Beszámoló

az MPT Felsőoktatási Szakosztály 2017. évi tevékenységéről

2017-ben a Felsőoktatási Szakosztály munkájának középpontjában a szakosztályi munka fellendítése és a szakmai kapcsolatok bővítése állt.

A szakosztályi munka fellendítése

A szakosztály munka fellendítése érdekében kezdeményeztük egyetemi hallgatók bevonását a szakosztályi munkába. Ennek keretében az év során két alkalommal az ELTE PPK andragógia, emberi-erőforrás tanácsadó mesterszakos, valamint közösségszervezés alapszakos hallgatókkal szakmai beszélgetést folytattunk az élethosszig tartó tanulás, benne a nem formális és informális tanulás jelentőségéről, a civil szervezeti munka jelentőségéről.

Kísérletet tettünk neveléstudományi doktorandusz hallgatók bevonására a számukra biztosított kutatási műhelymunka keretében.


Értékekről nevelés a felsőoktatásban” c. workshop

Az év kiemelkedő eseménye volt A felnőtt tanulók hete rendezvénysorozat keretében 2017. október 12-én, az ELTE Savaria Egyetemi Központ Szombathely Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karon megvalósult,  Értékekről nevelés a felsőoktatásban” c. workshop. A nagysikerű rendezvény első része az értékekre és az értékekről nevelés különbségeiről szólt, valamint arról a három elméleti megközelítésről (értéktisztázás, értékelemzés, értékdilemmák), melyek az értékekről nevelést célozzák. A második részben kiscsoportos foglalkozások keretében és közösen választott témákban a résztvevők megbeszélték azokat az értékproblémákat és értékválasztási lehetőségeket, melyek a hazai társadalmat leginkább foglalkoztatják. A rendezvény elérte célját, körüljárta az értékekre nevelés kérdését, felhívta a bölcsész, pedagógus és andragógia szakos hallgatók figyelmét a demokrácia és a szolidaritás, valamint a fenntartható fejlődés kérdésének fontosságára, bemutatta és disszeminálta az értékelemzés módszertanát, valamint a fenntartható fejlődésre nevelés felsőoktatási lehetőségeit külföldi jó gyakorlatok alapján.
Ajánló bibliográfia készítése

Az év során megkezdődött a neveléstudomány, ezen belül az andragógia, emberi erőforrás tanácsadás és a közösségszervezés témakörben – hallgatók bevonásával – egy ajánló bibliográfia összeállítása, amelyet 2018-ban közzéteszünk az MPT honlapján.
Együttműködés szakmai szervezetekkel

A szakosztályok közötti együttműködés keretében a Felsőoktatási szakosztály tagjai részt vettek a Kiss Árpád Műhely és a Diszlexiás Szakosztály munkájában, illetve aktívan közreműködtünk az MTA Pedagógiai Bizottság munkájában.

 

2017. december 31.

Mátrai Zsuzsa
a szakosztály elnöke

 

Kategória: Felsőoktatási Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?