beszámoló és munkaterv

 

 

Szervezeti egységünk 2011. május 11-én alakult meg a korábban önkéntes csoportként működő Önkéntes Interkulturális Pedagógiai Munkacsoport (Voluntary Intercultural Pedagogy – VIP) tagjaiból. A szakosztály az interkulturális pedagógia tudományterületének egyik magyarországi műhelye kíván lenni. A szakosztály célja, hogy egy olyan fórumot hozzon létre, ahova az ország bármely területéről szívesen csatlakoznak a más kultúrákat ismerő, többnyelvű, szakirányú végzettséggel, illetve elhivatottsággal rendelkező önkéntes tagok. Olyan tevékenységeket kívánunk folytatni, melyek során a Magyarországon élő  menekült és migráns gyermekek oktatási-nevelési, valamint társadalmi integrációját elő tudjuk segíteni. A szakosztály 12 taggal kezdte meg működését, s első lépésként a szervezeti keretek kialakítása, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat véglegesítését céloztuk meg.

 

A nyár folyamán intenzív szakmai munka vette kezdetét: elkészítettük az egyéni fejlődési napló első változatát, melynek segítségével a hazánkban státuszt nyert gyermekek fejlesztése utánkövethetővé válik. Augusztus 14-én belső képzést és tréninget tartottunk. Célunk a Fiatalok Lendületben című pályázatra való felkészülés, szervezetünk önmeghatározása volt. Komplex programot dolgoztunk ki a befogadó társadalom, s főleg a fiatalok érzékenyítésére, valamint a Magyarországon élő menekült, menedékes és oltalmazott gyermekek egyéni és csoportos fejlesztésére a Bicskei Befogadó Állomáson és a kiköltözést követően budapesti helyszínnel.  Az FLP Ifjúsági Kezdeményezések Programjában pályázati anyagunk sajnos nem nyert támogatást, ám annak szakmai kidolgozottságát és társadalmi fontosságát a bírálók is kiemelték. Jelenleg keressük az újabb pályázati lehetőségeket. Az Önkéntesség Éve során számos szakmai rendezvényen vettünk részt, emellett az Év Önkéntese díjra is jelölték egy önkéntesünket. Bár a díjat nem csoportunk nyerte el, a 2012-es Önkéntes Naptárba az IPSZ is bekerült.

Szakmai kapcsolataink is bővültek már e félév során is. Elindítottuk a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal kötendő kétoldalú megállapodás ügyintézést. Ennek kapcsán a Hivatallal együttműködve közös pályázati lehetőségek felkutatásán, valamint a menekült és oltalmazott gyermekek oktatási-nevelési helyzetének javításán dolgozunk. Felvettük a kapcsolatot a Fiatal Alternatívák Társasággal, akik befogadták budapesti helyszínű programjainkat a Blokkban, az ELTE egykori Ajtósi Dürer sori épületében. Azóta találkozóink, szakmai beszélgetéseink és gyermekprogramjaink is megrendezésre kerültek már ebben a különleges környezetben. Itt fogadhattuk 2011. október 17-én a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat megkeresésére az UNOY- United Network of Youth Peacebuilders civil szervezeteket tömörítő nemzetközi hálózat tagjait. Ők az Európa Tanács Budapesti Európai Ifjúsági Központ (BEIK) szervezésében látogattak Magyarországra egy szeminárium keretében, melynek témája: Béke és önkéntesség Európában – fiatal önkéntesek szerepe az interkulturális párbeszéd és béke építésében. A résztvevők nagy érdeklődést mutattak csoportunk, az MPT IPSZ működése iránt, sok kérdést kaptunk a menekült gyermekek körében végzett munkánkhoz kapcsolódóan. Interjút készített velünk a tani-tani.info (http://tani-tani.info/tanuljunk_egymastol). Részt vettünk a Hálózat a Tanszabadságért mozgalom Fogadóóráján, ahol a menekült és migráns hátterű tanulókkal kapcsolatos információkat igyekeztünk megosztani az érdeklődőkkel. Folyamatosan dolgozunk a törvényi változások követésén és véleményezésén annak érdekében, hogy a menekült és migráns hátterű gyermekek jogai ne csorbulhassanak, illetve, hogy az őket segítő pedagógusok munkája támogatást nyerjen.

Foglalkozásaink során jártunk Bicskén a már kiköltözött családokkal, kirándultunk a Sárgicska Egyesület önkénteseivel és a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon lakóival. Téli ünnepségünket már a Blokkban tartottuk, ahol újra találkozhattunk kiköltözött gyermekeinkkel és családjukkal.

Szakosztályunkat meghívták a migráns felnőttek és gyerekek oktatási esélyteremtését célzó Oktatási Munkacsoportba, melynek elnökségi feladatait a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekültügyi Igazgatósága látja el, társelnöke a NEFMI közoktatásért felelős államtitkára, tagjai civil és szakmai, valamint a témában érintett egyéb szervezetek képviselői.

 

A Magyar Pedagógiai Társaság Interkulturális Pedagógiai Szakosztályának Munkaterve

2012-es évre

 

 

Szakosztályunk a 2012-es évben két fő céljának a Bicskei Befogadó Állomáson és Budapesten tartott foglalkozások rendszeressé tételét, összehangolását,  valamint a pedagógusokkal és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal való szakmai együttműködést tekinti. Ennek érdekében minden hónapra tervezünk foglalkozásokat Bicskén, emellett kéthavonta a budapesti családok számára is kínálunk programokat.

