A Veszprém Megyei Tagozat tervei

A Magyar Pedagógiai Társaság
Veszprém Megyei Tagozata

2014. évi programja

A tagozat több éves működési szünet után 2013. november 9-én újra megalakult, amelynek a helyszíne Balatonfűzfő volt. Az ülésen régi és új tagok egyaránt részt vettek. Előadást tartott Trencsényi László ügyvezető elnök, és sor került új vezetőség választására is.

 1. Szakmai-közéleti célok és feladatok

A közoktatás totális átszervezése, az új törvények és jogszabályok, az új irányítási rendszer, a várható tankönyvellátás-átstrukturálódás, a Nemzeti Pedagógus Kar létrehozása alapvetően megváltoztatták azt a szakmai környezetet, amelyben a korábban kialakult miliőben működhettek az intézmények, s a pedagógusok számára számos civil pedagógus szervezet adott lehetőséget a vélemények generálására, összegzésére és az érdekérvényesítésre.

Az új helyzetben a korábbinál is kitüntetettebb helye és szerepe van a Magyar Pedagógiai Társaságnak, amely választott vezetői és tagsága közös munkája eredményeként sikerrel közvetítheti, teljesítheti a pedagógusok szakmai igényeit.

Ezekben szeretne partner lenni megyei tagozatunk.

Fő céljaink a következők:

 • A taglétszám növelése úgy, hogy a tagság lefedje az intézményi szinteket, s területileg is diffúz legyen.
 • Tagjaink  összegyűjtik, hogy melyek azok az aktuális és rövid távon megoldandó megyei és lokális (helyi) teendők, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a pedagógusok munkájához. Ez alapján feladattervet készítünk, amelyhez személyi menedzsereket jelölünk meg.
 • Kapcsolatot alakítunk ki a megye más pedagógus civil szervezeteivel, amely során közösen vállalkozunk egy-egy probléma megbeszélésére, a megoldási javaslatok megfogalmazására, valamint ezeknek a végrehajtására. Ennek kerete: közös tanácskozás, közös cselekvés.
 • Évenkénti legalább két tanácskozást tartunk változó helyszínekkel.
 • E személyes találkozások mellett a tagjainkat és partnerszervezeteinket a Tagozati Értesítő című lapunkban is tájékoztatjuk.
 • Tagjaink személyes szakmai irányultsága, érdeklődése alapján, az év folyamán alakítjuk ki hosszabb távú (2-3 éves) munkaprogramunkat.
 • Vezetői szinten részt veszünk a társaság testületei munkájában.
2.     A 2014-re tervezett tagozati tanácskozások:

1. konferencia

Helyszín: Balatatonfűzfő
Időpont: 2014. március 1. vagy 8. (mindkettő szombat)

Rendezők:

MPT ÁMK Szakosztály – ÁMK Országos Egyesület – MPT Veszprém megyei tagozat – Balatonfűzfő önkormányzat

Kb. 40 résztvevő (környékbeli intézmények, ÁMK-lista intézményei, szakemberek)

Munkacím:

Beszélgetés a helyi társadalmak művelődési folyamatainak egységéről

 1. Köszöntő – Marton Béla polgármester
 2. Több tulajdonos – egy műveltség (az ÁMK-típusú innováció tapasztalatairól) – Trencsényi László
 3. Várpalotai tapasztalatok – az iskola és a közművelődési színtér együttműködéséről az utóbbi három évben és az új helyzetben – Pál Lajosné
 4. Egy lakótelep  művelődési folyamatai és az intézményrendszer – Török Rita ÁMK OE elnök, ÚJKK igazgatója, Bp. Káposztásmegyer
 5. Művelődés a „város szélén” – egy fiatal kisváros tapasztalatai – Károlyiné Varga Éva iskolaigazgató, Kozármisleny, az MPT ÁMK szo. társelnöke

A konferencia tézisei:

