Beszámoló és munkaterv

Beszámoló az MPT Felsőoktatási  Szakosztály 2014. évi tevékenységéről

 

A Felsőoktatási szakosztály 2014. évi feladata kettős célt szolgált: egyrészt követni a felsőoktatás – törvényi háttér változásának következtében kialakult – új helyzetét, civil szervezeti szempontból elemezni az új jelenségeket és problémákat és lehetőség szerint reflektálni a változásokra. Másrészt számba venni a szakosztályi tagság igényeit és szervezetépítő jelleggel bekapcsolódni egy-egy nagyobb országos jelentőségű, egészségfejlesztéssel foglakozó rendezvény megvalósításába.

Ennek megfelelően a felsőoktatási szakosztály bekapcsolódott az Felnőttképzési Road Show 2014′ országos rendezvénysorozat munkájába. A 2014. novemberében, négy városban (Pécs, Szeged, Nyíregyháza, Budapest) megrendezett országos konferencia kertében mintegy 250 felsőoktatásban és felnőttképzésben érintett szakember, főként egyetemi oktatók és felsőoktatási szakértők folytattak eszmecserét a Magyar Képesítési Keretrendszer szintleírásainak elkészülte kapcsán a bevezetéssel járó várható feladatokról. A témák fontosságát jelzi, hogy idén a road show társrendezője a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottsága volt. A konferenciák plenáris előadást követő szekciómunkák során a   hallgatóság élénk beszélgetést folytatott az MKKR bevezetésének és megvalósításának mibenlétéről, a megvalósítás lehetőségeiről és nehézségeiről, s az alábbi témában fogalmaztak meg felvetéseket, megjegyzéseket:

–        a képzési szintek egymásra épülésének gyakorlati kérdései,

–        az autonómia és felelősségvállalás értelmezésének nehézségei,

–        a BA/BSC és MA/MSC szakok összehasonlító elemzése elvégzésének fontossága,

–        a KKK tartalmi felülvizsgálatának fontossága és kilátásai  (a törvényi módosítások szükségessége és  megvalósításának nehézségei.) Az MKKR bevezetése és a validáció összefüggésének kérdése és a validáció mielőbbi bevezetésének fontossága, mivel a munkatapasztalatok mérésének nincs kialakult gyakorlata eszközrendszere Magyarországon

 

A résztvevők szerint nagyobb fokú kommunikációra, együttműködésre, közös munkára lenne szükség, tanszéki, intézményi, egyetemi szinten. A résztvevők örömmel fogadták a road show a road show háttéranyagát jelentő, a TÁMOP 4.1.3. projekt eredményeit bemutató, jelentésünk mellékletként  csatolt kiadványt.

2014. december 28.

Mátrai Zsuzsa
a Felsőoktatási Szakosztály elnöke

 

Az MPT Felsőoktatási Szakosztály 2015. évi munkaterve

 

2015. évben kiemelt célnak tekintjük

  • a kapcsolati tőke további bővítését, kapcsolatfelvételt más felsőoktatásban érintett szakmai civil szervezetekkel és szövetségekkel és a felsőoktatás minőségi változásainak segítését.

2015. évben tervezett feladatok:

  • két egészségnap megrendezését fiatal felnőttek körében
  • a TÁMOP 4.1.3. projekt eredményeinek terjesztését a felsőoktatásban tevékenykedő tagok körében, igény szerint konzultációkkal segíteni a szintleírások értelmezését és alkalmazását az alap és mesterszakok fejlesztésénél
  • felsőoktatási tudástár kezdeményezését, amely a felsőoktatás nemzetközi és hazai dokumentumainak, tudományos közleményeinek közreadásával kívánja elősegíteni  a felsőoktatás minőségének alakulását.

2014. december 28.

Mátrai Zsuzsa
a Felsőoktatási Szakosztály elnöke

Kategória: Felsőoktatási Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?