás történt vezetőségi szinten. A tagozati gyűlésen jelenlévők – dr. Trencsényi László MPT ügyvezető elnök és Fábry Ilona titkárságvezető részvételével – döntése alapján:

a Jász-Nagykun-Szolnok megyei tagozat elnöke: Kisné dr. Bernhardt Renáta (korábban megyei tagozati titkár), elnök-helyettesei: Császár István (korábban szintén elnök-helyettes) és Magyar Zsolt.

A tagozat létszámát az elmúlt félév során sikeresen növeltük, új tagjaink között többen a SZIE ABPK fiatal oktató-kutatói közül kerültek ki.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

A Pályaorientációs Szakosztály beszámolója és munkaterve

Beszámoló az MPT Pályaorientációs Szakosztálya 2015. évi munkájáról

Szakosztályunk 2014 novemberében alakult, 20 taggal. Jelenlegi létszámunk 31 regisztrált, plusz 1 szakmai tag.

Első feladatunk a vezetőség megválasztása után a szakosztály szervezeti és működési szabályzatának megalkotása és elfogadása volt, ezt követte a 2015. évi munkaterv meghatározása és elfogadása.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Pályaorientációs Szakosztály | Szóljon hozzá most!