A Kisgyermeknevelési Szakosztály tervei 2019

A Kisgyermeknevelési Szakosztály tevékenységeinek átgondolása – Emlékeztető

hely, idő: ELTE PPK  2019. március 8. – Kibővített vezetőségi ülés aktív tagok bevonásával  (24 –en voltunk)

Munkánk eddigi tevékenységeit vettük sorra, valamint továbblépési utakat kerestünk. A tartalmas, konkrét hozzászólások alapján sok probléma és tennivaló fogalmazódott meg.

Az első másfél órában sok gondolat felmerült, amiből látszik, hogy nagyon színes képet mutat az iskoláskor előtti nevelés megvalósítása Budapesten és a kerületek között is, és ugyanezt igazolták a vidéki városokból jött kollégák is. Színes a kép a tartalmi munkától kezdve a működtetésen át, az intézmények dolgozóinak testi, lelki életét tekintve is, és többségében nem pozitív. Kevés helyen őrzik meg és viszik tovább a nevelési értékeket, vannak innovatív folyamatok, de többségében a gyermekközpontú tevékenységek háttérbe szorulnak. Túlhajszoltság, és fásultság uralkodik.  Megállapítottuk, hogy sok tennivaló van, amire oda kell figyelnünk.  Olyan szakmai programokra van szükség, ami megvilágítja, hogy a mai kor gyermekének mire van szüksége, és mivel lehetne jobbá tenni a gyermekkort gyermekintézményeinkben.

Megköszöntük Farkas Anikó vezetőségi tagunk vezetőségi munkáját, örülünk, hogy továbbra is támogatja munkánkat, velünk együtt gondolkozik a kisgyermeknevelők munkájának támogatásán.

A következő feladatok kerültek megfogalmazásra, amely területeken szervez az MPT Kisgyermeknevelési Szakosztálya szakmai vitákat, tanácsadást, módszertani ajánlásokat a helyi igények és szükségletek figyelembevételével.

  • Szükség van olyan szakmai tartalmú tapasztalatcserék szervezésére, ami támogatást adna a most aktuális vitás kérdésekben – IKT eszközök a kisgyermeknevelésben, a szobatisztaság kora és hogyanja, tiszta és vegyes csoportok szervezésének előnyei és hátrányai, a másság elfogadása és az ezzel járó feladatok megoldási módjai, cumizás szerepe a gyermek életében, továbbra is óvoda-iskola átmenet stb. Egy-egy témában délutáni órákban sor kerül helyi szervezésekre a kisgyermekek körül élő felnőttek közös gondolkodásának megszervezésével. Itt kapnak szerepet erősebben az ország különböző területén szerveződő MPT Kisgyermeknevelési Szakosztály alegységeinek programjai.
  • szeptember 27-ére tervezünk egy olyan szakmai napot, ami a Másképpen fejlődő gyermekek óvodai nevelése (pszichés zavarok, figyelemzavar, hiperaktivitás, stb.), együttneveléssel foglalkozik, ami a MAPE szakmai ajánlása alapján szeretnénk megszervezni. Ezzel kapcsolatban lesznek eszköz és módszertani ajánlások is, több résztvevővel, akik bemutatják saját módszereiket és eszközeiket.
  • Az MPT Staféta táborában (2019, június 20-23.) Orosházára várjuk a staféta átadó és átvevő kollégákat. Ez a felnőtt-tanulás egyik megvalósítási módja, és egyben pedagógiai munkáságunk fejlesztő tevékenységének egyik állomása.
  • Továbbra is, most már 4. alkalommal, kiemelten támogatjuk a 4. JÁTSSZUNK MINDANNYIAN! országos játéknapot, mellyel a Világ-játéknaphoz kapcsolódunk -, szervezésére 2019 szeptemberének harmadik hetében kerül sor szeptember 19-20-21-22 napok valamelyikén a helyi igények és lehetőségek alapján. Ennek támogatását, a szervezésben való bekapcsolódást, támogatást kérjük minden MPT tagunktól. Ez az ingyenes játéknap jól segíti a helyi lakosság teljes korosztályának – a játéktevékenység során szerzett – közös élménnyel létrehozható közösségfejlesztő tevékenységeit. Vállaljuk, hogy játékajánlást készítünk a szervezőknek, és honlapot hozunk létre ebben az évben. Ezen olvashatók lesznek az elmúlt évek szervezett programjainak beszámolói is, amelyek most A Kisgyermek  újságban olvashatók.  ( akisgyermek.hu).
  • FACEBOOK zárt csoportot hozunk létre az MPT Kisgyermeknevelési szakosztálya elkötelezett tagjaival. Tájékoztatót adunk közre a Magyar Pedagógiai Társaság munkájáról, kiemelten a kisgyermeknevelés érdekében végzett tevékenységekről, állásfoglalásokról. Szakmai témákkal, szakinformáltság minőségi megvalósításával, ajánlásokkal, viták szervezésével, a szakmai fejlesztés (szóbeli-és videós) nyomon-követésével szeretnénk támogatni a kisgyermekneveléssel foglalkozó felnőttek személetének formálását és tevékenységeit. A csoporthoz való tartozás feltételei: MPT tagság, tagdíjfizetés és A Kisgyermek újság megrendelése.
  • Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért, vagyis a felnőtt-tanulás őszi eseménysorozatában a kisgyermekek körül élő felnőttek tanulási módjairól tartunk szakmai eszmecseréket kis körű helyi rendezvények támogatásával. Ebben az MPT elkötelezett tagjai vállalnak munkát a helyi igények alapján.
  • Ősszel (2019 októberében) kerül sor Szabadi Ilona emléktáblájának koszorúzására Budapesten, a XI. kerületben. A Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési Szakosztály alapítója, elnöke volt 1967-tól 1986-ig, majd mint örökös tiszteletbeli elnök haláláig (2012-ig) kísérte figyelemmel, és adott tanácsokat a szakmai civil élet fejlesztése érdekében.
  • Továbbra is tervezzük a Kisgyermekenevelési Szakosztály újabb alegységeinek létrejöttét, mert a helyi szervezésű szakmai programok jobban szolgálják a helyi igények kiszolgálását. A már meglévő alegységeket erősítjük, támogatjuk.

Várjuk az MPT tagjai sorába a 0-tól 8 éves korig tartó nevelés iránt elkötelezett kollégák ötleteit, támogatását, igényeiket, szükségleteiket. Méltóan szeretnénk szolgálni a kisgyermekkori nevelés ügyét minden területen.

A Kisgyermeknevelés Szakosztály vezetősége nevében

Villányi Györgyné Jutka

Vélemény, hozzászólás?