Beszámoló és munkaterv

A Magyar Pedagógiai Társaság Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztályának 2018. évi értékelése

Szakosztályunk létszáma 88 fő, az elmúlt évben két új taggal bővültünk.

Az év folyamán két szervezeti ülést tartottunk: június 26-án és szeptember 13-án. 2018 a Magyar Pedagógiai Társaság és így szakosztályunk életében is tisztújító év volt.

 A 2017. december 6-i ülésünkön megtartott szavazás alapján ettől az évtől a tisztségeket az alábbi tagok látják el: Szakosztályi elnök Turcsik Katalin Tiszteletbeli elnök Dr. Köpf Lászlóné Titkár Gál Katalin Küldöttek Turcsik Katalin Gombis B. Judit Gál Katalin Hatvani Istvánné Heltmanné Mudri Zsuzsanna Dr. Köpf Lászlóné Darvasné Décsi Andrea Sallay Edit Szakmai Kollégium belsős tagjai Hatvani Istvánné Heltmanné Mudri Zsuzsanna

A májusi Küldöttgyűlés döntése értelmében szakosztályunk elnöke, Turcsik Katalin a következő négy éves ciklusban a Társaság elnökségi tagjaként tevékenykedik. Ezáltal az év második felében közvetlenül is kaptunk tájékoztatást az elnökség munkájáról.

2018-ban folytatódott a 2017-2018-as tanév elején elkezdődött munka az Oktatási Hivatal munkacsoportjában (a Társaságot illetve szakosztályunkat továbbra is Paveszka Dóra és Turcsik Katalin képviselte), ahol a BTMN-es tanulókra vonatkozó, „Taigetosz-törvény” néven elhíresült paragrafus következményeinek kezelése volt a cél. 2018. márciusában a munkacsoport tevékenysége bizonytalan időre felfüggesztésre került, s a folytatásról azóta sajnos semmilyen értesítést nem kaptunk. A munkacsoport tevékenységéről készült beszámoló az 1. számú mellékletben és az alábbi linken olvasható: http://pedagogiaitarsasag.hu/a-taigetosz-torveny-nyomaban/.

Március 6-án bázisiskolánkkal, az Öveges József Középiskolával együttműködve szakmai napot szerveztünk és valósítottunk meg a Logopédia Európai Napja alkalmából. A programban szerepeltek látogatható fejlesztő foglalkozások és óramegbeszélések, szakmai előadások, fejlesztőeszközök bemutatója és fórumbeszélgetés. A szervezés és lebonyolítás Paveszka Dóra, Travnev-Nagy Andrea és Mészárosné C. Szabó Edit munkáját dicsérte.

2018 március 7-én Paveszka Dóra Diszlexiásbarát iskola címmel tartott előadást a Nyitott kapuk a logopédián nevű rendezvényen, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII. Kerületi Tagintézményének szervezésében, a Klauzál Házban.

Április 20-ára meghívást kaptunk előadások tartására és tapasztalatcserére a Józsefvárosi EGYMI utazó gyógypedagógusaitól. A téma a középiskolai logopédiai feladatok és jó gyakorlatok átadása volt. Előadók voltak: Dan-Kiss Viktória, Paveszka Dóra és TravnevNagy Andrea, jelen volt még Turcsik Katalin.

Az Öveges József Középiskola 2017/2018-as évkönyvében jelent meg Turcsik Katalin írása 20 éve 3 D-ben címmel, amelyben a 2017. novemberi jubileumi ünneplés pillanatait eleveníti fel (lásd a 2. számú mellékletben).

Folytatódott együttműködésünk a CSEVE Csoporttal, akik Közoktatlanok címmel szeptemberben megjelent javaslatcsomagjuk elkészítéséhez kérték segítségünket a nyár folyamán. Ez az SNI-s és BTMN-es gyermekek ellátásának fejlesztésére tett javaslatokat tartalmazza és az alábbi linken olvasható: http://csevecsoport.blogspot.com/2018/08/kozoktatlanok-javaslat-az-snibtmn-es_23.html. Részt vettünk a 2018. szeptember 6-án Alternatív évnyitó címmel lezajlott rendezvényen, amelyen a sajátos nevelési igényű gyermekek és szüleik nehéz helyzetéről, valamint a megoldási lehetőségekről folyt nyilvános beszélgetés. Helyszín a Kossuth tér volt, az eseményt a CSEVE Csoport és az Eleven Emlékmű szervezte, az MPT-t és egyben szakosztályunkat Turcsik Katalin képviselte. A rendezvény a Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért programsorozat részeként került meghirdetésre.

