November 20. – Gyermekek Jogainak Világnapja – A Magyar Pedagógiai Társaság a gyermekek jogairól

November 20. – Gyermekek Jogainak Világnapja

 A Magyar Pedagógiai Társaság a gyermekek jogairól

————————————————————————————-

Miközben a XX. században borzalmak sorozatát élték át gyermekek – és felnőttek -, minden kétséget kizárólag az elmúlt évszázad a gyermekek évszázada volt. Ez még akkor is igaz, ha Ellen Key 1902-ben megfogalmazott minden törekvése maradéktalanul nem vált valóra.

Az I. világháborút követően kezdődött el az a munka, aminek eredményeként a Népszövetség Közgyűlése 1924. szeptember 24-én elfogadta a Genfi Nyilatkozat néven ismertté vált dokumentumot, a Gyermekek Chartáját. E dokumentum nem csak világháború utáni menekült gyerekek ügyével foglalkozott, hanem hitvallást tett azokról a kötelességekről, amelyek „a gyermekkel szemben faji, nemzetiségi és hitbeli eltérésektől függetlenül nézve az összes nemzetek asszonyai és férfiai tekintetében fennállnak”.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

 

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Méltóan a 125. évhez

az MPT előtt álló feladatok  -  középtávú cselekvési program
(elfogadta a társaság küldöttgyűlése egyhangú szavazással)

1. A Magyar Pedagógiai Társaság munkájának tervezésekor a Társaság 125 éves múltjának értékeiből indul ki. Ez a 125 év több generáció és jelentős társadalmi-gazdasági változások időszaka volt, mely a tanulságok feldolgozására, folyamatos megújulásra és fejlődésre ösztönzi a Magyar Pedagógiai Társaságot is. Múltunk olyan szakmai-kulturális tőke, mely felelősséget jelent a hazai pedagógus szakma elméletének és gyakorlatának további korszerűsítésében. Ezért is tekintünk a 125 éves évfordulóra úgy, hogy a Társaság tagjait, szervezeteit, partnereit mozgósítsuk és megnyerjük az előttünk álló jelenkori feladatokra egy középtávú cselekvési programmal, annak széles körű előkészítésével, megvitatásával és kommunikációjával.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Küldöttgyűlés, MPT, MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

VIII. Miskolci Taní-tani Konferencia

A Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete tudományos konferenciát szervez

Siker és kudarc

VIII. Miskolci Taní-tani Konferencia

címmel.

Együttműködő partnerek: Magyar Pedagógiai Társaság, Taní-tani Online, Csatárlánc, Görögkatolikus Cigány Szakkollégium.

A konferencia időpontja: 2015. január 30. (péntek),

helyszíne: Miskolci Egyetem, C/2-es épület.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT, Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

Születésnapi ünnepség

A rendezvényre a társaság 2014-ben jubiláns tagjait hívjuk és várjuk

 

meghívó_1205

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Beszélgetések a Zöld Vadonban V.

Az Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért 2014. sorozat zárórendezvényeként november 25-én jó hangulatú, élénk beszélgetésre került sor az ELTE PPK könyvtárában Kiss Endre Marx lábnyomai c. kötetéről. A beszélgetést Fábry Béla alelnök vezette.

Képek a rendezvényről:

DSC_0362 (Large)             DSC_0229 (Large)

 

 

 

 

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT, Uncategorized | Szóljon hozzá most!

BESZÁMOLÓ A NEMZETKÖZI TEAM KONFERENCIA NEVELÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK MUNKÁJÁRÓL

Négy év elteltével ismét a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara adott otthont a nemzetközi TEAM Konferenciának, amely négy ország (Horvátország, Szlovákia, Szerbia és Magyarország) felsőoktatási intézményei közötti szoros szakmai együttműködés kézzelfogható eredménye.  A TEAM Egyesület (Technics, Education, Agriculture, Management) 2009-ben jött létre, és az egyesület tagjai közül, azóta minden évben más ország rendezheti meg a tudományos konferenciát, ahová kutatókat, egyetemi és főiskolai oktatókat, PhD-hallgatókat várnak tapasztalatcserére, hogy megismerhessék egymás kutatási eredményeit, és hogy új intézményi együttműködések jöhessenek létre.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

Új szakosztály

Az új szakosztály neve: Pályaorientációs Szakosztály.

