Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Méltóan a 125. évhez

az MPT előtt álló feladatok  -  középtávú cselekvési program
(elfogadta a társaság küldöttgyűlése egyhangú szavazással)

1. A Magyar Pedagógiai Társaság munkájának tervezésekor a Társaság 125 éves múltjának értékeiből indul ki. Ez a 125 év több generáció és jelentős társadalmi-gazdasági változások időszaka volt, mely a tanulságok feldolgozására, folyamatos megújulásra és fejlődésre ösztönzi a Magyar Pedagógiai Társaságot is. Múltunk olyan szakmai-kulturális tőke, mely felelősséget jelent a hazai pedagógus szakma elméletének és gyakorlatának további korszerűsítésében. Ezért is tekintünk a 125 éves évfordulóra úgy, hogy a Társaság tagjait, szervezeteit, partnereit mozgósítsuk és megnyerjük az előttünk álló jelenkori feladatokra egy középtávú cselekvési programmal, annak széles körű előkészítésével, megvitatásával és kommunikációjával.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Küldöttgyűlés, MPT, MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Abszolút pedagógusok Kecskeméten!

Például a legendás, a Felső-Kiskunságból indult Vargha-fivérek:

Tamás, Balázs, Domokos
életútjának alkotó példái…

május 30-án, hétfőn délután,  15.30-kor
a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolai Kar Könyvtárában

A 125 éves Magyar Pedagógiai Társaság kihelyezett könyv-ünnepe

Kategória: Bács-Kiskun Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

ELŐRE!?

A Magyar Úttörők Szövetsége, a Magyar Pedagógiai Társaság és a Múltunk Öröksége Alapítvány

tisztelettel meghívja Önt az

ELŐRE!?

címmel rendezendő baráti találkozóra, melyre
a magyar úttörőmozgalom 70.
és a Múltunk Öröksége Alapítvány 20. születésnapja alkalmából kerül sor
2016. június 4-én

Csillebércen.

 

A meghívó és a részletes program itt tekinthető meg.

 

Kategória: Mozgalompedagógiai Szakosztály, MPT, Nem MPT-s hírek, közlemények, Uncategorized | Szóljon hozzá most!

Dr. Gulyás Sándor (1937-2016)

Életének 79. évében elhunyt dr. Gulyás Sándor Apáczai-díjas és Németh László-díjas tanár, volt Pest megyei vezető szakfelügyelő, az MPT régi tagja.

Temetése 2016. május 20.-án (pénteken) 14 órakor lesz Érden, az Ercsi Úti Temetőben. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Aktuális információk | Szóljon hozzá most!

A Magyar Pedagógiai Társaság álláspontja

az

 „Előterjesztés a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról” c. közigazgatási egyeztetés keretében megküldött dokumentumhoz

Tisztelt Cím!

Köszönettel megkaptuk véleményezésre a szakközépiskolák és a szakgimnáziumok közismereti kerettanterveit. Feltételezzük, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet igyekezett az oktatáspolitika megrendelésének legjobb szakmai felkészültsége szerint megfelelni, azonban jelezni kívánjuk a koncepció egészével kapcsolatos elutasító véleményünket.

Egyetértünk az előterjesztés azon céljával, mely szerint: “A gazdaság hatékony és zavartalan működéséhez a folyamatos, jól tervezett és strukturált szakképzett munkaerő szükséges.” A most társadalmi egyeztetésre bocsátott kerettanterv viszont megítélésünk szerint épp a célokkal ellenkező hatást érné el, mert alapkoncepciója hibás. Ennek okait az alábbiakban fejtjük ki.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

A Magyar Pedagógiai Társaság véleménye

 a 40/2002-es  érettségi vizsga részletes követelményeinek módosításáról szóló OM rendeletről

Jelen véleményt a Magyar Pedagógiai Társaság Szakképzési Kollégiuma elnökségének jóváhagyásával, a Szakképzési Kollégium elnöke,  Dr Szenes György MPT elnökségi tag szakértői elemzése alapján fogalmaztuk meg

Mint azt már a 100/1997es érettségi vizsgaszabályzat módosításának véleményezésekor megírtuk, sajnálattal tapasztaltuk, hogy az EMMI nem tudott ellenállni az NGM és az MKIK törekvéseinek. Álláspontunk szerint  a terveett intézkedésekkel szétverik az egységes érettségi vizsgarendszert. Az ennek alapján létrejött érettségi vizsgaszabályzat nem felel meg a szakközépiskolai tanulók érdekeinek, kiegyensúlyozhatatlan esélyegyenlőtlenséget teremt a gimnáziumi és a szakközépiskolában érettségiző tanulók között. Indokolatlanul előnyben részesíti a gimnáziumban tanuló diákokat. (E mögött  anakronisztikusan rendies társadalomfelfogást gyanítunk.)

