Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Méltóan a 125. évhez

az MPT előtt álló feladatok  -  középtávú cselekvési program
(elfogadta a társaság küldöttgyűlése egyhangú szavazással)

1. A Magyar Pedagógiai Társaság munkájának tervezésekor a Társaság 125 éves múltjának értékeiből indul ki. Ez a 125 év több generáció és jelentős társadalmi-gazdasági változások időszaka volt, mely a tanulságok feldolgozására, folyamatos megújulásra és fejlődésre ösztönzi a Magyar Pedagógiai Társaságot is. Múltunk olyan szakmai-kulturális tőke, mely felelősséget jelent a hazai pedagógus szakma elméletének és gyakorlatának további korszerűsítésében. Ezért is tekintünk a 125 éves évfordulóra úgy, hogy a Társaság tagjait, szervezeteit, partnereit mozgósítsuk és megnyerjük az előttünk álló jelenkori feladatokra egy középtávú cselekvési programmal, annak széles körű előkészítésével, megvitatásával és kommunikációjával.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Küldöttgyűlés, MPT, MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ – pályaorientációs nap

 A Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya tisztelettel meghívja Önt Iskola és felnőtté válás – a pályaorientáció” c. szakmai napjára

Időpont: 2015. április 25. 9-14 óra

Helyszín: ELTE PPK, Bp. VII., Kazinczy u. 23–27., alagsori terem 

A Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya 2014 végén alakult. 2015-ös munkatervében céljául tűzte ki a magyar iskolarendszerben 1990 és 2015 között valamilyen módon elindított és kipróbált pályaorientációs fejlesztések áttekintését, értékelését, illetve az elmúlt 25 évben ezekben a fejlesztésekben közreműködő pedagógusok, pályaorientációs tanácsadók és más kollégák aktív bevonását. Az első alkalommal a közelmúltat szólítjuk meg. Röviden áttekintésre kerül a Szakiskolai Fejlesztési Program pályaorientáció modulja, majd szót kap az Új Generáció projekt most záruló bázisiskola programjának az életpálya-építés támogatásán dolgozó kollektívája.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Pályaorientációs Szakosztály | Szóljon hozzá most!

A Bartók-Sibelius Emlékbizottság felhívása

A Magyar Pedagógiai Társaság Színes Húrok Szakosztálya

kezdeményezésére megalakult  Bartók-Sibelius Emlékbizottság első felhívása művészetpedagógusokhoz, előadóművészekhez, művészetközvetítésre hivatott intézményekhez, szervezetekhez, iskolákhoz, koncerthelyszínek házigazdáihoz, a média szakembereihez

2015. március 15

 

Az európai térség két különböző táján, különböző történelmi múlttal rendelkező kultúrájában két példaadó zeneszerző  pályájának emlékezete válik aktuálissá születésük közelgő kerek évfordulója  kapcsán. (december 8.  a finn Sibelius  születésének 150. évfordulója még ebben az évben,  2016. március 25-én  Bartók Béla születésére emlékezünk (125. évforduló), még ebben az esztendőben szeptember 26. emigrációjában bekövetkezett halálának 70. évfordulója. A két zeneszerző hitvallását összefűzi a modernitás és a néphagyomány  ötvözése a nemzeti kultúra szolgálatában, munkásságuk úgymond „népművelői”, pedagógiai ihletettsége. Az egyesült Európa megannyi problémája közt különösen igaz Bartók üzenete az emberiségnek: „Az én igazi vezéreszmém … amelynek, amióta csak, mint zeneszerző magamra találtam, tökéletesen tudatában vagyok: a népek testvérré-válásának eszméje, a testvérré-válásé minden háborúság és minden viszály ellenére”.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Színes Húrok Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Új Pedagógiai Szemle 2015/1-2

Iskolaévek – HAFNER ZOLTÁN beszélgetése Kertész Imrével

GYURÁN ÁGNES: Krónika – Pósa Lajos jegyében

KOZMA TAMÁS: Mi lesz velük? – Kisvárosok és középiskoláik

JENEY LAJOS 1933–2014 (Tihanyi Judit, Eszik Zoltán)

HALÁSZ GÁBOR Oktatási változás és innováció Japánban: az OECD-Tohoku iskolaprojekt

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: ÚPSZ Szerkesztő Bizottság | Szóljon hozzá most!

