A Makarenko Munkabizottság beszámolója és munkaterve

A Munkabizottság az MPT céljaival megegyezően, de sajátos munkaterületének megfelelően tevékenykedett. Ennek főbb feladatai voltak:

 1. A közösségi nevelés hagyományainak megjelenítése, jelenének széles körben történő megismertetése (előadásokkal, publikációkkal stb.)
 2. Petrikás Árpád emlékének, munkásságának őrzése, folyamatos bemutatása kéziratos munkáinak közlésével.
 3. Petrikás Árpád emlékdiploma átadása a közösségi nevelésben egy kiemelkedő munkásságot végzőnek.
 4. A közösségi nevelés témakörű kötethez kéziratok gyűjtése.
 5. Együttműködés a MPT munkabizottságaival (Korczak stb.).
 6. Emlékezés a közösségi nevelés kiemelkedő személyiségeire (évfordulójuk alkalmából).

A végzett munka:

 1. Szervezésünkben, társszervezésünkben több fórumon hangzottak el előadások közösségi nevelés témakörben. (Pápa, április 23; Bp. Emlékünnepség Füle Sándor90. születésnapja alkalmából; Farád, november 3-5. Kárpát-medenceineveléstörténeti konferencia.)

 1. Egy Petrikás Árpád-emlékdiploma átadására került sor.

 2. A közösségi nevelési kötethez az év folyamán 12 írás érkezett. A kötethez Petrikás-kéziratokat válogattunk.

 3. A tanácskozásokon megemlékeztünk több elhunyt pedagógus életútjáról, munkásságáról (Fonay Tibor, Gárdonyi Lajos, Tungli Gyula, Süle Sándor).

 4. Részt vettünk a MPT több rendezvényén. (Debrecen, szept. 17. Bajkó Mátyás-emlékülés; A társaság jubileumi programjai stb.)

2017. február 1.

Tölgyesi József
a munkabizottság elnöke

M U N K A T E R V
a 2017. évre

A Munkabizottság tevékenységi területei, tervei:

 1. A MPT céljaival, szellemiségével megegyezően a hazai pedagógia értékeinek közvetítése.

 2. A közösségi nevelés hagyományainak kutatása, publikálása, tanácskozások szervezése.

 3. Petrikás Árpád (1928-1999) pedagógiai örökségének ápolása.

 4. Petrikás-emlékdiplomák adományozása a közösségi nevelésben kiemelkedő munkásságot végző pedagógusoknak. (2 fő)

 5. A közösségi nevelési kötet anyagának gyűjtése, majd nyomdai előkészítése. (Megjelentetése: 2018. februárban Petrikás Árpád születése 90. évfordulójára.)

 6. A Petrikás Árpád és A. Sz. Makarenko jubileumi év (2018) februári és decemberi konferenciájának előkészítése. (Előadók felkérése, programkialakítás, pr-feladatok stb.)

 7. Felolvasó ülés a hazai közösségi nevelési nevelés helyzetéről (Veszprém, május).

 8. Részvétel közös programon Bp-en (valamelyik őszi hónapban, Korczak munkabizottság, Múltunk Öröksége Alapítvány, Mozgalompedagógiai Szakosztály stb.)

 9. A Munkabizottság névadója, A. Sz. Makarenko (1888-1939) pedagógiai munkássága értékeinek szakmai népszerűsítése.

 1. A közösségi nevelés témakörében megjelenő szakmai könyvekről ismertetők írása, ezek megjelentetése.

 1. Muzeális jelentőségű pedagógiai könyvek, eszközök, kéziratok pedagógiai gyűjteményekbe, múzeumokba történő elhelyezése.

2017. február 1.

Tölgyesi József
a munkabizottság elnöke

Kategória: Makarenko Munkabizottság | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?