Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír a Didaktikai Szakosztály, az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

A Pályaorientációs Szakosztály meghívója

TALÁLKOZÓ FINN ISKOLAI ÉS DIÁKTANÁCSADÓKKAL

2017. április 7., péntek 15-17 óra

ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27., fszt. 4. terem

A szakmai találkozón a finn iskolai és diáktanácsadók 45 fős küldöttsége vesz részt.

A találkozó célja, hogy bemutassuk és megismerjük az országainkban alkalmazott módszereket, tanácsadási rendszereket, egymás tapasztalatait az iskolai és diáktanácsadás terén.

A találkozón egy-egy prezentáció szól az iskolai és diák-tanácsadásról a két országban, utána kötetlen beszélgetésre lesz lehetőség.

A program munkanyelve az angol. Tolmácsolást nem biztosítunk, de a beszélgetés során segítünk azoknak, akiknek problémát jelent kérdezni, válaszolni angolul.

Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze az mpt.pori@gmail.com címen!

 

Kategória: Pályaorientációs Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Bakonyiné Vince Ágnes Emlékülés

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Gáspár Lászlóra emlékeznek Békés megyében

MEGHÍVÓ

Egykori kollégái, tanítványai, munkatársai kezdeményezésére Gáspár Lászlónak, az egyik legnagyobb hatású pedagógiai újítónak, a szentlőrinci, sarkadi iskolafejlesztőnek 80. születésnapjára emlékév szerveződik.

A nyitóprogram március18-án Budapesten 11 órai kezdettel az ELTE Kazinczy utcai épületében 2017. március 18-án indult (Előadók Trencsényi László, Bárdossy Ildikó, Köteles Lajos)

A Békés megyei program nyitó rendezvényét

Békéscsabán a Békés Megyei Könyvtárban március 21-én 10 órai kezdettel tartjuk,

amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Uncategorized | Szóljon hozzá most!

A Gáspár-emlékév nyitórendezvénye

2017. március 18-án azELTE PPK-n

Bárdossy Ildikó előadásának prezentációja innen tölthető le.

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Találkozó Beloianniszban

Kedves Kollégák, Partnereink!

A Magyar Pedagógiai Társaság Nemzetiségi Nevelési Szakosztálya hagyományosan azon fáradozik, hogy a magyarországi nemzetiségi nevelés szakembereinek emberi-szakmai kapcsolata a közös célok érdekében, közös érdekek mentén erősödjék – a nemzetiségi nevelés-oktatás minőségének javára, de  munkatársi közérzetünk megőrzéséért is. Ezért határoztuk el, hogy egy szakmai nap keretében a nemzetiségi önkormányzati fenntartás-működtetés helyzete, tapasztalatai, valamint szakmai tevékenységek bizonyos területei kerüljenek fókuszba.

Örömünkre szolgált, hogy Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat

támogatásával működő Beloiannisz-i intézmény-együttes: az Óvoda és Általános pedagógusai vállalkoztak a találkozó házigazdájának.

Április 7-én, pénteken kerül sor a programra, melyre Önt és kollégáit tisztelettel hívjuk!

9 órától 10 óráig fakultatív óvoda és iskolalátogatás, beérkezés, regisztráció

10 órától 15 óráig programok a Beloiannisz Kultúrházban

Nikosz Beloiannisz Általános Iskola művészeti bemutatója

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Nemzetiségi Nevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Vasvári Diploma dr. Székely Lajosnak

Március 14-én Vácott dr. Szabó Imre és Révész György adta át a Mozgalompedagógiai Szakosztály nevében a Vasvári Diplomát a 94 esztendős dr. Székely Lajos nyugalmazott egyetemi tanárnak.

Dr. Székely Lajos számos tudományos és ismeretterjesztő munkával gazdagította a mentálhigiéniai és egészségnevelő szakembereket, valamint az egészségügy szerteágazó területein dolgozókat. Több szakmai és módszertani könyvet írt, előadásokat tartott és tanfolyamokat vezetett pedagógusok számára is.

Egészségnevelő és felvilágosító művei közül a legfontosabbak: A családi élet iskolája lányoknak, A családi élet iskolája fiúknak, Nagylányok iskolája, Ifjú egészségőr, Egészségnevelő háziorvos, Egészségpedagógia, Az óvodai egészségnevelés elmélete és gyakorlata, stb.

Hiánypótló tankönyveket és segédkönyveket írt az egészségügyben dolgozók utánpótlására létrehozott szakiskolák és szakközépiskolák számára.

