Az első beérkezett beszámoló és munkaterv

Beszámoló és munkaterv

a Magyar Pedagógiai Társaság pályaorientációs szakosztályának 2018-as tevékenységéről

Szakosztályunk mozgalmas évet zárt. Szakmai rendezvényeink mellett aktívan részt vettünk a Pedagógiai Társaság tevékenységében, a Szakképzési Héten és a Tanulás Ünnepén,  véleményeztük a NAT-ot és felvettük a kapcsolatot a köznevelés és szakképzés háttérintézményeivel is.

A beszámolóban felsorolt eseményekről bővebben a http://pedagogiai-tarsasag.hu/category/szakosztalyok/palyaorientacios-szakosztaly/ oldalon lehet olvasni, ahol az előadások prezentációi és fotói is megtekinthetők.

 

1. Szakmai rendezvények

Négy nagysikerű szakmai rendezvényünk volt, ezek egy részét társszervezetekkel együtt szerveztük. Minden rendezvényünket meghirdettük az MPT honlapján, és ugyanott be is számoltunk róla. A beszámolók megjelentek a Munkaügyi Szemlében, ill. az Opus et Educatio-ban. A rendezvényekre általában a tankerületeknek és a szakképzési centrumok is küldtünk meghívót.

A Szent István Egyetem a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézete volt a főszervezője az április 6-i gödöllői „18 éves a „Gödöllői Pályaorientációs Iskolacímű országos szakmai konferenciának, amelyen társszervezőként szerepeltünk.  Az esemény plenáris üléssel kezdődött, majd munkacsoportokban tekintették át a pályaorientáció gyakorlatát az általános iskolákban, a szak/gimnáziumokban és az iskolai oktatáson kívül. (Kenderfi M. Munkaügyi Szemle 2018/4 https://drive.google.com/file/d/1A8l2wGmpGPxKBkOgNNgaob5VD0JrpsP7/view)

Május 22-én került sor a Magyar Pedagógiai Társaság Szakképzési Kollégiuma és a BME Tanárképző Központ által szervezett „25 éves a szakképzési törvény – Korszakos változások – új irányok” c. konferenciára, amelynek Szakképzés és életpálya szekcióját szakosztályunk rendezte. A szekcióban Bprbély-Pecze Tibor Bors, é Fehérvári Anikó, Mártonfi György előadásait követően kerekasztal-beszélgetésen tekintettük át a jelenleg folyó pályaorientációs projekteket, Ütőné dr.Visi Judit (Oktatási Hivatal, EFOP-3.2.13-17),  Danyi Vilmos (NSZFH GINOP-6.2.4-VEKOP/16) és Fűrész István, (Székesfehérvári önkormányzat pályaorientációs programja) részvételével. A szekció tapasztalatairól cikkben számoltunk be az Opus et Educatio tematikus számában.( Opus 5. évf. 3. szám;  http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/270/466)

Immár hagyománynak tekinthető a Heves megyei Pedagógiai Szakszolgálattal és az Eszterházy Károly Egyetem Pályatervezési Irodájával közös rendezvényünk. A szeptember 6-án az Eszterházy egyetem csodálatos dísztermében tartott „A pályaválasztási tanácsadás jelene, jövője és fejlesztési lehetőségei” című egész napos rendezvényen – amelynek szervezői között idén az Oktatási Hivatal is szerepelt – csaknem százan vettek részt. A szakmai rendezvény legfőbb célja az volt, hogy bemutatkozzanak az aktuálisan futó országos, tankerületi és egyetemi pályaorientációs fejlesztési projektek. A rendezvényre a szakszolgálat EFOP 3.2.5-17-2017-00043 azonosító számú „Az Egri Tankerületi Központ MTMI készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése, pályaorientáció megvalósulása mellett” elnevezésű projektje keretében került sor. Előadók, műhelyvezetők voltak: Szilágyi Klára, Ütőné Dr. Visi Judit, Tajtiné Lesó Gyöngyi, Fazakas Ida, Lachata István, Kenderfi Miklós és Ivándy Tímea.

