A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tagozat beszámolója 2013-ról

Mi történt az eltelt időszakban?
1) Más szervekkel (önkormányzatok, iskolák) együttműködve:
– vendégül láttuk Szolnokon és Gödöllőn Hoffmann Rózsa államtitkárt és helyettes államtitkárként Gloviczki Zoltánt Jászberényben. A 3 rendezvényen több száz pedagógus vett részt, ahol tájékoztatást kaptak aktuális nevelés- és oktatáspolitikai kérdésekről.
2) Közös rendezvényként emlékeztünk meg a 95 éves jászberényi tanítóképzésről.
3) 2013. áprilisában Jászberényben a főiskolával közösen – kezdeményezésemre, kezdeményezésünkre – a vidékfejlesztéshez kapcsolódva tanácskoztunk a szakterületünket érintő problémákról (jelen voltak országgyűlési képviselők, polgármesterek, tankerületi igazgatók, főiskolai vezető tanárok és meghívottak).
4) Együttműködési megállapodást készítettünk elő 4 tankerület, a jászberényi tanítóképzés és a tagozat között (jelenleg a 2. sz. javaslatot egyeztetjük.
5) Felvettük a kapcsolatot a Megyei Pedagógiai Intézet új vezetésével is. A szolnoki tankerülettel előkészített együttműködésben (az Intézet mint a szolnoki tankerület része szerepel).
A fentiek bizonyítják, hogy a tagozat – nehéz körülmények között -, de dolgozik.
Egyebek:
  • A tagozat egyik elnökhelyettese (Jusztin László) nyugdíjba vonult és további tevékenységet nem vállalt.
  • Szintén nyugdíjba vonult Szabó Győzőné, a pedagógiai intézet igazgatója, egyik támogatónk.
  • A tagozat titkári teendőivel megbízott Kisné Bruhardt Renáta fiatal kolléganőnk – ebben az időben PhD képzésben vett részt, melynek végén tudományos fokozatot szerzett. Közvetlen ezt követően született meg harmadik gyermekük (másfél éve nem tanít).
  • A tanszéki adminisztrátorunk is nyugdíjba vonult. Ő segítette adminisztrációs tevékenységünket. A helyére nem vettek fel senkit.
  • Ez alatt az idő alatt a jászberényi önálló kar megszűnt, a SZIE-n belül Szarvassal összevontak bennünket, a központ (a dékán) Szarvason van, Jászberény sorsa bizonytalan. Jászberényben 3 szak (andragógus, informatikus-könyvtáros és szociális munkás) ebben a  a tanévben nem indult, ok az emelt érettségihez kötött jelentkezési feltétel.
(Egy adalék: Fábiánné Kocsis Lenke társasági tagunk, egykori tanszékvezető szerint valamikor a neveléstudományi tanszéken  18 oktató dolgozott, jelenleg egy tanszékvezető, egy félállású pszichológus és én – professzor emeritusként – látjuk el a tanszéki munkát.)
Kérem nehézségeink tudomásul vételét. A tagozat működik és működni is akar. Egy éven belül a gyermekgondozásiról visszatér dolgozni a titkárunk, aki a zökkenőmentesebb működésben segítségünkre lesz.
Addig kérem, hogy hagyományos levelezés formájában tartsunk kapcsolatot. Kérem, hogy leveleiteket Jászberénybe, a főiskola címére és nevemre küldjétek.
ui. Felvettük a kapcsolatot Novák Atyával, Jászberény plébánosával, aki egyben az egyházi iskola (szakképző- és általános iskola) igazgatója, és felajánlottuk együttműködésünket. Egy találkozót sikerült összehoznunk – közösen adtunk tájékoztatást a IV. évfolyamos tanító szakos hallgatóknak arról, hogy mi az azonos és mi az eltérő az egyházi iskolák nevelő-oktató munkájában.
Dr. Szabados Lajos
a tagozat elnöke
Kategória: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tagozat | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?