A Kerekgedei Makó Pál szakosztályának beszámolója és munkaterve

Beszámoló a végzett munkáról, 2017

Eleget tettünk a tisztújítással kapcsolatos feladatnak. A jelölőgyűlés jegyzőkönyvét továbbítottuk.

Folytatjuk a munkát a MiMa (Mathematics in the Making, nemzetközi matematikadidaktikai kutatás) eredményeinek adaptálása érdekében. A kutatás során kidolgozott 10 téma mind kiválóan alkalmas a gyerekek gondolkodásának, matematikai és egyéb képességeinek a fejlesztésére, de még rengeteg feladatunk van, hogy azok a tantervi órák keretébe beilleszthetőek legyenek. Továbbá szeretnénk új, a magyar diákok számára különösen nehéz témákban is MiMa stílusú feladattokat kidolgozni.

Részt veszünk a Kodály Világa programban, amely óvodás kortól kezdődően intenzív zenei és matematikai nevelésre alapozva kívánja megvalósítani a gyerekek komplex személyiségnevelését.

Foglalkozunk az analízis magyarországi tanításában rejlő tantervi és módszertani ellentmondásokkal.

Foglalkoztunk a matematikatörténet alkalmazásának lehetőségével. Véleményünk szerint a matematikatörténeti jelentőségű tárgyak és eszközök modelljeinek elkészítése élményszerűvé teszi a diákok tanulását, elmélyíti ismereteiket.

Ismét megszerveztük a Varga Tamás Napok keretében az Angol nyelvű szekciót. Érdekes előadások hangzottak el, amelyek új szemszögből mutatták be a magyar matematikatanítás néhány aktuális problémáját. Például a Budapest Semester program keretében Budapesten egy szemesztert eltöltő amerikai diákok egy csoportja összehasonlító vizsgálata eredményeképpen arról beszélt, hogy Magyarországon is megfigyelhető a lányok hátránya a matematikatanulás legmagasabb szintjein. A programot mellékeljük.

Tagjainknak az elmúlt évben megjelent legfontosabb publikációi, konferenciaelőadásai, egyéb szervező tevékenysége:

Bálint Ágnes

A játékká varázsolt matematika. Dienes Zoltán pszichobiográfiája.

MINDENNAPI PSZICHOLÓGIA II.:(6) pp. 13-16. (2017)

A Dienes-módszer kognitív pszichológiai háttere. (konferenciaelőadás)

Matematikai módszertani műhely az Eszterházy Károly Egyetem. 3. Dienes-nap – „Dienes módszer megjelenése a Komplex Alapprogramban.” EKE, Eger. 2017. szept. 29.

Csikai Ildikó

1. konferencia szervezés “Komplex kísérleti fejlesztés Kodály Zoltán zenei nevelési rendszere horizontján”

1. 2017. február 17. Zenetudományi Intézet

2. 2017. április 10. Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar

3. 2017. október 3. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjtemény

2. cikkek

1. Komplex kísérleti fejlesztés Kodály szellemében

ÚJ KÖZNEVELÉS (ISSN: 2064-0625) 73.évf: (10) pp. 40-45. (2017)

2. ÚJ KÖZNEVELÉS (ISSN: 2064-0625) 73: (6) pp. 12-13. (2017)

3. MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI (ISSN: 0230-3639) XXXVIII. évf: (1) pp. 54-56. (2017)

 

Munkácsy Katalin

A középszintű tanterv analízis témái és a biológus hallgatók Matematika tantárgya, Előadás a MIDK (Matematika, Informatika Doktori Iskola Debrecen) konferencián 2017, február

“Kétkezi matematikatörténet” az angol nyelvű irodalomban létező Hands-on History nyomán, 2017. február,

Statisztika és véletlen a matematikatörténet tanításában, 2017 november,

Előadások az ÉRTÉKMENTÉS és INNOVÁCIÓ a TUDOMÁNYBAN konferencia sorozatban

MiMa innováció, poszter ELTE-ÚJBUDA INNOVÁCIÓS NAP 2017.

