Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Méltóan a 125. évhez

az MPT előtt álló feladatok  -  középtávú cselekvési program
(elfogadta a társaság küldöttgyűlése egyhangú szavazással)

1. A Magyar Pedagógiai Társaság munkájának tervezésekor a Társaság 125 éves múltjának értékeiből indul ki. Ez a 125 év több generáció és jelentős társadalmi-gazdasági változások időszaka volt, mely a tanulságok feldolgozására, folyamatos megújulásra és fejlődésre ösztönzi a Magyar Pedagógiai Társaságot is. Múltunk olyan szakmai-kulturális tőke, mely felelősséget jelent a hazai pedagógus szakma elméletének és gyakorlatának további korszerűsítésében. Ezért is tekintünk a 125 éves évfordulóra úgy, hogy a Társaság tagjait, szervezeteit, partnereit mozgósítsuk és megnyerjük az előttünk álló jelenkori feladatokra egy középtávú cselekvési programmal, annak széles körű előkészítésével, megvitatásával és kommunikációjával.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Küldöttgyűlés, MPT, MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető az EMMI Államtitkárságán folytatott megbeszélésről (2015 – 06 – 24.)

Jelen voltak az EMMI Államtitkárság részéről Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár, Pölöskei Gáborné köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár, Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár, Thaisz Miklós főosztályvezető, Kosinszky Zsuzsanna  főtanácsos, Kerpen Gábor tanácsadó-szakértő. A Magyar Pedagógiai Társaság részéről  Benedek András elnök, Kraiciné Szokoly Mária alelnök, Nahalka István, a Szakmai Kollégium tagja,  Villányi Györgyné, Szabó András elnökségi tagok.

            A megbeszélést  Czunyiné dr. Bertalan Judit vezette. Hangsúlyozta, hogy megkapta az MPT 2015. április 18-i konferenciájának anyagát, amelyben látja, hogy a tanácskozáson a szakemberek kulcskérdésekkel foglalkoztak. Meggyőződése szerint a változtatásra, akár az iskolázás szerkezetét is érintően szükség van. Fontosnak tartja az OECD által az oktatás fejlesztésével kapcsolatos törekvéseket, melyek a konferencián is megfogalmazottakkal azonos problémákat vetnek fel. Bevezetőjében kérdéseket sorakoztatott fel. Az eddigi intézkedések egyes elemeit kiemelte, valamint tünetekre hívta fel a figyelmet. Az óvodai neveléstől kezdve a felnőttneveléssel bezárólag minden intézménytípusra említett problématerületeket. Hangsúlyozta, hogy az általános iskola a célcsoport és az alapkompetenciák fejlesztésének megerősítése szükséges. A 5+4, 4+5 illetve 6+3 struktúrák merültek fel, mindegyik mellett vannak érvek és ellenérvek. Több, korábban lezajlott szakmai megbeszélés döntő többségén azonos volt a vélemény, hogy változtatásra van szükség.

Benedek András hangsúlyozta, hogy a Társaság 125 éves múltja és sokszínű, elméletet és gyakorlatot képviselő népes tagsága érdemi reakcióival igazolja a változtatások szükségességét. A konferencián készült problématérkép felvetései mérlegelendők. Nem gyors tevékenységre van szükség, hanem konstruktivitásra.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

KISS FERENC: PEDAGÓGUS-ÉLETMÓD, ÉLETPÁLYA-MODELL A XXI. SZÁZADBAN

(Tapolcai kollégánk, egykori Freinet-ista könyvtáros üzenete a Staféta-tábornak)

A probléma felvetése nem új keletű, nem felfedezésre váró (a kérdéskört a „gyökereknél” kezdjük, ezzel csak erősítjük hitünket, önbizalmunkat). Az idő múlásával a „gyökerek” egyre távolodnak. A ma élő generációk emlékezetében már csak az egyhangú unalmas tantárgyak, tanórák emléke él. Az utólag megszerzett élettapasztalat még inkább gyengíti az iskolát. „Így akkor is tudnék gépírni, szántani, vetni, kertészkedni, üzletelni, úszni, kézimunkázni, barkácsolni stb., ha nem is jártam volna 8-12 évi iskolába.” Pedagóguselődeink számításba vették tanítás-tanulás közben is a gyermek élettapasztalatait. Az iskolafenntartó önkormányzat is gondoskodott iskolakertről, szakköri munkatermekről, gépekről, szerszámokról, könyvtárról, színpadról, sportpályáról.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Staféta tábor, 2015

A szakmánk kollektív emlékezete jegyében zajlott Balatonfűzfő vendéglátásában a Staféta-tábor.
Első este drámajátékkal rekonstruáltuk az MPT 125 év előtti megalapítását, másnap Kelemen Elemér helyezte el ezt oktatáspolitikai kontextusban, a modernizáció tükrében, Tölgyesi József a néptanítók mindennapjairól mesélt, Szunyogh Szabolcs a zsidóságnak a magyar polgárosodásban betöltött szerepét méltatta, Munkácsy Katalin a felsőoktatás kialakuló szaknyelvéről szólt. Rehó Anna a kárpátaljai kisdednevelés kezdeteiről szólt, Dubovszky Károly ipolysági születésű tanár, kollégiumi nevelő pályáját mutatták be lányai.

