Beszámoló és munkaterv – ÁMK Szakosztály

2013-as megalakulásakor az ámk-szakosztály elsődleges célja az volt, hogy az általános művelődési központok szakmai mozgalmának értékeit szervezett keretek között örökítse tovább a kedvezőtlenül megváltozott jogszabályi (különösen oktatásirányítási) feltételek közepette. Ennek érdekében 2014-ben szervezett tevékenységei elsősorban arra irányultak, hogy az Általános Művelődési Központok Országos Egyesületével együttműködve az „ámk-gondolatot” lehetőség szerint minél szélesebb körhöz juttassa el. Ennek jegyében került sor 2014. március 1-jén, Balatonfűzfőn a Beszélgetés a helyi társadalmak művelődési  folyamatainak egységéről  című szakmai rendezvényre, amelynek témája annak a szellemi örökségnek a számbavétele volt, amit 1971 és 2011 közt a közművelődés és közoktatás szervezeti és tartalmi komplexitásaként  nemzetközi minták és hazai tradíciók alapján halmozott fel a magyarországi művelődésügy.

A szakosztály szakmai megmozdulásainak olykor szomorú apropója is akadt. Így amikor Jeney Lajos, a jeles iskolaépítész, közéleti személyiség, az ELTE Neveléstudományi Doktori iskola tanára, az ÁMK-k „pionírja” 2014. nyarán elhunyt, az ámk-szakosztály 2014. októberi emlékülésén az ő emberi és szakmai örökségét állította a találkozó középpontjába. Az Általános Művelődési Központok Országos Egyesülete az ámk-szakosztállyal közösen adta ki Építészet, közösségi művelődés, iskola, nevelési központok címmel Jeney Lajos összegyűjtött tanulmányait.

Itt említendő meg, hogy A Kisgyermek című folyóirat 2014-ben egy különszámot is megjelentetett, amely teljes egészében az általános művelődési központok gondolatkörének szentelt.

A szakosztály 2015. évi tervének alapját a tagok toborzása jelenti. Szükséges lenne az ámk-szakosztály tagjainak számát az országban még működő általános művelődési központok szakmai aktivitásra kész munkatársaival bővíteni. Ennek érdekében az ÁMK OE jelenleg meglévő címlistájának aktualizálása (esetleg kiegészítése) a legsürgetőbb feladat.

A tervek között szerepel egy olyan programalkotó szakmai fórum szervezése, amely áttekintené az ámk-kal kapcsolatban eddig megfogalmazott stratégiai terveket (például a Varga Domokos Program), s amely aktualizálná azokat (a jelenlegi törvényi szabályozás vizsgálatával összekötve, adott esetben javaslattal élve annak lehetséges változtatására).

Javaslat a 2015. évi munka további részére: áttekinteni, hogy milyen lehetőségei vannak egy ún. ámk-archívum létrehozásának, hogy a következő években egy rendszeres anyaggyűjtés kezdődhessen (még mielőtt végleg nyoma veszne olyan dokumentumoknak, amelyek pedagógiatörténeti jelentőségűek).

Kategória: ÁMK Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?