“Az értelemig és tovább: Konferencia a felsőoktatásról”

MEGHÍVÓ

a Magyar Pedagógiai Társaság megalakulása 125. évfordulója alkalmából rendezett emlékév nyitó rendezvényére, amelyet

 

“Az értelemig és tovább: Konferencia a felsőoktatásról” címmel,

 

2016. április 15-én, pénteken, 9.30-tól 15.30 órakor tartunk

az ELTE PPK aulájában

(1075 Budapest Kazinczy u. 23-27.)

A Magyar Pedagógiai Társaság (MPT) megalapításának 125 éves, fordulatokkal teli történetét áttekintve megállapíthatjuk, hogy 2016 az oktatás éve is. Számos értékütközés és működési probléma tanúi vagyunk a közoktatás, a szakképzés és a felnőttképzés mellett a felsőoktatásban is. Az állandó változás, többek között az intézményi összevonások és szétválasztások, a pénzkivonás, az autonómia korlátozása rendre felveti a kérdést, ebben az instabil környezetben a forráshiányos magyar felsőoktatás képes-e megőrizni helyét az egyetemek világrangsorában, hogyan képes magas minőségű tudással rendelkező és versenyképes diplomás populációt kibocsátani? És egyáltalán, mikor lesz idő és energia olyan válaszra váró kérdésekkel foglalkozni, mint a felsőoktatás szerepe az értelmiségivé válásban és a modernizációban, hogyan lehet szorosabbá tenni a munkakapcsolatot a tudományos kutatást reprezentáló akadémiai szféra és az oktatási gyakorlat között, hogyan illeszkednek a hazai felsőoktatás kívánt vagy kierőszakolt reformelemei az európai felsőoktatási reformfolyamatokba, röviden szólva: mi az egyetem értelme napjainkban. E témákról szóló előadások után a konferencia szabad asztalbeszélgetései számos akut kérdésre keresik az itt és most adható válaszokat. Kiemelten a felsőoktatás, az állam és a (munkaerő)piac közötti kapcsolatot és a „beleszólások” jogát; a felsőoktatás és szocializáció témakörében az egzisztenciális jólét és a mentális jóllét viszonyát, valamint az ezekre ható gazdasági, társadalmi és politikai környezetszennyezést; továbbá hogy mi volt és mi lehet a mai világban az értelmiség küldetése, annak érvényesülése a felsőoktatás destabilizáló tényezői közepette.

Várunk minden olyan érintettet és érdeklődőt, aki felelősséget érez a hazai felsőoktatás alakulása iránt és van véleménye arról, hogyan lehetne a felsőoktatást igazán az emberi tőke fejlődésének szolgálatába állítani.

2016. február 20.

Mátrai Zsuzsa

Kraiciné Szokoly Mária

a Felsőoktatási Szakosztály
elnöke

az MPT alelnöke,
az Emlékbizottság titkára

            

 

Tervezett program

9.30-10.00: Regisztráció

10.00-12.00: Plenáris ülés

10.00-10.30: Kelemen Elemér, az Emlékbizottság tagja: Értelmiség és modernizáció – a Magyar Pedagógiai Társaság történelmi küldetése

10.30-11.00: Hunyady György akadémikus:  Az akadémiai szféra és az oktatás ügye

11.00-11.30: Fábri György dékán-helyettes: Az egyetem értelme

11.30-12.00: Halász Gábor egyetemi tanár: A felsőoktatás modernizálása: európai agenda

12.00-13.00: Szendvicsebéd

13.00-14.30: Asztalbeszélgetések a felsőoktatás aktuális kihívásairól

A) A felsőoktatás, az állam és a (munkaerő)piac

A témát exponálja és az asztalbeszélgetést vezeti: Székely Mózes

A téma középpontjában a felsőoktatás tervezési szempontjai: Mi a különbség a múlt századot és a jelent jellemző felsőoktatási rendszerek között? Elitképzést vagy tömegoktatást akarunk? Ki döntsön a felsőoktatásról: a nagy piaci szereplők vagy a kamarák, a minisztérium vagy a központi szakmai szervezetek, az egyetemi polgárok vagy a „nép”? Hogyan tartsuk el és miből fejlesszük a felsőoktatást?

B) Felsőoktatás és szocializáció

A témát exponálja és az asztalbeszélgetést vezeti: Mátrai Zsuzsa

A téma középpontjában: a jólét/jóllét és a széles értelemben vett környezetszennyezés, beleértve a társadalmi, gazdasági, politikai és mentális környezetszennyezést is.

C)Az értelmiségivé válás kérdése az MPT 125 éves történetében

A témát exponálja és az asztalbeszélgetést vezeti: TrencsényiLászló

Mi volt a XX. századi értelmiség küldetése? Mi érvényesült ebből a  hosszú század különböző korszakaiban? Milyen tanulságok vonhatók le a XXI. század globalizált, európai és hazai viszonyaira? Mit tett, mit tesz, mit tehet a felsőoktatás annak érdekében, hogy ez az értelmiségi küldetés érvényesülhessen?

14.30-15.30: Az asztaltársaságok posztereinek rövid bemutatása, a konferencia zárása

 

A konferencián a részvétel ingyenes, de kérjük, jelezze részvételi szándékát e mailben az mptiroda@gmail.com címen!

Kategória: Felsőoktatási Szakosztály, MPT, MPT 125 | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?