A Prevenciós Szakosztály beszámolója 2016-ról

A szakmai munka egész évben folyamatos volt. A cikket készítő, tanulmányt író munkatársak 2015-től folytatott, kiadványra irányuló együttműködésének eredményeként az év során megjelent a Pedagógiai Prevenció első kötete. A kiadvány a preventív pedagógiai toposzokat 10 tartalmi egységbe sorolva jelöli meg.  Ezek a következők: 1.jel, 2.értelmezés, paraméter, skála, mennyiség és/vagy minőség, 3.ítélet, 4.döntés, 5. attitűd, 6.életciklus, a személy állapota, 7. mikroszituáció, akciók, tranzakciók, ténymegállapítás, 8.hatásrendszer, tanulság, előrelátás, 9.eseményszférák, 10.integrációs szintek. Ezekkel kapcsolatban a kiadvány 25 tanulmányt tartalmaz.

A neveléssel foglalkozó szakemberek sokféle tudás birtokában, sokféle professzió gyakorlóiként tevékenykednek. A képzési keretrendszerek nemzeti-, európai-, globális jelzővel  ellátva a korszerű követelmények összehangolt, modern oktatási módszerek alkalmazását lehetővé tevő elkészítését követelik meg. A szakemberek egymást támogató együttműködését elsősorban a nevelőképzés önálló professzionális arculatának kidolgozása szolgálja. Ez lehetővé teszi az elsődleges, másodlagos és harmadlagos jellegű beavatkozások növekvő eredményességét mind a megelőzés, mind a korrekciós, mind a képesség visszanyerését szolgáló folyamatokban. A tanulás, segítés, szocializáció olyan közös tennivaló tárháza, melyben mind az oktatás, mind a segítő foglalkozások, mind a társadalmi integráció valóságos együttműködést követel meg a sokféle végzettségű szakemberektől.

Az első kötet bemutatására sor került a Nemzeti Művelődési Intézetben.

A szakosztály önálló arculatát tablón mutattuk be az MPT 125 éves munkájára visszatekintő jubileumi konferencián. A preventív szempontok kiemelésével korreferátumot készítettünk a felnőttképzés, az egész életen át tartó tanulás témájához.

 

Terveink  2017-re

Műhelyfoglalkozáson találkoznak a tagok, a cikkek írói. 2016 novemberében megtartott foglalkozásunkon az év munkájaként további 30 téma került bemutatásra. A feldolgozott anyag cikkei 2017-ben a II. kötet részét képezik.  A II. kötet összeállítását áprilisban megtartandó műhelyfoglalkozásunkon véglegesítjük, az anyagot azt követően kiadjuk. Novemberre tervezzük az év második műhelyfoglalkozását, melyen majd a III. kötet anyagát állítjuk össze.

Ebben az évben az elektronikus felületeken is megismertetjük anyagainkat. Azokat a cikkeket, amelyeket a szerzők nagy terjedelemben készítettek el, honlapunkra tesszük fel. A papíralapú kiadvány a közös munka segédeszközeként szerepel jelenleg. Öt kötet elkészítését tervezzük. Évenként egy kötetet, amivel várhatóan 4 év múlva végzünk. Az öt kötet modulárisan felépített, képzési javaslatnak szánt anyagát egy kötetbe rendezzük. Ez a munka folyamatában új részleteket hoz felszínre.

Kategória: Prevenciós Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?