Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Méltóan a 125. évhez

az MPT előtt álló feladatok  -  középtávú cselekvési program
(elfogadta a társaság küldöttgyűlése egyhangú szavazással)

1. A Magyar Pedagógiai Társaság munkájának tervezésekor a Társaság 125 éves múltjának értékeiből indul ki. Ez a 125 év több generáció és jelentős társadalmi-gazdasági változások időszaka volt, mely a tanulságok feldolgozására, folyamatos megújulásra és fejlődésre ösztönzi a Magyar Pedagógiai Társaságot is. Múltunk olyan szakmai-kulturális tőke, mely felelősséget jelent a hazai pedagógus szakma elméletének és gyakorlatának további korszerűsítésében. Ezért is tekintünk a 125 éves évfordulóra úgy, hogy a Társaság tagjait, szervezeteit, partnereit mozgósítsuk és megnyerjük az előttünk álló jelenkori feladatokra egy középtávú cselekvési programmal, annak széles körű előkészítésével, megvitatásával és kommunikációjával.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Küldöttgyűlés, MPT, MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

A Kerekgedei Makó Pál szakosztály beszámolója és munkaterve

Beszámoló a végzett munkáról, 2014

Tagságunk létszáma változatlanul kicsi. Az egyes rendezvényeken sok matematikatanár vett részt, sokan segítettek is. A  kapcsolat intézményesítésén tovább kell dogoznunk

Részt veszünk tudományos konferenciákon, részben azok megszervezésével, részben előadások megtartásával.

Ismét részt vettünk a Varga Tamás Napok szervezésében. Az ezévi Angol nyelvű szekció társelnöke Ma Li Svédországban dolgozó matematikatörténész volt. Az elhangzott és a poszter formában elküldött előadásokat az interneten keresztül terveztük nyilvánosságra hozni.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kerekgedei Makó Pál (matematika tanári) Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Beszámoló és munkaterv – ÁMK Szakosztály

2013-as megalakulásakor az ámk-szakosztály elsődleges célja az volt, hogy az általános művelődési központok szakmai mozgalmának értékeit szervezett keretek között örökítse tovább a kedvezőtlenül megváltozott jogszabályi (különösen oktatásirányítási) feltételek közepette. Ennek érdekében 2014-ben szervezett tevékenységei elsősorban arra irányultak, hogy az Általános Művelődési Központok Országos Egyesületével együttműködve az „ámk-gondolatot” lehetőség szerint minél szélesebb körhöz juttassa el. Ennek jegyében került sor 2014. március 1-jén, Balatonfűzfőn a Beszélgetés a helyi társadalmak művelődési  folyamatainak egységéről  című szakmai rendezvényre, amelynek témája annak a szellemi örökségnek a számbavétele volt, amit 1971 és 2011 közt a közművelődés és közoktatás szervezeti és tartalmi komplexitásaként  nemzetközi minták és hazai tradíciók alapján halmozott fel a magyarországi művelődésügy.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: ÁMK Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Beszámoló és munkaterv – Kiss Árpád Műhely

A Kiss Árpád Műhely 2014-ben egy összejövetelt tartott. Vajthó László életútjának nyomába eredt új érdeklődők és koronatanúk részvételével – az Abszolút pedagógusok sorozatban.

2015-re Koncz Sándorról készülünk hasonló beszélgetésre.

A szakosztály effektív létszáma nem nőtt, de egy-egy beszélgetés nyomán az érdeklődő holdudvar terebélyesedett.

A 2016-os jubileumi évhez kapcsolódóan szívesen foglaljuk össze az “Abszolút beszélgetések” sorozat tanulságait – kibővített ülésben vagy kötetben.

Kategória: Kiss Árpád Műhely | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető a Kisgyermeknevelési-, Nemzetiségi és Multikulturális szakosztályok programjáról, 2015. január 24.

A tervezett programnak megfelelően a „Nemzetiségi és multikulturális nevelés jelenkori jellemzői kisgyermekkortól felnőttkorig” címmel a következő vendégek tartottak előadásokat.

