Beszámoló (2017) és munkaterv (2018)

Magyar Pedagógiai Társaság
Neveléslélektani Szakosztály

A beszámolási időszakban egy korábbi tervünk megvalósításában jutottunk előbbre, amihez igen hatékony támogatást kaptunk a Tanító szerkesztőségétől és kiadójától, a Sprinttől. Módszertani Beszélgetések címen afféle tanítás-tanuláspszchológiai, módszertani klubot hoztunk/hozunk létre az 1—4. osztály érdeklődő tanítói számára. A Kiadó hozzájárulása igen értékes: a klub számára helységet biztosít, a Tanító pedig már két hírlevélben tájékoztatott a Beszélgetések programjáról. Az l. Beszélgetésre e hónap 27-én kerül sor. Témája a formatív értékelés mint tanulási feltétel. Tervünk szerint minden tanévben négy-négy Beszélgetésre kerül sor előre megadott témában, s remélhetőleg a tanítók is javaslatot tesznek témákra. A Beszélgetések célja a pedagógiai pszichológiai szemlélet erősítése a tanulási tevékenységben.

Másik eredményünk szintén a Tanítóhoz fűződik. A folyóiratban sorozatot indítottunk Pszichológia a tanítási órán címmel, Eddig 15 írás jelent meg. A cikkek a tanítás-tanítás alapvető kérdéseit tárgyalják elméleti megalapozással, de a gyakorlati használhatóságot szem előtt tartva. Célunk nem más, mint a fentebb írtak.

Sajnos mindkét említett munkánk kehéje, hogy a Tanító 1.000 (ezer) példányban jelenik, ami közvetlenül azt jelenti, hogy az iskolák csekély hányadába jár csak, azaz a célpopulációhoz a hír nem ér el. Nem lehetne/kellene az MPT-nek lépéseket tennie azon cél érdekében, hogy a fenntartó biztosítsa a szakfolyóiratokat az iskoláknak?

Ami a munkatervet illeti.

Elsősorban attól függ, hogy a megkezdett fenti két program mit jelez, van-e egyáltalán érdeklődés, netán befut-e témajavaslat stb. Ha nem, az eddig tervezett programokat (pl. feladatszerkesztés) tűzzük napirendre.

Budapest, 2018. február 5.

Demeter Katalin elnök

Kategória: Neveléslélektani Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?