Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Méltóan a 125. évhez

az MPT előtt álló feladatok  -  középtávú cselekvési program
(elfogadta a társaság küldöttgyűlése egyhangú szavazással)

1. A Magyar Pedagógiai Társaság munkájának tervezésekor a Társaság 125 éves múltjának értékeiből indul ki. Ez a 125 év több generáció és jelentős társadalmi-gazdasági változások időszaka volt, mely a tanulságok feldolgozására, folyamatos megújulásra és fejlődésre ösztönzi a Magyar Pedagógiai Társaságot is. Múltunk olyan szakmai-kulturális tőke, mely felelősséget jelent a hazai pedagógus szakma elméletének és gyakorlatának további korszerűsítésében. Ezért is tekintünk a 125 éves évfordulóra úgy, hogy a Társaság tagjait, szervezeteit, partnereit mozgósítsuk és megnyerjük az előttünk álló jelenkori feladatokra egy középtávú cselekvési programmal, annak széles körű előkészítésével, megvitatásával és kommunikációjával.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Küldöttgyűlés, MPT, MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Megjelent A Kisgyermek

Már kapható A Kisgyermek idei második száma. A tartalomjegyzés itt olvasható.

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Az Elnökség állásfoglalása

A
Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének állásfoglalása

a Nemzeti Pedagógus Kar küldöttgyűlésén elfogadott Pedagógus Etikai Kódex – végleges tervezet c. dokumentumról

 

1)      A Magyar Pedagógiai Társaság (MPT) megértéssel követi azokat a kezdeményezéseket, melyek a pedagógusszakma önbecsülését, társadalmi elismertségét, a sokszínűségen belüli egységes szakmai arculatot  hívatottak megjeleníteni a társadalom nyilvánossága előtt. Ilyen szakmai indíttatású kísérletnek tekinti a Pedagógus Etikai Kódex  megfogalmazásának több évtizedes szellemi munkáját.

2)      Az MPT emlékeztet arra, hogy 2001-ben, egy pluralista iskolafenntartás viszonyai között is kétségeit fogalmazta meg egy egységes,  uniformálisan szabályozó,  a hatályos jogszabályokat mintegy önkéntes vállalással kiegészítő etikai normarendszerrel szemben. A jelenlegi időszakban az iskolafenntartás monopóliumának visszaállítása fokozottan  kiemeli ki egy ilyen dokumentum kockázatait. Felerősíti a szabályozási szándék eklektikusságát, melyben jogi erejű kötelezőség és etikai érvényű önszabályozás még inkább indokolatlanul összemosódva jelenik meg.

3)      E tervezetben felerősödik az egyetlen tulajdonos iránti feltétlen loyalitás követelménye, mely nem fér össze egy demokratikus társadalom folyamatosan fejlődő iskolájával, de a pedagógiai működés sajátszerűségeivel sem.

4)    Számos, szabályozásra még etikai szinten sem alkalmas norma jelenik meg a szövegben korszerűtlen nyelven (magaviselet, öltözködés, szenvedélyekhez fűződő viszony, a kiégés elleni „küzdelem” stb.) A NPK ún. Etikai Bizottságának szankcionálási jogát  nem tartjuk helyesnek.

5)  Az MPT cinikusan rövidnek tartja azt az időt, amit a NPK Küldöttgyűlése társadalmi vitára szánt – a vakáció közepe, a tanévindítás megannyi akut  feladata, a szakiskolákban a tulajdonosváltás folyamatai stb. – nehezítik, hogy az iskolák nevelőtestületei alapos véleményt alkossanak, netán szakértői segítséget vegyenek igénybe.

6)      Az MPT javasolja, hogy  a Kódex szövege az 2015/16-os év egészének társadalmi, szakmai vitáinak középpontjába kerüljön, s a viták konstruktív lezárását  követően az NPK „ajánlásaként” 2016 pedagógusnapjára jelenjen meg.

7)      Ajánlást emlegetünk, mert elképzeléseink szerint a NPK dokumentuma csakis ajánlás-értékű lehet, melynek alapján egy következő tanévben az intézmények – helyi partnereikkel, szülőkkel,diákokkal – maguk fogalmazzák meg saját (és szigorúan) etikai kódexüket.

