Bemutatkozik az Elnökség

Honlapunk látogatói ide kattintva “személyesen” is megismerkedhetnek a Magyar Pedagógiai Társaság Elnökségének tagjaival.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beköszöntő és tájékoztató

 A Magyar  Pedagógiai Társaság 2005-ben döntött úgy, hogy – kiegészítve hagyományos „papír-alapú” nyilvánossági csatornáit – fellép a virtuális sztrádára. Ekkor hozta létre először honlapját.
A hagyományos „csatornák” sem lebecsülendők, XIX. századvégi megalakulásakor a Magyar Paedagógiát tudta lapjaként, a XX. századi újjáalakuláskor a Pedagógiai Szemlét kapta „ajándékba”, melyet az oktatásfejlesztés háttérintézményével együttműködésben gondoz ma is, különböző időszakokban egy-egy szakosztály, tagozat lépett hírlappal a nyilvánosság elé, jelenleg a Nógrád megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési szakosztály gondoz folyóiratot, a Nóvumot illetve az A Kisgyermeket. Mára önálló honlappal bír az Összehasonlító Pedagógia szakosztály, a Korczak Munkabizottság, a Szókincsháló szakosztály, a Somogyi tagozat is.
Honlapunk közel 10 esztendős története alatt fontos információk közzétételére vállalkozott, generálta a pedagógus szakmai szervezetek közti diskurzust, tájékoztatott a szervezetek „doyenjének” működéséről. Áttekinteni a közlemények sokaságát mára már akár szakdolgozati téma is lehetne egyetemen.
Nem könnyű a dolga a történésznek. Váratlan módon két ízben is valóságos hackertámadás csonkította az adatállományt. Ezt elkerülendő is döntöttünk egy új, korszerűbb, a diskurzust intenzívebben fenntartani képes, de biztonságos megoldás mellett.
Ezt olvashatja most a kíváncsi olvasó – akinek visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Köszöntő | Szóljon hozzá most!

Méltóan a 125. évhez

az MPT előtt álló feladatok  -  középtávú cselekvési program
(elfogadta a társaság küldöttgyűlése egyhangú szavazással)

1. A Magyar Pedagógiai Társaság munkájának tervezésekor a Társaság 125 éves múltjának értékeiből indul ki. Ez a 125 év több generáció és jelentős társadalmi-gazdasági változások időszaka volt, mely a tanulságok feldolgozására, folyamatos megújulásra és fejlődésre ösztönzi a Magyar Pedagógiai Társaságot is. Múltunk olyan szakmai-kulturális tőke, mely felelősséget jelent a hazai pedagógus szakma elméletének és gyakorlatának további korszerűsítésében. Ezért is tekintünk a 125 éves évfordulóra úgy, hogy a Társaság tagjait, szervezeteit, partnereit mozgósítsuk és megnyerjük az előttünk álló jelenkori feladatokra egy középtávú cselekvési programmal, annak széles körű előkészítésével, megvitatásával és kommunikációjával.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Küldöttgyűlés, MPT, MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Vélemény az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának módosításáról

A kötelező érettségi tantárgykén minden szakközépiskolában végzős számára előírtak egy az ágazathoz illeszkedő szakmai érettségi tantárgyat. A vizsgakövetelményeket csak emelt szinten akarják megfogalmazni, vagyis a szakmai tantárgyból közép szinten nem lehet érettségi vizsgát tenni. Ez a józan ésszel és a hatályos érettségi rendelettel ellentétes. Teljesen indokolatlan, hogy miért írtak elő a négy kötelező érettségi vizsgatárgy mellé egy ötödiket a szakközépiskolások számára, hiszen a szakmai érettségi vizsgatantárgyból történő érettségi vizsga csak azon tanulók számára releváns, akik szakirányban szeretnének szakmai végzettséget szerezni az érettségi vizsga után, vagy szakirányban kívánnak továbbtanulni a felsőoktatásban. A végzős tanulók nem elhanyagolható százaléka azonban teljesen természetes módon pályát kíván módosítani, mert a szakközépiskola négy osztálya után meggondolta magát és más irányban szeretne továbbtanulni. Ezen tanulók számára a szakmai tantárgyból letett érettségi vizsga diszfunkcionális.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Szakképzési Kollégium | Szóljon hozzá most!

Összebeszélünk…

… címmel jelent meg az I. Ifjúságügyi Kongresszus konferenciakötete.

Összebeszélünk2

Kategória: MPT, Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

A népművészet napszámosa – Keszler Mária tiszteletére

Bura Ibolya soroksári tanárnő szerkesztésében a Magyar Pedagógiai Társaság Mozgalompedagógiai Füzetek sorozat 8. köteteként jelent meg a 90 éves Keszler Mária tiszteletére. Nyilvános bemutató január 12-én 16 órakor a soroksári Grassalkovich Iskolában. A kötet ára 3600 Ft + áfa + (szükség esetén postaköltség). Megrendelhető: mpt@index.hu
Keszler_kötet_2
Kategória: Hagyományismereti Szakosztály, Mozgalompedagógiai Szakosztály, Nemzetiségi Nevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Televele

Az alábbi képek az Ifjúsági Tagozat Televele Fórum c. szakmai bemutatóján készültek.

televele forum (10) (Large)   televele forum (17) (Large)

televele forum (20) (Large)   televele forum (43) (Large)

televele forum (44) (Large)

 

Kategória: Ifjúsági Tagozat | Szóljon hozzá most!

