A Baranyai Megyei Tagozat beszámolója a 2014. évről

Az MPT baranyai tagozatának ideiglenes vezetését 2013 márciusában vettem át, mert Dr.Zalay Szabolcs egyéb feladatai miatt nem tudta tovább vállalni. Erre az évre a tagozatunk  előre eltervezett minimális munkaterv alapján tevékenykedett. Már az előző évben is látszottak azok a jellemzők, melyek alapján arra lehetett következtetni, hogy Baranya megyében az MPT tagjainak aktivitása beszűkült. Továbbra is kerestem azokat a lehetőségeket és témákat, melyekkel a tagok érdeklődését fel tudtam kelteni annak érdekében, hogy a meglévő tagság elkötelezettsége megmaradjon, ill. erősödjön. Ennek érdekében a következő rendezvény szerveződött.

2014 áprilisában A Hartbeg (Ausztria) BAKIP Óvóképző hallgatói és tanára vettek részt tapasztalatcserén a megye óvodáiban. Ez a kapcsolat már kettő évtizedes. 2014 őszén vezetésemmel vettünk részt a BAKIP 30. jubileumi ünnepségén. Ahhoz kapcsolódóan óvodák látogatása, kiállítás megtekintése, szakmai programok szerveződtek. A tavaszi viszontlátogatáson (Szederkény, Újpetre, Kozármisleny és Villány nemzetiségi óvodapedagógusai kapcsolódtak be (köztük MPT tagok is). A programban résztvevő óvodapedagógusok tevékenységét szerveztem, koordináltam, erősítve az MPT külföldi kapcsolatait is. (szakmai bemutatók, közös műhelymunkák, kulturális programok színesítették a projekt kiteljesedését).

a „TANULÁS ÜNNEPE” PROGRAMSOROZAT KERETÉBEN
2014. október 21-én, kedden 13.30 órai kezdettel
szakmai napot szerveztünk.

 

Helyszín: Koch Valéria  Iskolaközpont, Pécs, Tiborc köz 28/1.

A megjelenteket (36 fő óvodapedagógus, tanító, tanár, középiskolai tanár) Villányi Györgyné az MPT elnöksége nevében köszöntötte.

Meghívott előadóink elméleti és gyakorlati élet kérdéseivel foglalkoztak, melyek szorosan kapcsolódtak és jól hasznosíthatók minden nevelési, oktatási intézményben dolgozó nemcsak nemzetiségi pedagógus munkájában.

Előadóink:

Englenderné Hock Ibolya, a Koch Valéria Iskolaközpont intézményvezetője: “A magyarországi németek nevelési-oktatási koncepciója.” c. előadásában nemcsak az összefüggéseket mutatta be a NAT-tal, de mindazokat a korszerűsödési törekvéseket is felsorakoztatta, amelyek a nemzetiségi kétnyelvű nevelést fejleszthetik.

Nichterné RuppertJudit Kinga, a Koch Valéria Iskolaközpont Szőnyi Ottó u. Óvoda óvodapedagógusa: Óvodából az iskolába átmenet segítésének programja helyi innovációban.” c. korreferátumában olyan ötleteket mutatott be, amelyek segíthetik a családi házzal történő együttnevelés, együttműködés előrelépését. 

 Weigert József, a Koch Valéria Iskolaközpont pedagógusa:”Óvodából iskolába átmenet gyakorlati ötletei és dokumentálásuk.” címmel sok gyakorlati eredményt sorakoztatott fel, konkrét példákon szemléltette a dokumentálás renszert.

A  “Sikeres oktatási és nevelési utak” c. kiadványban is találkozhatunk munkájuk eredményével.

Dr. Zalay Szabolcs, a Leőwey Klára Gimnázium (Pécs) intézményvezetője, a Pedagógus Kar elnökségi tagja: „A Nemzeti Pedagógus Kar a lehetőségek kapujában” c. előadásában a Nemzeti Pedagógus Kar és az MPT kapcsolódási lehetőségeit tárta fel az együttműködés érdekében.

A nevelés, oktatás mai helyzete mindenképpen igényli annak átgondolását és megfogalmazását, hogy milyenek és milyen preferenciákat részesítenek előnyben a nevelés és oktatás szereplői a gyermekek, a tanulók eredményes nemzetiségi nevelésében, oktatásában.

A programmal erősíteni kívántuk az MPT nemzetiségi tagozatát is.

E szakmai napnak ismétlése illetve annak kiegészítése 2015 évben Budapesten szerveződik.

Személyes közreműködésem:

–         Folyamatosan együttműködöm a”A Kisgyermek” c. szakmai folyóirat szerkesztésében (cikkeket lektorálok, időnként magam is írok cikket) és a lap terjesztésében Baranya megyében
–         Részt vettem a „Staféta tábor” rendezvényein, sok ismerettel, információval gyarapodtam.

Pécs, 2015. január 15.

                                                                      Zsember Gyurcsy Márta

Kategória: Baranya Megyei Tagozat, Dél-dunántúli Tagozat | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?