BESZÁMOLÓ 2017

Magyar Pedagógiai Társaság Szabadidő-pedagógiai Szakosztálya

A Szabadidő-pedagógiai Szakosztály 2011. szeptemberében alakult, jelenleg 13 tagja van. A szakosztály olyan együttműködés, amely tagjai érdeklődésének metszetében a családon és iskolán túli, ún. harmadlagos szocializációs közeg áll, és amely ezt elsősorban a felnőttkort még el nem ért korosztályok kapcsán vizsgálja. A Szakosztály segítséget kíván adni tagjai kutatásaihoz és fejlesztéseihez, megosztva többek közt egymással publikus eredményeiket, támogatva egymás szakmai publikációit, segítve szakmai problémahelyzeteik megoldását.

Az együttműködés nyitott az intézményi együttműködők felé is – legyen az elméletalkotó, alkalmazott kutató, adatbányász, desk researcher, elemző, vagy fejlesztőközpont stb. -, hogy a különböző műhelyekben felhalmozódott tudást szinergiája okán hasznos befolyást gyakoroljon országos folyamatokra és erősítse a paradigma szakmapolitikai nyilvánosságát. A Szakosztály nyitott az egyetemi hallgatók irányában és érdekelt abban, hogy a kutatások eredményei minél szélesebb nyilvánosság számára elérhetők legyenek.

A Szakosztály 2017-ban is aktívan vette ki a részét a Társaság életéből:

  • 2017. június 29-július 2. között a szakosztály együttműködésével Pécsváradon került sor a Szakmai Ifjúsági Akadémiára.
  • 2017. szeptember 29-én a szakosztály gesztorálásával Kecskeméten került sor a IUVENIS – Ifjúságszakmai Konferenciára.
  • 2017. januárjában, májusában és októberében az Ifjúságszakmai Találkozások műhelykonferencia-sorozat soron következő három elemét szerveztük meg.
  • Az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottságának Szociálpedagógiai Albizottságával karöltve kiadtuk A XXI. század Szociálpedagógiája címmel kötetet.
  • Részt vettünk a Trencsényi 70 kötet szerkesztésében, kiadásában és az ezzel kapcsolatos rendezvény megszervezésében.

A Szakosztály novemberi tisztújításán elnöknek Nagy Ádámot, alelnöknek Velkey Kristófot választotta meg.

Kategória: Szabadidő-pedagógia Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?