Beszámoló és munkaterv

A Magyar Pedagógiai Társaság Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Tagozatának 2012. évi beszámolója és a

2013. évi munkaterve

A megyei tagozat önálló programokkal és társrendezésekkel segíti a megyei pedagógiai közéletet. Főbb tevékenységi formák: konferencia, felolvasó ülés, könyvbemutató, szakmai műhely meglátogatása. A tagozat nyitott rendezvényeket tart, amelyeken az érdeklődők megkötés nélkül részt vehetnek.

Az alapvető feladatok rendezése

A tagozat létszámának növelése. 2012-ben a középiskolák és az általános iskolák pedagógusainak irányába próbáltunk aktívabb tagszervező tevékenységet kifejteni, több-kevesebb sikerrel.

A folytonosság fenntartása, a tagozat folytatható hagyományainak ápolása.

Kapcsolattartás a társaság tagjaival, más érdeklődőkkel

Az információ áramlás meggyorsítása és a jobb kapcsolattartás érdekében 2010-ben weboldalt indítunk: pedagogiaitarsasag.hupont.hu címen. A weboldalon megtalálható minden rendezvényük előadás anyagainak elektronikus változata is. A társaság tagjainak és minden érdeklődőnek az észrevételeit, megjegyzéseit a 2010-ben létrehozott e-mail címen: pedagogiaitarsasag@gmail.com címen várjuk. Itt válaszolunk felmerülő kérdéseikre is. 2009-ben egy önálló, lektorált kiadványt indítottunk „Pedagógushivatás” címen, melyben a rendezvényeink előadás anyagait jelentetjük meg. Évente egyszer-kétszer tudunk így megjelenni a tagjaink előtt. 2011-ben angol nyelvű kiadványt is sikerült megjelentetni. 2012-ben sikerült tovább növelnünk kiadványunk számát, így már a hetedikkel tudtunk megjelenni.

A tagozat 2012-ben a következő rendezvényeket, programokat rendezte, szervezte.

– 2012. február 21.-én konferenciát rendeztünk „A mentortanárok szerepének megnövekedése, megváltozása az új oktatási törvények tükrében” címen. A rendezvényre a témával foglalkozó szakembereket hívtuk meg előadóknak.

– 2012. május 06-án „Az olvasás jelene és jövője” címen rendeztünk konferenciát. A téma aktualitásának köszönhetően, nagyon sok érdeklődő vet részt a rendezvényen.

– 2012-ben központi témánk az önkéntesség volt. Ennek keretében 2012. november 21.-én konferenciát szerveztünk, „Önkéntesség a Biblia hátterében” címen. A rendezvényen a téma jeles képviselői tartottak előadásokat.

– 2012-ben „Ismerkedés a megye intézményeivel, kutató helyeivel” című tematikus foglalkozás keretében a Nyíregyházi Állatparkot látogattuk meg. Az intézményben megismerkedtünk a zooiskola működésével, szerepével, illetve az Állatpark nevezetességeivel.

– A 2009-ben indított „Pedagógushivatás” című kiadványunkat, melyben a rendezvényeink előadás anyagait is megjelentetjük, 2012-ben egy kötettel tudtunk megjelenni: „Erőszak az iskolában” címen. Az ismert nehéz anyagi helyzetben, örömünkre szolgált, hogy ebben az évben is sikerült a tagság előtt kiadványunkkal megjelenni.

A tagozat 2013. évi munkaterve

– 2013-ben központi témánk a Pedagógusok anyagi és erkölcsi megbecsültségének vizsgálata lesz a mai Magyarországon. Ennek keretében egy konferenciát szeretnék rendezni „Pedagógushívatás a valóság tükrében” címen. A rendezvényre a témával foglalkozó szakembereket hívnánk meg előadóknak.

– „85 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Nyíregyházi Kálvineum Tanítónőképző Intézet ” címen konferencia rendezése.

– Az év folyamán egy neveléstörténeti felolvasó ülést rendezünk, melynek témája, címe „Károlyi György fiainak nevelése, oktatása” lesz.

– „A gyermekek szerepe a családban, a Biblia tükrében” címen konferencia szervezése.

– 2013-ben is továbbfolytatnánk tematikus látogatássorozatunkat. Ebben az évben ismerkedés a megye intézményeivel, kutató helyeivel keretében a Nyírteleki Kedves Házat látogatnánk meg. Az intézményben megismerkednénk a Ház működésével, szerepével, az alkalmazott pedagógiai eljárásokkal.

– 2013-ben a „Pedagógushivatás” című kiadványunk számát tovább szeretnénk növelni. Az anyagi nehézségek ellenére fontosnak tartjuk, hogy minden évben újabb kötettel jelenjünk meg tagjaink, illetve olvasóink előtt. Tervünk szerint „Önkéntesség a Biblia hátterében” című kiadvánnyal szeretnénk megjelenni.

Nyíregyháza, 2013. január 15.

Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna              Dr. Dráviczki Sándor

Magyar Pedagógiai Társaság Magyar Pedagógiai Társaság

Sz-Sz-B Megyei Tagozatának Sz-Sz-B Megyei Tagozatának

                                           Titkára                                            Elnöke

 

Kategória: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozat | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?