A Kerekgedei Makó Pál szakosztály beszámolója és munkaterve

Beszámoló a végzett munkáról, 2014

Tagságunk létszáma változatlanul kicsi. Az egyes rendezvényeken sok matematikatanár vett részt, sokan segítettek is. A  kapcsolat intézményesítésén tovább kell dogoznunk

Részt veszünk tudományos konferenciákon, részben azok megszervezésével, részben előadások megtartásával.

Ismét részt vettünk a Varga Tamás Napok szervezésében. Az ezévi Angol nyelvű szekció társelnöke Ma Li Svédországban dolgozó matematikatörténész volt. Az elhangzott és a poszter formában elküldött előadásokat az interneten keresztül terveztük nyilvánosságra hozni.

Az Országos Közlekedési és Műszaki Múzeummal közösen matematikatörténet tudományos diákkört szerveztünk. Ennek keretében megkezdtük egy matematikatörténeti hírlevél szerkesztését.

Természetesen segítjük azokat a hallgatókat is, akik nem történeti jellegű módszertani témákkal foglakoznak.atematikatanítási TDK munka segítése

Korábbi Erasmus kapcsolatunkra építve a perugiai kollégákkal nemzetközi pályázaton indultunk és nyertünk támogatást a MiMa Mathematics int he Making program megvalósításához.. A 8-10 éves diákok matematikatanulását szeretnénk segíteni úgy, hogy a kézzel fogható ismeretszerzést erősítjük a matematikai ismeretszerzési és problémamegoldási folyamatokban. Ehhez a Magyar Pedagógiai Társaságtól is kaptunk segítséget és szeretnénk folytatni a közös munkát.

Folytattuk a kutatótársakkal Perugiában Sheffieldben a szakmai konzultációkat. Megkezdtük a kutatási eredmények terjesztését kísérleti tanártovábbképzési tanfoyam keretében. Készül a program magyar nyelvű honlap-részlete is.

Májusban Kolozsváron megtartottuk a Matematikatörténet és Matematikatanítás konferenciát, magyarországi, erdélyi és Románia más vidékeiről érkező és más országbeli vendégekkel.. Ennek keretében konzultációt folytattunk a matematikatörténeti diákkörök megalakításának lehetőségéről is.

 Tervek 2015-re

Tervezzük a szervezeti élet fejlesztését.

A MiMa program keretében sok szakmai konzultációt tervezünk gyakorló pedagógusokkal és más szakértőkkel. Ebben kérjük a többi tagozat és szakosztály segítségét.

Folytatjuk a munkát a magyar matematikatörténeti kutatások megismerésében.

Budapest, 2015. január 25.

Munkácsy Katalin

Kategória: Kerekgedei Makó Pál (matematika tanári) Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?