Beszámoló és munkaterv – Veszprém megye

Beszámoló
a  Magyar Pedagógiai Társaság Veszprém megyei tagozatának 2014. évi munkájáról

     Az év eredménye volt, hogy egy programot (országos részvételű) tagozati tanácskozást tartottunk, amelyről a megyei napilap is tudósított. Emellett áttekintettük, hogy milyen  lehetőségeink vannak a tagság  számának növelésére és milyen mobilizációs feladatokat kell elvégeznünk (2015-re áthúzódóan). Elkészült egy tanulmánykötet, amelyet 2015-ben jelenik meg. Több tagunk jelentetett meg  szakmai írásokat.

Részt vettünk a társaság több budapesti programján.

Konkrét tevékenységeink a következő voltak:

  1. Március 1-jén Balatonfűzfőn  22 résztvevővel Beszélgetés a helyi társadalmak művelődési folyamatainak egységéről munkacímmel tartottunk tanácskozást. (Közreműködők voltak: MPT ÁMK  szakosztály, ÁMK Országos Egyesület, Balatonfűzfő önkormányzata.)

A találkozó célja az volt, hogy számba vegyük azt a szellemi örökséget, amit 1971 és 2011 között a közművelődés és a közoktatás szervezeti és tartalmi komplexitásaként nemzetközi minták és a hazai tradíciók alapján halmozott fel a magyarországi művelődésügy. Az ÁMK szellemi örökségének a megváltozott közoktatási, közművelődési rendszerben is szerepe, fontos üzenete van.

Előadók voltak többek között : Trencsényi László, Török Rita, Károlyiné Varga Éva, Pál Lajosné, és számos hozzászólás erősítette meg, hogy az ÁMK-s örökségnek napjainkban is van szerepe.

  1. A másik tervezett programot (A tagozat története)  2015-re halasztottuk.

3.   Elkészült a Könyvtár-pedagógia a Várpalotai Várkerti Általános Iskolában című             tanulmánykötet kézirata. (Megjelenése: 2015.)

  1. Felvettük a kapcsolatot (közös rendezvények szervezéséhez) az MTA Veszprémi       Területi Bizottság munkabizottságaival, és a Veszprém Megyei Neveléstörténeti       Társasággal, valamint várpalotai közművelődési intézményekkel. 
  1. Folyamatosan regisztráltuk régi és új tagjaink adatait, szakmai érdeklődési területüket.

Várpalota, 2015. január 5.

Pál Lajosné
a megyei tagozat elnöke

 

A Magyar Pedagógiai Társaság
Veszprém Megyei Tagozatának
2015. évi programja

 

A tagozat több éves működési szünet után 2013. november 9-én alakult újjá. A cél az volt, hogy a korábbi évtizedekben eredményesen működött tagozat hagyományai alapján ismét a megye pedagógiai közéletének egyik jelentős szereplője legyen, s közvetítse a Társaság  programjaival kapcsolatos feladatokat, teendőket, másrészt önálló rendezvényeivel adjon útmutatást az aktuális pedagógiai problémák megoldásához.

  1. Szakmai célok, feladatok

A közoktatásban végbement változások érzékenyen érintették a pedagógus társadalmat, az iskolák munkáját, s közvetve a tanulókat is. Ebben jelentős volt a közoktatás-irányítás központosítása, a pedagógus életpálya-modell bevezetése, a munkaidő átstrukturálása, a tankönyvkiadás államosítása, a Nemzeti Pedagógus Kar létrehozása stb. Ez utóbbit úgy értékelhetjük, mint a szakmai civil szervezetek –közöttük az MPT – bizonyos mértékű negligálását.

E megváltozott szakmai, közéleti közegben fontosnak tartjuk, hogy megyei szinten is képviseljük a közoktatás (a pedagógusok, az iskolák és a tanulók stb.) érdekeit, segítséget adjunk a problémák feltárásához, kezeléséhez. Ehhez – amennyiben szükséges –, javaslatot, ajánlást fogalmazzunk meg.

Fő céljaink a következők:

–        Legalább két tagozati rendezvény megtartása (esetleg az egyik alkalommal más                      szakmai szervezettel).

–        A taglétszám növelése, törekvés a tagdíjfizetések rendezettségére.

–        Kapcsolatot alakítunk ki a megye más szakmai-civil szervezeteivel.

–        Az aktuális és rövid távú szakmai problémák összegyűjtése, feldolgozása, kezelése.

–        Tagjainkat ösztönözzük, segítjük írásaik megjelentetésében.

–        2016 elején első alkalommal megjelentetjük a tagozat programjait és tanulmányokat tartalmazó évkönyvünket.

–        Lehetőségeinktől függően időközönként megjelentetjük egy-egy tagunk tanulmánykötetét.

–        Megyei (és más) kiadású pedagógiai könyvek bemutatása.

–        Megyei programtervet készítünk a Társaság alapítása 50. évfordulójára (2017).

–        Vezetői szinten részt veszünk a Magyar Pedagógiai Társaság testületi munkájában.

  1. Munkaprogram

2.1.    Tagozati  tanácskozás (A 2014-ben elmaradt program pótlása)

Helyszín: Várpalota, Thury-vár tanácsterme
Időpont: 2015. április 2. fele
A program felelőse: Pál Lajosné, a tagozat elnöke

Program:

Köszöntő (Pál Lajosné)

Az MPT megyei tagozata története 1969-2012 között (Tölgyesi József)

Megyei kiadású (és más) pedagógiai könyvek bemutatása  (Csiszár Miklós)

Szakmai beszélgetés aktuális pedagógiai, közoktatás-politikai témakörben

A Thury-vár kiállításainak megtekintése

Zárszó (elnök)

2.2.    Tagozati tanácskozás

Helyszín: Veszprém, MTA Veab-székház
Időpont: 2015. szeptember  2. fele
Meghívott társszervezet: MTA Veab alternatív pedagógiai munkabizottsága
A program felelőse: a tagozat elnöke és a munkabizottság titkára

Köszöntő (Pál Lajosné, Tölgyesi József)

Az alternatív pedagógiai programok helyzete, aktuális közoktatás-politikai problémái (a munkabizottság titkára)

Alternatív iskolai pedagógiai programok bemutatása (Várpalota, Veszprém, Kapolcs, Balatonalmádi)

Alternatív pedagógia témájú könyvek bemutatása

Javaslatok megfogalmazása.

Zárszó (elnök)

2.3.    Tagozati tanácskozás

Helyszín: Ajka, Városi Könyvtár
Időpont: 2015. október 2. fele
A program felelősei: Pál Lajosné, Tolnai Andrásné, Hoffmann-né Sipos Mária

Köszöntő (elnök és az ajkai elnökhelyettes)

Tájékoztató aktuális pedagógiai, közoktatás-politikai eseményekről

Két ajkai iskola pedagógiai munkájának bemutatása

Ajkai könyvek bemutatása (Városi Könyvtár munkatársa)

A 2016. évi programok megbeszélése

Zárszó (elnök)

  1. Pr-tevékenység 

Terveinkről, munkánkról tájékoztatjuk a megyei napilapot (Napló), a rendezvényünk helyszíne szerinti helyi lapot, tájékoztatjuk a Társaság vezetőségét és  írásokat adunk a honlap számára.

Várpalota, 2015. január 4.

Pál Lajosné

a megyei tagozat elnöke

Kategória: Veszprém Megyei Tagozat | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?