Beszámoló a Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottság 2016. évi munkájáról

Elöljáróban azzal kezdem, hogy ez évben erőit megfeszítve igyekezett megőrizni, fenntartani működését a szakosztály.
A szakosztály az MPT 125 évfordulójának méltó megünnepléséhez kapcsolódóan tervezte az „Elveszett gyermekkorok nyomában” című tavaszi rendezvényt. Ennek keretében – együttműködésben a Mozgalompedagógiai Szakosztállyal – zajlott a társadalmi leszakadás drámáit megfogalmazó „Train to Adulthood” (Gyermekvasút) című díjnyertes magyar dokumentumfilm vetítése és vitája, ahol a film rendezője válaszolt a jelenlévők kérdéseire. A vitában nem csak az idősebb korosztály gyermekmozgalomhoz, úttörőmozgalomhoz kapcsolódó emlékei elevenedtek fel, de kemény kritikák hangzottak el a mai elvesző gyermekkorok, hiányzó és/vagy elveszített közösségi élmények kapcsán is. A fiatalok hozzászólásaiból a XX. századi század eleji szegény viszonyai köszöntek vissza, különösen a vidéken, a kistelepüléseken élő, tanulási esélyeikért keményen küzdő gyermekek, fiatalok tanulási- és életlehetőségei tekintetében.


Folyamatos munkát jelentett az év folyamán a Gyermekjogi Civil Koalíció munkájában való képviselet és részvétel. Az idei évben a plenáris munkaformát kiegészítették a tematikus munkacsoportok munkái. Szakosztályunk két munkacsoport munkájába kapcsolódott be. Az oktatási munkacsoport éppen hogy elindította munkáját. Az erőszak (elleni) munkacsoport viszont jóval nagyobb lendülettel dolgozott és dolgozik. A gyermekbántalmazás, a gyermekek elleni erőszak témára fókuszálva (az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának ajánlásai és a hazai helyzet összevetése, szakanyagok áttekintése, elkészítése szerepel további terveink között) konstruktív együttműködésünkre továbbra is számíthatnak. A Koalíció közös fellépésének lehetőségei voltak a petíciók (pl. a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések ellen) az állásfoglalások (pl. a gyermekvédelmi törvény tervezett módosítása kapcsán), továbbá szakmai előterjesztések véleményezése vagy javaslatok. (Ilyen volt pl. az UPR jelentés utóélete kapcsán a magyar Kormány számára már eljuttatott ajánlások vonatkozásában javaslat az igazságügyi miniszternek.) Ezek mindegyikéhez csatlakozott a szakosztály.
Rendszeresen részt veszünk az AJBH gyerekjogi konferenciáin, rendezvényein, melyek hazai és nemzetközi kitekintés lehetőségeit kínálják. Így követni tudjuk a gyermeki jogok hazai állapotát, a fejlesztéseket. (Ilyen kezdeményezés pl. a szexuálisan bántalmazott gyermekek meghallgatásának új módja, az izlandi példa nyomán Szombathelyen bevezetett Barnahus /=gyerekház/ modell, vagy pl. a gyermekek elleni abúzus modelljei Pannonhalmán).
A nyár elején Simon Mária visszalépett társelnöki posztjába.
Hagyományainkhoz híven tagjaink közül többen részt vettek a Staféta táborban, mely az idén Salgótarjánban került megrendezésre. A tábor programja lehetőséget adott szakmai eszmecserére, továbbképzésre, kapcsolatépítésre, s pihentető feltöltekezésre egyaránt.
Az ősz folyamán a szakosztály szakmai tapasztalatcserére utazott Perére, a szegénység sújtotta abaúji kistérségi aprófaluba. Megtapasztalhattuk, hogy itt valóban Janusz Korczak szellemiségében indult meg az a közösségfejlesztési folyamat, melynek középpontjában a Tanoda, az asszonyok önsegélyező csoportja, illetve a közösségi vállalkozás, az InDaHouse áll. Ezen a szakmai látogatáson örömömre, fiatalok is részt vettek. A szakmai kapcsolat folyamatos azóta is.
A 125. évforduló kapcsán terveztük Nemes Lipót emlékének felelevenítését, bekapcsolva ezt a tervezett ünnepi megemlékezésbe. Ez sajnos csak terv maradt.
Előzetesen nem terveztük ugyan, de szakosztályunk a tevékenységét bemutató posztert készített a 125. évi rendezvénysorozathoz kapcsolódóan, s ez kiállításra került „A pedagógia új dimenzió” c. konferencián novemberben, illetve a decemberi emlékbizottsági ülésen.

A 2017. évi Korczak évfordulót előkészítendő az utolsó negyedévben kapcsolatokat építettünk kiadókkal, fordítókkal, potenciális szponzorokkal magyar nyelvű Korczak-kiadások tárgyában.

Tervek 2017-re:
Szervezetfejlesztés
További lépések a Korczak-projektben – újabb partnerek (pl. MOME) megnyerése, kiadásszervezés – különös tekintettel az „Öreg Doktor” mártírhalálának 75. vfordulójára
Hagyományos partnereinkkel folytatott kapcsolat
Csatlakozás a Mozgalompedagógiai Szakosztály tavaszi „Gyermekbarát ’100” projektjéhez
Csatlakozás a Neveléstörténeti Szakosztály Flanagan-projektjéhez
Kapcsolatépítés nemzetközi Korczak-társaságokkal
Az „Öreg Doki” Facebook csoport gondozása
A Nemes Lipót-projekt végrehajtása, tanulmány közreadása

Mindezek maradéktalan megvalósítására akkor lesz igazán esélyünk, ha sikerül a szakosztályi munkába fiatalokat is bevonni. Ez utóbbi teljesülése arra is lehetőséget adhat, hogy a régóta tervezett gyermekjogokat megismertető, népszerűsítő munkánk szárba szökkenjen.

2016. január 23.

Makai Éva társelnök

Kategória: Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottság | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?