Beszámoló és munkaterv

Beszámoló az MPT Felsőoktatási Szakosztály 2016. évi tevékenységéről

2016-ben a Felsőoktatási Szakosztály munkájának középpontjában az MPT megalakulásának 125. évfordulójára méltó megünneplése állt.

A célok érdekében a szakosztály keretében az alábbi főbb eseményeket valósítottuk meg.

  • Aktívan részt vettünk a Felnőttképzési Szakosztály Felnőttképzési road show keretében 2016.09.15-én rendezett „Fenntarthatóságra és egészségre nevelés a felsőoktatásban és a felnőttképzésben” c. konferencia megrendezésében, amely Szombathelyen, a Nyugat-magyarországi Egyetemen, velük történő közös szervezésben valósult meg.

  • A 2016. évi Országos Nevelésügyi Konferencián egyik felnőttképzési szekciójában az andragógia szakos képzést folytató egyetemekhez kapcsolódva szakosztályi tagjaink előadásokkal jelentek meg.

  • Szakosztályi tagok előadásokkal vettek részt a 2016. évi IX. Kiss Árpád Emlékkonferencián.

Megerősítettük a más szervezetekkel történő hálózatszerű együttműködést, részt vettünk az MTA Pedagógiai Bizottság munkájában.

Együttműködtünk, előadóként részt vettünk az emlékév 2016.04.15.-én az ELTE PPK-n rendezett nyitókonferenciáján és a 2016.11.29-én, a BME-n rendezett zárókonferenciáján.

Az emlékév kapcsán elkészítettük a Felsőoktatási Szakosztály elmúlt évi tevékenységét bemutató posztert.

2015.január 3.

Mátrai Zsuzsa
a szakosztály elnöke

Az MPT Felsőoktatási Szakosztály 2017. évi terve

A szakosztály 2017 évi tervének középpontjában az értékekre nevelés aktuális kérdései és felsőoktatási lehetőségei állnak.

  • 2017. április (NyME), szeptember (ME), október (ELTEÉrtékekről nevelés a felsőoktatásban” címmel konferencia, workshop és műhelymunka megszervezése és megvalóstása a három felsőoktatási intézményben. Célja körüljárni az értékekre nevelés kérdését, különös tekintettel a demokrácia és a szolidaritás, valamint a fenntartható fejlődés kérdésére bölcsész, pedagógus és andragógus hallgatók körében; bemutatni, disszeminálni az értékelemzés módszertanát és a fenntartható fejlődésre nevelés felsőoktatási lehetőségeit külföldi jó gyakorlatok alapján.

  • 2017. december: A megjelölt témában – hallgatók bevonásával – tervezzük egy ajánló bibliográfia összeállítását és közzétételét az MPT honlapján.

  • Részvétel a Kiss Árpád Műhely és a Diszlexiás Szakosztály munkájában.

2017.január 3.

Mátrai Zsuzsa
a szakosztály elnök

Kategória: Felsőoktatási Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?