Beszámoló a Gyermekérdekek Szakosztálya – Korczak Munkabizottság 2015 évi tevékenységéről, terveink a 2016. évre

Az MPT Gyermekérdekek Szakosztálya–Korczak Munkabizottság 2015. évi szervezeti életének főbb eseményeit az alábbiakban mutatjuk be.

Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány kezdeményezésére 2015 március elején megalakult a Gyermekjogi Civil Koalíció. A Gyermekjogi Civil Koalíció tagjai közt alapítóként van jelen a szakosztály.A Koalíció, mint szakmai fórum célja a párbeszéd és az aktív együttműködés előmozdítása a gyermekek védelmével és a gyermekjogok érvényesítésével foglalkozó civil szervezetek és szakértők között. Ugyanígy a gyermekjogokkal kapcsolatos egységes fogalomrendszer kidolgozása, továbbá az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága által, Magyarország számára megfogalmazott ajánlások végrehajtásának és az ENSZ emberi jogi bizottságai számára küldendő következő jelentések előkészületeinek elősegítése.

A Gyermekjogi Civil Koalíció egyik kiemelkedő közös munkája volt a félév folyamán, hogy hogy elkészített egy UPR-t kiegészítő árnyékjelentést, amelyet közösen nyújtottunk be az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának. (Az ENSZ tagállamaira vonatkozó Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat /Universal Periodic Review – UPR/ kapcsán a tagállamok nyilatkoznak, milyen intézkedéseket tettek az elmúlt időszakban az emberi jogok érvényesülésének előmozdítása érdekében. Az eljárás több szakaszos, amiből az első, hogy civil szervezetek tehetnek jelentést az adott országról. Ezen árnyékjelentések határideje – 2015. szeptember 21-e volt, amelyhez észrevételekkel, javaslatokkal segítettük a közös munkát. )

A Hívatlanul mozgalommal 2014-től együttműködünk. Együttműködésünk tovább folytatódott ez évben is. A Hívatlanul és HAT (Hálózat a Tanszabadságért) közös szervezésben „Példaérték” címmel rendezett fórumot március 7-én, melyen mintegy 30 – az oktatás kérdéseiben érintett – civil szervezet képviselői (így szülői és diák szervezetek is) mintegy 80 fővel vettek részt. Az oktatás helyzetével, akut kérdéseivel foglakozó impozáns seregszemlén méltón mutattuk be a szakosztályt, s ezen keresztül a Magyar Pedagógiai Társaságot.

A Lengyel Intézettel együttműködésben került megrendezésre 2015. március 15-én Gyóni Lajosné /Zoska/ tiszteletére rendezett/ emlékülés. „A hiányzó láncszem… Hidak a magyar-lengyel pedagógia kapcsolatában” címmel. Az emlékülésen a szakosztály 2 tagja is előadást tartott, a moderátor Simon Mária társelnök volt. A Lengyel Intézetben elhangzott előadásokról Regős Ábel, Zoska unokája videofelvételeket készített, melyek a Hidak a magyar és a lengyel pedagógia kapcsolatában címmel a You Tube-on is megtekinthetőek.

Az MPT Gyermekérdekek Szakosztálya különdíjat alapított, mellyel Kecskeméten a VII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále „Isteni gyermek” – „Isten gyermekei vagyunk” című kiállításon (az ELTE játék- és szabadidő szakos mestertanár-jelöltek szavazatai alapján) Hartung Sándor festőművész Sári című festményét jutalmazta. A díjátadásra a záróünnepélyen, 2015. május 13-án került sor. A díjat a szervezeti egységek közötti együttműködés jegyében Dr. Szinger Veronika, az MPT Bács-Kiskun Megyei Tagozatának elnöke adott át. 

Novemberben igen tanulságos volt részvételünk az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában rendezett nemzetközi gyermekjogi konferencián, mely „Gyermekjogok az iskola világában/Rights of the Child at School” címmel került megrendezésre. Nem csak azért, mert a flamand gyermekjogi ombudsman (Bruno Vanobbergen) Korczak idézettel nyitotta előadását, de ezt tükrözte humánus gyerekképe, demokratikus iskolaképe, s az egész előadás korczaki-gyerekjogi szellemisége. A problémák és jelenségek nagyon hasonlóak iskoláink világában, de náluk úgy tűnik, jóval többet tesznek a gyermeki jogok érvényesüléséért. Bemutatva hazájában a gyermekjogok iskolai helyzetét, aktuális problémáit, azt kellett látnunk, hogy jóval mögöttük járunk e tekintetben.

Mátyás téri fiúk – konzílium az együttműködésről” címmel novemberben került megrendezésre  ifjúságügyi szakmai rendezvényünk. Célja a józsefvárosi gyerekekkel és fiatalokkal foglakozó intézmények, civil szervezetek, közösségek, műhelyek együttműködési lehetőségeinek közös átgondolása volt. Az erről szóló részletes beszámoló megjelent az MPT honlapján, sajtó alatt van.

Sajnálatos eseménye szakosztályi életünknek, hogy Simon Mária társelnök november elején lemondott tisztségéről. A feladatokat ezt követően – mint a másik társelnök – folyamatosan próbálom továbbra is ellátni. Ebben számítok a szakosztály tagjainak korábban is tanúsított együttműködő támogatására, helytállására.

 

Terveink 2016-ra:

Több szakosztályhoz hasonlóan küzdünk mi is a fiatalítás gondjaival. Az MPT 125. esztendejére készülve elsődleges feladatuknak tekintjük a szakosztály fiatalítását – felsőoktatási szereplőkkel, pályakezdőkkel. Szakosztályunk törzstagja, Dubovszky Katalin a Staféta táborban röviden már beszélt kutatásairól, melyben bemutatta édesapjának, a neves néptanítónak, kollégiumigazgatónak a pályaképét. E kutatás anyagát könyv alakban is tervezi megjelentetni, így tanulságos lehet a szakosztálynak is megismerkedni e kutatással. Készülünk az elnökségi programtervben is szereplő „Elveszett gyermekkorok nyomában” című tavaszi rendezvényre. A társadalmi leszakadás drámáit megfogalmazó „Train to Adulthood” című díjnyertes magyar dokumentumfilm megtekintése és vitája állna a középpontban. (Tekintve a film világában oly fontos Gyerekvasutat, együttműködésben a Mozgalompedagógiai Szakosztállyal.) A 125. évforduló kapcsán tervezzük Nemes Lipót emlékének felelevenítését, bekapcsolva ezt a tervezett ünnepi megemlékezésbe. Szakosztályunk tagjai publikációikkal és internetes jelenléttel őrzik, erősítik továbbra is a korczaki hagyományokat – amennyire erőnkből telik.

2016. január 24.

Makai Éva társelnök

Kategória: Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottság | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?