Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Méltóan a 125. évhez

az MPT előtt álló feladatok  -  középtávú cselekvési program
(elfogadta a társaság küldöttgyűlése egyhangú szavazással)

1. A Magyar Pedagógiai Társaság munkájának tervezésekor a Társaság 125 éves múltjának értékeiből indul ki. Ez a 125 év több generáció és jelentős társadalmi-gazdasági változások időszaka volt, mely a tanulságok feldolgozására, folyamatos megújulásra és fejlődésre ösztönzi a Magyar Pedagógiai Társaságot is. Múltunk olyan szakmai-kulturális tőke, mely felelősséget jelent a hazai pedagógus szakma elméletének és gyakorlatának további korszerűsítésében. Ezért is tekintünk a 125 éves évfordulóra úgy, hogy a Társaság tagjait, szervezeteit, partnereit mozgósítsuk és megnyerjük az előttünk álló jelenkori feladatokra egy középtávú cselekvési programmal, annak széles körű előkészítésével, megvitatásával és kommunikációjával.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Küldöttgyűlés, MPT, MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Pályázati felhívás

a „termőföldtől az asztalig” szlogen jegyében

A kertművelés során megtermelt étkezési célra felhasználható növényi alapanyagok helybeli hasznosítását, feldolgozását bemutató rajz,- fotó és írásos pályaműveket várunk óvodásoktól, alsó tagozatos gyermekektől; szülőktől, kisgyermeknevelőktől, óvodapedagógusoktól és tanítóktól.

A pályázat maximum 1-3 A4-es oldal terjedelmű géppel írt (fotóval/rajzzal illusztrált) szöveg vagy egy A4-es méretű rajz, amely készülhet bármilyen technikával. A digitálisan elküldött írott anyagok formátuma pdf, a képek formátuma jpg vagy png legyen.

A pályázatokat a folyóirat szerkesztőségének tagjai bírálják el. A nyertes pályázók könyvjutalomban részesülnek, munkájuk megjelenik „A Kisgyermek” folyóiratban és annak honlapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 10. (hétfő).

A pályázathoz kérjük csatolni a pályázó adatait, elérhetőségét.

Pályázni az alkotások postai 1605 Budapest, Pf. 117, vagy elektronikus úton történő megküldésével az akisgyermek@gmail.com e-mail címre lehet. További tájékoztatás kérhető a fenti elektronikus címen, valamint faxon 06-1-319-6392.,és T.: 06-30-9665-237.

„A Kisgyermek” szakmai folyóirat szerkesztősége

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Dráma és színház a szociális integrációban

Új szakirányú továbbképzés indul az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

2014. szeptember 12-13-án indul!

Dráma és színház a szociális integrációban

Félévek száma: 3 félév; Költségtérítés mértéke: 150.000.- Ft/félév
(A nyilvántartásba vétel az OH-ban folyamatban van.)

A felvétel feltételei: a megfelelő alapképzettség mellett a módszerdemonstrációs napon való részvétel és a motivációs beszélgetésen való megfelelés.

- módszerdemonstrációs nap: a képzés oktatói által vezetett, a jelentkezők számára szervezett műhelymunka (a gyakorlati tartalmakat módszerspecifikusan bemutató workshop),

 - motivációs beszélgetés: a tantárgyfelelősök és a képzés vezetői által a jelentkezők számára szervezett egyéni interjú eseménye.

A felvételi alkalom tervezett időpontja: 2014. augusztus 29-30. vagy 2014. szeptember 5-6.

További információk:

http://www.barczi.elte.hu/oktatas/tovabbkepzesek/815-uj-szakiranyu-tovabbkepzes-drama-es-szinhaz-a-szocialis-integracioban,

https://www.facebook.com/pages/B%C3%A1rczi-Guszt%C3%A1v-Gy%C3%B3gypedag%C3%B3giai-Kar/131463820252809?ref=hl

Novák Géza Máté

szakfelelős

Kategória: Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

Az ELTE TÓK vezető óvodapedagógus képzést indít

A képzés célja a szakmát és a törvényi előírásokat jól ismerő intézményvezetők képzése, akik felkészülnek munkatársaik közös tevékenységének, szakmai fejlődésének irányítására, a legkorszerűbb óvodapedagógiai irányelvek gyakorlati alkalmazásának szervezésére, intézményüknek a köznevelés rendszerébe való integrálására. A képzés során szerzett ismeretek hasznosíthatóságát gyakorló óvodavezetők bevonásával biztosítjuk.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Megjelent „A Kisgyermek” 2014. VIII. évfolyam 1 szám

TARTALOMJEGYZÉK

Történések – beszámolók … (Villányi Györgyné Jutka)

NEVELÉS – MINTA – ÉRTÉK

Hűvös Éva – Embertől emberig (dr. Bakonyi Anna)
In Memoriam – Gáti Pálné dr. Révész Piroska a gyermekjóléti alapellátás területének kiemelkedő személyisége (Grosch Mária)
Dr. Varga László: A kisgyermekkor jelentősége – A észtvevők szakmai üzenete
Janek Noémi-Lovász Klaudia-Varga Diána: Az óvodapedagógus professzió társadalmi megítélésének helyzete napjainkban 1. rész
Dr. Komlósi Ákos: A játék, mint a biztonságban lévő gyermek természetes aktivitása 2. rész
Kiss Hajnalka: Hogyan lesz a kisgyermekből olvasó? 2. rész

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály, Uncategorized | Szóljon hozzá most!