Második alkalommal szerveztünk közös szakmai műhelyt a Magyar Közgazdasági Társaság munkaügyi szakosztályával, amelyre ezúttal az MKT tanácstermében került sor, az Eiffel Palace Irodaházban, november 8-án. A „Munkaerőpiac által elvárt készségek” c. rendezvény címadó előadását Fazekas Károly, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont főigazgatója, az MKT elnökségi tagja tartotta. Ezt követően Juhász Ágnes, adott áttekintést A megváltozott készségigény és az új technikai lehetőségek hatása az életút-támogató pályaorientációra és a felnőttképzésre címmel. Az előadásokat követő beszélgetést Sum István moderálta. A rendezvényre akkora volt az előzetes érdeklődés, hogy a regisztrációt két napon belül le kellett zárni. Szerencsére az elkészült videók teljes értékűen pótolhatják a részvételt.

2. Részvétel a Magyar Pedagógiai Társaság munkájában

Szakosztályunk eleget tett a tagságból adódó feladatoknak. Ellenőriztük a tagdíjfizetést, kevés kivétellel részt vettünk a küldöttgyűléseken, a vezetői és a szakmai kollégium ülésein. A tisztújító közgyűlést megelőzően Véleményeztük az MPT munkáját, és javaslatokat tettünk az elnökségbe és a szakmai kollégiumba.

Javaslatunkra Borbély-Pecze Tibor Borst megválasztották a Magyar Pedagógiai Társaság alelnökének, Szilágyi Klárát a Szakmai Kollégium választott tagjának.

Részt vettünk a szakképzési törvény 25 éves évfordulójára szervezett konferencia előkészítő bizottságának munkájában, illetve az MPT NAT-tal kapcsolatos véleményének kialakításában.

Tagságunkat tájékoztattuk az MPT és a szakosztályok számunkra érdekes rendezvényeiről.

3. Szakpolitikai tevékenység

Szakosztályunk pályaorientációs szempontból véleményezte a Nemzeti Alaptanterv augusztus végén nyilvánosságra került tervezetét. Véleményünket elküldtük a vitában megjelölt címekre, felajánlva az együttműködést a tervezet véglegesítésénél, ill. a további munkákban. Sajnos, véleményünkre mindezidáig nem érkezett válasz. A végleges tervezetet nem ismerjük, így nem tudjuk, figyelembe vették-e valamelyik javaslatunkat.

Felvettük a kapcsolatot az OH-val és az NSZFH-val. Az OH  munkamegbeszélésre hívott, amelyen az OH részéről Brassói Sándor köznevelési elnökhelyettes és Ütőné dr. Visi Judit szakmai vezető, EFOP-3.2.13-17 projekt szakmai vezetője vett részt.

Egyelőre a megbeszéléséket nem követte szakpolitikai jellegű együttműködés, de az OH és az NSZFH illetékesei előadóként és hallgatóként rendszeresen részt vettek rendezvényeinket. Az OH társszervezője volt az egri rendezvénynek, és várhatóan hasonló rendezvényre kerülhet sor a jövő évben az NSZFH-val együttműködve is.

4. Egyéb

Szakosztályunk tagjait és az érdeklődőket tájékoztattuk a pályaorientációval kapcsolatos fontos eseményekről, pályázatokról.

Az EPALE pályaorientációs közösségében tudósítottunk szakosztályunk rendezvényeiről. 

Bár figyeltük a pályázati kiírásokat, eddig nem sikerült számunkra megfelelő pályázatot találnunk.

Nemzetközi téren a szakosztály elnöke továbbra is részt vett mind a Szakképzési és Iskolai Tanácsadók Világszövetségének (IAEVG) elnökségi munkálatainak, mind pedig a Karrier Tanácsadás és Közpolitika Központ (ICCDPP) tevékenységeiben. Mindkét tevékenység ellátása önkéntes, amelyhez semmilyen anyagi támogatást nem kapunk.

A tagjainkkal és a közvéleménnyel való kapcsolattartásra a Társaság honlapjának szakosztályi aloldalát használtuk, az aloldal kezelésére megkaptuk a jogosultságot. Továbbra is birtokunkban van az llg.hu doménnév és az MPT Pályaorientációs Szakosztály FB oldal. Előbbit sajnos egyáltalán nem, utóbbit pedig nem eléggé hasznosítjuk.