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal meghívására részt veszünk az Oktatási Munkacsoport ülésein, melyek minden hónapban megrendezésre kerülnek. Mivel ez intenzív szakmai munkát igényel, az előkészítés céljából havonta legalább két személyes vagy videomegbeszélést tartunk. A találkozók vagy műhelyek alkalmával egy-egy témára szeretnénk fókuszálni, például a tanköteles korú, migráns hátterű gyermekek egyéni és csoportos fejlesztése vagy a pedagógusok továbbképzése  témájában. Ebben az évben is tervezünk belső képzést, tréninget. Célunk, hogy ebben az évben megismerkedhessünk más országok menekültügyi gyakorlatával, különös fókusszal a gyermekek nevelésére. Ezért keressük a kapcsolatot osztrák és lengyel partnerintézményekkel.

Keressük azon pályázati lehetőségeket, melyek további önkéntesek bevonását, tapasztalataink terjesztését és kutatási-publikációs tevékenységet támogatnak valamint segítséget nyújthatnak a rendszeres gyakorlati munkánkkal járó úti-és anyagköltségek előteremtésében.

Folyamatosan fejlesztjük honlapunkat, melynek célja informálni és összekötni azokat a pedagógusokat, szakembereket, akik migráns hátterű tanulók fejlesztésével foglalkoznak.

Éves célunk, hogy az egyéni fejlődési napló és az általunk kidolgozott módszer segítségével felmérjük a tevékenységi körünkbe tartozó gyermek szükségleteit, sajátosságait, és ez alapján használható adatbázist építsünk fel, melyet tovább tudunk adni a később a gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak. A folyamatot kutatással szeretnénk követni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időszak, dátum

Tevékenység

Január

Együttműködési Megállapodás véglegesítése a Fiatal Alternatívákkal

Együttműködési Megállapodás véglegesítése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal

Részvétel a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Oktatási Munkacsoportjának ülésén (alakuló ülés)

Egyéni Fejlődési Napló fejlesztése

Február

Az új honlap beindítása

Egyéni Fejlődési Napló véglegesítése

02. 17. Részvétel a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Oktatási Munkacsoportjának ülésén

OSI-pályázat előkészítése, szakmai program kidolgozása

Foglalkozások beindítása a Bicskei Menekülteket Befogadó Állomáson

Kapcsolatfelvétel a menekült, menedékes és oltalmazott gyermekekkel foglalkozó intézmények pedagógusaival

Havi egy találkozó vagy műhely – téma: filmklub, egyéni fejlődési napló alkalmazása
(Allah minden napján szaladnak a lovak 02. 20. Eötvös 10)

Március

Foglalkozások a Bicskei Menekülteket Befogadó Állomáson

Foglalkozások Budapesten a Blokkban vagy szabad téren

Részvétel a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Oktatási Munkacsoportjának ülésén

Havi egy találkozó vagy műhely szervezése – téma: adatbázis kiépítése, követő kutatás tervezése
(Drámapedagógiai foglalkozások kérdése)

Április

Foglalkozások a Bicskei Menekülteket Befogadó Állomáson

Részvétel a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Oktatási Munkacsoportjának ülésén

Havi egy találkozó vagy műhely szervezése – téma: követő kutatás, aktualitások

04. 27-28 részvétel az ISCE 2-n

Május

Foglalkozások a Bicskei Menekülteket Befogadó Állomáson

Részvétel a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Oktatási Munkacsoportjának ülésén

Havi egy találkozó vagy műhely szervezése – téma: követő kutatás, aktualitások

Külföldi tanulmányút – Ausztria, Lengyelország?

Tisztújítás

Június

Foglalkozások a Bicskei Menekülteket Befogadó Állomáson

Foglalkozások Budapesten a Blokkban vagy szabad téren

Részvétel a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Oktatási Munkacsoportjának ülésén

Havi egy találkozó vagy műhely szervezése – téma: követő kutatás, aktualitások, tréning szervezése

Külföldi tanulmányút – Ausztria ?

Július

Foglalkozások a Bicskei Menekülteket Befogadó Állomáson

Részvétel a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Oktatási Munkacsoportjának ülésén

Tréning, belső képzés szervezése

Műhely – téma: aktualitások

Augusztus

Foglalkozások a Bicskei Menekülteket Befogadó Állomáson

Foglalkozások Budapesten a Blokkban vagy szabad téren

Részvétel a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Oktatási Munkacsoportjának ülésén

Műhely – téma: aktualitások

Szeptember

Foglalkozások a Bicskei Menekülteket Befogadó Állomáson

Részvétel a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Oktatási Munkacsoportjának ülésén

Havi egy találkozó vagy műhely szervezése – téma: követő kutatás, aktualitások

Október

Foglalkozások a Bicskei Menekülteket Befogadó Állomáson

Részvétel a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Oktatási Munkacsoportjának ülésén

Havi egy találkozó vagy műhely szervezése – téma: követő kutatás, aktualitások

November

Foglalkozások a Bicskei Menekülteket Befogadó Állomáson

Részvétel a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Oktatási Munkacsoportjának ülésén

Havi egy  találkozó vagy műhely szervezése – téma: követő kutatás, aktualitások

December

Foglalkozások a Bicskei Menekülteket Befogadó Állomáson

Havi egy  találkozó vagy műhely szervezése – téma: követő kutatás, aktualitások

Foglalkozások Budapesten a Blokkban – Téli ünnepség

Részvétel a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Oktatási Munkacsoportjának ülésén

 

 

Kategória: Interkulturális nevelés Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?