A Kisgyermeknevelési Szakosztály beszámolója és munkaterve

Beszámoló a 2014. év munkálatairól

Szakosztályunk tartalmi munkájában nagy változások történtek.

Nyitottság és kapcsolatépítés, hálózatfejlesztés elvek alapján próbáltuk megújítani tevékenységeinket.

A szakmai kapcsolatépítés került a fókuszba a programokon azzal a jelszóval, hogy aki eljön, mindig kapjon valami olyat, amit magával vihet és tanul belőle, vagy éppen olyan kollégával találkozik, akit régen látott, és most újból kapcsolatba léphetnek.

Eseményeinkről:

 • Romhányi Lonci kezdeményezése és szervezése alapján került sor 2014. január 31- én péntek délelőtt Bakonyiné Vince Ágnes 89. születésnapi köszöntésére. A köszöntők: (Bakonyi Anna, Harcsa Kati, Kasza Ilona, Ormai Vera, Romhányi Lonci, Sebestyén Magdi, Villányi Jutka) – egy rövid, de igen jó hangulatú kb. egyórás látogatáson beszélgettek az ünnepelttel. Fényképezés és sok nevetés közben elmúlt hamar az idő. Jó volt találkozni, felidézni egy-egy igazán emlékezetes találkozást, eseményt. 
 • A Családi Napközi (továbbiakban Csana) hazai működéséről beszélgettünk széles körben bölcsődei, óvodai területet képviselő kiváló vezető szakemberekkel, szakértőkkel, oktatókkal, kutatókkal, intézményvezetőkkel, gyakorló pedagógusokkal, kisgyermeknevelőkkel 2014. április 12-én. Mátay Katalin elnök asszony mutatta be a 12 éve működő napközbeni kisgyermek ellátási forma előnyeit, működési problémáit, sikereket, gyengeségeket. Murányi Betti a MACSKE (Magyarországi Családi Napközik Közhazsnú Egyesülete) Tudásközpont projektjének fontosságát emelte ki.

A bevezetőben említett szakmai kapcsolatépítés egyik fő eleme tehát megvalósult a Csana betagozódásával az MPT kisgyermeknevelési szakosztályába. Megállapítottuk, hogy fontos a párbeszédek folytatása, a szakmai összefogás, a tapasztalatok átadása, egymás munkájának segítése, vagy éppen az együttes fellépések megszervezése a sokféle napközbeni gyermekellátási forma minőségi megvalósítása érdekében. Ezért szeretnénk hálózatépítésben együtt dolgozni és partnerek lenni a szakmai civil szervezetekkel.

Együtt emlékeztünk Hűvös Évára, felelevenítve életútját. Emlékpillanatok felvillantása megerősítésként hatott. Tartalmas és sokszínű életében sokat tett a gyerekek eredményes neveléséért. Temetésén többen kísértük utolsó útjára.