Diplomamunkaként elkészült egy, a  pályaorientációs fogalmakkal foglalkozó anyag, amelyre megalakulásunk óta vártunk. Ez kiindulópontja lehet egy, a szakosztály által hitelesített és megvitatott pályaorientációs fogalomtárnak.

 

5. Megfelelés a munkatervnek

A tervezett négy szakmai műhely megvalósult, de a témákban változások voltak. Mivel két olyan közös szervezésű rendezvényre is sor került, amire nem számítottunk előre, elmaradt a tervezett Pályaorientáció a felnőttképzésben c. műhely, illetve az NSZFH-val közös rendezvény a szakképzési centrumokban dolgozó pályaorientációs felelősök szakmai ismeretei bővítésének segítésére, tapasztalataik megismerésére. Javasoljuk, hogy ezek kerüljenek be a 2019-es munkatervbe.

 

Nem került sor a kapcsolatfelvételre a Családsegítő Központokkal, illetve a Magyar Pszichológiai Társaság Tanácsadási Szakosztályával, azonban más területeken – MPT szakosztályai, civil szervezetek, döntéshozók – kapcsolataink bővültek.

 

*

MPT Pályaorientációs Szakosztály munkaterve a 2019-es évre

Tervezet

 

2019-ben az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

 

 • Közös rendezvény az NSZFH-val a szakképzési centrumokban dolgozó pályaorientációs felelősök szakmai ismeretei bővítésére, tapasztalataik megismerésére (a pedagógiai szolgálatokkal közösen tartott egri rendezvény mintájára) – Tervezett időpont: 1. negyedév, felelős: Juhász Ágnes – egyeztetés folyamatban
 • Pályaorientációs rendszerek összehasonlító vizsgálta. Műhely az NSZFH és az OH pályaorientációs döntéshozóinak bevonásával (szakosztályi előadások után kerekasztal-beszélgetés) – informális egyeztetés megtörtént. Tervezett időpont: május, felelős: Juhász Ágnes
 • A pályaválasztási tanácsadás jelene, jövője és fejlesztési lehetőségei. 3. egri pályaorientációs konferencia a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya, az Eszterházy Károly Egyetem és a Heves megyei Pedagógiai Szakszolgálat közös rendezésében, az EFOP-VEKOP projektek pályaorientációs komponenseiben dolgozók részvételével – Tervezett időpont: szeptember eleje, felelős: Fazakas Ida.
 • Egész életen át tartó tanulás és életút-támogató pályaorientáció (LLL és LLG). A Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztályával és a Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttképzési Szakosztályával közös rendezvény – tervezett időpont: november 14, felelős: Borbély-Pecze Tibor Bors.
 • Szükség szerint állásfoglalást alakítunk ki a szakterületünket érintő oktatáspolitikai dokumentumokról, intézkedésekről, elképzelésekről, felkérés esetén véleményezzük azokat, ill. javaslatokat dolgozunk ki. – Felelős: Juhász Ágnes
 • Novemberben megtartjuk a szakosztály éves közgyűlését.
 • Részt veszünk az MPT rendezvényein, vezetői és szakmai kollégiumainak ülésein, küldöttgyűlésén.
 • Az EPALE pályaorientációs közösségében tudósítunk szakosztályunk rendezvényeiről és vitaanyagként felhelyezzük állásfoglalásainkat. – Felelős: ?
 • Nemzetközi téren a szakosztály elnöke továbbra is részt vesz mind a Szakképzési és Iskolai Tanácsadók Világszövetségének (IAEVG) elnökségi munkálatainak, mind pedig a Karrier Tanácsadás és Közpolitika Központ (ICCDPP) tevékenységeiben. Mindkét tevékenység ellátása önkéntes, amelyhez semmilyen anyagi támogatást nem kapunk.
 • Részvétel az IAEVG 2019. szeptemberi pozsonyi konferenciájának szervezésében (szakosztály elnöke)

 

 1. november 26.

                                                                                               MPT POSZ vezetősége

 

Kategória: Pályaorientációs Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?