Beszámoló és munkaterv

A tagozat 2011-ben a következő rendezvényeket, programokat szervezte, amelyek a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a tagozat honlapján elérhetők. http://oldportal.ke.hu/index.php?p=index1620

 

 

 

2011. április 8.

 

Ünnepi ülés a tagozat megalakulásának 40. évfordulóján

Meghívott előadók, vendégek, programok:

            A MPT vezetőségének képviselője

            A NEFMI képviselője/képviselői

            Kerekasztal beszélgetés a tagozat volt elnökeivel

            A részletes beszámolót korábban már csatoltuk, amely az MPT  honlapján is olvasható.

http://pedagogiai-tarsasag.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=50:somogy-megyei-tagozat&Itemid=19&layout=default

 

2011. májusra tervezett programra csak online értesítés formájában került sor.

 

2011 – A család éve

Mottó: Együtt a gyermek érdekében!

           

2011. október 24.

 

2011 – Liszt év

Zenére nevelés – zenével nevelés

Ez a program  a Kaposvári Egyetem pedagógusképzési szakokra járó nappali tagozatos hallgatóinál került megrendezésre, melynek PP-s dokumentumát szintén az MPT Irodának is továbbítottuk.

 

Folyamatos feladatok:

 

 • Taglétszám növelése – új tagok a közvetlen munkatársak köréből.
 • A programok nyitottak, minden esetben várjuk az érdeklődő kollégákat is.
 • Rendszeresen felhívjuk a tagok figyelmét a szervezet honlapjára, az azokon található információk megismerésének lehetőségére.
 • A saját, tagozati honlapunkon megtalálható információk szintén elérhetők a tagok számára.
 • A tagokkal a kapcsolatot elektronikus levelezéssel bonyolítjuk, ill. néhány esetben hagyományos postai úton tarjuk a kapcsolatot.
 • A város, a megye, a Kaposvári Egyetem és a Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet programjaira rendszeresen felhívjuk tagjaink figyelmét.

2012 évi munkaterv

 

A tagozat 2012-es programjai elsősorban a Kaposvári Egyetem és a Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet pedagógiai programjaihoz társulnak.

 

A PTSZI konferenciát szervez a Nemzeti köznevelési törvény szellemében intézményvezetők- és helyettesek, tagozatvezetők, munkaközösség-vezetők, a fenntartók képviselői és az érdeklődők számára. Céljuk a törvény egységes értelmezése, a felmerült kérdések tisztázása, a változásokra való felkészülés segítése.

 

Időpont: 2012. február 14. 

Helyszíne: Kaposvár, Bajcsy-Zs. u.10.

Részvételi díj: 5000 Ft/ fő

Jelentkezéseket a szekciók megjelölésével a 2012. február 9-ig az alábbi linkre kattintva várják. https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZPb3dmdks0X2RFRkFVZG5FSG5fdlE6MQ

 

Program:

12.30 – 13.00 óráig: Regisztráció

13.00 – 14.00 óráig: Plenáris előadás

A Nemzeti köznevelési törvény tartalmi csomópontjai – intézményi  

                  feladatok és  lehetőségek

14.00 – 16.00 óráig: Szekcióülések

Intézményvezetés, intézményfenntartás

Óvodákat érintő változások

Feladatok és lehetőségek az általános iskolákban az új szabályozók tükrében

Középiskolákat érintő változások a köznevelési törvényalapján

 

A megye pedagógusainak és az egyetem oktatóinak együttes párbeszédre ajánlott témái:

 

·         Jelentés a magyar közoktatásról 2010 – válogatás a témakörökből

http://www.ofi.hu/kiadvanyaink/jelentes-magyar/tartalomjegyzek

http://www.ofi.hu/kiadvanyaink/szerkesztok-eloszava/szerkesztok-eloszava

http://www.ofi.hu/kiadvanyaink/abrajegyzek/abrak-tablazatok

Korábbi jelentések: http://www.ofi.hu/tudastar/jelentes-magyar/jelentes-magyar

·         Tanórakutatás – egy elterjedőben levő oktatásfejlesztési módszer

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00111/2007-02-ta-Gordon-Tanorakutatas.html

·         A felsőoktatás korszerűsítése Európában

http://koznev.hu/cikk/kozneveles-online/letfontossagu-a-felsooktatas-korszerusitese-europaban/

·         Mit tehet a felsőoktatás a köznevelés fejlesztéséért?

http://delfin.klte.hu/~szentirm/oktapol.doc

 

A beszélgetések tervezett időpontja a tavaszi (március és április hónapban) és az őszi félévben (október és november hónapban) két-két téma feldolgozása.

 

Kérem, hogy tagjaink folyamatosan tanulmányozzák az MPT honlapon (http://pedagogiai-tarsasag.hu/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 ) található témákat, vegyenek részt a rendezvényeken, ismerjék meg a témákkal kapcsolatos lehetőségeket, szakirodalmakat, és alkalmazzák azokat mindennapi munkájukban.

 

Néhány javasolt téma:

·         Elnökségi ülés 2012. január 29.

http://pedagogiaitarsasag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1311:elnoeksegi-ueles-2012-januar-29&catid=87:mpt-elnoekseg&Itemid=47

·         Az V. miskolci Tani-tani konferencia programja

http://pedagogiai-tarsasag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1310:az-v-miskolci-tani-tani-konferencia-programja&catid=37:b-a-z-megyei-tagozat-borsod-mhely&Itemid=19

·         Üzenet a családpedagógiáról

http://pedagogiaitarsasag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1309%3Auezenet-a-csaladpedagogiarol&catid=89%3Atanulmanyok&Itemid=1

·         Az elnökség javaslata 2012. év kiemelt programjaira

http://pedagogiai-tarsasag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1307:az-elnoekseg-javaslata-2012-ev-kiemelt-programjaira&catid=87:mpt-elnoekseg&Itemid=47

 

A Kaposvári Egyetem tagságunk számára releváns rendezvényeiről folyamatosan értesítést küldünk.

 

A megyei tagozat tagjainak teljes adatbázisát minden évben megküldjük a MPT Irodának, akik a befizetéssel kapcsolatos teendőkről tájékoztatják a MPT tagjait. Kérem, hogy tagozatunk járjon példával a tagdíjak mielőbbi befizetésével.

 

További tervek:

 • Kapcsolat építése a város, a megye intézményeivel, szervezeteivel.
 • A programok összehangolása.
 • A tagság aktivitásának növelése.
 • A tagság létszámának növelése (a közelmúltban nyugdíjba vonult oktatók, pedagógusok, illetve a hallgatók és a mentorok, valamint a fiatal pedagógusok szervezésével).
 • Egyéb programok: könyvbemutatók, tudományos munkák, disszertációk, kutatási eredmények, pályázatok, hazai és külföldi intézmények, rendezvények látogatása, beszámolók, stb.           

 

 

Kaposvár, 2012. január 31.

Kis Jenőné dr. Kenesei Éva PhD

főiskolai docens

a tagozat elnöke        

kenesei.eva@ke.hu

 

 

Kategória: Somogy Megyei Tagozat | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?