Beszámoló és munkaterv Somogy megyéből

A Magyar Pedagógia Társaság Somogy Megyei Tagozatának
2013 évi beszámolója és 2014 évi munkaterve 

2013 évi beszámoló 

A tagozat 2013-ban a következő rendezvényeket, programokat szervezte, amelyek a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a tagozat honlapján elérhetők. http://www.pk.ke.hu/menu/53 

A tagozat 2013-as programjai elsősorban a Kaposvári Egyetem és a Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet pedagógiai programjaihoz társulnak. 

A PTSZI szokásos tanévvégi (2013. június), tanévkezdési (2013. augusztus) konferenciái a Nemzeti köznevelési törvény szellemében intézményvezetők- és helyettesek, tagozatvezetők, munkaközösség-vezetők, a fenntartók képviselői és az érdeklődők számára két alkalommal is megrendezésre került. Céljuk a törvény egységes értelmezése, a megújuló tartalmi szabályozás megismerése, a felmerült kérdések tisztázása, a változásokra való felkészülés segítése. Az előadók az országos és a helyi oktatásirányítás szakemberei voltak (EMMI, OFI, SMIK, Oktatási Főosztály, PTSZI). Az intézet Pedagógiai Szakmai Napján elsősorban a köznevelésben dolgozó pedagógusokat szólították meg. Ezen a programon A köznevelési intézmények egységes pedagógiai szakmai ellenőrzésének és minősítésének jogszabályi hátterét mutatták be. (2013. december 5. 13.30-15.30) A programok szakmai felelőse: Gőbölös Izolda az intézet igazgatója.

Fehér könyv az oktatásról téma megtárgyalására 2013. október 16-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel került sor. A szöveg és a háttértanulmányok megismerésére a tagozat tagjai a www.hazaeshaladas.hu honlapot vették igénybe. A tagozat elnöke, Kis Jenőné dr. Kenesei Éva bevezető előadásával kezdődő programon az MPT elnökségét Fábry Béla alelnök képviselte. A programról készült jegyzőkönyvet a fotókkal együtt elküldtük az iroda részére.

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán került megrendezésre 2013. november 29-én (péntek) a Képzés és Gyakorlat VII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia. A konferencia teljes programja, és beszámolója a következő link alatt olvasható. http://www.pk.ke.hu/hirek/92

2013-as évre tervezett egyéb témák bemutatására csak online értesítés formájában került sor. 

Folyamatos feladatok:

 • Taglétszám növelése – új tagok a közvetlen munkatársak köréből.
 • A programok nyitottak, minden esetben várjuk az érdeklődő kollégákat is.
 • Rendszeresen felhívjuk a tagok figyelmét a szervezet honlapjára, az azokon található információk megismerésének lehetőségére.
 • A saját, tagozati honlapunkon megtalálható információk szintén elérhetők a tagok számára.
 • A tagokkal a kapcsolatot elektronikus levelezéssel bonyolítjuk, ill. néhány esetben hagyományos postai úton tarjuk a kapcsolatot.
 • A város, a megye, a Kaposvári Egyetem és a Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet programjaira rendszeresen felhívjuk tagjaink figyelmét.


2014 évi munkaterv 

A tagozat 2014-es programjai elsősorban a Kaposvári Egyetem és a Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet pedagógiai programjaihoz társulnak.

Társaságunk profiljának megfelelő kulcstémákat ismerteti pályázati programjából a Pedagógiai Kar új dékánja – Dr. Podráczky Judit PhD – a tavasz folyamán, amelyek a következő öt témát érintik: a pedagógusképzési alapszakok fejlesztése, mesterszakok indításának tervezése, szakirányú továbbképzések programjai, pedagógus továbbképzések újragondolása, kutatási együttműködések támogatása. 

A PTSZI szakmai tanácskozásokat szervez a megújult köznevelési rendszer szellemében intézményvezetők- és helyettesek, tagozatvezetők, munkaközösség-vezetők, a fenntartók képviselői és az érdeklődők számára.

A tavaszi tanácskozás témái:

 • A köznevelési intézmények szakmai ellenőrzése
 • A pedagógus életpályamodell hatása a szakmai megújulásra

Az őszi tanácskozás témái:

 • A szakmai munka távlatai az intézményi működés új rendjében
 • Felkészítés a felsőfokú tanulmányokra a felvételi eljárások tapasztalatainak tükrében (Pedagógiai Karral közös rendezvény)

A megye pedagógusainak és az egyetem oktatóinak további együttes párbeszédre ajánlott témái:

A beszélgetéseken a tavaszi (április vagy május hónapban) és az őszi félévben (október vagy november hónapban) egy-egy téma kerül feldolgozásra.

Kérem, hogy tagjaink folyamatosan tanulmányozzák az MPT honlapon található témákat, vegyenek részt a rendezvényeken, ismerjék meg a témákkal kapcsolatos lehetőségeket, szakirodalmakat, és alkalmazzák azokat mindennapi munkájukban. http://pedagogiai-tarsasag.hu

A Kaposvári Egyetem tagságunk számára releváns rendezvényeiről folyamatosan értesítést küld.

A megyei tagozat tagjainak teljes adatbázisát minden évben megküldjük a MPT Irodának, akik a befizetéssel kapcsolatos teendőkről tájékoztatják a MPT tagjait. Kérem, hogy tagozatunk járjon példával a tagdíjak mielőbbi befizetésével.

További tervek:

 • Kapcsolat építése a város, a megye intézményeivel, szervezeteivel.
 • Kapcsolatfelvétel a tankerületekkel.
 • A programok összehangolása.
 • A tagság aktivitásának növelése.
 • A tagság létszámának növelése (a közelmúltban nyugdíjba vonult oktatók, pedagógusok, illetve a hallgatók és a mentorok, valamint a fiatal pedagógusok szervezésével).
 • Egyéb programok: könyvbemutatók, tudományos munkák, disszertációk, kutatási eredmények, pályázatok, hazai és külföldi intézmények, rendezvények látogatása, beszámolók, stb.

Kaposvár, 2014. február 01.

Kis Jenőné dr. Kenesei Éva PhD
főiskolai docens
a tagozat elnöke
kenesei.eva@ke.hu

Kategória: Somogy Megyei Tagozat | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?