Éltünk az Oktatási Hivatal által augusztus 31-én közreadott NAT-tervezet véleményezésének jogával. A hivatalnak elküldött dokumentum az 3. számú mellékletben olvasható. Ezt a Didaktikai Szakosztály számára is továbbítottuk és szeptember 24-én részt vettünk azon az általuk szervezett vitán, amelynek célja az egységes társasági vélemény kialakítása volt. Szakosztályunk álláspontját itt Turcsik Katalin képviselte.

2018. szeptember 28-án, a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozaton Pap Anna „Miért nem megy? Felnőttkori tanulási nehézségek mérése” címmel tartott workshopot az ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetének szervezésében.

Az október 1-től november 29-ig tartó időszakban – az Öveges József Középiskolával együttműködésben – részt vettünk a Tanulási zavarok a középiskolában című tanfolyam lebonyolításában. Az előadók között volt Béki Katalin, Botos Réka, Heltmanné Mudri Zsuzsanna, Jankovics Julianna, Mészárosné C. Szabó Edit, Paveszka Dóra, Péntekné Scherffel Ildikó, Plánkné Balika Katalin, Travnev-Nagy Andrea és Turcsik Katalin (utóbbi tanfolyamszervezői minőségben is). A továbbképzést többek közt két szakosztályi tagunk, Bezerédi Katalin és Kocsis Fruzsina is elvégezte. 2018. október 10-én Pap Anna tartott előadást tanulásmódszertan témakörben (tudás, tanulás, önirányított tanulás, időmenedzsment, célmeghatározás, figyelem, gondolkodás, memória, motiváció, tanulási technikák, módszerek, tanácsok, tanulási stílus) a Fenyvesliget Kulturális Központ és Kollégiumban, különféle szakokon tanuló egyetemi hallgatók számára.

2018 novemberében Paveszka Dóra részt vett a Gyógypedagógiai Fejlesztéséért Alapítvány és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar kutatói által kezdeményezett “Útra fel! – Az egész életutat támogató pályaorientációs szolgáltatások fejlesztése szakemberképzés által sajátos nevelési igény és megváltozott munkaképesség témakörében” című kutatást részét képező fókuszcsoportos interjúban. A kutatás célja, hogy feltérképezze, milyen segítő és hátráltató tényezők jelennek meg a köznevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű diákok pályaorientációs folyamatában.

Az elmúlt évben együttműködtünk a BME Kognitív Tudományi Tanszékének kutatóival, Dr. Lukács Ágnessel és kollégáival. Egy olyan vizsgálatsorozatban vállaltunk szervezési feladatokat, amelyben diszlexiások emlékezeti, tanulási és arcészlelési képességeit tanulmányozták. A munkában – amely a következő évben is folytatódik – Dan-Kiss Viktória, Paveszka Dóra és Travnev-Nagy Andrea vettek részt.

Szakosztályunk (és bázisiskolánk, az Öveges József Középiskola) sokáig szoros munkakapcsolatban állt a Deák Ferenc Kollégium egykori, idén elhunyt igazgatójával, Mikes Györggyel. Rá emlékezve írta meg gondolatait erről a közös munkáról Dr. Köpf Lászlóné, alapító és egyben örökös tiszteletbeli elnökünk. Az írás a Taní-tani Online oldalain jelent meg „Amikor az igazgatót még…” címmel, december 22-én, s a 4. számú mellékletben és a következő linken is olvasható: http://www.tani-tani.info/amikor_az_igazagatot_meg_igazgatonak_hivtak.

Heltmanné Mudri Zsuzsanna olvasószerkesztőként működött közre „A komfortzónán is túl – A táborozás pedagógiája, szociológiája és kulturális antropológiája” (szerkesztő: Nagy Ádám) című, ez évben megjelent kötet elkészítésében.

Tagjaink az elmúlt évben – a fent említetteken kívül – az alábbi, szakosztályunk profilját érintő szakmai programokon vettek részt és hoztak hírt számunkra:

Ø 2018. március 2. – „Ronnie Gardiner módszer – szakmai bemutató” a Ronnie Gardiner Method Hungary szervezésében. Jelen volt: Paveszka Dóra

– 2018. április 28. – „Oktatási menekültek – alternatív megoldások 2018” műhelykonferencia a Zöld Kakas Líceumban. Jelen volt: Dan-Kiss Viktória, Paveszka Dóra.

 Ø 2018. május 22. – „25 éves a szakképzési törvény – Korszakos változások – Új irányok” című konferencia a Szakképzési Kollégium szervezésében. Jelen voltak: Gombis B. Judit, Heltmanné Mudri Zsuzsanna, Pap Anna.

