Az MPT Felnőttképzési Szakosztály 2016. évi munkaterve

A szakosztály 2016-ban kiemelt célként kezeli az MPT megalapításának 125. évfordulója tiszteletére rendezett események sikeres megvalósítását. A rendezvények tervezésekor és megvalósításakor figyelmet fordít a Társaság felnőttképzésben betöltött szerepére és a történetben kiemelkedő szerepet játszó tagtársakra történő emlékezésre.

Célunk kisszámú, de reprezentatív, az évfordulót méltán szimbolizáló események megvalósítása a fővárosban és vidéken. A megvalósítást nehezíti, hogy a Társaság évek óta – pályázati munkája ellenére – nem jut anyagi támogatáshoz, Az emlékév megrendezésére két hazai pályázatot adtunk be, amelyek elbírálására februárban kerül sor.

Az emlékév kapcsán az alábbi rendezvények megvalósítását tervezzük:

 • A felnőttképzés-szakképzés aktuális kérdéseiről rendezünk vitát a “Az értelemig és tovább….konferencia a felsőoktatásról” c. rendezvény keretében.

 • Tanulmányban összegezzük a Felnőttnevelési, majd 2014-től a Felnőttképzési néven futó szakosztály történetét.

 • Pályázatot írunk ki a szakosztály történetére és a felnőttképzés aktuális kérdéseivel foglalkozó tanulmánygyűjtemény megjelentetésére.

 • Konferencia előadások keretében emlékezünk a Társaság történetére, benne a Felnőttnevelési szakosztály tevékenységére, elért eredményeire. Az MPT tervezett kiadványában megjelentetjük a konferenciákon elhangzott előadások szövegét is.

 • Részt kívánunk venni az Opus at Educatio c. online folyóirat .ünnepi számának szerkesztésében.

 • Válogatott tanulmánygyűjteményt jelentetünk meg az MPT honlapján. az elmúlt 10 év felnőttképzési tanulmányai közül.

 • Főszereplőként kezdeményezzük és szervezzük az évforduló jegyében a Művelődés hete 2016′ rendezvénysorozatot, benne a Felnőttképzési road show-t, melynek keretében a korunkban elvárt tudás változó tartalmának mibenlétét állítjuk a középpontba.

 • Így a tudásmenedzsment kérdését,

 • a felnőttkori egészségfejlesztés kérdését a Szomatikus szakosztály rendezvényével közösen,

 • a magyar felnőttképzés szerkezeti átalakulásának kritikai vizsgálatát.

 • Határon túli pedagógiai-andragógiai műhelyekkel vesszük fel a kapcsolatot és hívjuk meg képviselőiket az évfordulós felnőttképzési rendezvényekre.

 • Egyetemi hallgatói szimpóziumot rendezünk a fogyatékkal élő és diszlexiás felnőttek sajátos tanulási igényeiről és az igényekre adható andragógiai válaszok kérdéséről.

 • Terveinket mindenkor az MPT társ szakosztályaival történő együttműködés keretében valósítjuk meg.

2016. január 15.

Kraiciné Szokoly Mária
a szakosztály elnöke

Kategória: Felnőttképzési Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?