A Magyar Pedagógiai Társaság Veszprém Megyei Tagozatának 2016. évi programja

 A tagozat több éves működési szünet után 2013. november 9-én alakult újjá. A cél az volt, hogy a korábbi évtizedekben eredményesen működött tagozat hagyományai alapján ismét a megye pedagógiai közéletének egyik jelentős szereplője legyen, s közvetítse a Társaság programjaival kapcsolatos feladatokat, teendőket, másrészt önálló rendezvényeivel adjon útmutatást az aktuális pedagógiai problémák megoldásához.

 1. Szakmai célok, feladatok

A közoktatásban végbement változások érzékenyen érintették a pedagógus társadalmat, az iskolák munkáját, s közvetve a tanulókat is. Ebben jelentős volt a közoktatás-irányítás központosítása, a pedagógus életpálya-modell bevezetése, a munkaidő átstrukturálása, a tankönyvkiadás államosítása, a Nemzeti Pedagógus Kar létrehozása stb. Ez utóbbit úgy értékelhetjük, mint a szakmai civil szervezetek –közöttük az MPT – bizonyos mértékű negligálását.

E megváltozott szakmai, közéleti közegben fontosnak tartjuk, hogy megyei szinten is képviseljük a közoktatás (a pedagógusok, az iskolák és a tanulók stb.) érdekeit, segítséget adjunk a problémák feltárásához, kezeléséhez. Ehhez – amennyiben szükséges –, javaslatot, ajánlást fogalmazzunk meg.

 

Fő céljaink a következők:

 • Legalább két tagozati rendezvény megtartása (esetleg az egyik alkalommal más szakmai szervezettel).

 • A taglétszám növelése, törekvés a tagdíjfizetések rendezettségére.

 • Kapcsolatot alakítunk ki a megye más szakmai-civil szervezeteivel.

 • Az aktuális és rövid távú szakmai problémák összegyűjtése, feldolgozása, kezelése.

 • Tagjainkat ösztönözzük, segítjük írásaik megjelentetésében.

 • Lehetőségeinktől függően időközönként megjelentetjük egy-egy tagunk tanulmánykötetét.

 • Megyei (és más) kiadású pedagógiai könyvek bemutatása.

 • Megyei programtervet készítünk a Társaság alapítása 50. évfordulójára (2017).

 • Vezetői szinten részt veszünk a Magyar Pedagógiai Társaság testületi munkájában. Megemlékezünk az alapítás 125. évfordulójáról.

 1. Munkaprogram

  1. Tagozati tanácskozás

Helyszín: Várpalota, Thury-vár tanácsterme
Időpont: 2016. május első fele
A program felelőse: Pál Lajosné, a tagozat elnöke

Program:

Köszöntő (Pál Lajosné)

Az MPT megyei tagozata története 1969-2015 között (Tölgyesi József)

Megyei kiadású (és más) pedagógiai könyvek bemutatása (Csiszár Miklós)

Szakmai beszélgetés aktuális pedagógiai, közoktatás-politikai témakörben

A Thury-vár kiállításainak megtekintése

Zárszó (elnök)

  1. Tagozati tanácskozás

Helyszín: Veszprém, MTA Veab-székház
Időpont: 2016. szeptember második fele
Meghívott társszervezet: MTA Veab alternatív pedagógiai munkabizottsága
A program felelőse: a tagozat elnöke és a munkabizottság titkára

Program:

Köszöntő (Pál Lajosné, Tölgyesi József)

Az alternatív pedagógiai programok helyzete, aktuális közoktatás-politikai problémái (a munkabizottság titkára)

Alternatív iskolai pedagógiai programok bemutatása. (Várpalota, Veszprém, Kapolcs, Balatonalmádi, Nemesvámos, Kapolcs, Zalahaláp)

Alternatív pedagógia témájú könyvek bemutatása

Javaslatok megfogalmazása.

Zárszó (elnök)

  1. Tagozati tanácskozás

Helyszín: Ajka, Városi Könyvtár
Időpont: 2016. október második fele
A program felelősei: Pál Lajosné, Tolnai Andrásné, Hoffmann-né Sipos Mária

Program:

Köszöntő (elnök és az ajkai elnökhelyettes)

Tájékoztató aktuális pedagógiai, közoktatás-politikai eseményekről

Megemlékezés az MPT megalakulása 125 évéről (meghívott előadó)

Két ajkai iskola pedagógiai munkájának bemutatása

Ajkai könyvek bemutatása (Városi Könyvtár munkatársa)

A 2017. évi programok megbeszélése

Zárszó (elnök)

 1. Pr-tevékenység

Terveinkről, munkánkról tájékoztatjuk a megyei napilapot (Napló), a rendezvényünk helyszíne szerinti helyi lapot, tájékoztatjuk a Társaság vezetőségét és írásokat adunk a honlap számára.

Várpalota, 2016. január 26. Pál Lajosné

a megyei tagozat elnöke

Kategória: Veszprém Megyei Tagozat | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?