Beszámoló 2016 – Szabadidő-pedagógiai Szakosztály

A Szabadidő-pedagógiai Szakosztály 2011. szeptemberében alakult, jelenleg 14 tagja van. A szakosztály olyan együttműködés, amely tagjai érdeklődésének metszetében a családon és iskolán túli, ún. harmadlagos szocializációs közeg áll, és amely ezt elsősorban a felnőttkort még el nem ért korosztályok kapcsán vizsgálja. A Szakosztály segítséget kíván adni tagjai kutatásaihoz és fejlesztéseihez, megosztva többek közt egymással publikus eredményeiket, támogatva egymás szakmai publikációit, segítve szakmai problémahelyzeteik megoldását.

Az együttműködés nyitott az intézményi együttműködők felé is – legyen az elméletalkotó, alkalmazott kutató, adatbányász, desk researcher, elemző, vagy fejlesztőközpont stb. -, hogy a különböző műhelyekben felhalmozódott tudást szinergiája okán hasznos befolyást gyakoroljon országos folyamatokra és erősítse a paradigma szakmapolitikai nyilvánosságát. A Szakosztály nyitott az egyetemi hallgatók irányában és érdekelt abban, hogy a kutatások eredményei minél szélesebb nyilvánosság számára elérhetők legyenek.

A Szakosztály 2016-ban is aktívan vette ki a részét a Társaság életéből:

  • 2016. június 22-26. között a szakosztály együttműködésével Cegléden került sor a Szakmai Ifjúsági Akadémiára.

  • 2016. augusztus 27-28-án a szakosztály gesztorálásával Komarnoban került sor az Összebeszélünk – II. Ifjúságügyi Kongresszusra.

  • 2016. november 28-án a Szomszédok voltunk című film bemutatóján és vitáján a szakosztály társszervezőként működött közre.

  • 2016. szeptember 21-én a napközi otthoni nevelés nagyasszonyának, Eperjessy Gézánénak köszöntésében szakosztályunk is közreműködött.

  • 2016. februárjában, májusában és októberében az Ifjúságszakmai Találkozások műhelykonferencia-sorozat soron következő három elemét szerveztük meg.

2017-ben 3 ifjúságszakmai találkozót tervezünk (január, május, szeptember), megrendezzük júniusban a Szakmai Ifjúsági Akadémiát, a Kutatók Éjszakáján pedig az Ifjúságszakmai Konferenciát. Az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottságának Szociálpedagógiai Albizottságával karöltve A XXI. század Szociálpedagógiája címmel kötet kiadását tervezzük. Részt veszünk a Trencsényi 70 kötet szerkesztésében, kiadásában.

Kategória: Szabadidő-pedagógia Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?