EMLÉKEZTETŐ

Rendezvény címe: Hátrányos helyzetű fiatalok munkavállalói kompetenciáinak fejlesztése Erzsébetvárosban

Rendezvény időpontja, helyszíne: 2014. november 24, Budapest VII. kerület Wesselényi utca 17,  Erőművház

2014. november 24-én a VII. kerületi Erőművházban megrendezésre került a Hátrányos helyzetű fiatalok munkavállalói kompetenciáinak fejlesztéseErzsébetvárosban című szakmai beszélgetés, melyen a Magyar Pedagógiai Társaság több gyakorlati szakemberén kívül megjelent a kerületi Családsegítő és Foglalkoztatási Tanácsadó Szolgálat szakmai vezetője. A beszélgetést az ELTE PPK Andragógia mesterszakának két hallgatója moderálta, a házigazda pedig Trencsényi László, a Magyar pedagógiai Társaság tagja és az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének oktatója volt.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

Meghívó

A Magyar Pedagógiai Társaság

Nemzetiségi és Multikulturális-, valamint Kisgyermeknevelési Szakosztály

közös programjára várjuk a tagokat és az érdeklődő kollégákat!

Helyszín: ELTE PPK (Budapest, Kazinczy u 23-27.)

Időpont: 2015 január 24. szombat 10 óra

Téma: Nemzetiségi és multikulturális nevelés jelenkori jellemzői kisgyermekkortól felnőttkorig 

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály, Nemzetiségi Nevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

BESZÁMOLÓ 2014 – Szabadidő-pedagógiai Szakosztály

 

A Szabadidő-pedagógiai Szakosztály 2011 szeptemberében alakult, jelenleg 14 tagja van. A szakosztály olyan együttműködés, amely tagjai érdeklődésének metszetében a családon és iskolán túli, ún. harmadlagos szocializációs közeg áll, és amely ezt elsősorban a felnőttkort még el nem ért korosztályok kapcsán vizsgálja. A Szakosztály segítséget kíván adni tagjai kutatásaihoz és fejlesztéseihez, megosztva többek közt egymással publikus eredményeiket, támogatva egymás szakmai publikációit, segítve szakmai problémahelyzeteik megoldását.

Az együttműködés nyitott az intézményi együttműködők felé is – legyen az elméletalkotó, alkalmazott kutató, adatbányász, desk researcher, elemző, vagy fejlesztőközpont stb. -, hogy a különböző műhelyekben felhalmozódott tudást szinergiája okán hasznos befolyást gyakoroljon országos folyamatokra és erősítse a paradigma szakmapolitikai nyilvánosságát. A Szakosztály nyitott az egyetemi hallgatók irányában és érdekelt abban, hogy a kutatások eredményei minél szélesebb nyilvánosság számára elérhetők legyenek.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Szabadidő-pedagógia Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Felnőttek együtt a gyerekekért – beszámoló a Kisgyermeknevelési Szakosztály rendezvényéről

Ki hat kire, mi hat mire?

A Kisgyermeknevelési szakosztályi ülésen 2014. november 22-én, szombaton 10-14 óra között aktív tevékenység folyt 52 érdeklődő szakember részvételével.

Az első órában Villányi Györgyné Jutka szakosztályvezető beszámolt az elmúlt 5 év szakosztályi munkatevékenységeiről.

A szakmai programok magukba foglalták a VII. Nevelésügyi kongresszuson való aktív szereplést, a bölcsődei nevelést, az integrációt, a befogadást. Kiemelt témák  voltak pl. a filmelemzések, és a szakmai fejlesztések eredményeinek továbbadása. Örökzöld és fontos téma a szakmai napokon az óvodából az iskolába való átmenet: A szakmai tevékenységek sorában kiemelten szerepet kaptak az Alapprogram módosítási munkálatai, a Zöld Óvoda érdekében végzett tevékenységek, a megjelent publikációk elkészítései, valamint a nemzetközi kapcsolatokból nyert tapasztalatok feldolgozásai.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Kedves meghívást továbbítunk az MPT tagjainak

Két koncertre kerül sor a budapesti, Üllői úti (145. sz.) Szent Kereszt templomban.

December 20-án 19 órai kezdettel Komáromy  Machay Ildikó ifjú növendékei Telemann Brácsaversenyét, Bach, Veracini, Vivaldi, Händel, César Franck műveit szólaltatják meg. 

December 25-én 18 órai kezdettel Szentmáry Kálmán együttese Delibes Miséjét játssza.

A belépés ingyenes.

Szívből kívánunk minden tagtársunknak szép ádventi, karácsonyi élményt.

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Elhunyt Templom Kati

TemplomKatiA maratoni sereg című kötetemből idézem emlékét: “Kiemelten kell említeni Templom Józsefné nevét is. Az 1956 után az agráregyetemi ifjúsági mozgalomban feltűnő tanárnő először a hatvanas évek legvégén, hetvenes évek elején hallatott magáról. Pataki Ferenc és Hunyady Györgyné fedezték fel a jánoshalmi iskolában Makarenkot modernizáló tanulóközösség-szervező képességeit és elszánását NB ebben, az egyébként jól publikált s a szaksajtóban élénken referált munkájában az a Karsai Ferenc volt a partnere, akinek fia később MDF képviselőként a Köztársaság parlamentjének oktatási bizottságában töltött be vezető szerepet, ma a FIDESZ színeiben ül a parlamentben. Templomné útja nem erre vezetett. A közösségfejlesztési kísérlet sikerei nyomán a szintén reformvárakozások közepette működő Úttörő Központ szólítja munkára a 70-es évek elején, „módszertanosként” vezető befolyásra tesz szert, irányítja a mozgalmi reformot, melynek a helyi társadalomba ágyazódás válik lényegi elemévé, a demokratizálódás (úttörőtanácsok mint a releváns tanulói önkormányzat alapjai), a mai diákparlamentek elődje, a komoly jogosítványokkal bíró Országos Úttörőparlamentek sora stb.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Uncategorized | Szóljon hozzá most!