MPT Staféta tábor: A motiválatlanság az iskolában

Kodály Világa konferenciák: Játékos matematikai feladatok

A test of young students’ motivation,Linz STEM Education Conference, May 2017

Az alkalmazott informatika versenyrész lebonyolítása a Bugát Pál XXXIV. és I. Határon túli Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő döntőjén

Alkalmazott matematikatörténet, Egyszerű, matematikatörténeti jelentőségű modellek, A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2017

 

Rózsahegyi Eszter

TANÁRI KÉZIKÖNYV A MATEMATIKA 5-6. ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEKHEZ

tankonyvkatalogus.hu/…FI-503010601_1__kezikonyv.pdf

Rózsahegyi Eszter és Vásárhelyi Éva: Konkrét tevékenységtől a szabatos matematikáig (MIMA)

Előadás a XV. Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémián 2017-ben

 

 

Vígh-Kiss Erika Rozália (oktatáselmélet)

1.

Vígh-Kiss Erika , Buzás Zsuzsanna

Metakognitív stratégiák a tanulási folyamatban

In: Janurik Márta , Szabó Norbert (szerk.)

III. Digitális Zenepedagógiai és Szakmódszertani Konferencia . 20 p.

Konferencia helye, ideje: , 2017.03.27 Szeged: JATEPress Kiadó, 2017. p. 15.

(ISBN:978-963-315-334-5)

Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet /Absztrakt / Kivonat /Tudományos [3204183]

[ Admin láttamozott ]

2.

Vígh-Kiss Erika Rozália

Oktatás-Egészség-Tudásgazda(g)ság

In: Iván Devosa , Ágnes Maródi , Zsuzsanna Buzás , János Steklács (szerk.)

International HEART 2017 Conference: Program and abstracts of the conference . 38 p.

Konferencia helye, ideje: Kecskemét , Magyarország , 2017.03.08 Kecskemét: Pallasz Athéné Egyetem, 2017. pp. 29-30.

(ISBN:978-615-5192-52-4)

Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet /Absztrakt / Kivonat /Tudományos [3198948]

[ Admin láttamozott ]

3.

Vígh-Kiss Erika Rozália

Az IKT eszközök használatának lehetőségei a matematikaoktatásban

In: HERA (szerk.)

Innováció, kutatás, pedagógusok. HuCER 2017: Absztrakt kötet . 251 p.

Konferencia helye, ideje: Budapest , Magyarország , 2017.05.25 -2017.05.26. Budapest: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete; Hungarian Educational Research Association (HERA), 2017. p. 241. 1 p.

(ISBN:978-615-5657-02-3)

Befoglaló mű link(ek):  Teljes dokumentum, Teljes dokumentum

Könyvrészlet /Absztrakt / Kivonat /Tudományos [3254292]

[ Admin láttamozott ]

4.

Vígh-Kiss Erika Rozália

A fejben számolás stratégiáinak vizsgálata hatodik évfolyamos tanulók körében

In: Talata István (szerk.)

Matematikát, Fizikát és Informatikát Oktatók 41. Országos Konferenciája . 269 p.

Konferencia helye, ideje: Budapest , Magyarország , 2017.08.24 -2017.08.26. Budapest: Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, 2017. pp. 261-266.

(ISBN:978-963-269-662-1)

Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [3261516]

[ Szerzői rekord ]

5.

Vígh-Kiss Erika Rozália

A fejben számolás stratégiáinak vizsgálata hatodik évfolyamos tanulók körében

In: Talata István (szerk.)

Matematikát, Fizikát és Informatikát Oktatók 41. Országos Konferenciája . 269 p.

Konferencia helye, ideje: Budapest , Magyarország , 2017.08.24 -2017.08.26. Budapest: Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, 2017. p. 42. 1 p.

(ISBN:978-963-269-662-1)

Könyvrészlet /Absztrakt / Kivonat /Tudományos [3261518]

[ Admin láttamozott ]

6.

Vígh-Kiss Erika Rozália

Hatodik évfolyamos tanulók szorzási stratégiáinak vizsgálata

In: Kerülő Judit , Jenei Teréz , Gyarmati Imre (szerk.)

XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztrakt kötet . 636 p.

Konferencia helye, ideje: Nyíregyháza , Magyarország , 2017.11.09 -2017.11.11. Nyíregyháza: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Nyíregyházi Egyetem, 2017. p. 528. 1 p.

(ISBN:978-963-508-863-8)

Befoglaló mű link(ek):  Teljes dokumentum

Könyvrészlet /Absztrakt / Kivonat /Tudományos [3289559]

[ Admin láttamozott ]

7.

Hogyan szoroznak fejben a 10-18 éves tanulók?

Komplex Módszertan Kodály Zoltán zenei nevelés rendszere horizontján

Kodály Világa 3. Konferencia

Budapest, 2017. okt.3.

A doktori eljárás elindítását most tavaszra tervezem. Témája a Szorzási stratégiák vizsgálata, témavezetőm: Csíkos Csaba.

 

Tervek 2018-ra

Tervezzük a szervezeti élet fejlesztését.

Tovább végezzük a folyamatban lévő munkákat. Ismét megszervezzük az angol nyelvű szekciót. Iskolai kísérleteket végzünk a korábbi munkák eredményeire támaszkodva. A Kodály Világa program keretében részt veszünk az iskolai nevelés fejlesztésében, Kodály Zoltán, Varga Tamás szellemében, a jelen körülményekhez alkalmazkodva.

 

Budapest, 2018. január

dr. Munkácsy Katalin
főiskolai docens
ELTE TTK
Matematikatanítási és Módszertani Központ

 

Ismét megrendeztük az Angol nyelvű szekciót a Varga Tamás Módszertani Napok keretében.

A családias hangulatú szekcióban az előadókon kívül egyetemi oktató kollégák, külföldi vendégek Horvátországból és sok más érdeklődő, közöttük a Magyar Pedagógiai Társaság több tagja is részt vett.

A tavalyi konferencia után kezdtük meg az idei konferencia a szervezést, ami nyáron vált intenzívebbé. Kollégáinknak, ismerőseinknek és a hivatalos fórumokra elküldött konferencia felhívásunkra hat absztrakt érkezett, és mind a hat magas színvonalat képviselt és a programbizottság (Vancsó Ödön, a Matematikatanítási és Módszertani Központ vezetője, a Varga Tamás konferencia főszervezője, Földesi Katalin módszertan egyetemi oktató Svédországból, Békesi Kálmán pedagógiai kutató, Munkácsy Katalin, ELTE Matematikai Intézet) azokat elfogadta.

A szekciót Békési Kálmán és Munkácsy Katalin vezette.

Az előadások

(Körtesi Péter sajnos nem tudott részt venni a konferencián.)

The football as hyperbolic space form and material model (fullerene), Emil Molnár

Applets to Enrich Teaching Probability and Statistics, Manfred Borovcnik

The Gender Gap in Hungarian Special Math Classes, Students of Budapest Semester

Wyatt Ashby, Abby Berry, Maria Briseño, Hanna Crowe, Lindsay Hixon, Sophia Hui

Do math knowledge of university students deteriorate?, Péter Fejes Tóth

Our duties in talent management in the light of the results of the

International Hungarian Mathematics Competition of 2017, Erika Veres,Katalin Fried

The Future of Secondary Mathematics Teaching in England. Mastery Learning and Making Use of Information and Communication Technology (ICT) in Two Outstanding Secondary Schools,  Kálmán Békési

Néhány szó az előadások tartalmáról.

The football as hyperbolic space form and material model (fullerene), Emil Molnár

Nagy élmény volt, hogy Molnár Emil, a BME egyetemi tanára egy aktuális, nemzetközileg is igen fontos kutatási terület legújabb eredményeivel ismertette meg a hallgatóságot. Meghallgathattuk az előadó 30 éve felfedezett eredményét arról, hogy kis méretekben is előfordulhat, hogy a tér hiperbolikus szerkezetű, amely most került a nemzetközi érdeklődés előterébe. Látványos, gyönyörű ábrákkal illusztrált, térbeli modelleket is bemutató előadást hallgathattunk meg.

