Beszámoló az MPT Felnőttképzési Szakosztály 2017. évi tevékenységéről

2017-ben a Felnőttnevelési szakosztály munkájának középpontjában két kiemelt feladat állt:

egyészt a felnőttképzést és szakképzést érintő törvényi változásokat követő helyzet elemzése, az arra törtnő reflektálás, másrészt kapcsolatfelvétel és együttműködés fiatal szakemberekkel, egyetemi hallgatókkal a szakosztály tagságának fiatalítása érdekében. Az év során az alábbi rendezvényeket valósítottuk meg:

Szakmai műhely fiatal andragógia és emberi erőforrás tanácsadó szakos egyetemi hallgatók bevonásával.

2017. márciusban – terveinknek megfelelően – a felnőttképzési szakosztály szervezésében az ELTE PPK andragógia és emberi erőforrás mesterszakos hallgatók részvételével szakmai beszélgetés sorozatot tartottunk a felnőttképzés európai és magyarországi helyzetéről, különös tekintettel a felnőttképzés és az emberi erőforrás tanácsadás kapcsolatáról. A beszélgetés eredményeképp megállapítottuk, hogy az emberi erőforrás szakemberek körében nem ismert kellően az a tény, hogy napjainkban a HR munkában – az emberi erőforrás fejlesztés feladatköre kapcsán – kiemelt jelentőségű a felnőttképzés korszerű értelmezése, a munkahelyi tanulás és a tudásmenedzsment napi gyakorlattá történő megjelenítése, s ezáltal előre lépni a munkahelyi szervezetek tanuló szervezetekké történő fejlesztése területén. E szemlélet megerősítése terjesztése, amely főként a multinacionális cégeket jellemzi, fontos lenne a magyarországi kis és középvállalatok fejlesztése szempontjából is.

A műhely tagjai 2017.október 25-án meghallgatták Lakner Szilvia előadását a coaching és a coaching szemléletű vezetés emberi erőforrás fejlesztésben és felnőttképzésben betöltött szerepéről.

A szakmai műhelymunka folytatódott 2017 őszén, amikor az EPALE program Magyarország honlapján a műhelymunkában résztvevő hallgatók egy, a „HR tanácsadó” című, a témával foglalkozó elektronikus felületen vitára hívták a téma iránt érdeklődő hazai és külföldi szakembereket. A hallgatók e témakörben készült írásai folyamatosan felkerülnek az EPALE Magyarország honlapjára.

A felnőtt tanulók hete 2017

A felnőtt tanulók hete 2017 keretében két előrendezvény, 10 budapesti és hét vidéki helyszínű rendezvény valósult meg. A rendezvények közül jelentőségében kiemelkedett az alábbi három esemény:

 • A Felnőttkori tanulás éve 2017’. Az MTA pedagógiai Bizottság Andragógiai Bizottság ünnepi ülése, amely az MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai albizottság és MPT Felnőttképzési Szakosztály rendezésében valósult meg.
 • A Nemzeti Művelődési intézettel közösen szervezett Pedagógiai és andragógiai könyvek bemutatója, amelynek keretében nyolc frissen megjelent kiadvány bemutatására került sor.
 • A Felnőttképzési road show 2017’ október folyamán két városban (Győr és Kecskemét) „Beszélgetés a szakképzésről” címmel valósult meg. A workshop témaválasztását indokolta, hogy fontosnak tartottuk a szakosztály tagjaival megismertetni, megvitatni a magyar szakképzési rendszer átalakításából adódó feladatokat, ezzel hozzájárulni ahhoz, hogy az MPT, civil szervezetként beszálljon a szakképzésről folyó vitába. Mindkét városban sikeres volt az aktív közreműködést feltételező nyitott és őszinte szakmai beszélgetés, körvonalazódtak a helyi problémák, a jó gyakorlatok, összegyűjtöttük a változtatások reális lehetőségére vonatkozó javaslatokat.

Szocio-andragógia műhely

A szakosztály keretében kiemelkedő munkát végez Szeitz János vezetésével a „Felnőttnevelés-fejlesztés a demokratikus társadalomban” c Szocio-andragógia műhely, amely 2016-ban a szocio-andragógia elméleti és gyakorlati kérdéseiről négy műhelyfoglalkoztatást tartott, és két nyitott szakmai napot szervezett.

 

Együttműködés az az Opus et Educatio c. szakmai folyóirat szerkesztő bizottságával.

Az év során együttműködtünk az Opus et Educatio c. folyóirat szerkesztőbizottságával, abból a célból, hogy a segítve a szakosztály kutatással foglalkozó tagjait, minél több igényes tanulmány jelenjen meg a folyóiratban. E támogató szerkesztő munka eredményeként három a szakosztály tagságához kapcsolódó tanulmány jelent meg. megjelent

 

Megemlékezés Magyar Editről. 2017. január 31-én veszteség érte a szakosztályt, meghalt Magyar Edit, a társaság Felnőttképzési (korábban Felnőttnevelési) Szakosztályának alapító tagja. Emlékét megőrizzük.

Riportsorozat „a felnőttképzés nagy generációjának tagjaival”.

