Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Posted in MPT Elnökség | Leave a comment

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Continue reading
Posted in Köszöntő | Leave a comment

Méltóan a 125. évhez

az MPT előtt álló feladatok  –  középtávú cselekvési program
(elfogadta a társaság küldöttgyűlése egyhangú szavazással)

1. A Magyar Pedagógiai Társaság munkájának tervezésekor a Társaság 125 éves múltjának értékeiből indul ki. Ez a 125 év több generáció és jelentős társadalmi-gazdasági változások időszaka volt, mely a tanulságok feldolgozására, folyamatos megújulásra és fejlődésre ösztönzi a Magyar Pedagógiai Társaságot is. Múltunk olyan szakmai-kulturális tőke, mely felelősséget jelent a hazai pedagógus szakma elméletének és gyakorlatának további korszerűsítésében. Ezért is tekintünk a 125 éves évfordulóra úgy, hogy a Társaság tagjait, szervezeteit, partnereit mozgósítsuk és megnyerjük az előttünk álló jelenkori feladatokra egy középtávú cselekvési programmal, annak széles körű előkészítésével, megvitatásával és kommunikációjával.

Continue reading

Posted in Küldöttgyűlés, MPT, MPT Elnökség | Leave a comment

Ismét könyvbemutató volt

a Nemzeti Művelődési Intézet új székházában.

20160927_160111 20160927_160848

Posted in MPT 125 | Leave a comment

Minden, ami tanulás – a nevelés tudomány sokszínűsége

WP_20160923_12_21_18_Pro

címmel rendezett nagysikerű konferenciát az újjáalakult Didaktika Szakosztály szeptember 23-án a BME Q épületében. A sokszínűséget nem csak a virágcsokor reprezentálja, hanem az alábbi címkefelhő is.

MPT felhő_2

A konferencián elhangzott előadások, hozzászólások közül az alábbiak prezentációi le is tölthetők:

Molnár György (BME – MPT): Tanulásfelfogások különböző nézőpontból

Villányi Judit (ELTE PPK): A hazai kisgyermeknevelés: hungarikum (játék és tanulás)

Horváthné Kállay Zsófia – Feketéné dr. Szabó Éva (Pető András Főiskola Konduktív Pedagógia Intézet): Tanulás és konduktív nevelés

Paveszka Dóra (MPT – Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály): Diszlexiás diákok tanulásának támogatása

Munkácsy Katalin (Kerekgedei Makó Pál Matematikatanári Szakosztály): Mima

Kraiciné Szokoly Mária (ELTE PPK): Felnőttek tanulása – Harangi László emléke

Hangszertanulási innováció Balázs Mária és Szilvay Csaba szavaival (MPT Színes Húrok szakosztálya)

Hajdicsné Varga Katalin kutatótanár (BGSZC Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma): A tízujjas gépírás tanítása a digitális írástudás szolgálatában

Torgyik Judit (Kodolányi János Főiskola): Mi is az a tanulókör?

Trencsényi László: Héroszok

Fényképek a rendezvényről:

Continue reading

Posted in Didaktika Szakosztály | Leave a comment

Eperjessy Gézánét köszöntötték

szeptember 21-én barátai és tisztelői bensőséges hangulatú ünnepségen. Az eseményről fényképek is készültek:

Continue reading

Posted in MPT 125, Napközi Otthoni Nevelési Szakosztály, Szabadidő-pedagógia Szakosztály | Leave a comment

Abszolút pedagógusok

A Kiss Árpád Műhely definíciója az “abszolút pedagógusról”: Nyílt vitáira azokat a javaslatokat fogadja be, amelyek igazolhatóan megfelelnek e meghatározásnak.

Abszolút pedagógus az a személyiség, aki többoldalú kiemelkedő tehetségét az oktatás – nevelés területén bontakoztatja ki. 