Megjegyzés: Az elnökség állásfoglalását elektronikus levelezéssel alakította ki, az elnökségi tagok és a FB tagjainak többsége támogatta – formálta – a fent közreadott szövegváltozatot.

Az elnökség javasolja a szakosztályoknak, tagozatoknak, hogy e véleményhez is s a Kódex „Végleges tervezetéhez” is szóljanak hozzá.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Meghívó Ádám György professzor emléktáblájának avatására

Adamgyorgy_mh_online

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

NYILATKOZAT A KÖZOKTATÁS ÜGYEIRŐL

2015 nyara korántsem ígérkezik nyugodtnak a közoktatás szempontjából. A napvilágra került információk szerint ezen a nyáron (is) komoly, hosszú távú következményekkel járó átalakításra készül az oktatásirányítás. A kisiskolák – ebben a kormányzati ciklusban tervezett – megszüntetésének terve, a kilenc évfolyamos képzési rendszer bevezetésének elképzelése, a gimnáziumi képzés sorsának alakulása, a nyári szünet megkurtításának ötlete, a szakképzés sorsa (a felsorolás távolról sem fogja át a teljes spektrumot), mind olyan kérdés, mely nem nélkülözheti a szakma és az érdekvédelem összefogását.

Számos szakmai szervezet képviselőit hívtuk egyeztetésre a fenti kérdésekben. Megjelentek a HAT, a Hívatlanul, a Magyar Pedagógiai Társaság, a Szakképzési Kollégium, a Történelem Tanárok Egylete és a PDSZ képviselői, akik egybehangzóan fogalmazták meg állásfoglalásukat. Egyetértettek abban, hogy

  • változtatásokra szükség van, de az oktatás rendszere csak egészben kezelhető és reformálható;
  • hosszú távú gondolkodásra, teljes körű szakmai egyeztetésre, nyilvános vitákra, hatástanulmányokra van szükség;
  • a kilenc évfolyamos képzés, a kistelepülési iskolák hat évfolyamossá alakítása, képzési központok létrehozása önmagában nem lehet cél, csak az eredmények javításának eszköze, de még ehhez sem állnak rendelkezésre a megfelelő feltételek;
  • a szakképzés jelen állapotában időzített bomba, mert a munkaerőpiacon elhelyezkedni képtelen, beszélő szerszámokat képez, holott csak a XXI. századi elvárásoknak megfelelő, sokoldalúan képzett, alkalmazkodni tudó fiataloknak lehet jövőképe;
  • az iskolai szünetek átstrukturálása indokolatlan, hiszen nem a diák-szülő-iskola egészséges együttműködését segíti elő, mindössze a gyermekmegőrzés feladatát hárítaná az iskolákra, államilag támogatott jó gyerekprogramok szervezése helyett, miközben nem számol a klímaváltozással, helyi és egyedi sajátságokkal sem.

A résztvevők számítanak a most megjelenni nem tudó szervezetek együttműködésére.  Egyúttal kezdeményezik egy oktatáspolitikai kerekasztal sürgős összehívását, melynél minden érintett szakmai és érdekvédelmi szervezetnek helyet kell kapnia.

Budapest, 2015. július 13.

a megjelentek nevében: Mendrey László

Kategória: MPT, Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

Az MPT új könyvei

Pekker Bernadett: A pláza a XXI. század művelődési központja? c könyve a Magyar Pedagógiai Társaság címén (mpt@index.hu) megrendelhető. Az első 20 megrendelőnek 2630 Ft-os áron, a további megrendelőknek 2940 Ft-os áron.
A könyv a helyszínen, ill. a visszaigazolásban megjelölt helyen megjelenése (aug. első napjai) után azonnal átvehető, vagy kívánságra postaköltség felszámolásával címére postázzuk. Várjuk megrendeléseiket.

Pataki Gyula: A szeretet pedagógiája

Tóth Tamás Május szerkesztésében megjelent a 90 esztendős tanárember, Karácsony Sándor tanítvány, a Fiúkfalva alapítója, Kispest megbecsült polgára emlékirat sorozatának újabb összefoglaló kötete.
A kötet megrendelhető 1470 Ft-os áron az mpt@index.hu emailcímen, a postai vagy személyes átvételről a megrendelés után egyeztetnénk.

