Beszámoló és munkaterv Baranya megyéből

Magyar Pedagógiai Társaság
Baranyai tagozat

Beszámoló 2013

Az MPT baranyai tagozatának ideiglenes vezetését 2013 márciusában vettem át, mert Dr.Zalay Szabolcs egyéb feladatai miatt nem tudta tovább vállalni. Erre az évre a tagozatunk nem előre eltervezett munkaterv alapján tevékenykedett, hanem a lehetőségeket megkeresve célunk volt a tagság megerősítése, illetve bővítése, az MPT iránti elkötelezettség megerősítése. Ennek érdekében a következő rendezvények szerveződtek.

  1. A rendezvény ideje: 2013. április 24 –én szerdán 12.30- 15 óra

A rendezvény helyszíne: Pécs, Baranya megyei Pedagógiai Intézet

 A résztvevők jellegzetes csoportokat képviseltek: kisgyermeknevelőket, óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat, szakértőket, állami és egyházi nevelést folytató szakembereket.

A programszervezők: Márton Judit Pedagógiai Intézeti vezetője és Zsember Gyurcsy Márta a tagozat vezetője készítette elő a szakmai nap munkáját.

Előadást tartott: Villányi Györgyné MPT elnökség tagja, Kisgyermeknevelési szakosztály vezetője. Az MPT szervezete, céljai, feladatai, a tagozatok és szakosztályok munkája. Ismertette az év terveit, a várható programokat. A Mire való az iskola, óvoda? témában kerültek kiemelésre olyan értékek, amelyek további megerősítése szükséges a nevelőmunka eredményessége érdekében. A Pedagógiai Intézet vezetője köszöntötte a megjelent kollégákat. Kiemelte, hogy igen fontosnak tartja a szakmai témák megbeszélését, megvitatását így tágabb körben. A tagozat munkájának támogatása érdekében a Pedagógiai Intézet helyet tud biztosítani.

A megjelentek egyetértettek abban, hogy Zsember Gyurcsy Márta ideiglenesen ellátja a Baranyai tagozat szervezési feladatait ebben az évben.

2.  A rendezvény ideje: 2013. június 19-én szerdán  9-13 óra

A rendezvény helyszíne: Helyszín: Pécs, Leőwey Klára Gimnázium

A résztvevők: óvodavezetők, óvodai szakértők, óvodapedagógusok

A programszervezők: Dr.Zalay Szabolcs igazgató és Zsember Gyurcsy Márta a tagozat vezetője készítette elő a szakmai nap munkáját.

Előadást tartott: Dr. Sharon Burow egyetemi professzor USA„ Növeld meg hatáskörödet” – az óvoda, mint intézmény kapcsolatainak erősítése, kiemelten a családi neveléssel.

Előadás után kiscsoportos feldolgozással gyűjtötték össze a jelenlévők, hogy milyen eszközeik, módszereik, lehetőségeik vannak a hatásfokok erősítésére.

Ugyanezt az előadást és feldolgozást Amerikában is elvégezték. A kettő helyszínen összegyűjtött tapasztalatokból születet egy újságcikk: „A tudástól a megvalósításig….Számítok Rád” címmel „A Kisgyermek” újság VIII. évfolyam 3-4. számában jelent meg.

3.  A rendezvény ideje: 2013-12-12 csütörtök, 11-14 óra

A rendezvény helyszíne: PTE BTK Történettudományi Tanszék, Pécs Rókus u. 2. („M” épület) 207 terem

A résztvevők jellegzetes csoportokat képviseltek: kisgyermeknevelőket, óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat, szakértőket, állami és egyházi nevelést folytató szakembereket, alapítványi tevékenységet, és oktatókat.

A programszervezők: Dr. Nagy Mariann PHD habi/egyetemi docens és Zsember Gyurcsy Márta a tagozat vezetője készítette elő a szakmai nap munkáját. Prof. Dr. Fischer Ferenc Dékán támogatásával kerül megszervezésre a program.

Előadást tartott: Lannert Judit oktatáskutató. Két témával foglalkozott kiemelten.

Előadását a legaktuálisabb témával kezdte: A napokban hozták nyilvánosságra a PISA nemzetközi tanulói teljesítménymérés 2012-es évi eredményeit.

„Mit kellene tenni? –  Az előadó kiemelte…” kulcs maga a pedagógus. Nem pusztán a „mit kell csinálni”, de a „hogyan csináljuk” kérdése is fontos.”

Ezután áttért a 2013-ban végzett haza kutatási eredményeinek kiemelésére. Érti-e egymást szülő és pedagógus, szakértő és laikus?” címmel. A legfrissebb kutatási eredmények tükrében véleményeket és nézeteket mutatott be.

A hallgatóság tagjai aktívan vettek részt a párbeszédben. Kifejtették saját munkaterületükön tapasztalat eredményeiket, problémáikat. Felvetésre került, hogy legközelebb régiós szintű szakmai megbeszélésre kerülhetne sor Baranya, Somogy és Tolna megyei kollégák bevonásával. Badics Tiborné Erzsi és Dr.Komlósi Ákos támogató szervező munkát ajánlottak fel. Dr. Nagy Mariann az egyetemi oktatók közötti szakmai párbeszéd megszervezését és a további programok helyének biztosítását ígérte. Javaslatok között szerepelt még, hogy a tagozat és az egyetem szorosabb együttműködésben tevékenykedhetne a jövőben.

Az év során több alkalommal a rendezvényekhez Villányi Györgyné elnökségi tag adott maximális segítséget: szervezésben, az előadó megkeresésében és felkérésében.

Tervek 2014

Rendezvények, tevékenységek  

  1. Változások a köznevelésben a kutatások tükrében címmel regionális szakmai nap (Baranya-Somogy-Tolna). A szervezésbe és a megvalósításba a Kisgyermeknevelési Szakosztály tagjai is bekapcsolódnak.

Helyszín Pécs JPT 2014 április

2 .  Csatlakozás a Staféta tábor programjához.

2014. június vége

3.  „ÖKO iskolák” „Zöld Óvodák” hálózat eredményei és a Baranya megyei érintett intézmények bemutatkozása – szakmai nap szervezése

Helyszín: Pécs, JPT 2014 október

4.  A szakmai információáramlás segítése többféle módon a helyi lehetőségekhez igazodva, valamint A Kisgyermek lap terjesztésének segítése, szakmai tapasztalatok közreadása.

5.  Szükség és igény szerint rendeleti és más szakanyagok véleményezése a tagok észrevételeinek feldolgozásával.

A Baranyai tagozat jövője érdekében szükséges a köznevelési rendszerben még aktív tagozati vezetőség választására. Ennek előkészítése és lebonyolítása a 2014-es év feladata.

Pécs, 2014. január 25.

Zsember Gyurcsy Márta

Kategória: Baranya Megyei Tagozat, Dél-dunántúli Tagozat | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?