 • A helyi művelődési folyamatok (szolgáltatások és öntevékenység) archaikus egységének modern rekonstrukciójának utópiája voltak Vészi János alfái.
 • A 70-es években indult nagy léptékű innováció (300 elem) csaknem fél évszázados története kalandos történet – kulturális antropológiai, művelődésszervezői tanulságai mellett politológiai, művelődésigazgatási, tanügy-igazgatási tapasztalatokkal is szolgál.
 • Nemzedékek közti kapcsolatok kihívására adható válaszok egyike volt, laikusok és értelmiségiek dialógusára mutatott példát, a formális-informális-nonformális művelődési tevékenységek, színterek szinergiáit mutatta fel, szervezett-épített terek jobb kihasználását ígérte, a közös művelődés terei szimbolikus üzeneteket hordoztak, „rejtett tantervi” üzenete volt.
 • Különböző kultúraközvetítő értelmiségiek szereztek egymásról hasznosítható tapasztalatokat
 • Megnőtt az önkormányzati felelősséggyakorlás a helyi közösségek művelődési igényeinek támogatásában
 • Jelenleg – új modell gyanánt – több szektorú a helyi művelődési folyamatokért viselt felelősséggyakorlás
 • szinte teljes körű állami felügyelet érvényesül az oktatásban
 • önkormányzati a kisgyermekkor nevelése, az ifjúság, a felnőtt világ művelődési támogatása
 • árnyalt, gazdagodó az egyházak szerepvállalása
 • megnőtt a piaci részesedés a non-formális, informális „szektorban”
 • Sok helyütt visszaszorult a család világába, kortárscsoportba (szubkultúrákba, akár kisebbségi zárványokba) az öntevékeny művelődés, a helyi kultúra korábban szerves része
 • A média a globalizált világban egyszerre ablak a világra, de egyszerre függöny is
 • Megnőtt a mobilitás – agglomerációs trombózisok alakulnak, kiöregszik (vagy lakosságot cserél a „city”, gettósodás, zsáktelepülések magára maradottsága, „agyelszívás” stb.
 • Van-e ilyen feltételek mellett „helyi kultúra”? Kell-e? Vannak-e lokális közösségek? Milyen minőségűek, elszigetelnek vagy integrálnak? Játszik-e ezekben szerepet kultúraközvetítői értelmiségi tudatosság? Milyen az infrastruktúra?
 • Melyek az együttműködés reális esélyei jelenleg a kulturális ágazatok között?

Készítette: Trencsényi  László

Felelős: Trencsényi László, Pál Lajosné

 1. konferencia

a) Előadáscím: A Magyar Pedagógiai Társaság Veszprém Megyei Tagozatának története

Az előadás a tagozat 1969-től napjainkig tekinti át a tagozat működését, amely
során a résztvevők megismerhetik

 • a megalakulás eseményeit,
 • a tagozat vezetősége változásait,
 • a   tagozat és munkabizottságai jelentősebb programjait,
 • a tagozat szakmai-tudományos és más kapcsolatrendszerét,
 • a tagozat nyomtatott kiadványait, a tagozati munka főbb sajtóanyagait,
 • összefoglaló azokról a pedagógiai innovációkról, amelyek szakmai támogatást adtak a megye közoktatása számára.

Az előadást powerpointos összeállítás kíséri.
Előadó: Tölgyesi József
Időpont: 2014. október 11. (szombat)
Helyszín: Várpalota, Thuri vár
Egyéb program: A Thuri vár és kiállításai megtekintése
Programfelelős: Pál Lajosné

b)      Pál Lajosné: Tájékoztató aktuális eseményekről, programokról

 

 1. Pr-tevékenység

Terveinkről, munkánkról tudósítjuk a megyei lapot (Napló), valamint a rendezvényünk helyszíne szerinti helyi lapot, s tájékoztatót küldünk a társaság elnökségének.

2014. január 20.

                                                          Pál Lajosné
                                               a megyei tagozat elnöke

Kategória: Veszprém Megyei Tagozat | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?