Megkezdtük a felnőttképzési riportsorozat elkészítését a szakma nagy generációjának tagjaival, a felnőttképzés történeti és jelenkori kérdéseinek megvitatása céljából. Az első riport Csoma Gyulával elkészült. Korábban andragógia szakos hallgatók szakdolgozati munkája révén írás született Harangi László munkásságáról, akinek munkáit CD formájában az MPT kiadta.

Együttműködés kezdeményezése a Diszlexiás szakosztállyal közös kutatás és képzés megvalósítására. A Felnőttképzési szakosztály néhány tagja részt vett a Diszlexiás szakosztály fennállásának 25. évfordulójára rendezett ünnepi ülésen, ahol körvonalazódott a közös munka és kutatás terve.

2017.január 15.

Kraiciné Szokoly Mária
a szakosztály elnöke

 

Mellékletek

 1. melléklet: a 2017. évi pedagógiai-felnőttképzési könyvbemutatón ismertetett kiadványok:

Trencsényi László:  Partnerek és/vagy vetélytársak; Változások Vonzásában (A Nemzeti Művelődési Intézet létrehozása és a magyar közművelődés átalakulása 2011-2015 között); A felnőttek tanulásának és képzésének meghatározó trendjei Tanulmányok; Janusz Korczak: Gettónapló; Emlékkötet  Gáspár  László tiszteletére; Kolics Pál: Elfelejtett iskolák II.; Lakner Szilvia: A felnőttképzési módszerek jelentősége és kihívásai az emberi erőforrás fejlesztési gyakorlatban; Nagy Ádám (szerk.): Szociálpedagógia a XXI. században; Kulturális Szemle interdiszciplináris online folyóirat 2017/1-es lapszáma.

 1. sz. melléklet: „Ünnepnapok az egész életen át tartó tanulásért 2017” c. rendezvénysorozat (2017 október 5-29)

 

Budapesti rendezvények

 • Szülői-családi tanácsadó/segítő képzés” ELTE PPK szeptember 22-23. Szervező: MPT Fővárosi Tagozat, MPT Családpedagógiai Szakosztály – Szülőnek lenni-csoport 
 • Intézményen belüli felnőttnevelés lehetőségei. ELTE PPK, szeptember 30. Szervező: Kisgyermeknevelési Szakosztály
 • A Felnőttkori tanulás éve 2017’. Az MTA pedagógiai Bizottság Andragógiai Bizottság ünnepi ülése Nemzeti Művelődési Intézet,  október 5., Szervező: MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai albizottság és MPT Felnőttképzési Szakosztály
 • Pedagógiai és andragógiai könyvek bemutatója 2017’ Nemzeti Művelődési Intézet, október 5., Szervező: MPT és NMI
 • Bekapcsolódás az EPALE programba A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja. ELTE PPK, október 2., Szervező: Felnőttképzési Szakosztály
 • Felnőttképzési Road Show 2017’ Beszélgetés a szakképzésről. Meta don Bosco Szakközépiskola,. október 17., Szervező: MPT Felnőttképzési Szakosztály és Szakmai Kollégium, Felsőoktatási Szakosztály
 • Andragógia és demokrácia, Budapest V. kerület Szabadság tér október 10. Előadó: Szeitz János
 • Egészség, rekreáció, sport – nyílt egészségnap az ELTE Sporttelepen ELTE Sporttelep október 21., Szervező: MPT Szomatikus Szakosztály és ELTE PPK ESI,
 • Virtuális Tanoda TIT Stúdió Egyesület,. október 26., Szervező: TIT Stúdió
 • Cigányok a felsőoktatásban, konferencia Dániel Juli emlékére ELTE PPK, október  25., Szervező: MPT Fővárosi Tagozat
 • Emberi kapcsolatok az egészségügyben október. 28.. TIT Stúdió. Szervező: Szocioandragógiai Műhely
 • Szabolcsi Bence, az abszolút pedagógus október. 27., ELTE PPK Szervező: MPT Kiss Árpád Műhely

Vidéki rendezvények

Tanulási fesztivál Debrecenben október 9-13. Szervező: KultúrÁsz Közhasznú Egyesület, Debreceni Egyetem BTK Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszék

Felnőttképzési Road Show 2017 Győr’ A rendezvény címe: Beszélgetés a szakképzésről Széchenyi István Egyetem: Október 10 Szervező: MPT Felnőttképzési Szakosztály és Szakmai Kollégium, Felsőoktatási Szakosztály

Workshop az értékekről nevelés módszeréről a felnőtt- és felsőoktatásban: október 12. Szombathely ELTE Savaria Egyetemi Központ Szombathely Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar (Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.) Szervező: MPT Felsőoktatási Szakosztály

Közösségi Mozi és Médiaműhely Filmszemle Lakitelek, október 13-14. Szervező: NMI Művelődési Intézet

Tessedik Kollégium Lakitelek, október 20-22. Szervező: NMI Művelődési Intézet

Matematikai játékok felnőtteknek és gyerekeknek  Vezseny, összevont tanulócsoportos kisiskola ideje: október 20., Szervező: MPT Kerekgedei Makó Pál Szakosztály és ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ

Felnőttképzési Road Show 2017 Kecskemét’ Beszélgetés a szakképzésről Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kecskemét, október 26., Szervező: MPT Felnőttképzési Szakosztály és Szakmai Kollégium, Felsőoktatási Szakosztály

Kategória: Felnőttképzési Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?