 

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Felhívás a 2015. évi “Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért” rendezvényen való részvételre

Magyar Pedagógiai Társaság
Elnöksége

Tárgy: Felhívás a 2015. évi
“Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért”
rendezvényen való részvételre

Tisztelt Tagtársak, kedves Kollégák!

A Magyar Pedagógiai Társaság 2016-ban ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. Az  évforduló kapcsán a hagyományosan Tanulás Hete – Művelődés Ünnepe, Felnőtt Tanulók Hete, újabban “Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért” elnevezésű országos rendezvénysorozatot az MPT az évfordulóra való készülődés jegyében kívánja megrendezni  2015 őszén, október hónap folyamán. Az előző évekhez hasonlóan a szervezés és a rendezvények megvalósítása önkéntes munkában történik, mert pályázati támogatás hiányában nincs másra lehetőségünk.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető az EMMI Államtitkárságán folytatott megbeszélésről (2015 – 06 – 24.)

Jelen voltak az EMMI Államtitkárság részéről Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár, Pölöskei Gáborné köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár, Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár, Thaisz Miklós főosztályvezető, Kosinszky Zsuzsanna  főtanácsos, Kerpen Gábor tanácsadó-szakértő. A Magyar Pedagógiai Társaság részéről  Benedek András elnök, Kraiciné Szokoly Mária alelnök, Nahalka István, a Szakmai Kollégium tagja,  Villányi Györgyné, Szabó András elnökségi tagok.

            A megbeszélést  Czunyiné dr. Bertalan Judit vezette. Hangsúlyozta, hogy megkapta az MPT 2015. április 18-i konferenciájának anyagát, amelyben látja, hogy a tanácskozáson a szakemberek kulcskérdésekkel foglalkoztak. Meggyőződése szerint a változtatásra, akár az iskolázás szerkezetét is érintően szükség van. Fontosnak tartja az OECD által az oktatás fejlesztésével kapcsolatos törekvéseket, melyek a konferencián is megfogalmazottakkal azonos problémákat vetnek fel. Bevezetőjében kérdéseket sorakoztatott fel. Az eddigi intézkedések egyes elemeit kiemelte, valamint tünetekre hívta fel a figyelmet. Az óvodai neveléstől kezdve a felnőttneveléssel bezárólag minden intézménytípusra említett problématerületeket. Hangsúlyozta, hogy az általános iskola a célcsoport és az alapkompetenciák fejlesztésének megerősítése szükséges. A 5+4, 4+5 illetve 6+3 struktúrák merültek fel, mindegyik mellett vannak érvek és ellenérvek. Több, korábban lezajlott szakmai megbeszélés döntő többségén azonos volt a vélemény, hogy változtatásra van szükség.

Benedek András hangsúlyozta, hogy a Társaság 125 éves múltja és sokszínű, elméletet és gyakorlatot képviselő népes tagsága érdemi reakcióival igazolja a változtatások szükségességét. A konferencián készült problématérkép felvetései mérlegelendők. Nem gyors tevékenységre van szükség, hanem konstruktivitásra.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

KISS FERENC: PEDAGÓGUS-ÉLETMÓD, ÉLETPÁLYA-MODELL A XXI. SZÁZADBAN

(Tapolcai kollégánk, egykori Freinet-ista könyvtáros üzenete a Staféta-tábornak)

A probléma felvetése nem új keletű, nem felfedezésre váró (a kérdéskört a „gyökereknél” kezdjük, ezzel csak erősítjük hitünket, önbizalmunkat). Az idő múlásával a „gyökerek” egyre távolodnak. A ma élő generációk emlékezetében már csak az egyhangú unalmas tantárgyak, tanórák emléke él. Az utólag megszerzett élettapasztalat még inkább gyengíti az iskolát. „Így akkor is tudnék gépírni, szántani, vetni, kertészkedni, üzletelni, úszni, kézimunkázni, barkácsolni stb., ha nem is jártam volna 8-12 évi iskolába.” Pedagóguselődeink számításba vették tanítás-tanulás közben is a gyermek élettapasztalatait. Az iskolafenntartó önkormányzat is gondoskodott iskolakertről, szakköri munkatermekről, gépekről, szerszámokról, könyvtárról, színpadról, sportpályáról.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Staféta tábor, 2015