Faragó Lászlót idézve: „Olyan géniusz, akinek az emberalakítás vágya jelentette léte középpontját.” Tevékenységében a pedagógia sajátos művészetté, a képességek összművészetévé válik. Continue reading

Posted in Kiss Árpád Műhely | Leave a comment

Az MPT álláspontja

A minisztérium véleményt kért a készülő rendelettervről. Az MPT álláspontja az alábbi:

 

A 229/2012-es Korm. rendelet módosítása (lemorzsolódás jelzőrendszer) társadalmi egyeztetésre megküldött szövegtervezetéről kialakított álláspontunk

Az előterjesztésben szereplő érvelések alaptételét Társaságunk nevében vitatjuk:

Az alábbi indoklás (“Az előterjesztés nem növeli a pedagógusok adminisztrációs terheit, mivel az adatszolgáltatás a már jogszabályban előírt, a köznevelési intézmény által nyilvántartott tanulói adatokon alapul. Ezek a jellemzők a KIR nyilvántartásában is szolgáltatott adatok, így adatbevitellel járó jelentős adminisztratív teher nem jelentkezik a rendszer működtetése során az iskolák számára, mindössze 1-3 darab, egyszerűen kitölthető adatlapot jelent az információk rögzítése.”) tapasztalataink szerint nem helytálló.
Az előterjesztéseben 44/J. § (2) bekezdés sorolja fel az adatszolgáltatási kötelezettségeket.
A KIR rendszer NEM TÁROL tanulmányi előmenetellel kapcsolatos adatokat, így nem igaz az az állítás, hogy “Ezek a jellemzők a KIR nyilvántartásában is szolgáltatott adatok”.
Az adatok kizárólag az intézményi haladási naplókból származtathatók és tény, hogy ezeknek az indikátoroknak az kigyűjtése komoly adminisztrációs terhet jelent az intézmények részére. Continue reading

Posted in MPT | Leave a comment

Könyvbemutató

2016. szeptember 27-én, délután 15 órai kezdettel,
a Nemzeti Művelődési Intézet (Budapest I. ker. Csalogány u. 47-49.) székházában.

A részletes program innen tölthető le.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MEGHÍVÓ Szombathelyre

fejlec

a Magyar Pedagógiai Társaság (MPT) – megalakulásának 125. évfordulója alkalmából rendezett emlékév keretében

az MPT és a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ regionális konferenciát rendez

Új kihívások a köz- és felsőoktatásban, a felnőttképzésben” címmel

A konferencia ideje: 2016. október 18. 10-14 óra

A helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely Károlyi Gáspár tér 4. forrásközpont konferenciaterme (C épület földszint) Continue reading

Posted in MPT, MPT 125 | Leave a comment

PEDAGÓGUSOK ARCKÉPCSARNOKA 15. kötet

A bemutató időpontja: 2016. október 8. (szombat) 10 óra
Helye: az MTA Debreceni Területi Bizottság (DAB) székháza
Debrecen, Thomas Mann u. 49.

A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület meghívója  kötet bemutatójára innen tölthető le.

Posted in Nem MPT-s hírek, közlemények | Leave a comment

Emlékeztető

az MPT elnökségi üléséről
szeptember 5.

Jelen voltak: Benedek András, Trencsényi László, Kraiciné Szokoly Mária, Fábry Béla, Csillag Ferenc, Villányi Györgyné, Szabó András, Karlovitz Tibor János.

  1. Trencsényi László tájékoztatást adott a jubileumi év őszi szakmai programjairól. A gazdag programkínálat csaknem minden eleme közel 100%-os előkészítettségi helyzetben van. (Lásd a programokat összegző mellékletet. A programok részletei a honlapunkon és az MPT facebook-oldalán követhető.)

Continue reading

Posted in MPT Elnökség | Leave a comment

Bajkó Mátyásra emlékeztek

tanítványai, barátai és tisztelői szeptember 17-én Debrecenben.

Az emlékülésen készült képek az alábbiakban láthatók:

Continue reading

Posted in Hajdú-Bihar Megyei Tagozat, MPT 125 | Leave a comment