Beszámoló és munkaterv

Magyar Pedagógiai Társaság
Neveléselméleti Szakosztály
Fővárosi Tagozat

Jelentés a 2014. évi munka megvalósításáról

 A szakosztály és a tagozat tagjai a 2014. évben egy alkalommal jöttek össze, amely a tervtől eltérést mutat.. Ez. A tavaszi időszakban – április 26-án – találkoztunk az ELTE Kazinczy utcai épületében. A téma a tankönyvek programjai, kiadásának újszerű gyakorlata volt.

Meghívott előadónk: Miklósi László, a Történelemtanárok Egyletének vezetője volt.

A meghívottak pontos képet kaptak arról a dilemmáról, amely a tankönyvválasztás ellehetetlenüléséből adódhat, ill. adódik. Az előadó nem csak a történelem tantárggyal kapcsolatos észrevételeit fogalmazta meg, hanem az irodalom, ill. művészeti tárgyakkal kapcsolatos észrevételeinek is hangot adott. A közel háromórás programnak jelentős sikere volt.

Az őszi időszakra – az előzetes felmérések szerint – nem igazán lehetett a tagságot megmozgatni. Ezt elemezni szükséges, de nem a beszámoló része.

A Neveléselméleti Szakosztály és a Fővárosi Tagozat együttműködése hasznos, jó. Látnunk kell, hogy a Fővárosi Tagozati egység lassan kezd elsorvadni, ennek legfőbb oka, hogy a főváros már nem iskolafenntartó. A korábbi tagság onnan tevődött össze. A Neveléselméleti Szakosztály tagjai aktívak, érdeklődőek. A nagyobb rendezvényekre küldöttként eljönnek. Szakmai véleményüket kifejtik. A jövőt illetően nem túlzottan optimisták.

Szomorúan kell emlékeznünk két kollégánkra, akik eltávoztak: Hűvös Évára, aki sokszor volt velünk, szeretetteljes személyiségére mindenki fájón emlékszik, ill. Szarka Józsefre, aki élete utolsó szakaszában – korára való tekintettel – nem vett részt aktívan a munkában, de várta híradásokat.

Az év során 4 fővel gyarapodott a Neveléselméleti Szakosztály. Az utánpótlás mindezzel együtt nem jelentős.

Kapcsolataink:

Gyümölcsöző és hosszú évek óta fennálló kapcsolatunk van a Kisgyermeknevelési Szakosztállyal. Ezt a kapcsolatot a jövőben is folytatni kívánjuk.

Állandó kapcsolatunk van a Tanító című folyóirattal, ahol nevelési kérdésekkel foglalkozó anyagokat teszünk közzé. (Csillag F., Markovits J. stb.).

Budapest, 2014. december 23.

 Csillag Ferenc
szakosztály- és tagozatvezető

 

Tervezett programok a 2015. évre

 

Célkitűzésünk:

A szakosztály és a tagozat tagjai részére olyan program összeállítása, amely a mindennapok problémáinak felsorolásán túl az ok elemzéssel foglalkoznak, ill. a jó gyakorlatok, lehetőségek bemutatását vállaljuk fel.

 

1. program:

Tervezett időpont február második fele.

Téma: Az iskolai segítés módjai, a mentorálás, mint lehetőség, ill. a közösségi szolgálat megvalósítása (előadás, beszélgetés)

2. program:

Tervezett időpont szeptember második fele

Téma: Egy új szervezet működésének mindennapjai (POK; Pedagógiai Oktatási Központ); hol helyezkedik el a rendszeren belül, jogosítványai, segítő-, ill. ellenőrző szerepe. (előadás, beszélgetés)

Mindkét rendezvényünket Kazinczy utcai helyszínen szeretnénk megvalósítani.

Az MPT elnöksége által összehívott rendezvényeken a továbbiakban is aktívan veszünk részt.

Budapest, 2014. december 23.

Csillag Ferenc
szakosztály-, tagozatvezető

 

 

Kategória: Fővárosi Tagozat, Neveléselméleti Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?