A MPT Kerekgedei Makó Pál szakosztályának beszámolója és munkaterve

Beszámoló a végzett munkáról, 2016

Részt vettünk a jubileumi év rendezvényein. A Varga Tamás Napok keretében Pálfalvi Józsefné előadást tartott az elmúlt 125 év magyar matematikai tanterveiről. Az előadás ppt-jét mellékelem. Az ezévi Angol nyelvű szekció társelnöke Dr. Anna Rybak lengyel matematikadidaktikus volt. Az elhangzott és a poszter formában elküldött előadások az ELTE TTK Matematikatanítási módszertani központ honlapján olvashatók.

A 2016-os Varga Tamás Napok ngol nyelvű szekciójának programja itt olvasható.

Részt veszünk tudományos konferenciákon, részben azok megszervezésével, részben előadások megtartásával.

A MiMa, a Kézműves Matematika nemzetközi projektünk Success story minősítést ért el. A Tanító folyóiratban sorozat jelent meg a magyar iskolákban leginkább alkalmazható MiMa témákról.

Folytatódott a matematikatanítási TDK munka.

 

Tervek 2017-re

Tervezzük a szervezeti élet fejlesztését.

A Kisgyereknevelési szakosztály és a Tanító folyóirat segítségével szervezzük a MiMa eredmények terjesztését.

Bekapcsolódunk a NAT Matematika tantárgy és műveltségi terület felülvizsgálatába.

Részt veszünk a kecskeméti programban, amelynek célja, hogy Kodály Zoltán komplex pedagógiai elméletét, az annak megszületése óta eltelt változásokat figyelembe véve, felélesszük.

Folytatjuk a munkát a magyar matematikatörténeti kutatások összehangolásában.

 Budapest, 2017. január 10.

dr. Munkácsy Katalin
főiskolai docens
ELTE TTK
Matematikatanítási és Módszertani Központ

 

Kategória: Kerekgedei Makó Pál (matematika tanári) Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?