A Bartók-Sibelius Emlékbizottság felhívása

A Magyar Pedagógiai Társaság Színes Húrok Szakosztálya

kezdeményezésére megalakult  Bartók-Sibelius Emlékbizottság első felhívása művészetpedagógusokhoz, előadóművészekhez, művészetközvetítésre hivatott intézményekhez, szervezetekhez, iskolákhoz, koncerthelyszínek házigazdáihoz, a média szakembereihez

2015. március 15

 

Az európai térség két különböző táján, különböző történelmi múlttal rendelkező kultúrájában két példaadó zeneszerző  pályájának emlékezete válik aktuálissá születésük közelgő kerek évfordulója  kapcsán. (december 8.  a finn Sibelius  születésének 150. évfordulója még ebben az évben,  2016. március 25-én  Bartók Béla születésére emlékezünk (125. évforduló), még ebben az esztendőben szeptember 26. emigrációjában bekövetkezett halálának 70. évfordulója. A két zeneszerző hitvallását összefűzi a modernitás és a néphagyomány  ötvözése a nemzeti kultúra szolgálatában, munkásságuk úgymond „népművelői”, pedagógiai ihletettsége. Az egyesült Európa megannyi problémája közt különösen igaz Bartók üzenete az emberiségnek: „Az én igazi vezéreszmém … amelynek, amióta csak, mint zeneszerző magamra találtam, tökéletesen tudatában vagyok: a népek testvérré-válásának eszméje, a testvérré-válásé minden háborúság és minden viszály ellenére”.

Bizonyára a két zeneszerző születéséről megemlékezik majd 2015/16 fordulóján a két ország kulturális intézményrendszere, bizonyára lesznek egymásba fonódó programok is.

A Magyar Pedagógiai Társaság, s ennek éppenséggel a magyar-finn kulturális kapcsolatok lehetőségeiben kibontakozó Színes Húrok Szakosztálya a maga részéről csatlakozik ilyen rendezvényekhez, de maga is kezdeményez. Vállalja, hogy kezdeményező szerepet tölt be a megemlékezésekben, harmóniát teremtve a pedagógiai (művelődéselméleti-művelődéspolitikai) üzenet és a zenei között.

Tervezünk egy központi  nyilvános rendezvényt, melyre a jelentkező zenepedagógusok felkészítik növendékeiket, vállalkozó művészek, együttesek gazdagítják –  a házi koncerteket követően – a két szerzőnek szentelve  a programot.

Konferencián hangozzék el előadás a két Mesterről, hangsúlyozva európaiságukat, művészetük hasonló és különböző vonásait, pedagógiai hitvallásukat.

Meghívottak a finn-magyar barátság elkötelezettjei, pedagógusok, muzsikusok, a szakosztály és az MPT közeléből, hazánkban élő finnek, a finn kapcsolatot jelentő intézmények.

A programok helyszíneinek kiválasztásában fontos szempont, hogy minél közelebb kerüljenek a tanulóifjúsághoz, pedagóguskörökhöz, az egyes vállalkozó közösségek, műhelyek „otthonához”, az évfordulók méltóságához, szakmai rangjához legyenek megfelelők.

Az Emlékbizottság tagjai készek helyi rendezvények látogatására, szakmai kompetenciájuknak megfelelő fellépésre e programokon, módszertani segítségre, a „központi rendezvények” koordinálására.

Javaslatunk szerint legyenek ebben az időszakban (2015 december – 2016 február között) széles társadalmi-szakmai összefogásban, elsősorban helyi kezdeményezésekre épülve olyan kulturális-szakmai programok, melyek az emlékezés középpontjában álló két személyiség művét, tanításait  idézik meg (házikoncert, rajzpályázat, versmondás, felolvasás, szakmai előadások, módszertani műhelyfoglalkozások stb.)

Azzal a kéréssel fordulunk e felhívás olvasóihoz, üzenetének megértőihez, hogy saját éves működésükben tervezzenek ilyen aktivitást, eseményt. E tervükről tájékoztassák az Emlékbizottságot. A bizottság tagjai vállalják, hogy erejükhöz mérten felkeresik e helyi programokat megerősítve az alkalom ünnepélyességét jelenlétükkel.

 

Az emlékbizottság tagjai:

Szilvay Csaba zenepedagógus, Rossa László zeneszerző, a Színes Húrok Szakosztály tiszteletbeli elnöke, Balázs Mária zenepedagógus, szakosztályi elnök, Gráf Zsuzsa zenepedagógus, karnagy, P. Ispán Franciska, a Solti  György Kamarazenekar alapítója,  Pono Lili zenepedagógus, előadóművész, Szentmáry Kálmán ny. zeneiskolai igazgató, az Ádám Jenő Zenekar vezetője, Szily Éva hegedűtanár, mentor, Tövisházy Zsófia zenepedagógus,  Trencsényi László címzetes egyetemi tanár, a Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezető elnöke.

(a csatlakozók előtt az emlékbizottság nyitott)

 

Cím: Magyar Pedagógiai Társaság Színes Húrok Szakosztály, Budapest, VII. Kazinczy u. 23-27, 1364 Budapest, Pf 176

mpt@index.hu

Kategória: Színes Húrok Szakosztály (Zenepedagógusok) | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?