Makarenko Munkabizottság: beszámoló és tervek

Makarenko Munkabizottsága
A Magyar Pedagógiai Társaság
Makarenko Munkabizottsága
beszámolója a 2015. évről

A munkabizottság az év folyamán önálló programot nem szervezett. Viszont részt
vettünk több, a MPT-hoz tartozó több munkabizottság, szakosztály és más szervezésű
közösségek fórumain Budapesten.
Retrospektív közösségi nevelési publikációkat gyűjtöttünk az 1990 előtti időszakból,
olyanokat, amelyek mai is értékei (lehetnek) a mai nevelési gyakorlatnak. Ezeket 2017-
ben fórumon ismertetjük, mert ekkorra megjelenik a 2016 végére tervezett kötet-kézirat
és ezt kötetben jelentetjük meg. Ez lesz a fórum vitaanyaga, természetesen középpontba
helyezve Makarenko és Petrikás Árpád, valamint más, kiemelkedő (hazai és külföldi)
teoretikusok, gyakorlati pedagógusok munkásságát.
Tagjaink különböző lapokban, folyóiratokban publikáltak e témakörből.

A Magyar Pedagógiai Társaság
Makarenko Munkabizottsága
2016. évi programja

  1. A munkabizottság célkitűzései

A tradicionális közösségi nevelés hagyományainak őrzése, és a mai pedagógiai lehetőségeken belüli érvényesítése a gyermekek érdekében.

Ebben partnernek tekintjük a szülőket, a pedagógusokat és azokat a civil és szakmai szervezeteket, amelyek tudatosan és aktívan vállalják a közösségi nevelés értékeit.

A munkabizottság programjaival, kapcsolatrendszerével, kiadványaival segíti, támogatja, ösztönzi a közösségi nevelés közösségi színterekben megvalósuló gyakorlatát.

Regisztráljuk a szakirodalom és a közpublicisztika e témakörbe tartozó írásait, és a munkabizottság tagjai számára, valamint egy szélesebb nyilvánossági körben ezeket ismertetjük.

Folytatjuk a közösségi nevelési tapasztalatokat tartalmazó kötetsorozat kiadását.

Fórumot szervezünk a közösségi neveléssel kapcsolatos iskolai és iskolán kívüli gyakorlatról.

Tagjaink részt vesznek más, a gyermekeket és a pedagógusokat érintő olyan rendezvényeken, amelyek kapcsolhatók céljainkhoz.

Egy, maximum két olyan személyt jutalmazunk Petrikás Árpád-díjjal, akik a közösségi nevelés elméletében és/vagy gyakorlatában kiemelkedő munkát végeztek/végeznek.

A munkabizottság szervezeti keretének erősítése, taglétszámának bővítése.

  1. Programok

Május első fele: Fórum a közösségi nevelés elméletével és gyakorlatával kapcsolatban.
Helyszín: Veszprém, MTA Területi Akadémiai Bizottság

November második fele: Egy iskola közösségi nevelési gyakorlata
Helyszín: Balatonalmádi

December: A közösségi neveléssel kapcsolatos kötet-kézirat összeállítása.

  1. PR-kapcsolatok: az MPT honlapja, országos és regionális szakmai és civil lapok, folyóiratok.

2016. január 25.

Tölgyesi József
a munkabizottság elnöke
tolgyesijdr@gmail.com

Kategória: Makarenko Munkabizottság | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?