Beszámoló az MPT Felnőttképzési Szakosztály 2015. évi tevékenységéről

2015-ben a Felnőttnevelési szakosztály munkájának középpontjában két kiemelt feladat állt:

egyrészt a felnőttképzést és szakképzést érintő törvényi változásokat követő helyzet elemzése, az arra törtnő reflektálás, másrészt az MPT megalakulása 125. évfordulójára történő felkészülés.

A célok érdekében a szakosztály keretében az alábbi főbb eseményeket valósítottuk meg.

 • A szakosztály elnöke részt vett 2015.06.24-én Czunyiné dr. Bertalan Judit EMMI államtitkár által, az iskolaszerkezet átalakítása témakörben összehívott eszmecserén.

 • Az évfordulóra való készülődés jegyében összegyűjtöttük a Felnőttnevelési szakosztály tevékenységére vonatkozó elmúlt évtized főbb dokumentumait és a szakosztály életében kiemelkedő munkát végző tagokat méltató írásokat (Harangi László, Magyar Edit).

 • Pályázatot írtunk ki azzal a céllal, hogy összegyűjtsük az MPT keretében a felnőttképzés területén az elmúlt évtizedekben végzett kiemelkedő eseményeket, tevékenységeket, leírjuk és közreadjuk a jó gyakorlatokat.

 • Az előző évekhez hasonlóan főszereplőként kezdeményeztük és szerveztük a 2015.évi Művelődés hete – Tanulás Ünnepe rendezvénysorozatot. (L. melléklet)

 • A 2015. évi Országos Nevelésügyi Konferencián egyik felnőttképzési szekciójában az andragógia szakos képzést folytató egyetemekhez kapcsolódva szakosztályi tagjaink előadásokkal jelentek meg.

 • Csatlakoztunk a Diszlexia Szakosztály 2015. évi konferenciához, amely a tanulási nehézségekkel foglalkozott. A konferencián résztvevők a kérdés felnőttképzéssel kapcsolatos vonatkozásait egy, a konferenciát követő szimpóziumon beszélték meg az ELTE PPK-n.

 • Szakosztályi tagok előadásokkal vettek részt a 2015. szeptember 25 – 26-án megrendezett IX. Kiss Árpád Emlékkonferencián.
 • Felvettük a kapcsolatot a határon túl felnőttképzéssel foglalkozó szakemberekkel, nevezetesen a komarnoi Selye Egyetem szakembereivel, s körvonalaztuk egy 2016. évi közös konferencia tervét.

 • Megerősítettük a más szervezetekkel történő hálózatszerű együttműködést, így részt vettünk meghívottként az MTA Pedagógiai Bizottság Andragógia albizottsága, a Nemzeti, Művelődési Intézet, TIT Stúdió egy-egy eseményén.

 • Együttműködtünk, előadóként részt vettünk 2015. október 27-én a Pályaorientációs Szakosztály által rendezett „A tanárok és a pályaorientáció Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben” című országos konferencián.
 • A szakosztály tevékenyen részt vett az MPT és az ELTE valamint a NEFI 2015. április 24-én

Egészségfejlesztés a felsőoktatásban” c. országos konferenciáján.

 • 2015. október 27-én megrendeztük a hagyományos Könyvbemutató teadélutánt a NMI Corvin tér 8. sz. alatti székházában, ahol az alábbi szerzők felnőttképzési- pedagógiai-művelődési könyveit mutatták be kollégáink: bemutatóján, amelyen szerkesztők, szerzők, kortársak ajánlották Trencsényi Imre,Nagy Kovács János, Pekker Bernadett, Révész György, Mészáros Ilona, Pataki Gyula, Jesper Juul, Németh János István .

 • A Felnőttképzési Szakosztály megendezte az MPT „Felnőtt tanulók hete 2015” azÜnnepnapok az életen át tartó tanulásért 2015” rendezvénysorozat keretében.

 • A Felnőttképzési szakosztály a Szomatikus és a Felsőoktatási szakosztállyal közösen rendezte meg a Felnőttképzési Road Show 2015′ c. rendezvénysorozatot, amely a negyedik volt az évek során. Témaköre az egészségfejlesztés felnőttképzési kérdései voltak. A rendezvénysorozat az „Egészségfejlesztés a felsőoktatásban” címet viselte és kapcsolódott „Az egészségfejlesztés rendszerszintű fejlesztése” c. TÁMOP 6.1.1. sz. projekthez, annak pedagógus-andragógus szekciójaként fiatal szakembereket, egyetemi hallgatókat aktivizált az ország négy városában, az alábbiak szerint:

Felnőttképzési Road Show 2015′ Debrecen szeptember 30.

Felnőttképzési Road Show 2015’ Győr 2015. október 7.

Felnőttképzési Road Show 2015′ Szeged október 14.

Felnőttképzési Road Show 2015′ Budapest október21.

A négy térséget érintő sorozat célja volt, hogy az adott térségek szakemberei eszmét cseréljenek az élethosszig tartó tanulás és az egészségfejlesztés kérdéseiről, tájékozódjanak a projekt keretében kidolgozott szakmai anyagok felnőttek körében történő terjesztéséről.

 • Nem léptünk előre sajnos – személyi és financiális feltételek hiányában – annak a tervünknek a megvalósításában, amely az MPT honlapján megjelenített felnőttképzési tartalmú tudományos és ismeretterjesztő publikációk közreadását célozta. Ezt a feladatot 2016. évre prolongáljuk.

2015.január 15.

 

Kraiciné Szokoly Mária
a szakosztály elnöke

Kategória: Felnőttképzési Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?