Megrendülten, reménységgel, tisztelettel ismerkedtünk a város oktatási intézményei történetével, jelenével, kiszámíthatatlan jövőjével.
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője Salamon Tamásné Edit adott lehetőséget a bölcsőde látogatásra.  A Bölcsőde vezetője Keresztes Csabáné Mária  (Balatonfűzfő, Nike körút 11.)   részletes tájékoztatásával igazolta a gyermekközpontú irányítási elkötelezettséget,  a korszerű elvek szerinti gondozási, nevelési folyamatok helyi megvalósításának gyakorlatát. A kisgyermeknevelés kiválóan valósul meg az intézményegységben a fenntartó Önkormányzat támogató, és fejlesztést segítő munkájával összhangban.
Este a mindannyiunkat lenyűgöző Öveges Iskolában Mézes József igazgató fogadott nagy szeretettel, és nyújtott színes és tanulságos áttekintést az intézmény múltjáról és jelenéről. Késő este még felkerestük a Balaton Csillagvizsgálót, ahol mindannyiunkat elvarázsolt a csillagos ég látványa és a színes, érdekes bemutató.

A tábor harmadik napján Kiss Hajni történelmi rekonstrukciója után Veszprém következett. Igen tartalmas idegenvezetés után tértünk meg a Bősze-kúriába, ahol a Magyar Pedagógiai Társaság Veszprém megyei Tagozatának első évtizedeivel ismerkedhettünk, majd Bogdán Norbert és Pálfalvi Máté (Snétberger-növendékek) remek koncertje varázsolta el a közönséget.

Éjszakai értékelés, tekintgetés a jövőbe. Tartalmak, tanítók-tanárok bevonása, certificat konstruálása a résztvevőknek mint motívum. Folytatása a hagyománynak, mely szerint a vendéglátó régió motivált aktivizálódása igen fontos! Fő célcsoport-tartalék a társasági tagság. Mely tagozatok vezetői voltak táborlakók idén? Makarenko munkabizottság, Mozgalompedagógiai Szakosztály, Korczak Munkabizottság – Gyermekérdekek Szakosztálya, Felnőttnevelési Szakosztály, Kerekgedei Makó Pál szakosztály, Kisgyermeknevelési szakosztály, népes küldöttséggel képviseltette magát a Veszprém megyei Tagozat. Huszárné Papp Éva a Művészetpedagógiai szakosztály újjáalakítását emlegette. A legtávolabbról érkezett vendéget nagy szeretettel avattuk be, Reho Annát (Szakmai Kollégiumunk tagját). Sikeres első foglalkozást tartott a Kézműves Matematika “kurzuson” Gerlang Vivien. A többiek feljegyzéseit, megjegyzéseit várjuk!

A tábor során mindvégig éreztük Marton Béla, Balatonfűzfő polgármestere, illetve Veszprémben Bősze Ferenc és Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó figyelmes vendégszeretetét. Köszönet nekik!

Képek a táborozásról:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Koszorúzási ünnepség

Képek az Új Iskola fennállásának 100.,  az alapító pedagógus,  Domokosné Löllbach Emma születésének 130. évfordulója alkalmából, június 22-én a Fiumei úti sírkertben  tartott koszorúzási ünnepségről.

2015_06_22_5256 (Large)

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

A PRO LUDO Társaskör Kiss Áron emlékdélutánja, 2015. június 18.

Főhajtás Dr. Kiss Áron (1845-1908) közösségszervező, intézeti tanár, lelkész emléktáblája előtt, a Gálbory-villa kertjében (Budapest- Hegyvidék, XII. kerület, Kiss Áron u.2.),

laudációt tartott: KÖRÖMI Gábor pedagógus, a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnökségének tagja (elolvasható itt),

majd  a Virányosi Közösségi Házban (Bp., XII. Szarvas Gábor u. 8/c)

LACZKÓNÉ PÁLFI ALOJZIA főiskolai docens, Kecskemét

  • Drs. MILLISITS Máté   művelődéstörténész (Budapest-Zugló): id. Kiss Áron (1815-1908) református püspök életműve
  • Dr. KRISTON VÍZI József etnográfus, muzeológus  (Kecskemét): 170 évvel ezelőtt született Dr. Kiss Áron, a közösségi ember
  • BÁNVÖLGYI Kálmánné ny. informatikus,  helytörténeti kutató (Budaörs): Budaörs-Kamaraerdő Gyermekotthonának tervezett emlék-napjairól
  • Dr. TRENCSÉNYI László címzetes egyetemi tanár, az  MPT ügyvezető elnöke: Gondolatok és javaslatok a Magyar Pedagógiai Társaság megalakulásának és a Kiss Áron-i Gyermekjáték-gyűjtemény megjelenésének 125. évfordulója előtt.

