A Neveléslélektani Szakosztály Beszámolója a 2015-ben végzett tevékenységről és munkaterv 2016-ra

Beszámoló. Az elmúlt évre is a megszokott két előadást terveztem. Az első sikeresen meg is valósult (2015. április 28.), már ami az előadás tartalmát és színvonalát illeti. Szegfű Mária A tankönyvek nyelve: a szöveg értése és a szöveg nyelvtani szerkezete címmel tartott előadást empirikus vizsgálat alapján. A téma fontos és érdekes, a következtetések tanulságosak voltak, az előadást követő élénk vita-beszélgetés úgyszintén – a jelen lévő maroknyi részt vevő számára. Létszám tekintetében sajnos nem mondható sikeresnek az ülés, jóllehet tankönyvszerzőket, gyakorló pedagógusokat érintene, érdekelhetne a téma. Így aztán változatlan a tavalyi kérdésem: milyen módon lehetne növelni a résztvevők számát.

A második előadást magam tartottam volna a hiánytémának számító feladatszerkesztés témakörben, ez azonban váratlan ok miatt elmaradt. Ez az előadás az idei évben kerül napirendre

Munkaterv. Az egyik előadás tehát a feladatszerkesztés lesz. A másik téma a környezeti nevelés problematikája, ti annak szűk és tág értelmezése. Mindkét téma a jelenlegi nyomtatott taneszközök elemzésén alapul.

Ismét megpróbálkozom a hallgatóság létszámának emelésével. Reményeim szerint erre lehetőséget ad az a cikksorozat, amelyre a Tanító főszerkesztője felkért.

A tervezett feladatok legfontosabbika Rókusfalvy Pál professzor köszöntése 85. születésnapja alkalmából. Tervek szerint köszöntését a környezeti nevelésről szóló előadás keretében kellene megtartani tekintettel e területen kifejtett tevékenységére. Mivel a professzor a szakmai és közéletben, és közvetlenül a szakosztályban is, évtizedeken keresztül igen sokrétű és értékes munkát végzett, kívánatos lenne, ha köszöntése nemcsak a szakosztály belügye lenne, hanem a Társaság és az elnökség is részt venne a méltatásban.

Budapest, 2016. január 28.

Demeter Katalin
MPT Neveléslélektani Szakosztály

Kategória: Neveléslélektani Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?