Konferencia előzetes

Expanzió és szerkezetváltás

Merre tovább közoktatás?

Konferencia helyszíne: Bp. VII. k. Kazinczy u. 23-27 földszinti aula

Konferencia ideje: 2015. április 18. szombat 10-15.30

Program:

Plenáris ülés:

10.00 – 10.10  Megnyitó. Köszöntő. Benedek András
10.10 – 10.35  A 9 osztályos általános iskola Európában. Radó Péter
10.35 – 11.00  Tantervi építkezés a 9 osztályos általános iskolában. Nahalka István
11.00 – 11.25   Az iskola kezdő szakasza. Vekerdy Tamás
11.25 – 11.50   Közoktatás és szakképzés. Szenes György
11.50 – 12.20   Szünet. Büfé

Szekciók:

12.20 – 14.00

- Iskolaszerkezet és a nevelés-oktatás.  Szekcióvezető: Fábry Bála
- Közoktatás és szakképzés. Szekcióvezető: Szabó András
- Az élethosszig tartó tanulás új horizontjai. Szekcióvezető: Kraiciné Szokoly Mária

Plenáris ülés:

14.20 -14.50  Szekcióvezetők beszámolói. Problématérkép.
14.50 – 15.20 Hozzászólások

                                          Konferencia zárása. Trencsényi László

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az   mpt@index.hu  email címen lehet 2015. április 10-ig.

A rendezvényre a Magyar Pedagógiai Társaság tagjain kívül meghívást kaptak a szakmai szervezetek a főhatóságok képviselői, a pedagógus szakszervezetek, valamint a Nemzeti Pedagógiai Kar elnöke.

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető

az MPT elnökségi üléséről
2015. március 17. Kazinczy u.

Jelen vannak: Benedek András, Csillag Ferenc, Fábry Ilona, Fábry Béla, Karlovitz Tibor, Kraiciné Szokoly Mária, Pilhoffer Ferenc, Szabó András, Szenes György, Trencsényi László, Villányi Györgyné.

Trencsényi László tájékoztatót tartott:

- a májusi küldöttgyűlés előkészületeiről,
- a szervezeti egységek helyzetéről,
- a tagdíjfizetés helyzetéről (közel 400-an fizettek tagdíjat 2015-re)
- Gyóni Lajosné emlékülés volt az MPT szervezésében a Lengyel Intézetben március  16-án,
- A Független Diákparlamenten Trencsényi László, Pokorni Zoltánnal és Szebedy Tassal  kerekasztal beszélgetésen vett részt, melynek élénk sajtóvisszhangja volt..

Szenes György tájékoztatót tartott az április 18-án szerveződő, az oktatási szerkezetváltás-expanzió oktatáspolitikai problématérképét feltáró konferencia előkészületeiről, Kraiciné Szokoly Mária, Fábry Béla és Szabó András pedig a szekciók szervezéséről. Az Elnökség véglegesítette a konferencia programját.

Következő elnökségi ülés 2015. március 28-án 9 órakor lesz a Kazinczy utcában a Szakmai Kollégium ülése előtt.

Az emlékeztetőt készítette: Szenes György

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Megalakult a Gyermekjogi Koalíció

Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány kezdeményezésére 2015 március elején megalakult a Gyermekjogi Civil Koalíció. A szakmai fórum célja a párbeszéd és az aktív együttműködés előmozdítása a gyermekek védelmével és a gyermekjogok érvényesítésével foglalkozó civil szervezetek és szakértők között, valamint a gyermekjogokkal kapcsolatos egységes fogalomrendszer kidolgozása, továbbá az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága által, Magyarország számára megfogalmazott ajánlások végrehajtásának és az ENSZ emberi jogi bizottságai számára küldendő következő jelentések előkészületeinek elősegítése.

A Gyermekjogi Civil Koalíció tagjai közt – alapítóként – ott van a Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottság is.

 

Kategória: Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottság, Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

„Engedd, hogy csináljam és megértem!”

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar,
a Magyar Pedagógia Társaság Győr-Moson-Sopron Megyei Tagozata és az
Iskolakertekért Alapítvány szervezésében

Apáczai Módszertani Délután

Programsorozat

„Engedd, hogy csináljam és megértem!”

Középpontban: Az iskolakertek régi-új helye az oktatásban, fenntarthatóságra nevelésben

 

Kedves Pedagógus Kolléga!