 Hozzászólók voltak:

Demjén Imre (Budapest), Kiss Imre (MKVM, Budapest), Ntsz Kormos Csaba (Porcsalma), Lovrics László (Budapest)

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

Pályáztunk!

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett pályázatok egyikére jelentkeztünk. A FOF2015 nevű kiírás célja „biztosítani a fogyatékos személyek szervezetei számára életminőséget javító szolgáltatásaik folyamatos működtetését, támogatást nyújtani a fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek munkájához”.

Tizenhat fős szervezői csapatunk egy komplex program kidolgozását és megvalósítását vállalta fel. Ennek célcsoportja a tanulási zavarral küzdő középiskolás tanulók, a program elemei pedig a következők:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Kisgyermeknevelési Szakosztály emlékeztető 2015.06.10.

A Kisgyermeknevelési szakosztály 2015-06-10-i összejövetelének emlékeztetőjében részletes beszámoló olvasható és képek is láthatók: a “termőföldtől az asztalig c. pályázat eredményeiről és a Földművelésügyi Minisztérium ajándékainak átadásáról, a Kisgyermeknevelési Hálózat fontosságáról, a mai kisgyermekellátás sokféle módjáról, nehézségekről, várható változásokról, lehetőségekről és  további tennivalókról…

Az emlékeztető itt olvasható: Emlékeztető_2015-06-10

Képek a rendezvényről:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Alakalmazott oktatástan projekt

Június végén indul az Alkalmazott Oktatástan legújabb iskolai  fejlesztő projektjének országos méretű kiterjesztése a következő témában: A súlyos olvasási és szövegértési problémákkal küszködő tanulók egyéni fejlesztése.

Egyre több érdeklődő van, így nagyon gyorsnak kell lenniük azoknak, akik részt akarnak venni. Június végén lezárulnak a jelentkezések!!!

Ha Ön/Te vagy pedagógus ismerősei/d segíteni akarnak azoknak a tanulóitoknak, akik lassan olvasnak, felcserélik a betűket, nem értik, amit olvasnak, fáradtak, figyelemzavarosak, rendetlenek vagy hullámzó a teljesítményük, esetleg kicsi a szókincsük, akkor ez a projekt  Önöknek/Nektek szól!

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Szókincsháló Szakosztály | Szóljon hozzá most!

A Kisgyermek legújabb számának tartalomjegyzéke

Fordulópontok? (Villányi Györgyné Jutka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . .1

NEVELÉS – MINTA – ÉRTÉK

Lőrinczné dr. Szabó Margit: Játék, játékosság a tanulási-tanítási folyamatban … . . . . . . . .3

Kondorné Kovács Irén: „Az unalom válasz a mesterségesen beszűkített lehetőségekre.”
II. rész. Eredményes PISA (2015) 2018-at!? . .. . ……….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Hatony Sára: Kisgyermekkori nevelés Európában 3. rész
A szülők és az intézmény együttműködése . . . . …………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . .11

Laczkóné Pálfi Alojzia: Forrai Katalin szellemiségének üzenete I. rész . . . . .. . . . . . .. . . . . 13

Kiss Anna és Németh Nóra: 33 jó gyakorlat skandináv óvodákból 2. rész . . . . . . . . .. . . . . 17

Böhm Sára: Kézműves matematika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . … . . .22

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető a május 29-ei elnökségi ülésről

Emlékeztető
az MPT elnöksége 2015. május 29-i elnökségi ülésről (ELTE PPK)

Jelen vannak: Benedek András, Trencsényi László, Kraiciné Szokoly Mária,  Villányi Györgyné, Csillag Ferenc, Fábry Béla, Kraiciné Szokoly Mária,  Csillag Ferenc, Karlovitz János Tibor, Fábry Ilona.

Napirend:

•    A 2015. évi küldöttgyűlés értékelése
•    Beszámoló a Stafétatábor programjáról
•    A 2016. emlékév programtervének áttekintése
•    Az évforduló kapcsán tervezett pályázatok promóciója

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!