Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Méltóan a 125. évhez

az MPT előtt álló feladatok  -  középtávú cselekvési program
(elfogadta a társaság küldöttgyűlése egyhangú szavazással)

1. A Magyar Pedagógiai Társaság munkájának tervezésekor a Társaság 125 éves múltjának értékeiből indul ki. Ez a 125 év több generáció és jelentős társadalmi-gazdasági változások időszaka volt, mely a tanulságok feldolgozására, folyamatos megújulásra és fejlődésre ösztönzi a Magyar Pedagógiai Társaságot is. Múltunk olyan szakmai-kulturális tőke, mely felelősséget jelent a hazai pedagógus szakma elméletének és gyakorlatának további korszerűsítésében. Ezért is tekintünk a 125 éves évfordulóra úgy, hogy a Társaság tagjait, szervezeteit, partnereit mozgósítsuk és megnyerjük az előttünk álló jelenkori feladatokra egy középtávú cselekvési programmal, annak széles körű előkészítésével, megvitatásával és kommunikációjával.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Küldöttgyűlés, MPT, MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Összebeszélnek a fiatalokért

Első alkalommal találkoznak egy sajátos, holisztikus megközelítésű kétnapos szakmai tanácskozásra azoknak a szakmáknak a képviselői, amelyek részben vagy teljes egészében az ifjúsági korosztállyal foglalkoznak. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara ad otthont október 30-31-én az Összebeszélünk címet viselő 1. Ifjúságügyi Kongresszusnak, amelynek célja a fiatalokkal foglalkozó diszciplínák és szakmák közötti diskurzus erősítése és az ifjúságügy integratív megközelítésének elősegítése.  

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Nem MPT-s hírek, közlemények, Szabadidő-pedagógia Szakosztály | Szóljon hozzá most!

A KISGYERMEK legújabb száma

A KISGYERMEK SZAKMAI FOLYÓIRAT
2014.VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁMA (35. LAPSZÁM)

 TARTALOMJEGYZÉKE

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Meghívó – A “Lóczy ma”

A Magyar Pedagógiai Társaság
Kisgyermeknevelési Szakosztály meghívója

A „Lóczy” ma  címmel

2014 szeptember 13-án szombaton, 10 órai kezdettel összejövetelt tart

 Helyszín : ELTE PPK épületében (Budapest, VII. kerület, Kazinczy utca 23-27.) A program 14 óráig tart.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Az ELTE TÓK vezető óvodapedagógus képzést indít

A képzés célja a szakmát és a törvényi előírásokat jól ismerő intézményvezetők képzése, akik felkészülnek munkatársaik közös tevékenységének, szakmai fejlődésének irányítására, a legkorszerűbb óvodapedagógiai irányelvek gyakorlati alkalmazásának szervezésére, intézményüknek a köznevelés rendszerébe való integrálására. A képzés során szerzett ismeretek hasznosíthatóságát gyakorló óvodavezetők bevonásával biztosítjuk.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Pályázati felhívás

a „termőföldtől az asztalig” szlogen jegyében

A kertművelés során megtermelt étkezési célra felhasználható növényi alapanyagok helybeli hasznosítását, feldolgozását bemutató rajz,- fotó és írásos pályaműveket várunk óvodásoktól, alsó tagozatos gyermekektől; szülőktől, kisgyermeknevelőktől, óvodapedagógusoktól és tanítóktól.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Meghívó könyvbemutatóra

Nyíri_Kristóf

Kategória: Szakmai Kollégium | Szóljon hozzá most!

Új Pedagógia Szemle felhívás – PISA-vita

Az ÚPSZ szerkesztősége nyílt PISA-vitát kezdeményez, a következő kérdésekre várjuk iskolában érdekelt olvasóinktól a választ:

  • Mit jelent Önnek diákjaink PISA-eredménye?
  • Az Ön érintettsége milyen fokú?
  • Van-e megvilágító, értelmező erejű története?
  • Van-e a felméréssel kapcsolatos személyes pedagógiai élménye?
  • Mit gondol a PISA-eredmények általánosíthatóságáról?
  • A kompetenciamérések öt éve lényegében változatlan szintet jeleznek, a PISA ezzel szemben visszaesést, melyik méréssel van baj, vagy egyszerre igaz mindkettő?
  • Lehet-e, kell-e, szabad-e, szokás-e a felmérésre a diákokat felkészíteni?
  • A szervezeti centralizációnak, az új Nemzeti alaptantervnek, a központosított tankönyvellátásnak, a szűkített tankönyvválasztásnak és a tanfelügyeletnek lesz-e, lehet-e PISA-hatása?
  • A PISA-felmérés egy tükör, mit látunk benne tisztán; hogyan, miben torzít?
  • Mi az igazi PISA-kérdés?

Az első szakmai értékelési hullámon már túl vagyunk, tehát nem elemzéseket várunk, elsősorban rövid (1-3 ezer karakternyi) reflexiókat kérnénk, inspirációt az elemzőknek. Az írásokat a szerkesztőség címére várjuk szeptember végéigA szerkesztőség igyekszik minden beérkező írásnak teret adni.  

A cím, ahová várjuk az írásokat vagy kérdéseket: upsz@ofi.hu

További elérhetőségek:
Telefonon: Bozsik Viola szerkesztő (30 789 4528); Takács Géza főszerkesztő (20 591 2401)

Személyesen: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. VI. em. 643. (tel: 1 235 7256)

Kategória: ÚPSZ Szerkesztő Bizottság | Szóljon hozzá most!

ELHUNYT JENEY LAJOS YBL-DÍJAS ÉPÍTÉSZ

Életének 81. életévében nagy türelemmel viselt hosszas betegeskedés után, ma hajnalban elhunyt Jeney Lajos Ybl-díjas építészmérnök. Pályáját a többfunkciós, általános művelődési és nevelési központok hazai megteremtésének szentelte. Évtizedeken keresztül képviselte e témában hazánkat az UNESCO szakmai munkacsoportjában. Országszerte középületek, köztéri szobrok valamint megannyi általános művelődési és nevelési központ őrzi munkásságát. Aranydiplomája után megszerezte az építészek számára elérhető DLA tudományos fokozatot is. Szülőfaluja díszpolgárává választotta. Gyászolja a család, az építésztársadalom, a pedagógusok és művelődésszervezők,  ismerősei és barátai. Temetéséről később gondoskodnak.

Számos közéleti szerepe mellett  2012-ben részt kért az MPT ÁMK-szakosztályának alapításában, tiszteletbeli elnöke volt a közösségnek. Utolsó nyilvános előadása Balatonfűzfőn a szakosztály és a Veszprémi Tagozat ülésén hangzott el 2014 tavaszán.

Kategória: ÁMK Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Végső búcsú dr. Deák Zsuzsától

Július 21-én hunyt el dr. Deák Zsuzsa egyetemi oktató, aki a nyolcvanas években tagja volt az MPT Elnökségének.  Az alábbiakban Deák László és Váradi László végső búcsúszavait idézzük.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

A csucsai front – meghívó Földesre

MEGHÍVÓ

A Karácsony Sándor Művelődési Társaság/ Földes/ és a Csökmei Kör /Pécel/ tisztelettel meghívják Önt

„A csucsai front” – Karácsony Sándor, a XX. századi magyar pedagógia kiemelkedő tudósának útja a tizennégyes háborútól a magyar békéig – című megemlékezésre és konferenciára.

Helyszín: Földes, Karácsony Sándor szülőfaluja, időpont: 2014. szeptember 19.-e és 20.-a (péntek, szombat).

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!