 • 2014. Április 26.-án a Fővárosi Tagozat, a Neveléselméleti- és Kisgyermeknevelési Szakosztályok közös rendezvényén vendégünk Miklósi László tanár, a Történelem Tanárok Egyletének elnöke beszélt a jelenlegi helyzetről Végrehajtói szerep, vagy újító arculat” címmel. Részletesen szóba kerültek a tanítási tanulási folyamatok és a tankönyvek tartalmi kérdései. 
 • Szabadi Ilonka emléktáblájának avatására került sor 2014. május 15-én csütörtökön Budapesten, XI. kerület Hamzsabégi út  12. szám előtt 10.30 órai kezdettel. A zuhogó eső ellenére több mint 30-an voltunk jelen. A XI. kerületi Önkormányzat részéről Molnár László alpolgármester, az MPT részéről Trencsényi László és Fábry Ilona, a ház lakói nevében Molnár István és a rokonok koszorúztak. Molnár István és „A Kisgyermek” szakmai folyóirat szerkesztőségi tagjai és szerzői emlékeztek egy-egy idézettel azokra a nevelési örökérvényű értékekre, melyek évtizedek óta és ma is fontos elvként vannak jelen az intézményes magyar kisgyermeknevelésben, Szabadi Ilona írásaiban (Angyalfiné Varga Julianna, Balla Krisztina, Kiss Anita, Márföldi Erika, Ormai Vera, Villányi Jutka). Végezetül elmentünk megnézni a gyermekműsort az Újbudai Csicsergő Óvodába, ahol a Kék cinke csoportjának táncában gyönyörködtünk.
 • Várakozáson felül nagy volt az érdeklődés a Pikler – Lózcy programon 2014. szeptember 13-án. 100-an voltunk, és e magas létszámból a bölcsődei kisgyermeknevelők 58-an jöttek el. E mellett óvodapedagógusok, orvosok, pszichológusok, oktatók, kutatók, szülők, szakmai szervezetek képviselői hallgatták az előadásokat, nézték a filmeket, és aktívan vettek részt a szakmai nap programjában. Tardos Anna a Magyarországi Pikler-Lóczy Társaság elnöke ismertette munkásságuk állomásait, érdemeit, jelenlegi helyzetüket. A pikleri bölcsődei munkáról Hafner Judit vezető gondozónő beszélt, és ezen belül a gondozási tevékenységet fejtette ki hosszabban, melynek gyakorlati megvalósulását videókkal szemléltette. Papp Szilvia gyógypedagógus pedig a játszó tér, játéktérben szervezett tevékenységekről beszélt, és szintén filmeket mutatott be.

E kapcsolatfelvétellel szintén a szakmai szervezetekkel történő együttműködés megteremtése volt a cél – az ismeretek megszerzésén, terjesztésén kívül.

 • 2014. november 22-én több részből állt a program: elhangzott az elmúlt 5 év munkájának értékelése, szakmai ajánlások, vélemények hangzottak el. és  megtörtént a vezetőségválasztás.

E mellett Ki hat kire, mi hat mire? Felnőttek együtt a gyerekekért” címmel Bakonyi Anna felvezetése után a megjelent területek képviselői fejtették ki nézeteiket több mint fél száz hallgatóság előtt.

Tehát szót kapott a Bölcsőde, az Óvoda, Pikler-Lóczy Intézet, Csana, AOSZ (Autisták Országos Szövetsége), AURA (Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület), Kórházpedagógusok Egyesülete, a pápai NATO bázison interkulturális óvodai nevelés képviselői, szülői oldal is, ahol az együttnevelési formák kerültek elő, valamint a 115 éves dokumentumokra hivatkozással a gyermekvédelem. Az alapképzés szakmai fontossága, és az óvodavezetői kihívások mellett még sok téma került felszínre. Hozzászólások sora erősítette és tette tartalmassá a szakmai délelőttöt. Szöllősy Tibor pszichológus köralakítással és kézfogással erősített meg zárszóként – hogy összefogásra, egymásra figyelésre van szüksége gyerekeknek, felnőttnek egyaránt. Csak így lehet előbbre lépni.

A szakosztályi rendezvényeken a szakosztály részéről a meghívott vendégek, a közreműködők, az aktív tagok könyveket, vagy emléktárgyakat kaptak munkájuk elismeréseként. Megpróbáltuk a szakmai információáramlást segíteni: minden alkalommal események, tevékenységek kerültek ismertetésre, valamint Krasznár és fiai könyvesbolt munkatársai árusítottak könyveket.

A saját rendezvényeink mellett a tagság tagjai közül többen a következő tevékenységekben vettek részt:

  • „Közösségteremtő párbeszéd” konferencián (NEST, SZIFON szervezés),
  • „Szülőnek lenni” programban,
  • bölcsődei szakmai napon (Budaörs),
  • Staféta táborban,
  • az első Pikler díj átadásán,
  • az Óvodamúzeum átadásán,
  • a Kiss Áron Játéktársaság rendezvényein,
  • Honismereti szakmai konferencián Veszprémben,
  • Prevenciós szakosztály konferenciáján,
  • PECIFO összejöveteleken,
  • „Felnőtt tanulók hete” rendezvényein (baranyai és nógrádi tagozati rendezvényeken, könyvbemutatón)

A Kisgyermek szakmai folyóirat további „életben tartása” megtörtént. Fontos feladat lenne az önfenntartás megvalósítása, de ehhez még több menedzser-tevékenységre és a tagok aktívabb terjesztő munkájára van szükség.

