Beszámoló

                          

A szakosztály célja és feladata:
– az volt, hogy  a bensőséges családi kapcsolatok és a  családon belüli szeretet lehetőségeit a rendezvényeinken, a szakirodalmon és az előadásokon keresztül eljuttassuk azokhoz, akik ebben továbbítási segítséget ajánlottak fel és azokhoz is, akiknek mindezekre közvetlenül is szükségük volt és van.
Terveink között elsődlegesen a tagság meghívása, figyelemfelkeltése is volt. Néhány esetben sikerült fiatalokat is megnyerni, de sajnos nagyon sokan érdektelenné váltak, nem tudunk róluk –bármennyire is próbáljuk őket felkutatni – néhányan lehet már „levélbeli zaklatásnak is vélhetik” érdeklődésünket.
Kérésünk továbbra is az, hogy az évek óta (min. 5 éve) a  nem jelentkezők és tagdíjat nem fizetők névsorból való törlése legyen lehetőség!

Több esetben kerestünk meg felsőfokú- középfokú intézményeket programajánlatainkkal. A jövőben terveink között ez is elsődleges feladat lesz.
Nagyon jó volt, hogy a 2010 év végi Szülők Akadémiájának rendezvényei a térségben aktuális, szükségszerű és továbbra is igényelt lenne.

Rendezvényeik közül:
Elsősorban a 2011. május 21-i ózdi program volt a legjelentősebb.
Itt: a II. János Pál pápa idézetének szellemében tevékenykedtünk:
                                   „ A család tanít meg a szeretetre, a szolgálatra, a megértésre, a megbocsátásra.
                                               A család nyitott a másik ember igényei iránt, a család az emberi boldogság éltető kútja.”

–    A CSALÁD ÉVE alkalmából vendégeink és előadóink voltak:
–    Az egri Főegyházmegye Képviselője
–    Dr. Trencsényi László az MPT Ügyvezető elnöke
–    Dr. Bodosi Béla EKF egyetemi docens,
–    Ádám Anetta a Miskolci Egyetem adjunktusa, valamint az ózdi alpolgármester, akik előadásaikkal színesítették a programot.
Még jelen voltak az érintett felsőoktatási intézményekből kollégák, valamint az érdeklődők között volt hallgatóink is ott ültek.
Ez a program is sikeres volt, ami további ösztönzést is adott nekünk.
–    jelentős volt még a miskolci egyetemen is előadást tartani a Nevelés a családban címmel.
–    A IV. Miskolci Taní-tani Konferencián előadás a „Családon belüli erőszakról”.
–    Az év utolsó hónapjait a nevelés-és oktatás területén történő változások miatt mi is a családdal való „bekapcsolódásra” hangoltunk. Vagyis, tagjainkkal, a vezetőséggel feltártuk a problémákat és néhány jelentős javaslatot is megfogalmaztunk eljuttatni az érintett szervekhez.  (melléklet)

A kapcsolattartás a társszervekkel megtörtént, de a rendszeres működés, a tapasztalatcsere továbbra is szükséges és rendszeres kell, hogy legyen!

2012. január 16.

                                                                   Dr. Mészáros Ilona
                                                     A Családpedagógiai Szakosztály elnöke
                                                                drmeszai@t-online.hu

Kategória: Családpedagógiai Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?