Ø 2018. szeptember 15. – Szakmai Kollégium ülése, a nevelésügy nyilvánossága témakörében, a pedagógiai szaksajtó meghívott képviselőivel. Jelen voltak: Heltmanné Mudri Zsuzsanna, Turcsik Katalin.

Ø 2018. október 18. – a Game Changer Projekt bemutató rendezvénye. Jelen volt: Paveszka Dóra. Ø 2018. november 22.

 – „Dinamikus logopédia: új kihívások, szemléletváltás és eredmények a beszéd-nyelv-kommunikáció fejlesztésének területeiről” című, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferencia az ELTE BGGyK Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet Logopédiai Szakcsoportjának szervezésében. Jelen volt: Paveszka Dóra.

 2018-ban is rendszeresen ápoltuk információs csatornáinkat a Társaság honlapján, a Facebookon, az Öveges Középiskola honlapján és évkönyvében. Bővítettük kapcsolati hálónkat – felvettük például a kapcsolatot a Deák és a Táncsics Kollégiummal, valamint a Felnőttképzési és a Szókincsháló Szakosztállyal.

2019. évi munkaterv

A következő évben eddigi munkánk folytatását tervezzük, de keressük az új lehetőségeket is céljaink eléréséhez. A jövőben is igyekszünk minél szélesebb kör számára információkat, szakmai segítséget nyújtani a tanulási zavarral vagy nehézséggel küzdőket érintő kérdésekben. Ennek érdekében nagy hasznát vesszük az internet lehetőségeinek.

Ápoljuk és frissítjük Facebook-oldalunkat, a Társaság honlapján és az Öveges József Középiskola honlapján található felületeinket. A továbbiakban is bővítjük kapcsolati hálónkat. Az elmúlt évben felvettük a kapcsolatot két kollégium – a Deák Ferenc és a Táncsics Mihály Kollégium – vezetőségével. Szeretnénk velük közösen gondolkodni a diszlexiás diákok megsegítésének összehangolásában, és lehetőség szerint egy közös rendezvény megszervezésében.

Szeretnénk mélyíteni a szakmai kapcsolatot a Felnőttképzési és a Szókincsháló Szakosztállyal is. Az elmúlt évben sajnos nem jutottunk pályázati lehetőséghez, de a pályázati kiírásokat idén is figyeljük és reménykedünk egy számunkra megfelelő pályázati alkalom megjelenésében.

Folytatjuk az együttműködést a BME Kognitív Tudományi Tanszékének kutatóival, akik a diszlexiások emlékezeti, tanulási és arcészlelési képességeit tanulmányozzák. Az elmúlt évben sajnos sikertelenek voltak próbálkozásaink a szakképzésben tanuló, tanulási problémákkal küzdő diákok ügyében – bizonyos okokból nem tudtunk előrelépni.

A következőkben új formákat és kapcsolatokat keresünk, hogy eredményesebben tudjuk képviselni ezeket a fiatalokat. Évek óta csatlakozunk a Logopédia Európai Napja rendezvénysorozathoz. A hagyományt folytatva 2019. március 6-ára is workshop jellegű szakmai programmal készülünk. 2019 szeptembere fontos évforduló számunkra: ekkor lesz 25 éve, hogy az első diszlexiás osztály elkezdte tanulmányait az Öveges József Középiskolában. Ebből az alkalomból egy tanárdiák-találkozó szervezését tűztük ki célul, együttműködve az intézmény vezetőségével. Az első „diszes” osztály nemrégiben tartott 20 éves osztálytalálkozóján részt vett az intézmény akkori igazgatónője, Dr. Köpf Lászlóné, aki vállalta, hogy az összejövetelen szerzett élményeit és tapasztalatait egy cikkben foglalja össze. Az írás megjelenése az Öveges József Középiskola évkönyvében várható.

  1. január 8-i ülésünkön áttekintettük az irodától tavaly kapott tag- és tagdíj-nyilvántartó táblázatot, amelyről megállapítottuk, hogy sajnos több ponton (nevek, címek, elmúlt évekre vonatkozó tagdíj-befizetések összegei) nem a megfelelő adatokat tartalmazza. Szeretnénk hangsúlyt fektetni arra, hogy a következő évben az irodai és a saját nyilvántartásunkat összehangoljuk és ugyanakkor a tagdíjbefizetések számát emeljük.

Új tagokat is szeretnénk toborozni annak érdekében, hogy tovább növekedjék az aktív tagság aránya.

Budapest, 2019. január 15.

Turcsik Katalin szakosztályi elnök

Kategória: Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?