Beszámoló és munkaterv

Szakosztály beszámoló és munkaterv

Magyar Pedagógiai Társaság
Szakmai pedagógusképzési, továbbképzési szakosztály

A szakosztály, többségében a korábbi Magyar Szakképzési Társaság Tanárképző-továbbképző és felsőoktatási szakképzési tagozatának tagságából alakult meg. Így 2014 évi tevékenységét még jórészt a korábbi funkciókhoz kapcsolódóan folytatta a tagozat.

Az osztatlan tanárképzés bevezetéséhez kapcsolódó beiskolázási problémák (mindenek előtt a szakmai tanárképzés területén) megoldására vonatkozó javaslatok kidolgozása, a párhuzamos képzés feltételeinek vizsgálata, továbbá a pályapresztizs növelésére irányuló szakmai munka köré szerveződött a tagozat tevékenysége.

Több szakmai és érdekegyeztető fórumon fejtette ki álláspontját a tagozat, a szakképzésben kialakult mérnöktanár és műszaki szakoktató hiány feloldására vonatkozóan.  Javasoltuk a pedagógus-továbbképzési rendszer fejlesztéséhez kötődően a továbbképzési rendszer finanszírozási problémáinak megoldását, továbbá a gyakorló intézmények mentorainak vezetőtanári átsorolását.

Továbbra is együttműködtünk a Tanárképző Szövetsége pedagógiai, szakképzés-pedagógiai szakosztályaival és a Felnőttképzési Vállalkozások Szövetségével is.

Szakosztályunk tagjai, kutatási eredményeikről, ez évben ugyancsak több hazai és nemzetközi konferencián tartottak előadást; továbbá hazai és külföldi konferenciák szervezésében közre is működtek.

A Szakosztály 2015-ös tagozati programja:

  • A tanárképzésről szóló kormányrendeletben foglaltak terén az iskolai gyakorlatok megszervezésével és a gyakorlatvezető tanárok helyzetével kapcsolatban tagozati  fórumot szervezünk. (Ehhez kapcsolódik továbbá a szakoktató képzés gyakorlati programja megvalósulásának értékelése.)
  • Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a szakterületi szakmai szervezetekkel való együttműködésre (a megújuló Tanárképzők Szövetsége tagozataival, a Felnőttképzési Vállalkozások Országos Szövetségével, a szakmai pedagógusképzéshez kapcsolódó gyakorló iskolákkal, az Informatika Tanárok Országos Szövetségével stb.).
  • Kapcsolatot alakítunk ki a határon túli magyar szakmai pedagógusokat tömörítő érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel, illetve a tagozati munkába is invitáljuk őket. Tanulmányaik, programjaik megismertetését és megjelentetését ugyancsak támogatni kívánjuk.
  • A tagozat tagságát ösztönözzük, hogy aktuális szakmai kutatási eredményeikkel, tudományos közleményeikkel minél aktívabban jelenjenek meg a 2015.évi Országos Neveléstudományi Konferencián (szimpóziumok) és az elektronikus szakfolyóiratokban. Előadásokkal, poszterekkel – továbbra is részt veszünk a tanárképzéshez kapcsolódó országos és intézményi konferenciákon.
  • A szakmai pedagógusok helyzetét és a továbbképzési kérdéseit középpontba állító, illetve a tanárképzés fejlesztését érintő TÁMOP programok legújabb eredményeinek megismertetését és elterjesztését segítő facebook csoportot szándékozunk alakítani.
  • A szakosztály tervei között szerepel a további tagfelvétel is,  elsősorban a gyakorló iskolák mentortanárai, mestertanárai köréből.

Kelt Budapest, 2015-01-29

Dr. Makó Ferenc – főiskolai docens                                       Bánhidyné dr. Szlovák Éva – PhD       tagozati titkár                                                                      szakosztály elnök

Kategória: Szakmai pedagógusképzési, továbbképzési szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?