ATEEBanner

Közzétéve | Szerző: admin | Hozzászólások kikapcsolva

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető

az MPT Kisgyermeknevelési Szakosztályi programról
2014-április 12.

 

Tartalmas és gazdag szakmai programról számolhatunk be.

A Családi Napközi hazai működéséről beszélgettünk széles körben bölcsődei, óvodai területet képviselő kiváló vezető szakemberekkel, szakértőkkel, oktatókkal, kutatókkal, intézményvezetőkkel, gyakorló pedagógusokkal, kisgyermeknevelőkkel.

Mátay Katalin elnök asszony bemutatta a 12 éve működő napközbeni kisgyermek ellátási forma előnyeit, működési problémáit, sikereket, gyengeségeket. Murányi Betti a MACSKE Tudásközpont projektjének fontosságát emelte ki.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ – Szakmai Kollégium

A Magyar Pedagógiai Társaság Elnöksége, valamint a Felsőoktatási Szakosztálya, a Felnőttképzési Szakosztálya, s a Didaktikai Szakosztálya meghívja Önt

 Szakmai Kollégiuma

ez évi első ülésére, amelyet

2014. május 9-én, pénteken 14.00-16.00 óráig

az ELTE PPK fszt. 4. sz. termében tartunk.
(Bp. VII. Kazinczy u. 23-27.)

Program:

14.00 – 14.10             Elnöki köszöntő
14.10 – 15.00             A pedagógia mai kultúrája. Kiruházás az emberi tőkéből

előadó: Mátrai Zsuzsa, professzor a Felsőoktatási Szakosztály elnöke

Az előadás a pedagógia mai kultúrájáról szól, amelyet alapvetően befolyásol az újkapitalizmus gazdasági környezete és a “rosszléti társadalom”, vagyis “a pénz forradalma”. A befolyás fő eleme: a kiruházás az emberi tőkéből. Az előadó foglalkoztatottsági és felsőoktatási makro-adatokon keresztül bemutatja, hogy – a szűk mozgástér dacára – az oktatás/felsőoktatás segítségével lehetséges szakma-pedagógiai lehetőség a rossz környezetbe való teljes beolvadás kivédésére. (Az előadó 2014 telén ezt az előadást mutatta be Miskolcon, a „Tani-Tani” konferencián.)

15.00 – 15.20             2014 – A küldöttgyűlés éve. Felkészülés a Magyar Pedagógiai                                                     Társaság megalakulásának 125. évi évfordulójára.
Tájékoztat: Trencsényi László ügyvezető elnök
15.20 – 16.00             Hozzászólások

Tisztelettel kérjük, hogy részvételi szándékát az MPT elérhetőségein (mptiroda@gmail.com, vagy 06-1-302-3494 telefonszámon) visszajelezni szíveskedjen.

Benedek András sk.
elnök

Kategória: Didaktika Szakosztály, Felnőttnevelési Szakosztály, Felsőoktatási Szakosztály, MPT Elnökség, Szakmai Kollégium | Szóljon hozzá most!

Meghívó – Végrehajtói szerep, vagy újító arculat

Magyar Pedagógiai Társaság
Neveléselméleti Szakosztálya
Fővárosi Tagozata
Kisgyermeknevelési Szakosztálya

 

Tisztelt Kolléganő!
Tisztelt Kolléga!

A Neveléselméleti Szakosztály, a Fővárosi Tagozat és a Kisgyermeknevelési Szakosztály következő – összevont – összejövetelét

2014. április 26-án (szombat) 10,30 órakor rendezi meg az ELTE PPK (1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.) 418. termében.

A program előadója Miklósi László tanár, a Történelem Tanárok Egyletének elnöke lesz.

Téma: „Végrehajtói szerep, vagy újító arculat”

A kb. tanórányi előadást kötetlen, szakmai beszélgetés követ.

 

Bízunk benne, hogy a programkínálat felkeltette érdeklődésüket.

Tisztelettel hívjuk Önöket a szakmai rendezvényre.

 

Budapest, 2014. április 10.

 

Villányi Györgyné                                                                    Csillag Ferenc
szakosztályi vezető                                                                   szakosztályi vezető

Kategória: Fővárosi Tagozat, Kisgyermeknevelési Szakosztály, Neveléselméleti Szakosztály | Szóljon hozzá most!