A véleménykérés komolyságát megkérdőjelezi a tény, hogy a szakmai szervezeteknek a véleményük kialakítására 5 munkanapot adott a jogalkotó.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Levél a minisztériumba

Tisztelt főosztályvető-helyettes úr!

Köszönettel megkaptam véleményezésre a szakközépiskolák és a szakgimnáziumok közismereti kerettanterveit. Az OFI igyekezett az oktatáspolitika megrendelésének legjobb szakmai felkészültsége szerint megfelelni.

Az új szakközépiskolák és szakgimnáziumok létrehozása elfogadhatatlan. A szakgimnáziumok közismereti óraszámát mintegy 600 órával lecsökkéntették az eddigi szakközépiskolai óraszámokhoz képest. Ez azt eredményezi, hogy a szakgimnáziumokban lehetetlenné válik a Nemzeti alaptanterv teljesítése, a szakiskolák – új nevükön – a szakközépiskolák már 3 éve nem képesek e feladatnak eleget tenni. Most már a középfokú iskolák 2/3-a nem felel meg a NAT követelményeinek.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Szakképzési Kollégium | Szóljon hozzá most!

Reményvasút

2016. május 9-én 16 órai kezdettel kerül sor az ELTE PPK Kazinczy utcai épületében (földszint 4-es terem) Trencsényi Klára Lipcsében Arany Galambbal díjazott Reményvasút (Train to Adulthood) c. dokumentumfilmjének vetítésére a rendező részvételével. A részvétel díjmentes, de a korlátozott befogadóképességre való tekintettel előzetes regisztrációt kérünk az mptiroda@gmail.com címen.

 

Kategória: Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottság | Szóljon hozzá most!

VIII. Országos Kollégiumpedagógiai Konferencia

Helye: Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 1143 Budapest, Tábornok u. 22.

Ideje: 2016. május 20. péntek

 

A konferencia meghívója innen tölthető le.

 

Kategória: Kollégiumi Nevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Kiss Árpádra emlékeztünk

Április 21-én került sor Balassagyarmaton, a Kiss Árpád Általános Iskolában az iskola névadójának 30 éves jubileumi emlékülésére. A rendezvényt Görög Imréné igazgató nyitotta meg, beszédét az alábbiakban közöljük.

“Kiss Árpád írta:

Nem az-e minden megemlékezés igazi rendeltetése, hogy hidat verjen a múlt és a jelen közé, ezzel utat nyisson a közvetlen érintkezés melegségének és ösztönző hatásának?”

A mai megemlékezésünkkel ez a célunk: találkozás, közvetlen beszélgetés azokkal az emberekkel, akiknek fontos Kiss Árpád, az iskolánk, a munkánk.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kiss Árpád Műhely | Szóljon hozzá most!

Emléktábla avatás Zalátán – 100 éve született Dr. Nagy Sándor

A baranyai településen Zaláta Önkormányzata emléktáblát avatott a volt iskola épületében  szülöttének, Nagy Sándor egyetemi tanár születésének 100. évfordulóján. A polgármester Hekler Tibor köszöntő szavai után, a
” Pécsi Tanárképző Főiskolán” munkássága alatt tanított egykori hallgatók és munkatárak közül  Dr. Falus Iván egyetemi professzor  ismertette Nagy Sándor életútját. Ezt köveően Pál Csaba iskola igazgatóval felavatták az emléktáblát. Jelenlegi  iskolások: Bíró Nikolett és Kállai Violetta színesítették egy-egy verssel, népdallal a tisztelgő emlékezést. Az emléktáblánál a helyi önkormányzat, az egykori tanítványok és az MPT képviseletében Zsember Gyurcsy Márta helyezte el koszorúit, virágait.

Az elhelyezett emléktáblán a következő felirat olvasható:

E ház falai között tanult
Nagy Sándor
1916-1994
Zaláta szülöttje, egyetemi tanár
a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a neveléstudomány kiemelkedő kutatója

Születésének 100. évfordulójára állíttatta:
a Zalátai Polgármesteri Hivatal
és egykori tanítványai
2016

Egy csokor a rendezvényen készült fotókból:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Baranya Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!