A Magyar Pedagógiai Társaság elnökségének

ÁLLÁSFOGLALÁSA

a magyar oktatás helyzetéről

2016. január 16.

……………………………………………………………………………………………………..

  1. A MPT küldetése – alapszabályi kötelezettsége – szerint figyelemmel kíséri a magyar oktatás – közoktatás, felsőoktatás, szakképzés, felnőttképzés, a továbbiakban együtt oktatás – helyzetét, aktivitásával, észrevételeivel, kritikájával, javaslataival, minden munkaformájával az iskolahasználók, elsősorban a gyerekek-fiatalok érdekeit, az oktatásügyi progressziót, a magyar társadalom fejlődésének érdekét szolgálja. Az MPT saját szerepe értelmezése szerint nem kíván aktuális oktatáspolitikai viták részese lenni. Megszólalásaiban az oktatás-nevelés folyamatainak szakmai-tudományos megközelítését tartja fontosnak, állásfoglalásai, kezdeményezései, civil szakmai szervezeti gyakorlata szakmai-tudományos indíttatásúak.

  1. Az MPT az elmúlt években az oktatási rendszer alakulásával, és konkrét ügyeivel kapcsolatban, számos alkalommal fogalmazta meg észrevételeit. Ezek egyenként is és összességében is annak az aggodalomnak a szakmai-tudományos kifejtését jelentették, mely abban foglalható össze, hogy a magyar oktatás folyamatai kedvezőtlen fordulatot vettek, a folyamatok, s az ennek nyomán kialakult helyzet sem a magyar oktatás hagyományainak, sem az oktatás nemzetközi trendjeinek nem felel meg. Ezt tükrözték vissza az elmúlt évek  nemzetközi összehasonlító vizsgálatai, mérések, elemzések is.
  1. A magyar oktatás helyzete 2015/16 fordulóján a válság tüneteit mutatja. Az oktatásban dolgozó pedagógusok – óvónők, tanítók-tanárok, oktatók – különböző okok miatt, de egybehangzóan fogalmazzák meg éles kritikájukat, fogalmaznak meg a válsághelyzet megoldásra vonatkozó követeléseket. E kritikához, követelésekhez a korábbiakhoz képest nagyságrenddel több pedagógus csatlakozott egyénenként, tömegével támogatják e megszólalásokat teljes nevelőtestületek is, és csatlakoznak szülők, a társadalom különböző területén tevékenykedő emberek, szervezetek. Ez olyan figyelmeztető jelzés, ami mellett az oktatásról felelősen gondolkodó szakemberek és szervezetek, valamint az oktatással kapcsolatban döntéshozói helyzetben lévő emberek nem mehetnek el.

  1. Az MPT elnöksége és szervezeti egységei a továbbiakban sem kívánnak minden aktuális oktatáspolitikai kérdésben állást foglalni, de a Társaság a szakmai-tudományos megalapozottságú véleményét a továbbiakban is kifejti minden olyan kérdésben, ami az oktatás fő folyamatait érinti, minden olyan lényeges kérdésben, ami az oktatás eredményességét, hatékonyságát befolyásolja, minden olyan kérdésben, ami az iskolahasználók elégedettlenségével-elégedettségével összefügg, ami az oktatásügy társadalmi helyzetét érinti. Tesszük ezt még akkor is, ha a körülmények alapján úgy látjuk, véleményünkkel a döntéseket nem tudjuk befolyásolni, mert a véleményezés a véleménykérők részéről csak kipipálandó formalitás.
  1. Az MPT úgy értékeli, hogy a jelenlegi helyzetben az oktatás működőképességét a rendszer „tehetetlenségi nyomatéka” és a pedagógusok lelkiismeretes munkája tartja fenn. Ez hosszú távon nem maradhat így. Az iskolák – Herman (Miskolc), Kölcsey (Budapest), Teleki (Budapest), Zimándy Általános Iskola (Törökbálint), Bóbita Óvoda (Zugló), Illyés (Budaörs), mások – nevelőtestületeihez hasonlóan úgy látjuk, hogy alapvető kérdésekben látszik szükségesnek az oktatási rendszer elemeinek, működésének, szabályozásának módosítása. Ezt a módosítást viszont a korábbi gyakorlattal, az együtt-nem-működéssel szakítva, csak széles körű társadalmi egyeztetés eredményeként lehet kialakítani, megvalósítani.

  1. A Magyar Pedagógiai Társaságot 125 éves múltja kötelezi. A Társaság minden történelmi helyzetben a pedagógiai progressziót képviselte, képviseli ezt ma is, és szándéka szerint képviselni kívánja a jövőben is. Ez azt is jelenti, hogy szükség esetén az oktatási rendszer válságának meghaladását célul kitűző munkában, a szükséges korrekciók kidolgozásában erőforrásainak határáig készek vagyunk részt venni.

Budapest, 2016. január 16.

Kategória: MPT Elnökség | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?