Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Méltóan a 125. évhez

az MPT előtt álló feladatok  -  középtávú cselekvési program
(elfogadta a társaság küldöttgyűlése egyhangú szavazással)

1. A Magyar Pedagógiai Társaság munkájának tervezésekor a Társaság 125 éves múltjának értékeiből indul ki. Ez a 125 év több generáció és jelentős társadalmi-gazdasági változások időszaka volt, mely a tanulságok feldolgozására, folyamatos megújulásra és fejlődésre ösztönzi a Magyar Pedagógiai Társaságot is. Múltunk olyan szakmai-kulturális tőke, mely felelősséget jelent a hazai pedagógus szakma elméletének és gyakorlatának további korszerűsítésében. Ezért is tekintünk a 125 éves évfordulóra úgy, hogy a Társaság tagjait, szervezeteit, partnereit mozgósítsuk és megnyerjük az előttünk álló jelenkori feladatokra egy középtávú cselekvési programmal, annak széles körű előkészítésével, megvitatásával és kommunikációjával.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Küldöttgyűlés, MPT, MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Abszolút pedagógusok – a Kiss Árpád Műhely meghívója

Ez évi első beszélgetésünk fókuszában Koncz Sándor sárospataki tanár áll. Bemutatja Koncz Gábor. Az előadásra és az azt követő beszélgetésre – s egy csésze forró teára -  tisztelettel hívjuk és várjuk. Időpontja: 2015. május 12. 17 óra.

Helyszíne: a Magyar Pedagógiai Társaságnak otthont adó ELTE PPK Kazinczy utcai épületének tanterme (Bp. VII. Kazinczy u. 23-27.)

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kiss Árpád Műhely | Szóljon hozzá most!

Emlékezés Gyóni Lajosné Zoskára

Regős Ábel, Zoska (Gyóni Lajosné) unokája az alábbi videofelvételeket készítette a Lengyel Intézetben március 16-án Hidak a magyar és a lengyel pedagógia kapcsolatában címmel megrendezett   összejövetelen:

1. Makai Éva előadása:
https://www.youtube.com/watch?v=l5OXRuSEqwo

2. Trencsényi László hozzászólása:
https://www.youtube.com/watch?v=afsd9tydDrk

3. Kraiciné Szokoly Mária hozzászólása:
https://www.youtube.com/watch?v=SYfAQGU1dek&feature=youtu.be

 

Ugyancsak Regös Ábel készítette 2015. január 30-án a következő, Zoszkára emlékező videót is:

https://www.youtube.com/watch?v=g2IaJmNoWkg&feature=youtu.be

Kategória: Korczak Munkabizottság | Szóljon hozzá most!

Eredményes nevelés – meghívó konferenciára

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2015. április 28–29-én konferenciát rendez Eredményes nevelés címmel.

 A konferencia célja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben a TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz kiemelt projekt 4. és 5. alprojektjeinek keretében megvalósult kutatások legfontosabb eredményeinek bemutatása és azok megvitatása. A részvétel szakmai tájékozódási lehetőséget biztosít mindazok számára, akik a köznevelési intézmények fenntartásában, működtetésében, valamint a közvetlen pedagógiai munkájában érintettek. A rendezvényen továbbá megismerhetővé válnak a köznevelési rendszer átalakulásának első átfogó tapasztalatai

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető az MPT elnöksége április 18-iki üléséről

Jelen volt Benedek András,  Kraiciné Szokoly Mária, Fábry Béla, Szenes György, Szabó András, Villányi Györgyné, Fábry Ilona, az első napirendi pontnál Szalóki Tiborné.

A testület értékelte a lezajlott Expanzió és szerkezetváltás konferenciát, megállapította, hogy a kezdeményezés betöltötte szerepét, kifejezte köszönetét a közreműködő aktivistáknak, meghatározta a Problématérkép véglegesítésének algoritmusát. Kifejezte: nyitott további dialógusokra minden partnerrel.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Expanzió és szerkezetváltás – a Magyar Pedagógiai Társaság konferenciája 2015. április 18. (összefoglaló)

Ez a tájékoztató a záró plenáris ülés összefoglalója, megelőzi a hivatalos kommünikét, különösen az elkészült „problématérkép” értelmező leírását.

170 regisztráció – 120 fő jelenléte a plenáris ülésen – 70 résztvevő a szekcióüléseken – 40-en a záróülésen. (A mai konferenciaviszonyok mellett ez jó jelenlétnek mondható). A résztvevők közt a szervező MPT-nek is 25 vezető aktivistája, a vezetői kollégium és az elnökség tagjai. Fővárosi, védiéki résztvevők.