Összegezve: teljesítettük tervezett programjainkat, a változásokkal kapcsolatos konkrét feladatok segítését, a szakmai civil szervezetekkel a kapcsolatépítés erősítését, a közös szakmai programok szervezését, hálózattá alakulást a kisgyermeknevelés területén.

 

Terveink 2015 évben

Célunk, továbbra is annak biztosítása, hogy az MPT részéről „mindig kapjál valamit, amit magaddal viszel, ami erőt ad, valamint nyitottabb és tájékozottabb légy a szakmai életben”. 

Tervezett programokról:

A beszámoló és a tervezési időszak hónapjában sem állt meg a munka.

 • 2015 január 16-án Béres Mária gyógypedagógus tartott előadást délelőtti és délutáni időpontban: „Kis lépések nagy tanulságokkal SNI gyermekek „fejlesztése” másként, máshogyan” címmel, melynek összegzése olvasható a honlapon. (Összesen 166 an voltak a programon.)
 • 2015. január 24-én szombaton kerül sor a már tavaly ősz óta tervezett összevont szakosztályi ülésre ahol a „Nemzetiségi és multikulturális nevelés jelenkori jellemzői kisgyermekkortól felnőttkorig” szóló témáról beszélgetünk meghívott előadókkal, érintett kollégákkal. Cél a nemzetiségi és Multikulturális Szakosztály munkájának erősítése, kapcsolatépítések.   
 • Bakonyiné Vince Ágnes 90 éve születésnapjának méltó megünneplését szervezzük a nógrádi kollégákkal együttműködve.
 • Gyóni Lajosné Zoska búcsúztatásán Bakonyi Anna emlékezik, és tervezzük a bekapcsolódást a Lengyel Intézettel szervezett emléknapba.
 • A 125 éves évfordulóra készülve a Fővárosi Tagozattal és a Neveléselméleti Szakosztállyal együtt tartunk egy emlékülést az első félévben.
 • A második félévben „Együtt és jól – differenciált kommunikáció a családokkal” címmel szakmai napot szervezünk. 

Egész évi munkát átölelő tevékenységeink:

 • „A Kisgyermek” lap szerkesztősége felhívást tesz közzé, hogy a 125 éve fennálló bölcsődék, óvodák nevét, címét összegyűjtsük, és idézzük fel az akkori nevelési értékeket.
 • Az évek óta készülő lexikoni munkálatokkal kapcsolatban profilváltást tervezünk. Szakmai megbeszélések keretében a következő elvek alapján kerül a munka módosításra és megvalósításra:
  • rendező elvet dolgozunk ki,
  • címváltozást ajánlunk,
  • szakmai témacsoportokat hozunk létre,
  • „A Kisgyermek” lap profilját is bővítjük az elkészült anyagok megjelentetésével.

Mindezen munkálatokkal szeretnénk segíteni a szakmai információáramlást.

 • Az IFA és az MPT Kisgyermeknevelési szakosztályának közös pályázati anyagát készítjük elő a baranyai és a nógrádi tagozati óvodai szakembereivel.
 • Bekapcsolódunk a Staféta tábor programjába.   

Nyitottak vagyunk minden közös munkára és tevékenységekre más szakmai civil szervezetekkel, hogy a szakmai életet erősíteni tudjuk.

2015. január 22.

Angyalfiné Varga Julianna   Bakonyi Anna   Farkas  Anikó    Nyitrai Ágnes  Villányi Jutka

a szakosztály vezetősége

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?