Beszámoló

Beszámoló a Magyar Pedagógiai Társaság Győr – Moson – Sopron megyei Tagozatának 2012 évi eseményeiről


A Magyar Pedagógiai Társaság Győr-Moson-Sopron megyei Tagozata a 2012-es évben több rendezvényt is szervezett a NYME Apáczai Csere János Karon. A Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával a 2011-ben megrendezett Erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig című konferencia eredményeként 2011 decemberében jelent meg Kováts – Németh Mária szerkesztésében az Együtt a környezetért! tanulmánykötet, mely a konferencián elhangzott előadásokat tartalmazza.

A kötetet a támogatás eredményeként a konferencia résztvevői a 2012. február 27-én megrendezett könyvbemutatón vehették át ünnepélyes keretek között. A könyvbemutatón Prof. dr. Mátyás Csaba akadémikus tartott előadást Miért mosolyognak a kínai erdészek? címmel, továbbá a tanulmánykötetet Dr. Berki Imre tanszékvezető, egyetemi docens és Dr. Schiberna Endre intézetigazgató mutatta be.

A Győr – Moson – Sopron megyei Tagozat a 2012-es évben is folytatta megkezdett hagyományait a dr. Karácsony Imre Estek megszervezésével. Az estek fő célkitűzése, hogy mintát, példát, követendő értékrendet nyújtson a tanítójelölteknek, gyakorló pedagógusoknak. Ebben az évben is olyan prominens vendégek tisztelték meg a rendezvényeket, akik a Százak Tanácsa tagjaként áldozatos munkát vállalnak az erkölcsi értékek megőrzéséért, átadásáért.

A Százak Tanácsa 1997 októberében tartotta első tanácskozását. Törekvésük, hogy nemzeti sorskérdésekben, legfontosabb közéleti ügyekben nyilatkozataikkal, állásfoglalásaikkal a legjobb tudásuk, jó lelkiismeretük szerint hitelesen képviseljék a civil társadalmat.

A Százakra mind politikai, mind pedig szakmai vonatkozásban az a fajta pluralizmus, ill. „sokszólamúság” jellemző, ami követendő példát adhat olyan társadalmi összefogásra, mely a személyes és csoportérdekeket, vitákat, ellentéteket magasabb rendű céloknak alárendeli.

A Dr. Karácson Imre Estek résztvevői létszáma 50-100 fő: Győr város meghívott vendégei, a VEAB Magyarságkutatási Bizottság tagjai, a közoktatásban tevékenykedő pedagógus kollégák, a Neveléstudományi Intézet oktatói, a kar hallgatói, a Magyar Pedagógiai Társaság Győr – Moson – Sopron megyei Tagozatának tagjai. A 2012-es év előadóit, meghívott vendégeit az alábbiakban összegeztük:

2012. április 16. Nemzeti identitás – Pályaidentitás A pedagóguspálya presztízse régen és ma

Az est vendégei: Dr. Németh Ferenc tanár, iskolaigazgató, borbíró, Dr. Marton Károly főiskolai docens a NYME Apáczai Kar nyugalmazott oktatói

A beszélgetést vezette: Dr. Gróz Andrea adjunktus és Ritter Andrea tanársegéd

Házigazda: Kövecsesné dr. Gősi Viktória adjunktus, mb. tanszékvezető

2012. szeptember 24. Életminőség, mint kihívás

Meghívott előadók: Prof. Dr. Med. Naszlady Attila belgyógyász, kardiológus, c. egyetemi tanár, a MTA rendes tagja, Dr. Szíjártó István irodalomtörténész, a Balaton Akadémia elnöke, a Százak Tanácsának elnöke, Dr. habil Kováts Németh Mária művelődéstörténész, a Százak Tanácsának tagja, a Dr. Karácson Imre Estek életrehívója

Az est támogatója: Pannonhalmi Főapátság

Házigazda: Kövecsesné dr. Gősi Viktória adjunktus, mb. tanszékvezető

2012. november 19. Életminőség, mint kihívás

Meghívott előadók: Dr. Bárdi László orientalista, egyetemi docens, Dr. Deák Ernő történész, szerkesztő, a NYEOMSZ elnöke, Hornyák László közgazdász, az Orvostechnikai Szövetség elnöke, Dr. Szíjártó István irodalomtörténész, a Balaton Akadémia elnöke, a Százak Tanácsának elnöke, Dr. habil Kováts Németh Mária művelődéstörténész, a Százak Tanácsának tagja, a Dr. Karácson Imre Estek életrehívója

Az est támogatója: Apáczai Kiadó

Házigazda: Kövecsesné dr. Gősi Viktória adjunktus, mb. tanszékvezető

Dr. habil – Kováts Németh Mária elnök (Magyar Pedagógiai Társaság Győr – Moson – Sopron megyei Tagozata)

Kövecsesné dr. Gősi Viktória titkár

Győr, 2013-01-14

Kategória: Győr-Moson-Sopron Megyei Tagozat | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?