A cigányság reprezentációja a tankönyvekben

A Magyar Pedagógiai Társaság az alábbi levélben reagált a MONITOR – kritikai platform és nyitott műhely A cigányság reprezentációja a Nemzeti alaptanterv (NAT) hivatalos tankönyvjegyzékben meghatározott tankönyveiben, különös tekintettel a történelem, társadalomismeret és etika könyvekre c. kutatási anyagát összegező javaslataihoz. A dokumentum ide kattintva olvasható.

 

Kedves Szerzők!

A Magyar Pedagógiai Társaság felelős vezetői megismerték az előterjesztést, azt szakmailag igen fontosnak tartják. Az MPT kész a javaslatok érvényre juttatásáért együttműködni.

Tisztelettel
Trencsényi László
ügyvezető elnök

Kategória: Uncategorized | Szóljon hozzá most!

Staféta tábor 2014

Június 26. és 29. között Töprengések a megújuló iskoláról címmel került sor az MPT tizenkettedik Staféta táborára Debrecenben.

A táborban elhangzott előadások, bemutatott prezentációk:

Az „új” fogalmának alakulása a XX. századi pedagógiában (Trencsényi László)

Mesét másként (Kerekes Valéria)

Hungarikum a kisgyermeknevelés? (Villányi Györgyné)

Tehetséggondozás a Debreceni Tankerületben avagy a debreceni példa(Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató, Debrecen)

Az intézményi tehetséggondozás rendszere a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolában (Agárdiné Burger Angéla intézményvezető) [A weblap fájlméret-korlátozása miatt három részben]:

1. rész
2. rész
3. rész

Az egész napos iskola tartalomfejlesztése, gyakorlata (Fodorné Magyar Ágnes intézményvezető helyettes, Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola)

 

Tábori képtár:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Staféta tábor – töprengések a megújuló iskoláról

az MPT 2014. évi Staféta-táborának részletes programja

 Debrecen, 2014. június 26. csütörtök estétől június 29. vasárnap reggelig

Program

jelenkezési lap staféta 2014

Kategória: MPT, Uncategorized | Szóljon hozzá most!

Hátrány és Iskola Szakmai Műhely

Tehetség: előnyök és hátrányok metszéspontján
A tehetségsegítés esélyei Északkelet-Magyarországon
2014. június 19.

Helyszín: Miskolci Egyetem, C/2 épület

Szervezők: Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet és a Magyar Pedagógiai Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei tagozata

http://www.tanarkepzo.hu/tehetsegnap_2014

 

Kategória: B-A-Z Megyei Tagozat Borsod Műhely | Szóljon hozzá most!

Az MPT elnökének levele a Nemzeti Pedagógus Kar elnökéhez

Magyar Pedagógiai Társaság
1364 Bp., Pf. 176
mpt@index.hu

Horváth Péter igazgató úrnak
A Nemzeti Pedagógus Kar elnökének

 

Tisztelt Elnök úr!

Érdeklődéssel követtük azt a választási folyamatot, melynek során a 125 küldött bizalmából egy új testület, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökévé választották. Szívből kívánjuk, hogy első megnyilatkozásaihoz hűen sikerre vigye a magyar pedagógusok, közalkalmazottak érdekében, a közoktatási rendszer fejlesztése jegyében vállalt feladatait.

A Kar közalkalmazottai közt értelemszerűen jelen vannak – más jelentős szakmai-civil szervezetek tagjai mellett – patinás szervezetünk, az éppen alapításának 125. évfordulójára készülő, a pedagógusszakma megannyi árnyalatát és szakmacsoportját magába foglaló közhasznú szervezet, több mint 2000 önkéntes tagot tömörítő Magyar Pedagógiai Társaság tagjai is. Többek közt ezek a tények lehetnek alapjai az együttműködésnek.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT, MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető az MPT elnöksége 2014 június 16-i (újjáalakuló) üléséről.

Jelen voltak az elnökség tagjai, hivatalos elfoglaltság miatt mentette ki magát Kraiciné Szokoly Mária és Karlovitz János Tibor

Az alapvetően kötetlen beszélgetés két nagy kört érintett:

- az MPT külső környezetét is jelentő fontosabb oktatáspolitikai fejleményeket;
- az MPT belső szervezeti ügyeit, ideértve a küldöttgyűlés értékelését is, nemkülönben a társasági jövőképet

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!