A szakmánk kollektív emlékezete jegyében zajlott Balatonfűzfő vendéglátásában a Staféta-tábor.
Első este drámajátékkal rekonstruáltuk az MPT 125 év előtti megalapítását, másnap Kelemen Elemér helyezte el ezt oktatáspolitikai kontextusban, a modernizáció tükrében, Tölgyesi József a néptanítók mindennapjairól mesélt, Szunyogh Szabolcs a zsidóságnak a magyar polgárosodásban betöltött szerepét méltatta, Munkácsy Katalin a felsőoktatás kialakuló szaknyelvéről szólt. Rehó Anna a kárpátaljai kisdednevelés kezdeteiről szólt, Dubovszky Károly ipolysági születésű tanár, kollégiumi nevelő pályáját mutatták be lányai.

Megrendülten, reménységgel, tisztelettel ismerkedtünk a város oktatási intézményei történetével, jelenével, kiszámíthatatlan jövőjével.
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője Salamon Tamásné Edit adott lehetőséget a bölcsőde látogatásra.  A Bölcsőde vezetője Keresztes Csabáné Mária  (Balatonfűzfő, Nike körút 11.)   részletes tájékoztatásával igazolta a gyermekközpontú irányítási elkötelezettséget,  a korszerű elvek szerinti gondozási, nevelési folyamatok helyi megvalósításának gyakorlatát. A kisgyermeknevelés kiválóan valósul meg az intézményegységben a fenntartó Önkormányzat támogató, és fejlesztést segítő munkájával összhangban.
Este a mindannyiunkat lenyűgöző Öveges Iskolában Mézes József igazgató fogadott nagy szeretettel, és nyújtott színes és tanulságos áttekintést az intézmény múltjáról és jelenéről. Késő este még felkerestük a Balaton Csillagvizsgálót, ahol mindannyiunkat elvarázsolt a csillagos ég látványa és a színes, érdekes bemutató.

A tábor harmadik napján Kiss Hajni történelmi rekonstrukciója után Veszprém következett. Igen tartalmas idegenvezetés után tértünk meg a Bősze-kúriába, ahol a Magyar Pedagógiai Társaság Veszprém megyei Tagozatának első évtizedeivel ismerkedhettünk, majd Bogdán Norbert és Pálfalvi Máté (Snétberger-növendékek) remek koncertje varázsolta el a közönséget.

Éjszakai értékelés, tekintgetés a jövőbe. Tartalmak, tanítók-tanárok bevonása, certificat konstruálása a résztvevőknek mint motívum. Folytatása a hagyománynak, mely szerint a vendéglátó régió motivált aktivizálódása igen fontos! Fő célcsoport-tartalék a társasági tagság. Mely tagozatok vezetői voltak táborlakók idén? Makarenko munkabizottság, Mozgalompedagógiai Szakosztály, Korczak Munkabizottság – Gyermekérdekek Szakosztálya, Felnőttnevelési Szakosztály, Kerekgedei Makó Pál szakosztály, Kisgyermeknevelési szakosztály, népes küldöttséggel képviseltette magát a Veszprém megyei Tagozat. Huszárné Papp Éva a Művészetpedagógiai szakosztály újjáalakítását emlegette. A legtávolabbról érkezett vendéget nagy szeretettel avattuk be, Reho Annát (Szakmai Kollégiumunk tagját). Sikeres első foglalkozást tartott a Kézműves Matematika “kurzuson” Gerlang Vivien. A többiek feljegyzéseit, megjegyzéseit várjuk!

A tábor során mindvégig éreztük Marton Béla, Balatonfűzfő polgármestere, illetve Veszprémben Bősze Ferenc és Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó figyelmes vendégszeretetét. Köszönet nekik!

Képek a táborozásról:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Koszorúzási ünnepség

Képek az Új Iskola fennállásának 100.,  az alapító pedagógus,  Domokosné Löllbach Emma születésének 130. évfordulója alkalmából, június 22-én a Fiumei úti sírkertben  tartott koszorúzási ünnepségről.

2015_06_22_5256 (Large)

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!