Applets to Enrich Teaching Probability and Statistics, Manfred Borovcnik

A Varga Tamás Napok hagyományainak megfelelően a módszertan egy nemzetközileg elismert előadója is tartott előadást, idén Manfred Borovcnik, a Klagenfurti Egyetem tanára. Előadásában kiemelte annak fontosságát, hogy az oktatásban használt szoftvert hogyan választjuk ki. Ő az Excel lehetőségeit kihasználva mutatta meg, hogy a paraméterek és az esetszámok változtatásával hogyan elemezhetők a különféle statisztikai eloszlások és azok jellemzői.

The Gender Gap in Hungarian Special Math Classes, Students of Budapest Semester

Az Észak-Amerikai Budapest Szemeszter (https://www.budapestsemesters.com/dmir-directors-mathematician-in-residence-program/) program keretében amerikai tanárszakos hallgatók ismerkednek a magyar matematika oktatás jellegzetességeivel. Évek óta bemutatják összehasonlító vizsgálataik eredményeit szekciónkban, különlegesen megkomponált előadásként. Idén a lányok hátrányaival foglalkoztak. Mi úgy gondoltuk, hogy Magyarországon a lányok inkább előnyben, mint hátrányban vannak. És most egy külső szemlélő szemével megtapasztalhattuk, hogy ez nem így van, a matematika tagozatos osztályokban és a legmagasabb színvonalú versenyeken a lányok aránya csak 20-30 %-os. Újra kell gondolnunk nézeteinket.

Do math knowledge of university students deteriorate?, Péter Fejes Tóth

Előadónk elmondta, hogy az egyetemen ő is, ismerősei is úgy érzik, hogy tanítványaik matematikai előképzettsége évről évre romlik. Vizsgálatot tervezett, hogy ellenőrizze ezt a feltevést. Talált olyan kurzust, ahol az elég nagy hallgatói létszám, elég változatlan egyetemi feltételek lehetővé tették az évről évre kapott eredmények összehasonlítását. Eredményei alapján a hallgatói teljesítmény változik, de nem látható benne tendencia. Bár ez a vizsgálat nem volt reprezentatív, mégis megerősíti azt a feltételezésünket, hogy nem romlik az első éves hallagtók matematikai tudása.

International Hungarian Mathematics Competition of 2017, Erika Veres,Katalin Fried

A Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

A verseny megrendezésének régóta dédelgetett gondolatát, – amelyre az új közép-európai helyzetben nyílott lehetőség – az 1991-es szegedi Rátz László Vándorgyűlésen fejtette ki Bencze Mihály brassói matematikatanár. Az első verseny megrendezésének önzetlen nagy munkáját Oláh György tanár úr vállalta magára. Így született meg a Nemzetközi Magyar Matematika Verseny. Azóta minden évben egyszer megrendezik. Kétévente Magyarországon, a közbülső években pedig a szomszédos országokban van a helyszín.”

http://nmmv.berzsenyi.hu/

Erika néhány érdekes feladat elemzését végezte el, Kati egy kiemelt feladatot ismertetett.
The Future of Secondary Mathematics Teaching in England. Mastery Learning and Making Use of Information and Communication Technology (ICT) in Two Outstanding Secondary Schools,  Kálmán Békési

Az előadó ismertette több éves londoni középiskolai matematikatanári tapasztalatának néhány elemét. Részletesen bemutatta a Mastery Learning jellegzetességeit. Az előadás nagy érdeklődést váltott ki, a hallgatóság megvitatta a magyarországi alkalmazhatóság feltételeit.

Befejezésül idézem Manfred levelét, amelyben pár szóval méltatta a szekció munkáját.

Dear Katalin

it was a pleasure to be here in this lovely and caring environment.

I had very good experiences and will return tomorrow with some further ideas, from the conference, from the talks – also from our discussion about teaching approaches (make me more sensible about different perceptions and priorities).

All the best

Manfred

Kategória: Kerekgedei Makó Pál (matematika tanári) Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?