A Kisgyermek új száma

TARTALOMJEGYZÉK

Mintaadók és mintahagyók, továbbvitel és átadás … (Villányi Györgyné Jutka)

NEVELÉS – MINTA – ÉRTÉK

Mayerné Papp Biborka: Nemzetközi Forrai Katalin Díj
Felhívás NFK Díj jelölésre
Boreczky Ágnes. Búcsúztató B. Méhes Vera temetésén
Dr. Komlósi Ákos: A játék, mint a biztonságban lévő gyermek természetes aktivitása
Szalontai Judit: Kati néniről
Kiss Hajnalka: Hogyan lesz a kisgyermekből  olvasó? I. rész

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Meghívó a Kisgyermeknevelési Szakosztály rendezvényére

Magyar Pedagógiai Társaság
Kisgyermeknevelési Szakosztály meghívója

 Gyermekeink napközbeni gondozása, nevelése

Iskoláskor előtti nevelés ma hazánkban
címmel

2014 április 12-én szombaton, 11 órai kezdettel

ELTE PPK földszinti 4. számú termében (Budapest, VII. kerület, Kazinczy utca 23-27.) szakmai összejövetelre várja a bölcsődés-, óvodás korú gyerekekkel

foglalkozó szakembereket és az érdeklődő szülőket.

 

Vendégünk dr. Mátay Katalin Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesület (MACSKE) elnöke A hazánkban működő családi napközik működési jellemzőiről és eredményeiről beszél előadásában.

A témára való tekintettel meghívtuk még Acsainé Végvári Katalint a Magyar Bölcsődék Egyesületének elnökét és Fábián Katalint a MOE elnökét is.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

NEST-SZIFON konferencia volt

Néhány vélemény:

“Remek hangulat volt”
“Köszönjük”
“Gratulálunk a szervezőknek!”
“Nagyon hasznos volt.”
“Jó lenne, ha több ilyen konferencia lenne!”

Bővebben:

NEST_SZIFON_evaluation_FINAL_EN

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

A Magyar Pedagógiai Társaság veszteségei

A közeli napokban elhunyt  Hűvös Éva, óvodapedagógus, a Kisgyermeknevelési Szakosztály tagja és Kishegyi Simon ny. iskolaigazgató, a Nemzetiségi Nevelési Szakosztály tagja. Életművüket a Ki kicsoda? rovatban méltatjuk.

Emléküket megőrizzük.

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály, MPT, Nemzetiségi Nevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Kezdeményezés

Tisztelt Tagtársak!

Szeretnénk kezdeményezni a  Magyar Pedagógiai Társulaton belül egy  pályaorientációs, életpálya-építési tagozat  létrehozását. Véleményünk szerint a  pályaorientáció modern felfogása szükségessé teszi,  hogy a ne csak a pszichológusok körében legyen szakmai  képviselete a pályaorientációnak. A Magyar Pedagógiai  Társaságon tagjai között többen vagyunk, akik ezzel a  területtel foglalkozunk, az ilyen tagok száma a Magyar  Szakképzési Társaság beolvadásával tovább nőtt. Úgy  gondoljuk, hogy  a tagozat létrejötte után meg lehetne  szólítani és belépésre lehetne ösztönözni másokat  is, akik ezen a területen érdekeltek.

Amennyiben Ön is szeretne  ennek a tagozatnak tagja lenni kérem, jelezze Juhász  Ágnesnek, a juhasz@taninfo.hu  e-mail címen! Tíz jelentkező tag esetén a tagozatot  megalakítjuk.
Üdvözlettel:
Borbély-Pecze Tibor Bors, Juhász Ágnes, Zachár László

 

Kategória: Szakképzési Kollégium | Szóljon hozzá most!

Szakképzési Kollégium működési rendje

A Magyar Pedagógiai Társaság Szakképzési Kollégiuma
működési rend

 A Szakképzési Kollégium az MPT-nek szakképzési szakosztályainak és tagozatainak koordináló-együttműködési fóruma.

A Kollégium az MPT alapszabályának figyelembevételével maga alkotja és alakítja működésének rendjét. Működéséhez igénybe veszi az MPT infrastruktúráját.

A Kollégium döntéshozó testülete a szakképzéssel – felnőttképzéssel összefüggő szakosztályok választott vezetőiből áll. A Kollégium bármely szakképzési szakosztály kérésére, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Indokolt esetben e testület dönthet a szakképzéssel összefüggő szakosztályok plenáris ülésének összehívásáról.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Szakképzési Kollégium | Szóljon hozzá most!

Közösségteremtő párbeszéd konferencia program

Közösségteremtő párbeszéd

Időpont: 2014. március 22. (szombat), 8:30-16:30
Helyszín: ELTE-PPK, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Védnök: Villányi Györgyné Jutka, c. főiskolai docens, a Magyar Pedagógiai Társaság elnökségi tagja, a Kisgyermeknevelési szakosztály elnöke, a Kisgyermek c. lap főszerkesztője
Moderátor: Magyar Bernadett, EU-SUCCESS Oktatásszervező és Tanácsadó Kft.

PROGRAM

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály, MPT | Szóljon hozzá most!