Vargáné Kis Judit a Pápai Városi Óvodák intézményvezető helyettese, és Morvai Mariann a Pápa Városi Óvodák Fáy András lakótelepi Óvoda vezetője.

Englenderné Hock Ibolya igazgató (Pécs Koch Valéria Iskolaközpont) és Weigert József Koch Valéria Iskolaközpont tanára, a Német Nemzetiségi Pedagógiai Intézet vezetője.

Babai Zsófia adjunktus, a német nemzetiségi óvodapedagógus képzés szakirány felelőse (Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar).

A szakmai nap hű képet mutatott a mai színes tevékenységekről, ami hazánkban folyik a nemzetiségi, kisebbségi és migráns területeken.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály, Nemzetiségi Nevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Beszámoló és munkaterv

A Magyar Pedagógiai Társaság Komárom – Esztergom Megyei tagozatának 2014.évi beszámolója és a
2015. évi munkaterve

Sajnos az elmúlt évben a tagozat tagjainak száma nagyon lecsökkent, nagyon nehezen szólíthatók meg, aktivizálhatók a kollégák. Ez részben az elmúlt tanévek változásainak, a munkabeosztások megváltozásának (32 órás benntartózkodás), részben a fásultságnak tudható be. Így az elmúlt évben a tagjaink nem a tagozat szervezésében, de az érdeklődésüknek megfelelő, időbeosztásukhoz igazodó továbbképzéseken, szakmai konferenciákon vettek részt.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Komárom-Esztergom Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

Beszámoló és munkaterv

A Magyar Pedagógiai Társaság Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztályának 2014. évi értékelése

Az év kiemelt eseménye volt számunkra a 2014. március 21-ei Zavar. Zavar? Zavar! Tanulási zavarok és megoldási lehetőségek pedagógusszemmel című konferencia megszervezése (az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskolával közösen). A rendezvényen több mint 180-an vettek részt az ország különböző pontjairól. A kapott visszajelzések alapján egyértelmű sikert könyveltünk el. Az Új Pedagógiai Szemle 2014/11-12 számában a konferenciáról cikk jelent meg.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Szakosztályi ülés, tisztújítás

JEGYZŐKÖNYV
MPT Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály értekezletéről

Időpont: 2015. 01. 19., 14 h
Helyszín: Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola könyvtára

Tervezett napirendi pontok:

  1. 2014. év értékelésének elfogadása
  2. 2015. év munkatervének megbeszélése
  3. Az új elnök megválasztása
  4. Egyéb

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Meghívó

A Magyar Pedagógiai Társaság

Nemzetiségi és Multikulturális-, valamint Kisgyermeknevelési Szakosztály

közös programjára várjuk a tagokat és az érdeklődő kollégákat!

Helyszín: ELTE PPK (Budapest, Kazinczy u 23-27.)

Időpont: 2015 január 24. szombat 10 óra

Téma: Nemzetiségi és multikulturális nevelés jelenkori jellemzői kisgyermekkortól felnőttkorig 

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály, Nemzetiségi Nevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

A Kisgyermeknevelési Szakosztály beszámolója és munkaterve

Beszámoló a 2014. év munkálatairól

Szakosztályunk tartalmi munkájában nagy változások történtek.

Nyitottság és kapcsolatépítés, hálózatfejlesztés elvek alapján próbáltuk megújítani tevékenységeinket.

A szakmai kapcsolatépítés került a fókuszba a programokon azzal a jelszóval, hogy aki eljön, mindig kapjon valami olyat, amit magával vihet és tanul belőle, vagy éppen olyan kollégával találkozik, akit régen látott, és most újból kapcsolatba léphetnek.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

A Somogy Megyei Tagozat 2014 évi beszámolója és 2015 évi munkaterve

2014

Az év folyamán a MPT – SMT tagozat csatlakozott a KE-PK  neveléstudományi rendezvényeihez. Tagjai számára az alábbi programokon való részvételt javasolta a tagozat vezetése.

1.

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara nevében tisztelettel meghívjuk Önt a 2014. október 10-én megrendezésre kerülő II. Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia és Módszervásárra.

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni”. /Szent-Györgyi Albert/

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Somogy Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!