Beszámoló és munkaterv – Neveléstörténeti Szakosztály

Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztály
2013. évi beszámolója és 2014. éves munkaterve

 

2013-ban több konferencián vettek részt a Szakosztály tagjai, így például az Országos Neveléstudományi Konferencián, a TKSZ-szel közösen szerveztünk nemzetközi workshop-ot Szegeden, melynek témája a neveléstörténet oktatásának helyzete. Invitáltuk a Szakosztály tagjait szakmai kirándulásra, azonban sajnálatos módon a kevés jelentkezés miatt 2014-es évre halasztottuk el. Folyamatos konzultációkat tartottak a neveléstörténetet oktató kollégák, bevonva ebbe más, külföldi egyetemeken oktatókat.

A Neveléstörténeti Szakosztály életét a 2014-es évben nagyrészt a konferenciák, a szakmai konzultációk és pedagógiai turizmus jegyében szervezett programok jegyében tervezzük. A szakosztály egyre nehezebb körülmények között végzi a munkáját.  Felsőoktatásban dolgozó tagjaink munkahelyi terhelése jelentősen megnőtt az utóbbi időszakban, ráadásul az aktív tagok általában több egyesületnek, szervezetnek is tagjai. Szinte lehetetlen olyan időpontot találni, amikor a szakosztály minden tagja ráérne, ezért döntöttünk a tematikus munkacsoportok működtetése mellett. 

 1. Folyamatosan kapcsolatot tartunk az MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottságával és más Szakosztályokkal. A fentiekben említett okok miatt, számos rendezvényen közösen veszünk részt.
 2. Az Országos Pedagógiai Könyvtárral és Múzeummal együttműködve – tapasztalatcserét, konzultációt, tanácsadást az érdeklődők részére.  Kezdeményezzük helytörténeti-iskolatörténeti csoportok alakulását.
 3. A lassan hagyománnyá vált „Kutatók éjszakája” illetve a „Múzeumok éjszakája” programokon arra törekszünk, hogy a szakosztály tagjai saját intézményeikben törekedjenek neveléstörténeti programok vagy modulok szervezésére.
 4. Folytatjuk a korábban megalakult tematikus munkacsoportjaink működtetését, esetleg sor kerülhet a tevékenységi kör bővítése.
 5. Kezdeményezzük helytörténeti-iskolatörténeti kiállítások szervezését. Igény esetén készséggel szerveznénk – az Országos Pedagógiai Könyvtárral és Múzeummal együttműködve – tapasztalatcserét, konzultációt, tanácsadást az érdeklődők részére.
 6. A Szakosztály tagjai számára a jövő évben is tervezünk szakmai utazásokat, ezek helyszínét és programját a későbbiek folyamán dolgozzuk ki. Alapvetően olyan programokat tervezünk, amelyekben hangsúlyos szerepet kap majd egy levéltár bemutatása és konzultáció az ottani neveléstörténeti jelentőségű dokumentumokról, továbbá a helyi oktatás-és iskolatörténeti emlékhelyek megtekintése is szerepel majd a programban. A pedagógiai turizmus fontos hozadéka a szakosztály tagjai közötti személyes kapcsolat erősítése, tájékozódás egymás kutatómunkájáról.
 7. Folytatjuk tematikus foglalkozások és műhelymunka szervezését. Ebben az évben is foglalkozunk a neveléstörténet tárgy oktatásával, kiemelten kezelve az eredményesebb oktatást támogató multimédiás anyagok megismerését, esetleges cseréjét.
 8. Egy alkalommal nyilvános foglalkozást tartunk az új számítástechnikai eszközök neveléstörténeti alkalmazási lehetőségeiről, különös tekintettel a modern keresőrendszerek és az egyetemen hozzáférhető adatbázisok használatáról.
 9. A szakosztály fontos feladatának tekinti létszámának növelését. Az elkövetkező időben a Neveléstudományi Doktori Iskolában kívánunk fokozottabb „toborzási tevékenységet” kifejteni.
 10. Tanácsadással segítjük – szakdolgozatok és pályázatok elkészítésében – a neveléstörténet iránt intenzívebben érdeklődő tanárokat, hallgatókat, diákokat.
 11. A neveléstörténetből, művelődéstörténetből doktori dolgozatot készítők számára – igény esetén – szakmai fórumot szervezünk
 12. Lehetőségeink szerint – előadással, szimpóziummal, poszterrel – továbbra is részt veszünk országos és intézményi szakmai konferenciákon.
 13.  Alkalmanként – különösen az évfordulókhoz kapcsolódóan – felkeressük és megkoszorúzzuk kiemelkedő teljesítményt nyújtott pedagógusok emléktábláját, sírhelyét. Neveléstörténeti jellegű / évfordulóhoz kapcsolódó előadásokat, megemlékezéseket tartunk.

 

Hegedűs Judit               Bara Zsuzsanna                              Mikonya György
titkár                                titkár                                                    elnök

 

Budapest, 2014. február 5.

 

Kategória: Neveléstörténeti Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?