Elnöke: Borbély Pecze Tibor Bors; alelnök: Kenderfi Miklós; titkár: Juhász Ágnes.

Küldöttgyűlési küldött: Borbély Pecze Tibor Bors;

Szakmai Kollégiumba delegált: Suhajda Csilla.

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

A Pedagógusok Szakszervezet felhívását továbbítjuk

A Magyar Pedagógiai Társaság meghívót kapott a Pedagógusok Szakszervezetétől. Elnökségünk álláspontja az, hogy a meghívást valamennyi tagtársunkhoz továbbítjuk azzal, hogy lelkiismeretük szerint vállalják a részvételt. A társaság szakmai érdekvédelmi tevékenységének repertoárjában az utcai demonstrációk nem tekinthetők kiemelkedő eszközöknek. Értő elemzések, szakmai kritikák, a szakma identitásának demokratikus építkezése – ez  az alapszabályunk szerinti prioritás.
Tagjaink állampolgárként, pedagógusként, közalkalmazottként bizonyára jelentős számban lesznek jelen az eseményen.

A PSZ felhívása itt olvasható.

 

Kategória: Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

A tankönyvek nyelve – Dr. Szegfű Mária előadása

Magyar Pedagógiai Társaság
Neveléslélektani Szakosztálya

M e g h í v ó

A Magyar Pedagógiai Társaság Neveléslélektani Szakosztálya
meghívja Önt és munkatársait

Dr. Szegfű Mária

a nyelvtudomány kandidátusa,
főiskolai tanár

A tankönyvek nyelve:
a szöveg nyelvtani szerkezete  és a szöveg értése
c. előadására.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Neveléslélektani Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Hátrányos helyzetű fiatalok munkavállalói kompetenciáinak fejlesztése Erzsébetvárosban

FTH_logo

Meghívó

A magyarországi társadalom nehéz gondja a munkanélküliség, ezen belül is a fiatal nemzedékek munkába állása, s ezen belül még bizonytalanabb a hátrányos helyzetűek jövője. A helyi cselekvés s a helyi gondolkodás kicsi, de mégis jelentős hozzájárulás lehet a megoldáshoz.

Tisztelettel meghívjuk Önt a Hátrányos helyzetű fiatalok munkavállalói kompetenciáinak fejlesztése Erzsébetvárosban című szakmai beszélgetésünkre, melyre 2014. november 24-én 14 és 16 óra között kerül sor a  fővárosi VII. kerületi Erőművházban (Wesselényi utca 17.)

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Felnőttnevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Ki hat kire, mi hat mire? (Felnőttek együtt a gyerekekért)

FTH_logo

A Kisgyermeknevelési Szakosztály programja
Helyszín: ELTE PPK (Budapest, Kazinczy u 23-27.)
Időpont: 2014, november 22. szombat 10 óra fszt. 4 terem 

Kihat2

A születéstől 8 éves korig tartó nevelési időszakkal foglalkozó szülők, szakemberek vitaindító gondolatokkal készülnek a programra.

 A téma moderátora Bakonyi Anna, hozzászólók: Nyitrai Ágnes, Cseke Enikő, Farkas Anikó, Mátay Katalin, Angyalfi Juli, Szőke Andrea, Ruzsán Orsolya, Pető Judit, Marsal Éva, Kiss Hajnal… és várjuk a spontán bekapcsolódni szándékozókat…

Képviselik a családi nevelést, a bölcsődei és óvodai nevelés területét, a Családi Napközit, a Pikler – Lóczy szemléletet, a kórházpedagógiát, a magánintézményi működést és tartalmakat, képzést, továbbképzést, az átmenetek kérdésköreit.

 A különböző nevelői tevékenységeik bemutatásával keresik a válaszokat, arra, hogy mit és hogyan tudnak tenni gyermekeik érdekében együtt (szülők, gondozók, kisgyermeknevelők, pedagógiai asszisztensek, dajkák, óvodapedagógusok, tanítók, védőnők, orvosok, kórházpedagógusok, pszichológusok, logopédusok, kutatók, fejlesztő szakemberek).

Ezen a napon kerül sor a szakosztály vezetőségének újraválasztására is. Beszámolót tart: Villányi Jutka

Várunk minden érdeklődőt és érintettet a programra! Tegyünk együtt a gyerekeinkért!

Készüljél, beszélgessünk!!!

A program 14 óráig tart és ingyenes.

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!