Belépési nyilatkozat

Belépési nyilatkozat: Adatlap

A Magyar Pedagógiai Társaság szervezeti egységei

Csongrád, Fejér, Tolna, Vas és Zala megyék kivételével minden megyében, ill. a fővárosban működik, un. megyei tagozat, illetve az alábbi szakosztályok közül lehet választani (elérhetőségük a www.pedagogiai-tarsasag.hu honlapon):

§  ÁMK
§  Családpedagógiai
§  Didaktikai
§  Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért
§  Felnőttképzési
§  Felsőoktatási
§  Gazdasági szakképzési
§  Gyermekérdekek szakosztálya – Korczak Munkabizottság
§  Hagyományismeret
§  Ifjúsági Kör
§  Interkulturális nevelési
§  Kerekgedei Makó Pál (matematika tanári)
§  Kiss Árpád Műhely
§  Kisgyermeknevelési
§   Konduktív  Nevelési Szakosztály
§   Korai Iskolaelhagyás megelőzéséért (KORISME) szakosztály
§  Kőbányai Szenior Mentor
§  Közösségpedagógia Szakosztály
§  Mozgalompedagógiai
§  Műszaki-informatikai szakképzési
§  Nemzetiségi nevelési
§   Neveléselméleti
§  Neveléslélektani
§  Neveléstörténeti
§  Összehasonlító pedagógiai
§  Pályaorientációs
§  Prevenciós
§  Tanulókör
§  Szakmai pedagógusképzési, továbbképzési
§  Szabadidő-pedagógiai
§  „Színes Húrok” (zenepedagógusok)
§  Szomatikus nevelési
§  „Szókincsháló”

 

Természetesen minden tagnak jogában áll bármilyen szakmaiság tárgyában új szervezeti egységet létrehozni, illetve akár több szakosztály munkájában is részt venni, de a regisztráció pontossága miatt egy szakosztályt/tagozatot választani kell.

A Társaság szervezeti egységei az Alapszabály keretein belül önállóak, saját működési területükön és hatókörükben maguk építik kapcsolataikat, együttműködési rendszerüket, alakítják belső felépítésüket, irányításuk szervezetét és működési rendjét, biztosítják a tagok társasági aktivitásának kereteit.

Új szervezeti egységet legkevesebb 10 társasági tag alakíthat. A szervezeti egység létrehozásával egyidejűleg el kell készíteni a szervezeti egység szervezetéről és működéséről szóló dokumentumot, melynek tartalmaznia kell a szervezeti egység vezetőválasztási és a Társaság Küldöttgyűlésére vonatkozó küldöttválasztási szabályait. E dokumentumot a nyilvántartásba vétel részeként – az alakuló ülés jegyzőkönyvével és a jelenléti ívvel együtt – az Elnökségnek kell benyújtani.