Tudományos és oktató-nevelő munkája mellett széleskörű társadalmi tevékenységet végzett. Részt vett a Vöröskereszt munkájában lakhelyén és a megyei bizottságban, Fót társadalmi és közéletében, a Népfront és a Tanács munkájában, a Fáy-Vörösmarty Társaság vezetőségében. Sokat tett a híres Fóti Ősz hagyományos – több évtizedes – ma is élő rendezvénysorozat segítéséért, megismertetéséért.

A Vasvári Diploma kitüntetést a gyermek-, serdülő- és ifjúsági mozgalomban végzett aktív és elismerésre méltó tevékenységével érdemelte ki. Fiatal korában cserkész volt a híres újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumban, majd cserkésztiszt, csapatparancsnok Fóton, országos vezető-tiszt a Cserkészfiúk Szövetségében, majd úttörővezető helyben és az Országos Tanácsban, a Táborozási Szakbizottságban.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Mozgalompedagógiai Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Szakmai nap a Logopédia Európai Napján

Az idei tanévben futó pályázatunk, a FOF2016 keretében rendeztük meg szakmai napunkat az Öveges József Középiskolában. Rendezvényünkre a Logopédia Európai Napja alkalmából került sor, Logopédia a középiskolában címmel.

A résztvevők logopédiai fejlesztő órákat látogathattak, majd előadások és gyakorlati bemutatók következtek. Végül kötetlen beszélgetésre invitáltuk a jelenlévőket, egy kis büféuzsonna mellett.

Bár a rendezvényre szakmabelieket és „civileket” egyaránt vártunk, az arány nagymértékben a szakma javára tolódott el. Ők elsősorban hasznos ismereteket és a gyakorlatban alkalmazható módszereket vártak, de sokan fordultak az előadókhoz a logopédiai munka megszervezésével, adminisztrálásával kapcsolatos kérdésekkel is.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Edith Kroeber előadása

AZ EGYETEMI TANULÁSSZERVEZÉSRŐL, AZ OKTATÓK TÁMOGATÁSÁRÓL ÉS A MÓDSZERTANI ALAPOKRÓL A NÉMET FELSÖOKTATÁSBAN

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet és a Magyar Pedagógiai Társaság Felsőoktatási, Felnőttképzés és Didaktikai szakosztályai szeretettel meghívják az Intézet Felnőttképzési Műhely foglalkozására, amely 2017. március 22-én, szerdán 16.00 órakor lesz az ELTE PPK 203. termében. (1075 Budapest Kazinczy u. 23-27.)

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Didaktika Szakosztály, Felnőttképzési Szakosztály, Felsőoktatási Szakosztály, Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

GYERMEKÁLLAM –GYERMEKÁLOM VALAHOL, KOLUMBIÁBAN

MEGHÍVÓ

a

Magyar Pedagógiai Társaság Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottsága

nyílt szakosztályi ülésére.

Meghívott vendég: Lévainé Dr. Kovács Marian,

a szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tanára,

a GYERMEKÁLLAM –GYERMEKÁLOM VALAHOL, KOLUMBIÁBAN

című könyv írója.

A Latin-Amerikát megjárt kutató pedagógus könyve nyomán bemutatja az utcagyerekekkel foglakozó civil, szerzetesi és közösségi önkéntes programokat.

Időpont: 2017. március 31. 17 óra (Várható befejezés: 18.30)

Helyszín: az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. (303 terem)

A szervezők munkájának segítése miatt kérjük, hogy részvételi szándékát március 27-ig jelezze vissza az  mptiroda@gmail.com email címen!

A könyv a helyszínen megvásárolható!

Kategória: Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottság | Szóljon hozzá most!

Nagyon várunk április 1-én szombaton Bakonyi Ágnes emléknapjára!

Együtt emlékezzünk személyes és szakmai élmények felidézésével!

Az ELTE PPK épületében Kazinczy utca 23-25. földszint 4 teremben, 10 órai kezdéssel.

Kérünk visszajelzést!

MPT Kisgyermeknevelési Szakosztály
nevében

Villányi Jutka

Villányi Györgyné Jutka
c. főiskolai docens
közoktatási szakértő
A Magyar Pedagógiai Társaság elnökségi tagja
A Kisgyermeknevelési Szakosztály vezetője
A Kisgyermek lap főszerkesztője     www.akisgyermek.hu
Kisgyermeknevelési Hálózat Hírlevele (KHH)
Az Iskolafejlesztési Alapítvány elnöke
mobil: +36-30-9665237
Email: villanyi.jutka@gmail.com

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!