Az NymE Apáczai Kar és az MPT Győr-Moson-Sopron Megyei Tagozata tisztelettel és szeretettel hívja Önt a tavaly életre hívott programsorozata második rendezvényére.

Az Apáczai Módszertani Délutánt több fontos cél elérése érdekében indítjuk. A programmal szeretnénk lehetőséget adni a gyakorlatban dolgozó kollégák számára a szakmai ismereteik bővítésére, a meglévő példaértékű gyakorlataik bemutatására. Kiemelt célunk, hogy az Apáczai Kar pedagógusjelöltjeinek (tanító, gyógypedagógus, szociálpedagógus szak hallgatóinak) bevonásával a hagyományos órai kereteket túllépve a hallgatók módszertani kultúráját fejlesszük. A gyakorlati tapasztalatok biztosításával lehetőséget teremtünk a leendő és a gyakorló pedagógusok közötti szakmai eszmecserére.

Helyszín: Apáczai Kar I. épület Barsi Ernő terem (9022 Győr Liszt Ferenc utca 42.)

Időpont: 2015. március 24. 15 óra

A rendezvényen való részvétel ingyenes. A résztvevők között komposztáló kereteket sorsolunk ki a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatásából.

A meghívó és jelentkezési lap innen tölthető le.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Győr-Moson-Sopron Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

A Magyar Pedagógiai Társaság felhívása megalakításának 125 évfordulójához kapcsolódóa

A Magyar Pedagógiai Társaságot a hazai modernizáció jeles időszakában 1891-ben alapították kiváló szakemberek. A társaság azóta is – a XX. század 50-es éveiben bekövetkezett kényszerű szüneteltetéstől eltekintve – jeles képviselője a pedagógiai elmélet és gyakorlat integrációjának, a nevelésügyben érintett különböző szakmaiságok diskurzusának.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Az egész életen át tartó tanulás és a karrier kapcsolata – konferencia Keszthelyen

A Pannon Egyetem a MELLearN Egyesület tagjaként a 2015. évi munkatervben elfogadottak szerint konferenciát szervez

Az egész életen át tartó tanulás és a karrier kapcsolata címmel, amelyre ezúton meghívom Önt, valamint a téma iránt érdeklődő kollégáit.

A konferencia 2015. április 9-én Keszthelyen, a Pannon Egyetem Georgikon Karán  (“D” épület Konferenciaterem) kerül lebonyolításra 10:00 – 16:00 óráig.

A konferencia célja: a felsőoktatási intézményekben működő felnőttképzési központok és karrier irodák szolgáltatásainak javítása a jelenleg működő jó gyakorlatok megismerése által.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

Szakmai Kollégium március 28-án

M E G H Í V Ó

A Magyar Pedagógiai Társaság Elnöksége meghívja Önt

 Szakmai Kollégiuma

ez évi első ülésére, amelyet

2015. március 28-án, szombaton 10.00-13.00 óráig 

az ELTE PPK I. emelet 113-as termében tartunk.
(Bp. VII. Kazinczy u. 23-27.)

Program:

10.00 – 10.15           Elnöki köszöntő
10.15 – 11.00           Mit tudunk a fiatalokról? – A „Magyar Ifjúság 2012” kutatás tapasztalatai

előadó: Dr. Nagy Ádám habilitált egyetemi docens, a Szabadidő-pedagógiai szakosztály elnöke

11.00 – 11.30           Hozzászólások
12.00 – 12.30           Tájékoztató az 2015. április 18-i Oktatáspolitikai konferencia előkészületeiről

Tájékoztat: Dr. Szenes György, az MPT Szakképzési Kollégiuma elnöke

12.30 – 13.00             Hozzászólások, egyebek – elnöki zárszó

Tisztelettel kérjük, hogy részvételi szándékát az MPT elérhetőségein (mptiroda@gmail.com, vagy 06-1-302-3494 telefonszámon) visszajelezni szíveskedjen.

 Benedek András sk.
elnök

A rendezvényhez társult a Szabadidő-pedagógiai, és a Mozgalompedagógiai Szakosztály.

Kategória: Mozgalompedagógiai Szakosztály, MPT, Szabadidő-pedagógia Szakosztály, Szakmai Kollégium | Szóljon hozzá most!