Sokan a 30 év előtti nagy innovációs küzdelmek hősei, a Zsolnai-vezette ÉKP-program résztvevője, az Önfejlesztő Iskolák elnöke, az ÁMK-mozgalom szereplői, a komprehenzív „Iskolatársulás 12” több aktivistája, a Világbanki projekt aktorai és mások. Többen, akik ’93-ban a VI., sokan, akik 2008-ban a VII. Nevelésügyi Kongresszuson vállaltak aktív szerepet. Jelen voltak a küzdő, demokratikus aktivisták, a Hálózat a Tanszabadságért, a Hívatlanul-csoport, az Agóra Közoktatási Kerekasztal  személyiségei, de főhatóságok (EMMI, NGM) középvezetői is.  Több civil szereplő, néhányan a közoktatást segítő piaci, nonprofit szervezetek vezetői. Sajnáltuk, hogy a Nemzeti Pedagóguskar végül is nem fogadta a meghívást, s kevés sajtó-képviselő volt jelen. A konferencia korosztályi összetételében is jelen volt több generáció.  A konferencia résztvevőinek szakmai összetétele is tükrözte: a nevelésügy megannyi szakmacsoportja gondolta úgy: az alapiskolázás kiterjesztésének kérdésében érdekelt: nem  pusztán a tanárok, tanítók, a szakképzés és a felnőttképzés vezető szakemberei, de megannyi felsőoktatási intézmény oktatója Kaposvártól Hajdúböszörményig, de óvodapedagógus, gyógypedagógus,  mozgalompedagógus, művelődésszervező, új diszciplína képviseletében kórházpedagógus. Üzenetben jelezte érdekeltségét gyermekvédelmi szakember is.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ a Pályaorientációs Szakosztály rendezvényére

A Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya tisztelettel meghívja Önt

“Iskola és felnőtté válás – a pályaorientáció”

c. szakmai napjára

Időpont: 2015. április 25. 9-14 óra

Helyszín: ELTE PPK, Bp. VII., Kazinczy u. 23–27., IV. emelet 407.

 

A Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya 2014 végén alakult. 2015-ös munkatervében céljául tűzte ki a magyar iskolarendszerben 1990 és 2015 között valamilyen módon elindított és kipróbált pályaorientációs fejlesztések áttekintését, értékelését, illetve az elmúlt 25 évben ezekben a fejlesztésekben közreműködő pedagógusok, pályaorientációs tanácsadók és más kollégák aktív bevonását. Az első alkalommal a közelmúltat szólítjuk meg. Röviden áttekintésre kerül a Szakiskolai Fejlesztési Program pályaorientáció modulja, majd szót kap az Új Generáció projekt most záruló bázisiskola programjának az életpálya-építés támogatásán dolgozó kollektívája.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Pályaorientációs Szakosztály | Szóljon hozzá most!

IX. Kiss Árpád Emlékkonferencia Debrecenben

Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga!

Tisztelettel hívjuk fel figyelmét az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága, a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, az MTA Debreceni Területi Szakbizottsága és a Magyar Pedagógiai Társaság által

2015. szeptember 25-26-án Debrecenben

megrendezésre kerülő

IX. Kiss Árpád Emlékkonferenciára.

Bővebb információk a konferencia honlapján olvashatók:
http://www.kissarpadkonf.unideb.hu/

Szeretettel várjuk rendezvényünkre és kérjük, hívja fel kollégái figyelmét is konferenciánkra!

Üdvözlettel:

Buda András – Kiss Endre

Kategória: MPT, Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

Meghívó – A tankönyvek nyelve

A Magyar Pedagógiai Társaság Neveléslélektani Szakosztálya
meghívja Önt és munkatársait

Dr. Szegfű Mária

a nyelvtudomány kandidátusa,
főiskolai tanár

 A tankönyvek nyelve:
a szöveg értése és a szöveg nyelvtani szerkezete  

c. előadására,

mely a rossz időjárási viszonyok miatt 2014 novemberében elmaradt előadás pótlása.

 Az  előadás időpontja:  2015. április 28-a, kedd 14,30 óra.
Az előadás helye: ELTE PPK, Bp. VII. Kazinczy u. 23-27. I. em., 113. 

(Megközelíthető a Deák tér, az Astoria, a Blaha Lujza tér metrómegállóktól,
vagy a 7-es autóbusszal.)

Az előadásra és az azt követő vitára tisztelettel meghívom.

Minden érdeklődőt szívesen látunk!

Budapest, 2015. április 11.

 

Demeter Katalin
elnök

Kategória: Neveléslélektani Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Staféta előzetes

A Staféta-tábor záróprogramja Veszprémben június 27-én, szombaton délután, este

Háziasszonyunk Bőszéné Szathmáry-Nagy Anikó javaslata.

Múlt, jelen, jövő, Visszaemlékezések a Magyar Pedagógiai Társaság „hőskorára” . Mit tegyünk ma?

Dr. Frisch Gyula, Dr. Frisch Gyuláné, Dr. Kovács Géza, Dr. Tóth Dezső, Rásky Mihályné egykori (újra)alapítók. részvételével

Városnéző séta – az interaktív tankönyv nyomában –  iskolatörténeti kiállítás felkeresésével.( A veszprémi Dózsa György Általános Iskola országosan is jelentős nagyságú iskolatörténeti gyűjteménnyel rendelkezik. Több mint 7000 emléket őriznek a tárlók, a szekrények, az albumok és a termek falai. )

Vacsora a vár alatt.

Muzsika  a Snétberger Zenei Tehetségközpont növendékeivel

 

A 25-én este induló balatonfűzfői program elemei változatlanok, a honlapon már olvashatók.

Várjuk a jelentkezéseket (mpt@index.hu)

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Képességfejlesztés a középiskolában

Örömmel tájékoztatok minden érdeklődőt a Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály szakmai programjáról, melyet az Öveges József Középiskolával közösen szervez!

Egyben szeretettel hívjuk és várjuk Önöket / Titeket a rendezvényre, melynek címe:

Képességfejlesztés a középiskolában.

Időpont: 2015. április 22.

Helyszín: Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola (1118 Budapest, Beregszász út 10.)

További részletek itt olvashatók.

Üdvözlettel: Turcsik Katalin, szakosztályi elnök

Kategória: Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály | Szóljon hozzá most!