Beszámoló és munkaterv Szabolcsból

A Magyar Pedagógiai Társaság Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Tagozatának 2013. évi beszámolója és a
2014. évi munkaterve 

A megyei tagozat önálló programokkal és társrendezésekkel segíti a megyei pedagógiai közéletet. Főbb tevékenységi formák: konferencia, felolvasó ülés, foglalkozások, könyvbemutató, szakmai műhely meglátogatása. A tagozat nyitott rendezvényeket tart, amelyeken az érdeklődők megkötés nélkül részt vehetnek.

Az alapvető feladatok rendezése

A tagozat létszámának növelése. 2013-ben a középiskolák és az általános iskolák pedagógusainak irányába próbáltunk aktívabb tagszervező tevékenységet kifejteni, több-kevesebb sikerrel.

A folytonosság fenntartása, a tagozat folytatható hagyományainak ápolása.

Kapcsolattartás a társaság tagjaival, más érdeklődőkkel 

Az információ áramlás meggyorsítása és a jobb kapcsolattartás érdekében 2010-ben weboldalt indítunk: pedagogiaitarsasag.hupont.hu címen. A weboldalon megtalálható minden rendezvényük előadás anyagainak elektronikus változata is. A társaság tagjainak és minden érdeklődőnek az észrevételeit, megjegyzéseit a 2010-ben létrehozott e-mail címen: pedagogiaitarsasag@gmail.com címen várjuk. Itt válaszolunk felmerülő kérdéseikre is. 2009-ben egy önálló, lektorált kiadványt indítottunk „Pedagógushivatás” címen, melyben a rendezvényeink előadás anyagait jelentetjük meg. Évente egyszer-kétszer tudunk így megjelenni a tagjaink előtt. 2011-ben angol nyelvű kiadvánnyal rukkoltunk elő. 2013-ben két kiadvánnyal sikerült tovább növelnünk a meglévőket, így már a nyolcadik, kilencedik számmal tudtunk megjelenni.  

A tagozat 2013-ben a következő rendezvényeket, programokat rendezte, szervezte. 

 • 2013-ben központi feladatként fogalmaztuk meg a hátrányos helyzetű hallgatók felzárkóztatását. Ennek keretében két foglalkozást szerveztünk két-két csoportban főiskolások számára. Az első foglalkozáson (2013. április 29-én) kommunikációs, értelmi képességek fejlesztését valósítottuk meg. A második foglalkozás keretében (2013. szeptember 30-án) a szociális képességek fejlesztése került előtérbe. A szociális képességek területén belül az önismerettel összefüggő képességek, az önszabályozás, énhatékonyság-érzés és a társas kompetenciák fejlesztése állt a középpontban. A foglalkozások sikeresek voltak a hallgatók körében. Ezen felbuzdulva a jövőben is tervezünk hasonló foglalkozásokat.
 • 2013-ben „Ismerkedés a megye intézményeivel, kutató helyeivel” című tematikus foglalkozás keretében a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szamár-Bereg Megyei Levéltár meglátogatására került sor. 2013. május 08-án az intézményben a neveléstörténeti szempontból fontos dokumentumok kerültek bemutatásra, illetve tájékozódtunk a helyi kutatásokról.
 • 2013. november 27-én „Oláh Tibor Nyírbátori Tanár” címen rendeztünk emlékülést. A rendezvény keretében került sor a címben megfogalmazott kiadvány bemutatására. Fontosnak tartjuk, hogy a megye kiemelkedő pedagógus alakjainak emléket állítsunk, megemlékezzünk, illetve az utókor számára fennmaradó kiadvány kiadásával megjelenjünk. A rendezvényen nagyon sok érdeklődő vett részt.
 • A 2009-ben indított „Pedagógushivatás” című kiadványunkat, melyben a rendezvényeink előadás anyagait is megjelentetjük, 2013-ben két kötettel tudtunk megjelenni: „Önkéntesség a Biblia hátterében”, illetve „Oláh Tibor Nyírbátori Tanár” címen. Az ismert nehéz anyagi helyzetben, örömünkre szolgált, hogy ebben az évben is sikerült a tagság előtt kiadványainkkal megjelenni.
 • Kudarcról is be kell számolnunk. A „Párbeszéd a konszenzusért, Vitasorozat az oktatási Fehér könyvről” című vitasorozathoz nem tudtunk kapcsolódni. A tagság érdektelensége megakadályozta azt.

 

A tagozat 2014. évi munkaterve 

 • 2014-ben központi feladatként (a 2013-ban elkezdett) a hátrányos helyzetű főiskolai hallgatók felzárkóztatását tekintjük. Ebben az évben a szociális és a digitális kompetenciák fejlesztést tűztük ki célul.
 • „100 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Nyíregyházi Állami Tanítónőképző Intézet ” címen konferencia rendezése.
 • Az év folyamán egy neveléstörténeti felolvasó ülést rendezése, melynek témája, címe „Magán és közösségi nevelés problematikája” lesz.
 • „Tolerancia és reformáció” címen konferencia szervezése.
 • 2014-ben is továbbfolytatnánk tematikus látogatássorozatunkat. Ebben az évben ismerkedés a megye intézményeivel, kutató helyeivel keretében a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumot látogatnánk meg. Az intézményben megismerkednénk a gimnázium működésével, szerepével, az alkalmazott pedagógiai eljárásokkal.
 • 2014-ben a „Pedagógushivatás” című kiadványunk számát tovább szeretnénk növelni. Az anyagi nehézségek ellenére fontosnak tartjuk, hogy minden évben újabb kötettel jelenjünk meg tagjaink, illetve olvasóink előtt.

Nyíregyháza, 2014. január 9.

Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna                                 Dr. Dráviczki Sándor                            Magyar Pedagógiai Társaság                                             Magyar Pedagógiai Társaság
Sz-Sz-B Megyei Tagozatának                                       Sz-Sz-B Megyei Tagozatának
Titkára                                                                                    Elnöke

 

Kategória: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozat | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?