A Szakképzési Kollégium állásfoglalása

A Magyar Pedagógia Társaság Szakképzési Kollégiumának elnöksége megtárgyalta a szakképzésünk helyzetét és az alábbi állásfoglalást alakította ki.

Az iskolák fenntartója 2015. július 1-től az NGM illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal lett. Létrejöttek a szakképzési centrumok. Nem készült el a működéshez elengedhetetlen szervezeti és működési szabályzat, tisztázatlanok a hatáskörök, iskolák tagintézmények lettek, az igazgatók tagintézmény vezetők. Mi lesz az iskolai autonómiával (szakmai, pedagógiai, gazdasági, személyzeti)? Az elmúlt években az iskolák eszközparkja amortizálódott, nincsenek új beszerzések, javításra, felújításra, karbantartásra nincs pénz. A gazdálkodó szervek által befizetett szakképzési hozzájárulás több tíz milliárd forintja nem jut el az iskolákhoz.

A tanulókat, a szülőket és az iskolákat megtévesztő és bizonytalanságban tartó intézkedések sora nehezíti a működést:

  • Az iskolák átnevezése szakközépiskola – szakgimnázium, szakiskola – szakközépiskola felesleges megtévesztő, a magyar hagyományoktól idegen. Az NGM által közreadott indoklás szakmaiatlan.
  • A jelenleg 11. évfolyamon tanulóknak a szakmai érettségi vizsga követelményei nem ismertek, ez jogszabályellenes. Kötelező lesz emelt szinten letenni? Milyen részei lesznek a szakmai érettségi vizsgának? Mire jogosít a szakközépiskolai érettségi? Milyen irányban tanulhatnak tovább a szakközépiskolát végzettek? A kérdésekre nincs válasz!
  • A szakgimnáziumoknak új szakmai érettségi követelményeket dolgoznak ki. Ezek Okj- szakképesítések lesznek. Megnövelik a szakmai óraszámot? Ha igen, mi lesz a Nat-tal? Ha nem, akkor 1100 óra szakmai alapozás milyen szakképesítést ad? Új kerettanterveket, új modul rendeletet, új Okj-t, esetleg új Nat-ot akarnak kidolgozni néhány hónap alatt? Az MKIK által kiadott ütemterv igényes szakmai munkára és vitára nem ad lehetőséget. A szakgimnázium elképzelése hibás, értelmetlen, szembe megy a szakma és közoktatás fejlesztésének érdekeivel.
  • A szakiskolából alakuló szakközépiskolákban a heti 6 óra közismereti oktatásra 2 év alatt érettségi vizsgára történő felkészítést ígérnek. Ez nem megvalósítható, a tanulók és a szülők becsapását jelenti.
  • Az MKIK – kevés kivételtől eltekintve – nem tud gyakorlati képzőhelyeket biztosítani az évközi és az összefüggő nyári gyakorlatokhoz, pedig ez a jogszabályi kötelezettsége. Milyen duális képzés ez? A gazdaság szereplői többségükben nem rendelkeznek a gyakorlati oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. A jogszabályt a valós helyzethez és nem az álomvilághoz kell igazítani.

Végezetül pedig elfogadhatatlan, hogy pedagógus végzettség nélkül is lehet szakmai tantárgyakat tanítani. Ez a pedagógus szakma lenézése.

A Magyar Pedagógia Társaság Szakképzési Kollégiuma felajánlja együttműködését, szakmai kapacitását a felmerült gondok megoldására. Készséggel állunk rendelkezésükre szakmai megbeszélések, viták lefolytatására, várjuk visszajelzését.

Budapest, 2015. szeptember 21.

Szenes György
MPT Szakképzési  Kollégium
elnök

Kategória: Szakképzési Kollégium | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?